Vilniaus mero pastangomis privačiai bendrovei, kuriai buvo suteikta teisė 60 hektarų žemės sostinėje “įrengti pramogų parką”, vėliau gauna teisę “neatlygintinai užstatymo teise naudotis 60,8 hektaro ploto žemės sklypu”. Pastačius pastatus, ta firma turės pirmumo teisę išsipirkti žemę po pastatais. Taip Vilniaus biudžetas praras mažiausiai 140 mln. litų, kuriuos būtų gavęs, pardavus šį sklypą už rinkos kainą.

Balandžio 16 d. Vilniaus Vilniaus miesto taryba nubalsavo, kad žemės sklypas tarp Ozo, Kalvarijų ir Geležinio Vilko gatvių būtų perduota Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. Šis projektas buvo svarstomas skubos tvarka, nors prieš šį projektą pasisakė miesto tarybos narys A.Baranauskas. Posėdžio protokole rašoma : “A.Baranauskas informuoja, kad prieš Naujus metus buvo priimtas sprendimas dėl sutarties su Ogmios Astra” naujos redakcijos pasirašymo. Kiek pats Tarybos narys teiravosi dėl sutarties pasirašymo, visi atsakė, kad sutartis nepasirašyta, tačiau jau priimami sprendimai, remiantis šia sutartimi. A.Baranauskas informuoja, kad kreipėsi į Valstybės kontrolierių ir į Seimo Antikorupcijos komisiją dėl šios sutarties teisėtumo. Todėl kviečia Tarybos narius nepritarti projektui”.

“Esu įsitikinęs, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 17 d. sprendimas bei sutarties su UAB “Ogmios Astra pramogų centras” nuostatos, kurių pagrindu minėtai pelno siekiančiai privačiai įmonei neatlygintinai perduodamas valstybei priklausantis turtas – žemės sklypas, prieštarauja imperatyviosioms Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo normoms ir viešajam interesui bei daro ženklią žalą savivaldybės turtiniams interesams, – teigia tarybos narys Algis Baranauskas, – aiškinamajame savivaldybės Teisės departamento direktoriaus J.Elzbergo rašte nurodoma: “pažymėtina, kad šiuo tarybos sprendimo projektu yra pritariama ne naujai sutarčiai, nėra prisiimami nauji savivaldybės įsipareigojimai, nėra suteikiamos naujos teisės”.

Tačiau A.Baranauskas mano, kad toks J.Elzbergo išaiškinimas nėra tikslus: “šia sutartimi savivaldybė suteikia teisę įmonei…”vykdyti šioje sutartyje numatytą veiklą, įrengus savo lėšomis visą būtiną pramogų parkui funkcionuoti infrastrtuktūrą”. Taigi, 200-12-21 sutartimi Vilniaus savivaldybė suteikė teisę įrengti pramogų centrą ir eksploatuoti pramogų parką, tačiau UAB “Ogmios Astra pramogų centras” (OAPC) nebuvos suteikta teisė valdyti 54 hektarų žemės sklypą ir juo naudotis”.

A.Baranauskas atkreipia dėmesį, kad pagal minėtos sutarties 7 str. įtvirtinama savivaldybės pareiga veikti, kad ateityje, “esant įstatymų numatytai galimybei, OAPC realizuotų pirmumo teisę įsigyti nuosavybėn arba išsinuomoti pagal šią sutartį pastatytiems statiniams reikalingą žemę”.

“Esmė ta, kad savivaldybė išnuomavo tai, kas jai nepriklausė, t. y. išnuomavo 80 hektarų žemės UAB “Ogmios Astra pramogų centras”, nors tai buvo ne jos, o Vyriausybės nuosavybė, – “Laisvam laikraščiui” aiškino A.Baranauskas, – kai kilo triukšmas, ir visa ši istorija buvo paviešinta, jie surado ėjimą, kaip viską įteisinti, t.y. perėmė iš Vyriausybės žemės sklypo nuosavybės teises. Tačiau nusikaltimas jau buvo padarytas. Tik Vyriausybė, kaip žemės savininkė, galėjo skelbti konkursą šios žemės panaudojimui”.

Kaip dingsta žemė Vilniuje?

Kaip jau rašė “Laisvas laikraštis”, su Vilniaus miesto meru siejamai įmonei “Rubikon grupė” Vilniaus savivaldybė 99 metams išnuomavo 60,8 hektaro žemės sklypą tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių. Oficialiai skelbiama, kad šis sklypas yra skirtas Vilniuje vandens parkui bei universaliai arenai įrengti, tačiau pats UAB “Ogmios Astra pramogų centras” (OAPC) direktorius Julius Dovidonis “Laisvam laikraščiui” pripažino, kad minėti objektai užims tik apie 15 hektarų žemės. Likusiems 45 hektarams žemės privati bendrovė OAPC gavo “užstatymo teisę” – kitaip tariant, ji savarankiškai užstatys tą žemės plotą, kurio rinkos kaina šiandien siekia ne mažiau kaip 140 mln. litų. “Laisvo laikraščio” šaltiniai teigia, kad “Rubikon” jau ieško investuotojų daliai žemės. Kodėl ši žemė nebuvo parduota viešame aukcione, o neatlygintinai perduota privačiai su A.Zuoku siejamai firmai?

Mat “Rubikon” bei OAPC savininkai yra tie patys žmonės, o OAPC konsultantu dirba “Rubikon” valdybos narys Darius Leščinskas.

Sutarties redakcija keista kelis kartus

Pradinė sutarties tarp savivaldybės bei OAPC redakcija buvo keista kelis kartus. Jeigu iš pradžių bbendrovei buvo tik suteikta teisė “įrengti pramogų centrą bei teisė eksploatuoti pramogų parką”, tai 2003 m. gruodžio 17 d. savivaldybės tarybos sprendimas jau suteikė teisę “neatlygintinai užstatymo teise naudotis 60,8 ha ploto žemės sklypu”.

“Šių sutarčių objektai tiek kiekybiškai, tiek ir kokybiškai skiriasi, – sako A.Baranauskas, – valstybės turtu disponuoti galima tik įstatyme numatytais atvejais ir būdais. Pripažinimas, kad tą padaryti galima ir įstatyme nenumatytais pagrindais sudarytų sąlygas valstybės turto švaistymui, o tai prieštarautų viešam įstatymui”.

Balandžio 16 d. Vilniaus miesto taryba pritarė sprendimui minėtą sklypą perduoti Vilniaus miesto savuvaldybei. Nors posėdžio protokole rašoma, kad pranešėjas šiuo klausimu yra Vilniaus vicemeras Gediminas Paviržis, tačiau jis pats LL sakė, kad posėdžio metu net nebuvo pakilęs iš savo vietos. “Posėdžio pirmininkas A.Zuokas paklausė, ar viskas šiuo klausimu aišku, ir buvo balsuojama, – pasakojo G.Paviržis, – aš į šios sutarties detales nesigilinu. Esmė ta, kad reikėjo pakeisti žemės nuosavybės klausimą – anksčiau ta žemė priklausė Vyriausybei, o savivaldybei ji buvo suteikta tik patikėjimo teise. Paskui paaiškėjo, kad žemės, kuri jai suteikta patikėjimo teise, savivaldybė negali perduoti privačiai bendrovei ir suteikti jai žemės “užstatymo teisių”. Šias teises gali suteikti tik žemės savininkas. Todėl jis ir buvo pakeistas – dabar žemės savininkas yra Vilniaus savivaldybė, o ne Vyriausybė”.

Paklaustas, kas bus statoma minėtame 60 hektarų sklype, G.Paviržis sakė, kad tik tai, kas numatyta sklypo bendrame plane. Nors OAPC pateikė lankstinuką, kaip gražiai minėtame sklype atrodys vandes ir pramogų parkai, tačiau pats G.Paviržis juos pavadino “propagandiniais paveikslėliais”. Jam buvo naujiena ir tai, kad “Rubikon” šiuo metu ieško investuotojų į nemokamai gautą 30 hektarų žemės sklypą šalia Universalios arenos.

Mokesčių lengvatos – taip pat “Rubikon”

Sutartyje savivaldybė taip pat įsipareigojo siekti, kad sklype šeimininkausianti “Rubikon” įmonių grupė nemokėtų ne tik žemės nuomos, bet ir nekilnojamojo turto mokesčio. Nuo šio mokesčio savivaldybė pramogų parko rengėjus atleisti įsipareigojo visą sutarties galiojimo laiką, t.y. 99 metus.

Šis savivaldybės pasižadėjimas atsirado tik praėjusiais metais patobulintoje sutartyje. Pirmajame sutarties variante šio punkto nebuvo.

Per dvejus metus Vilniaus savivaldybė nuo mokesčių atleido tik tris įmones. Kaip rašė spauda, nuo žemės mokesčio atleistas Vilniaus troleibusų ir autobusų parkas mainais už tai įsipareigojo nedidinti bilietų kainų.

Nuo žemės mokesčio Vilniaus savivaldybė atleido Vilniaus oro uostą bei naująjį savivaldybės pastatą statančią bendrovę “Constructus”.

Miesto tarybos narys A.Baranauskas kreipėsi į Valstybės kontrolę bei Generalinę prokuratūrą, prašydamas atlikti miesto tarybos 2003 m. gruodžio 17 d. sprendimo, kuriuo OAPC perduota 60 ha valstybės žemės, teisėtumo įvertinimą. Tarybos narys taip pat reikalauja, kad savivaldybė būtų įpareigota pašalinti teisės aktų, reglamentuojančių valstybės turto valdymą, naudojimą bei disponavimą, pažeidimus, t. y. pašalinti iš sutarties tuos punktus, kurie atsirado, keičiant sutarties sąlygas. Jeigu to nebus padaryta, A.Baranauskas žada kreiptis į teismą.

Views All Time
Views All Time
2390
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!