Iwama Ryu Aikido (Ivama Riu) – tai nėra Aikido mokykla ar Aikido stilius. Iwama Ryu Aikido yra traktuojama kaip tradicija. Aikido Ivamos tradicijoje pasižymi įvairesnėmis technikomis negu šiuolaikinis Aikido. Aikido Ivamos tradicijoje didelis dėmesys yra skiriamas ginklų technikoms ir beginklių technikų vientisumo koncepcijai. Daugelis šiuolaikinių Aikido formų beveik nepraktikuoja ginklų technikų, kas yra neteisinga Aikido praktikoje. Įkūrėjas savo Aikido technikas formavo butent pasiremdamas kardo (ken) ir lazdos (jo) principais, nepraktikuojant šių technikų sunku suprasti Aikido principus.

Galutinis Aikdo formavimasis vyko tarp 1940 – 1950 metų. Po Aikido Kūrėjo mirties gabiausi jo mokiniai toliau plėtė mokymą,kuris buvo dėstomas remiantis jų supratimu.Vienas iškiliausių dabartinių meistrų Morihiro Saito mokėsi pas Aikido Kūrėją 23 metus. Jis yra žmogus,kuris gyvendamas kartu su Mokytoju Ivamoje matė ir tiesiogiai dalyvavo Aikido kūrime.Yra žinoma,kad Saito buvo mėgstamiausias Mokytojo partneris dirbant su ginklais. Mirus Meistrui, Sensėjus Saito tapo Ivamos dodzio tradicijų tęsėju ir Aiki šventovės prižiūrėtoju.Ivama Ryu Aikido – tai tradicinė sistema,turinti didelį techninį arsenalą.Sąlyginai šį kompleksą būtų galima padalinti į kūno ir ginklų technikas.Pirmajai yra būdinga nuosekli ir įvairi bazinė technika,kurios įvaldymas suteikia galimybę laisvai ją taikyti prieš bet kokio tipo ataką. Ypatingas taijutsu (kūno technikos) bruožas yra tai,kad vieną ir tą patį techninį elementą galima taikyti prieš įvairias atakas ir atvirkščiai – prieš tokią pačią ataką galima naudoti skirtingus techninius veiksmus.Yra plačiai paplitusi nuomonė, kad Aikido neegzistuoja smūginė technika. Tai ne visai taip.Smūginė technika nesudaro atskiros mokymo pakopos,tačiau egzistuoja kaip pagalbinė technika atliekant gynybinius veiksmus. Taip pat vienas iš skiriamųjų Aikido bruožų yra tai,kad jis yra išskirtinai gynybinis menas.Aikido technikos prigimtis nesuteikia galimybės užpulti priešininko,nes tokiu atveju puolantysis atsidurtų nepalankesnėje padėtyje ir būtų priverstas naudoti fizinę jėgą. Šiame kontekste aiškiai galima pamatyti aukščiausių humanizmo principų realizavimą – išsaugant žmogaus fizinio kūno vientisumą neutralizuoti agresyvios energijos prasiveržimą.

Iwama Ryu yra Aikido sistema, kurioje taip nuosekliai mokoma naudotis ginklais. Kardo technika glūdi ir pačio Aikido meno ištakose. Kai kuriose taijutsu technikose galima sutikti judesius, kurie imituoja kardo judesius. Aikido ginklų technikos mokymasis nėra vien tik tradicijos tęsimas, neturintis jokios praktinės reikšmės. Pirmiausia mokymasis įvaldyti ginklus ištobulina praktikanto dėmesį bei koncentraciją,pagerina koordinaciją bei išvysto distancijos pojūtį. Visos šios savybės padeda praktikantui lengviau ir giliau suvokti Aikido esmę.

Šiandieną pasaulyje egzistuojantys Aikido stiliai dažnai turi mažai ką bendro su tuo menu, kurį praktikavo Aikido Kūrėjas O-Sensei Morichei Uešiba. Tai įvyko dėl tradicijos nutrūkimo bei dėl aukšto rango mokytojų individualaus interpretavimo. Tuo tarpu Aikido pagal Ivamos tradiciją išsaugojo tiesioginį ryšį su Kūrėjo Aikido atlikimo maniera. Priešingu atveju būtų išnykusi grandis, siejanti nūdieninį pasaulį su praėjusių amžių kovų laukuose gimusia ir puoselėta Aiki dvasia. Siekdami suprasti Aikido kovos meno esmę grįžtame prie Kūrėjo, kurio link tiesiausias kelias yra Iwama Ryu Aikido.

Views All Time
Views All Time
3593
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!