Iš Užpalių krašto kilo, mokėsi ar bent kurį laiką Užpaliuose gyveno daug žymių vyresnės ir jaunesnės kartos mokslininkų, atsakingų ūkio ir visuomenės veikėjų, kultūros darbuotojų.

Bonifacas Adomavičius (1930) – technikos mokslų daktaras.

Stanislovas Balčiūnas (1943) – žurnalistas

Juozas Baranauskas (1862-1928) – knygnešys.

Kazimieras Binkis (1950) – gydytojas

Jonas Boruta (?) – vyskupas.

Stasys Dudėnas (1931) – ilgametis Užpalių vidurinės mokyklos direktorius

Kleopas Gaigalis (1879-1857) – inžinierius Kauno radijo stoties įkūrėjas ir viršininkas.

Ona Galvydaitė – Bačkienė (1907) – Lietuvių moterų veikėja.

Jonas Galvydis – Bykauskas (1864-1943) – generolas .

Jeronimas Galvydis (1935) – inžinierius AB „Sigma“ pagrindinių priemonių direktorius.

Vytautas Gipiškis (1893-1980) – Užpalių progimnazijos įkūrėjas.

Pranas Gladutis (1883-1939) – pulkininkas – leitenantas.

Bronius Gražys (?) – režisierius, aktorius, poetas, tapytojas.

Giedrius Indrašius (1961) – dabartinis Užpalių vidurinės mokylos direktorius

Juozas Indrašius (1885-1948) – pirmasis Užpalių provizorius.

Gintautas Indriūnas (1951) – Valstybinio turizmo departamento skyriaus viršininkas.

Pranas Jodelė (1871-1955) – profesorius, geologas.

Julius Jodelė (1927-2000) – profesorius, mechanikas inžinierius (JAV)

Algimantas Juknys (1933-1998) – kraštotyrininkas.

Gražina Kadžytė (1954) – etnologė, doktorantė.

Milda Keraminaitė – Petrauskienė (1949) – politinė darbuotoja.

Dobilas Jonas Kirvelis (1940) – docentas, biofizikas.

Algimantas Kubiliūnas (1939) – docentas, kompozitorius.

Vanda Kuliešienė (1929) – Užpalių mokyklos mokytoja, kraštotyrininkė

Albinas Kusta (1940) – Akademikas, habilituotas mokslų daktaras, LŽŪU rektorius.

Vincentas Liulevičius (1902 – ?) – pedagogas, istorikas, po karo Čikagoje.

Ričardas Makuška (1956) – chemikas, mokslų daktaras, docentas.

Vytautas Merkys (1930) – matematikos mokslų daktaras, docentas 1974-1992 m. VU matematikos fakulteto dekanas.

Zofija Mikėnaitė – Savulionienė (?) – skulptorė, keramikė.

Genovaitė Miškinytė – Kiauleikienė (1923) – mokslų daktarė, biochemikė.

Natalija Namikaitė – Bičiūnienė (1897-4976) – dailininkė, sceninių kostiumų apipavidalintoja.

Antanas Namikas (1887-1980) – Utenos kraštotyros muziejaus įkūrėjas.

Juozas Namikas (1904-1940) – karo lakūnas, majoras.

Bronislava Naruševičienė (1932-1997) fizikė.

Kazys Pakštas (1893-1960) – profesorius, mokslų daktaras, geografas.

Elena Pečiūraitė – Garasienė (1936) mokslų daktarė, docentė , ekonomistė.

Valensas Puodžius (1935) – inžinierius docentas.

Jonas Rytis Puodžius (1994-1998) – švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius viceministras.

Viktorija Rastenytė – Jovarienė (1942) – žinoma žirgininkė, muziejaus įkūrėja ir savininkė.

Pranas Raščius (1932-1987) poetas – satyrikas.

Jonas Repšys (1928) – mokslų daktaras, docentas miškininkas.

Pranas Rimiškis (1897 – ?) tapytojas, medžio drožėjas, liaudies menininkas.

Edmundas Rinkevičius (1950) – dabartinis Užpalių klebonas

Vincas Ruzgas (19890-1972) – pedagogas, muziejininkas.

Kazimieras Sakalauskas (?) – VU Radiofizikos docentas, mokslų daktaras.

Juozas Seibutis (1874-1953) – Užpalių vaistinės savininkas.

Leonas Seibutis (1923) – gydytojas urologas JAV.

Jonas Sirvydis (1931) – habilituotas mokslų daktaras, profesorius inžinierius.

Juozas Sirvydis (1934) – statybininkas inžinierius.

Vytautas Konstantinas Sirvydis (1935) – agrarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius.

Ernestas Sirvydis (1950) – UAB „Sidabrinė kurpaitė“ direktorius, kuri aprūpina Lietuvos jėgos struktūros batais.

Antanas Napaleonas Stasiškis (1933) – politikas, LR Seimo narys.

Regina Surgailytė – Narbutienė (1939) ekonomistė, Lietuvos energijos sistema.

Julijonas Šlepetys (1925) – biologijos mokslų daktaras.

Ona Šuminaitė-Jurkienė (1916-1983) – skulptorė.

Juozapas Šumskis (1927) – buvęs Užpalių klebonas,
Užpalių garbės pilietis

Jūratė Tarvydaitė – Šlepetienė (1931) – habilituota mokslų daktarė, mikrobiologė.

Aloyzas Tarvydas (1947) – Lietuvos parodų centro „LITEXPO“ direktorius.

Rimvydas Tarvydas (1928-1996) – geologas gamtos mokslų daktaras, docentas, ilgametis Vilniaus universiteto gamtos fakulteto dekanas.

Bronislavas Tilindis (1934) – medicinos mokslų daktaras, docentas, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto Farmakologijos ir mikrobiologijos Katedros vedėjas.

Bronė Trainytė – Ubarevičienė (1920-1998) audėja, liaudies menininkė.

Laima Tutinaitė – Abelienė (1943) – inžinierė.

Rimantas Urbonas (1935-1998) – profesorius hidrotechnikas, 1989-1994 m. LŽŪU rektorius.

Povilas Vaitonis (1911-1983) pirmas lietuvis šachmatų tarptautinis meistras, prieškaryje buvęs Lietuvos šuolių su kartimi čempionas.

Marija Vanagaitė – Dovydaitienė (1926) – medicinos diagnostikos centro gydytoja.

Juozas Vanagas (1928) – choro dirigentas, buvo 1960, 1965, 1970, 1975 metų respublikinių dainų švenčių vyriausias dirigentas.

Bronius Vaškelis (1922) – profesorius, Vytauto Didžiojo universiteto 1993-1997 m. rektorius, teatrologijos katedros vedėjas.

Povilas Algirdas Vaškelis (1937) – profesorius, habilituotas mokslų daktaras, Chemijos instituto direktorius.

Gražina Vyžintaitė – Kačerauskienė (1935) – chemijos mokslų daktarė.

Algirdas Vyžintas (1929) – profesorius, menotyros mokslų daktaras.

Antanas Žvironas (1899-1954) – fizikas, profesorius tremtinys.

Kazys Žvironas (1924) – diplomatas poetas, tapytojas.

Views All Time
Views All Time
5800
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!