Lietuvos Respublikos narkotikų kontrolės politika pagrįsta Jungtinių Tautų konvencijų rekomendacijomis ir reikalavimais. Lietuvos Respublikos įstatymai rengiami, priimami ir įgyvendinami, vadovaujantis tarptautinėmis narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos sutartimis.

Lietuva 1994 metais prisijungė prie 1961 metų Jungtinių Tautų bendrosios konvencijos dėl narkotinių medžiagų kontrolės su 1972 metų papildymais ir 1971 metų Jungtinių Tautų konvencijos dėl psichotropinių medžiagų kontrolės. Lietuvos Respublikos Seimas 1998 metais ratifikavo 1988 metų Jungtinių Tautų konvenciją dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta.

1995 metais išleisti alkoholio ir tabako kontrolės įstatymai, reguliuojantys produkcijų augimą, naminių produktų gamybą ir pardavimą, importo, reklamos ir kitus klausimus.

Lietuvos Respublikos Seimas 1997 metais priėmė Lietuvos Respublikos narkologinės priežiūros įstatymą, reguliuojantį narkologinių ligonių ir alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis piktnaudžiaujančių asmenų sveikatos priežiūrą, kad būtų sustabdyta liga ir sušvelninti jos socialiniai padariniai, sumažinta žala ligoniui ir aplinkiniams. Šis įstatymas nustato priklausomybės ligų prevencijos, ankstyvo nustatymo, ligonių sveikatos priežiūros, jų socialinės reabilitacijos, integracijos į visuomenę sąlygas. Tais pačiais metais patvirtintas narkologinių ir psichotropinių medžiagų sąrašas, atitinkantis Jungtinių Tautų konvencijose nurodytų kontroliuojamų medžiagų sąrašą.

Lietuvos Respublikos Seimas 1997 metais papildė Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą ir sugriežtino bausmes už nusikaltimus, susijusius su neteisėta narkotikų apyvarta, ypač pakartotinus nusikaltimus iki 20 metų laisvės atėmimo. 1998 metais baudžiamasis kodeksas buvo papildytas nustatant atsakomybę už neteisėtą psichotropinių medžiagų apyvartą ir neteisėtą pirmtakų (medžiagų iš kurių gaminami narkotikai arba psichotropinės medžiagos) gabenimą per Lietuvos Respublikos valstybės sieną. 1999 metais išleistas prekursorių kontrolės įstatymas, reguliuojantis veiksmus, procedūras ir kontrolę, susietą su prekursoriais.

1998 metais priimtas Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichtropinių medžiagų kontrolės įstatymas, kuris nustato narkotinių ir psichotropinių medžiagų klasifikavimo pagrindus, teisėtos apyvartos tvarką ir kontrolę pagal tarptautinių susitarimų reikalavimus, kai jos yra vartojamos sveikatos priežiūros, veterinarijos bei mokslo tikslams. Šiuo įstatymu Lietuvoje uždrausta auginti narkotines žaliavas – aguonas ir kanapes.

Lietuva yra ratifikavusi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, kurios 33 straipsnis įpareigoja apginti vaikus nuo neteisėto narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo ir neleisti panaudoti vaikų neteisėtai gaminant tokias medžiagas ir jas pardavinėjant.

Views All Time
Views All Time
2053
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!