Dešimt klausimų homoseksualams ir juos reklamuojantiems
|

Dešimt klausimų homoseksualams ir juos reklamuojantiems

Šiuo laišku mes, Vilniaus miesto akademinis jaunimas, norime atkreipti Jūsų dėmesį į mums iškilusius neaiškumus ir nesusipratimus dėl tam tikrų grupių, gyvenimo būdų bei stilių propagandos bei reklamos, kuri platinama su lygių galimybių įgyvendinimo priedanga, pažeidžiant kitokią gyvenseną pasirinkusių žmonių – daugumos – teisėtus lūkesčius dėl saugios ir jaukios socialinės bei kultūrinės aplinkos. Analogiško pobūdžio laišką jau esame siuntę 2007 m. gegužės 5 d. ir sulaukėme teigiamos reakcijos bei veiksmų iš to meto politikų. Tikėdamiesi supratimo ir aktyvių veiksmų dar kartą jį siunčiame. Norime pabrėžti, kad mes nekritikuojame, nesmerkiame ir kitaip neužgauname gegužės 8 d. viešos akcijos „Baltic pride“ dalyvių, bet siekiame sužinoti atsakymus į mums iškilusius neaiškumus. Norėtume sulaukti atsakymų į šiuos klausimus:

1. Kuo homoseksualaus gyvenimo būdo propagavimas prisideda prie tokių žmonių lygybės darbo rinkoje ir kitur užtikrinimo? Ar eisena Vilniaus gatvėmis iš tiesų pakeis darbdavių požiūrį į homoseksualius darbuotojus?

2. Ar agresyvi, prikišama homoseksualių nuostatų bei gyvenimo būdo propaganda padidina kitus gyvenimo būdus pasirinkusių asmenų palankų požiūrį, o gal tik priverčia tradicinės orientacijos asmenis savo nuomonės nereikšti viešai, gilindama vidinę, kur kas pavojingesnę, netoleranciją?

Straipsniai 1 reklama

3. Ar valdžios institucijos yra susipažinosios su tyrimu, kurie tyrė homoseksualaus elgesio ir AIDS ligos paplitimą (Pvz.: JAV: 2009 metais Ligų kontrolės centras passkelbė, jog homoseksualūs vyrai serga AIDS 50 kartų dažniau negu likusioji populiacija.) Kokių apsaugos priemonių bus imtasi šios ligos sustabdymui.

4. Ar visos visuomenės grupės, kurios jaučiasi marginalizuojamos (pvz., romai), sutinka ir nori, kad jų lygios teisės, kultūrinės raiškos bei socializacijos galimybės būti ginamos analogiškais būdais ir tokia pat retorika, kaip ir homoseksualų raiškos laisvė? Ar su „vaivorykštės“ emblema, vėliava identifikuojasi visuomenės grupės, ginančios moterų, fizinių ir psichinių neįgaliųjų, romų ir t. t. lygias galimybes?

5. Ar Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir visa lygių galimybių plėtros valstybinė strategija turi prioritetų ir kokie jie yra? Ar Lietuvos socialinė situacija sutampa, ar skiriasi nuo ES vidurkio? Ar nėra aklai įgyvendinamos ES nuorodos, kurios neatitinka Lietuvos socialinės situacijos ir kultūrinių ypatybių? Ar valstybė šiuo atveju gina tautines ir kultūrines tradicijas, ką įsipareigojo tautai agitacijos už stojimą į ES metu?

6. Ar valdžios institucijos, finansiškai ir organizaciškai prisidėjusios prie numatomų akcijų, yra pasirengusios valstybės administracinius ir finansinius išteklius skirti bet kurios kultūrinės ir socialinės mažosios grupės ar subkultūros (hipių, pankų, tarzanų gyvenimo būdo skleidėjų ir t. t.), kuri jaučiasi netoleruojama ir stokojanti raiškos, renginiams ir prisistatymams plačiajai visuomenei? Jei ne, kokie atrankos kriterijai bei principai?

7. Kaip planuojant akcijas ir visą lygių galimybių sklaidos programą atsižvelgta į tėvų teises auklėti savo vaikus pagal savo įsitikinimus ir teisės aktais įtvirtintus valstybės įsipareigojimus padėti tėvams, kad jų vaikų nepasiektų informacija ir propaganda, priešinga jų šeimoje ugdomoms vertybėms? Kaip bus įgyvendintos „NEPILNAMEČIŲ APSAUGOS NUO NEIGIAMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS POVEIKIO“ įstatymo nuostatos, kokių apsaugos priemonių bus imamasi?

8. Kokių priemonių bus imamasi, kad nebūtų pažeisti strateginiai valstybės interesai gerinti demografinę situaciją? Kaip lygių galimybių programos rengėjai atsižvelgė į kylantį skirtingų žmogaus teisių konfliktą ir teisėtų lūkesčių balansą? Ar buvo atlikta programos analizė šiais požiūriais?

9. Ar valdančiosios partijos Lietuvos mastu ir Vilniaus miesto mastu prisiima atsakomybę už „Baltic pride“ renginius, jų poveikį visuomeniniam klimatui? Jei ne, kas už tai politiškai atsakingas? Kokiu mastu Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba prisiima atsakomybę už šiuos renginius, jų turinį ir formą?

10. Ar siūlytumėte pedagogams organizuoti moksleivius stebėti viešos akcijos „Mes už visas gyvenimo spalvas“ dalyvių paradą? Ar tokiu atveju reikia gauti raštišką tėvų sutikimą? Jei taip, tai ar apklausėte miesto šeimas ir sulaukėte pritarimo, kad būtų duodamas leidimas parado organizavimui? Kokią įtaką tai turės moksleivių vystymuisi ir jų ateities kūrimui?

Mes, studentai, turime moralinę, socialinę ir pilietinę teisę gauti Jūsų atsakymus.

1.     Tomas Pečiulis LJVEK; 

2.    Justina Kološevskaja VK;

3.    Diana Širvinska TTVAM;

4.    Ina Petius BU (Vilniaus filialas);

5.    Aleksandr Daševskij TVM;

6.    Lina Sadailytė TVM;

7.    Darius Barauskas TVM;

8.    Dominykas Sabaitis TVM;

9.    Tomas Žygaitis TVM;

10.  Vlada Smirnova TVM;

11.  Renata Avlas TVM;

12.  Anna Ulėvič VU;

13.  Edita Boborik VPU;

14.  Jaroslav Čerkasiuk TVM;

15.  Piotras Akulovas VAVM;

16.  Irina Samosiuk VK;

17.  Vitalija Patopovaitė ISM;

18.  Dmitrij Gerasimov ISM;

19.  Rytas Mitkus ISM;

20.  Viktorija Buslovič ISM;

21.  Svajūnas Jonavičius TDK;

22.  Lukas Jukšaitis ISM;

23.  Rimantas Milieška VGTU;

24.  Edita Boborik VPU;

25.  Andrius Stankevičius VGTU;

26.  Lina Umbrasaitė VU;

27.  Gabrielė Balandaitė VU;

28.  Roberta Dubinkaitė VU;

29.  Kristina Matulionytė VDA;

30.  Egidija Kerzaitė MRU;

31.  Ieva Spaničiūtė VPU;

32.  Daiva Stoikutė VU;

33.  Rūta Milašiūtė VPU;

34.  Ieva Bobinaitė VU;

35.  Reda Petruokaitė VU;

36.  Edita Platkevičiūtė VPU;

37.  Simonas Bendžius VU;

38.  Aistė Muralytė VU;

39.  Inga Cirankaitė VU;

40.  Andrius Paurys VU;

41.  Eliza Karžanovič VU;

42.  Diana Jacevič VU;

43.  Vitalis Dauparas MRU;

44.  Tomas Malakas MRU;

45.  Eimantas Vankauskas VTDK;

46.  Karolina Repečkaitė  VU;

47.  Vytautas Zapolskis VSAM;

48.  Germantas Dikčius VSAG;

49.  Aleksandras Karakas VGTVPM;

50.  Paulius Svidžiūnas VGTVPM;

51.  Mantas Baciūnas VGTVPM;

52.  Mark Bdob VGTVPM;

53.  Sergėjus Garbauskas VGTVPM;

54.  Karina Burbaitė VGTVPM;

55.  Paukius Švežikas VGTVPM;

56.  Kristina Pažėtaitė VGTVPM;

57.  Lina Grigaliūnaitė VGTVPM;

58.  Andžela Tomaševič  VU;

59.  Ada Kulbickaitė VPU;

60.  Regina Podvorskaja VU, IF;

61.  Kristina Lyskoit VU MIF;

62.  Janina Pavtel-Podvorska VPU;

63.  Judita Bačauskaitė VPU IF;

64.  Andrius Nakraševičius VPU IF;

65.  Tomas Boroska VPU, IF, KTK;

66.  Edvinas Dauknys VPU;

67.  Laimonas Garbevičius VPU, IF;

68.  Stanislovas Stasiulis VPU;

69.  Aivaras Markavičius VPU;

70.  Mindaugas Nefas VPU;

71.  Romanas Linkovskij VPU;

72.  Aurimas Jakučionis VPU;

73.  Vilius Biveinis VPU;

74.  Lauras Pusvaškis VPU;

75.  Viktorija Mačiulaitytė VPU;

76.  Rūta Ružgytė VPU IF;

77.  Simona Stankutė VPU IF;

78.  Giedrius Savičius VPU IF;

79.  Rūta NEvnolauskaitė VPU IF, KTK;

80.  Eglė Garliūnaitė VPU;

81.  Jolita Naimovič VPU;

82.  Elžbieta Mertin VU;

83.  Vadim Kundimovič  VG PUM;

84.  Agata Vutkina VU;

85.  Evaldas Raistenskis VU;

86.  Skirmantė Makūnaitė VU TF;

87.  Olga Aleksejeva VU TF;

88.  Justina Demšytė VU TF;

89.  Amanda Pakaliuškytė VU TF;

90.  Gražina Kreč VU TF;

91.  Viktorija Bokšanskytė VU TF;

92.  Jolanta Jurgilevič VU MF;

93.  Rasa Kiseliovaitė VGTU;

94.  Vilius Rauknaitis VGTU;

95.  Deividas Jančiulis VGTU;

96.  Dovidas Rutkauskas ŠU;

97.  Marius Marčiulaitis VGTU;

98.  Mindaugas Mikštas VGTU;

99.  Eglė Rasimavičiūtė VGTU;

100. Daniel Kovalecskij VGTU;

101. Tadas Urbanavičius VGTU;

102. Agata Seluchina VGTU;

103. Benas Skirmontas VGTU;

104. Mindaugas Bielskis VGTU;

105. Ignas Dambrauskas VGTU;

106. Ugnius Aliubavičius VGTU;

107. Paulius Matvejenko KTU;

108. Vytautas Mikšta VGTU;

109. Eimantas Patiejūnas VGTU;

110. Mindaugas Kalvaitis VGTU;

111. Kristina Vydenautautė VGTU;

112. Robert Markovski VGTU;

113. Edgaras Stankevičius VGTU;

114. Marius Kazakevičius VGTU;

115. Mindaugas Kašėta VGTU;

116. Paulius Kosa VGTU;

117. Jonas Šneideris VGTU;

118. Asta Marcinkevičiūtė VU;

119. Julijus Sebronas VU;

120. Rimantė Rudytė VU;

121. Dovilė Lanašimkaitė VU;

122. Vilija Stonytė VU;

123. Vitalija Stonytė VU;

124. Silvija Malakauskaitė VU;

125. Justina Dzimidaitė VU;

126. Ieva Lukštaitė VY;

127. Irma Černiauskaitė VU;

128. Lilija Mitiušiova VU;

129. Andrius Gurskis VU;

130. Jurgita Kibiš VU;

131. Renata Lizekovaitė VU;

132. Vitalija Patapovaitė ISM;

133. Dmitrij Gerasimov ISM;

134. Rytis Mitkus ISM;

135. Viktorija Buslovič ISM;

136. Lukas Jurkašairis ISM.

Similar Posts

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *