Valstybės griovimas – liberalų mėgiamas užsiėmimas

Valstybės griovimas - liberalų mėgiamas užsiėmimas

Atviras laiškas susisiekimo ministrui Eligijui Masiuliui

Mano atsistatydinimas ir draugiškas perspėjimas nesutrukdė Jūsų patarėjų užmojams griauti septynerių Nepriklausomos Lietuvos ministrų ilgai kurtą valstybės kelių ūkio valdymo sistemą.

Patarėjai primityviai, grubiai iškraipė Lietuvos automobilių kelių direkcijos rengtas kelių ūkio efektyvinimo studijas ir, tendencingai sudėlioję nepalyginamus rodiklius, pateikė Vyriausybei svarstyti kelių priežiūrą reglamentuojantį projektą.

Straipsniai 1 reklama

Pateikto projekto esmė – 20-čiai metų monopolizuoti valstybės kelių priežiūrą, be jokių investicijų ją atiduodant „draugiškai“ privačiai įmonei.

Apgaulingai teigiama, kad toks viešos-privačios partnerystės (PFI) modelis taikomas jau daugelyje pasaulio šalių.

Monopolizavus kelių priežiūrą, darbams kasmet planuojama išleisti 65 mln. litų daugiau nei Lietuvos automobilių kelių direkcija, pertvarkiusi esamą kelių priežiūros sistemą, numato išleisti šiais metais.  

Vienintelis siūlomos reformos pliusas – 20 metų stabilus privačios įmonės finansavimas, avaringumo, aplinkos taršos ir padidėjusių transporto išlaidų sąskaita.

Rūpestį kelia ir VĮ „Transporto ir kelių tyrimo institutas“ reforma (kaip Jums žinoma, aš vadovavau šiam institutui septynis pirmuosius metus). 

Tai – pasaulinių finansinių institucijų pripažinta įmonė.

Institute parengti transporto projektų ekonominiai, poveikio aplinkai ir socialiniai vertinimai buvo vertinami kaip patikimi ir pagrįsti Pasaulio Banke, Europos Vystymo ir Plėtros Banke, Europos Investicijų Banke ir t.t.   Pastarųjų metų Lietuvos automobilių kelių direkcijos sėkmė rengiant ilgalaikes KPPP programas bei teikiant paraiškas ir įgyvendinant ES remiamus kelių infrastruktūros projektus, didžiąja dalimi buvo sėkmingi tarptautinio lygio specialistų, dirbusių VĮ „Transporto ir kelių tyrimo institutas“, ir progresyviausių metodų, taikomų tiriant kelių infrastruktūrą, eismo intensyvumą, sudėtį, aplinkos užterštumą, dėka.

Paradoksalu, tačiau mano iniciatyva ir pastangomis sukomplektuota moderni kelių, tiltų, eismo ir aplinkos tyrimų įranga šiandien Susisiekimo ministerijoje pristatoma kaip alternatyva neva primityviai Lietuvos automobilių kelių direkcijos kelių tyrimų technikai.

Labai gaila, kad institutas, sukaupęs didžiulę patirtį kelių tyrimų ir ūkio valdymo srityse, kvalifikuotai vykdęs kelių, geležinkelių ir savivaldybių užsakomus darbus, gali tapti Susisiekimo ministerijos „kišenine inspekcija“, padėsiančia valdyti „nepaklusniuosius“ rangovus.

Lietuvos keliuose vykdomų objektų kokybė tikrinama pasitelkiant moderniausią techniką bei vadovaujantis Automobilių kelių dangos konstrukcijų sluoksnių storių nustatymo instrukcija (DKSNI-95).

Objektai nutiesti ir priimti eksploatacijai įvertinus atestuotų techninės priežiūros įmonių pateiktą darbų priėmimo dokumentaciją.

Rangovai darbams suteikė konkurso sąlygose numatytą kokybės garantiją.

Darbų auditą atliko tiek Lietuvos, tiek Europos Komisijos auditoriai.

Praėjusiais metais Susisiekimo ministerijai pareiškus abejonių dėl kai kurių objektų, Lietuvos automobilių kelių direkcija sudarė sutartį su VĮ „Transporto ir kelių tyrimo institutas“ atlikti papildomus tyrimus.  

Prasidėjus žiemai, buvo atlikti tik žvalgomieji matavimai, kurie dėl netinkamų oro sąlygų yra netikslūs ir mums sukėlė daug abejonių.

Nepasitarę su kvalifikuotais specialistais ir turėdami akivaizdų tikslą, Jūsų patarėjai klaidingus duomenis perdavė specialiųjų tarnybų pareigūnams ir sukėlė viešųjų ryšių akciją, nukreiptą neva įrodyti kelių tiesimo darbų kokybės trūkumus.

Prašyčiau Susisiekimo ministrą sudaryti kvalifikuotą komisiją, įtraukiant į ją rangovo, techninę priežiūrą vykdančios įmonės, Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Susisiekimo ministerijos atstovus ir, atlikus pagrįstą tyrimą, duomenis paskelbti viešai. Taip pat viešai paskelbti, kuo remiantis buvo teikiama informacija, neva Lietuvos automobilių kelių direkcijos viešieji pirkimai vykdomi neskaidriai, pažeidinėjant viešųjų pirkimų procedūras.

Tikiuosi Jūsų kritiško požiūrio įvertinant patarėjų teikiamą informaciją bei rengiamus ūkio reorganizavimo projektus.

Pasaulinės kelininkų asociacijos (PIARC)
valdybos narys Dr. V.Puodžiukas

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *