Dėl priklausomybės nuo narkotikų iš tarnybos Lietuvos kariuomenėje reikėjo atleisti ne vieną karį. Vien pernai užregistruoti penki tokie atvejai. Šiemet Lietuvos kariuomenėje atliktas tyrimas dėl narkotinių medžiagų vartojimo. Karo medicinos tarnybos viršininko pulkininko leitenanto Leonardo Bakaičio teigimu, šis tyrimas – tik prevencinio darbo pradžia.

Išvados – negalutinės

“Įvertinę, kaip plačiai šiandien tarp paauglių paplitę narkotikai, ir supratę, kad po kokių trejų penkerių metų ši problema pasieks ir kariuomenę, nusprendėme iš anksto pradėti prevencinį darbą. Paaiškėjo, kad Lietuvoje daug šnekama apie problemą, bet nei valstybė, nei žinybos atskirų valstybės piliečių grupių atžvilgiu neatliko jokių rimtesnių tyrimų. Niekas negalėjo mums pasakyti, kokie narkotikai labiausiai išplitę, nes atlikti tik epizodiniai atskirų specialistų, gydytojų arba mokslininkų tyrimai savo reikmėms“, – sakė Karo medicinos tarnybos viršininkas pulkininkas leitenantas Leonardas Bakaitis. Būtent todėl nutarta pirmiausia įvertinti problemos mastą kariuomenėje ir atlikti narkotikų vartojimo monitoringą.

Lietuvos kariuomenėje atlikus tyrimą dėl narkotinių medžiagų vartojimo nustatyta, kad iš tyrime dalyvavusių 2015 karių beveik 200 jas vartojo. Kariai svaiginosi opiatais, kanapių ruošiniais, tačiau daugiausia – metamfetaminais.

Kategoriškai tvirtinti, kad dešimt procentų jaunuolių vartoja narkotikus, negalima, nes buvo atliktas tik šlapimo testas, o jo rezultatai gali būti teigiami ir nuo medikamentų vartojimo. “Be to, reikėtų atskirti “išdykavimą“ ir priklausomybę nuo narkotikų. Priklausantis nuo narkotikų asmuo negali tarnauti kariuomenėje, nes, galėdamas prieiti prie ginklų, sprogmenų, kelia grėsmę sau, aplinkiniams bei valstybės saugumui – gali paskleisti valstybės paslaptis. Kita problemos pusė – epizodinis narkotinių medžiagų vartojimas, kai jaunimas kvaišalus vartoja “išdykaudamas“, norėdamas palaikyti pakilią būseną“, – pabrėžė L.Bakaitis. Sudarytas narkotikus vartojusių karių stebėjimo planas. Vadai juos stebi, užpildo specialią anketą, kuri bus analizuojama, atliekami pakartotiniai tyrimai, ir tik tada paaiškės, kiek iš karių vartojo narkotikus.

Planuojama nuolatos rengti vidinius ir išorinius karių tikrinimus dėl narkotikų vartojimo. Vidinius patikrinimus organizuos dalinyje dirbantys karo medikai, išorinius – Karo medicinos tarnyba arba neutralūs, kaip ir šį monitoringą atlikę, specialistai, su kuriais buvo sudaryta sutartis.

Padės amerikiečiai ir švedai

Nustačius narkotikų vartojimo kariuomenėje priežastis ketinama sukurti ilgalaikę narkomanijos profilaktikos priemonių programą. Pirmiausia – parengti mokymo programą. Šiam monitoringo projektui ir mokomosios medžiagos parengimui skirta apie 47 tūkstančiai litų. Pagal ją planuojama mokyti karius, supažindinti su narkotikų žala, propaguoti sveiką gyvenseną. Kita programos dalis bus skirta visų lygių vadų mokymui. “Vadai dirbdami su kariais turi žinoti, kaip atrodo narkotikai, kokiomis formomis jie vartojami, kaip elgtis įtarus karį vartojant narkotikus, ko nevertėtų daryti. Siekiame, kad būtų imtasi priemonių, bet nepažeistos kario pilietinės teisės, konfidencialumas“, – sakė pulkininkas leitenantas Leonardas Bakaitis. Ketinama apmokyti ir medicinos personalą – išmokyti juos ne tik taikyti profilaktines priemones, bet parengti taip, kad galėtų skaityti paskaitas ir kariams, ir vadams.

Dėl profilaktikos priemonių programos parengimo užmegzti kontaktai su švedais. Švedijoje jau ne vienerius metus naudojama programa, sukurta Jungtinėse Amerikos Valstijose. Ji licencijuota, taikoma ir kitose Europos valstybėse, praktiškai patikrinta ir duoda teigiamų rezultatų. “Lapkričio pradžioje turėtume susitikti su programos kūrėjais amerikiečiais, kurie žada atvykti į Švediją, o gal net į Lietuvą. Jie sutinka padėti įdiegti Lietuvoje tą profilaktinių priemonių programą“, – džiaugėsi Karo medicinos tarnybos vadas.

Aušrinė Ionovienė

Views All Time
Views All Time
1566
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!