“Jei kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus būtų išrinktas prezidentu dar kartą, jam rudenį gali grėsti interpeliacija”, – sakė redakcijos šaltiniai iš Socialdemokratų partijos. Mat būdamas Prezidentu Valdas Adamkus palaimino “Mažeikių naftos” pardavimą (atidavimą) JAV kompanijai “Williams”, o Vytauto Landsbergio vadovaujamas Seimas dėl šio sandorio priėmė įstatymą, kurį vėliau Konstitucinis Teismas pripažino antikonstituciniu. “Todėl remiantis Konstitucinio Teismo sprendimu ir Seimo laikinosios komisijos išvadomis, pasikeitus Seime daugumai, rudenį Valdui Adamkui gali būti inicijuota apkalta, ir jei Adamkus bus išrinktas Prezidentu, tai tama poste jis turbūt džiaugsis neilgai”, – “Laisvam laikraščiui” sakė šaltiniai iš Socialdemokratų frakcijos Seime.

Puokštė kaltinimų

Taigi aktyviai dalyvavęs Rolando Pakso nuvertime, Valdas Adamkus pats savo kailiu gali patirti, ką reiškia būti atstatydintam. Jam, redakcijos duomenimis, yra ruošiama visa puokštė kaltinimų – dėl “Mažeikių naftos” atidavimo “Williamsui”, dėl visos eilės Lietuvos pilietybių suteikimo neaiškiems ir Lietuvai nenusipelniusiems asmenims, dėl priesaikos davimo svetimai valstybei.

“Tai žinodamas arba tai nujausdamas, Valdas Adamkus mėgina užsitikrinti galimo naujo Seimo garantijas, kad taip po naujų Seimo rinkimų neįvyktų”, – teigia šaltiniai.

Kaip žinia, neseniai Valdas Adamkus pietavo Kėdainių su vietiniu oligarchu Viktoru Uspaskich, o jų pokalbio detalės ir tema nėra atskleidžiama. Nors žiniasklaidoje buvo spėliota, kad gal jie kalbėjo apie pinigus – gal Adamkus prašė Uspaskich, kad šis paremtų jo rinkiminę kampaniją, redakcijos šaltiniai teigia, kad dabar Adamkui svarbiausia ne pinigai, bet užsitikrinti, kad prisiekęs naujasis Seimas nepradėtų apkaltos prieš Adamkų (jei šis bus išrinktas).

Redakcijos šaltiniai iš Uspaskicho darbo partijos įsitikinę, kad Uspaskicho partija Seime turės ne mažiau kaip 50 mandatų ir kad būtent ši partija kartu su Paulausko socialliberalais formuos naują Vyriausybę.

“Kaip žinia, pagal Konstituciją, Seimui tvirtinti premjerą teikia Prezidentas. Manau, kad jeigu Adamkus pateiks Seimui Uspaskich kandidatūrą į premjerus, tai Darbo partija tuomet apkaltos Adamkui nepradės”, – kalbėjo šaltiniai.

Nežiūrint į tai, jei Adamkus bus išrinktas, apkaltos pavojus kybos virš jo galvos lyg koks Damoklo kardas.

Adamkaus demaskavimas

Tačiau Valdui Adamkui gresia ne tik apkalta, bet ir demaskavimas. “Vieną kartą turi būti išsiaiškinta, kas toks JAV buvo Adamkus ir ką jis ten iš tikrųjų veikė”, – sakė redakcijos šaltiniai.

Mat, kaip jau rašyta, didelių įtarimų kyla ne tik dėl Adamkaus regitravimo Lietuvoje prieš jo pirmąją kadenciją, bet ir dėl priesaikos davimo JAV. Nes pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos Prezidentu negali būti asmuo, kuris yra prisiekęs svetimai valstybei. O prieš pirmąją savo prezidentavimo kadenciją pats Adamkus prisipažino Vyriausiajai rinkimų komisijai, kad šeštajame dešimtmetyje jis atliko būtinąją karinę prievolę JAV kariuomenėje. Tai reiškia, kad jis prisiekė JAV, nes kariuomenėje niekas netarnauja, nedavęs priesaikos.

Štai kas parašyta Valdo Adamkaus 1997 m. lapkričio 4 d. pasirašytame rašte Vyriausiajai rinkimų komisijai: “Pareiškiu, kad šeštajame dešimtmetyje buvau pakviestas atlikti būtiną karinę prievolę į JAV kariuomenę. Tarnavau Penktosios armijos rezervo dalinyje rusų kalbos vertėju. Taip pat kaip rusų kalbos instruktorius dėsčiau JAV armijos kalbų mokykloje Fort Railyje Kanzase. Esu įsitikinęs, jog įstatymų leidėjai nemano, kad ši informacija turi būti pateikta pagal Prezidento įstatymo 2.1 straipsnio 1 dalyje išdėstytus reikalavimus ir todėl jos nenurodžiau Pretendento būti kandidatu į Respublikos Prezidentus duomenų anketoje”.

Šis faktas, beje, nuslėptas ir Prezidento Valdo biografijoje, kuri buvo paskelbta internete.

Kam dirba V.Adamkus?

Iki šiol visos politinės partijos lyg susitarusios vengė liesti Valdo Adamkaus priesaikos JAV temą. Kaip, beje, vengė ir paklausti, ką Adamkus veikė nuo 1960-ųjų iki 1970-ųjų metų – kalbėdamas apie savo biografiją, Adamkus šio periodo nemini. Kaip neminimas šis periodas ir Prezidento Valdo Adamkaus biografijoje. Tačiau Lietuvos Respublikos piliečiai, renkantys Prezidentą, turi teisę žinoti: kur buvo ir ką veikė Valdas Adamkus 1960-1970 metais.

“Laisvo laikraščio” apžvalgininkas Geoffrey Vasiliauskas rašė: “Kaip teigė FLUXininkas ir Lietuvos veikėjas tremtyje, pirmosios Respublikos žinomo keliautojo Mato Šalčiaus giminaitis litvakas Almus Šalčius, Valdas Adamkus, dirbant JAV karinei žvalgybai, per Korėjos karą gaudavo slaptas rusų radijo transliacijas”.

Ar tai ir yra Adamkaus rašte Vyriausiajai rinkimų komisijai sausai paminėtas faktas, kad jis “dirbo JAV kariuomenėje rusų kalbos vertėju”? Jei taip, ar tai reiškia, kad penkerius metus Lietuvos prezidentas buvo CŽV agentas?

Amerikoje Adamkų siejo ir su KGB

1995 metais San Bernardine, Kalifornijoje, išleistoje studijoje “Colibris” A.Durbė Valdą Adamkų siejo su KGB ir su komunistais. “Jau pirmosiomis pralaisvėjimo dienomis Sąjūdžio aktyvistų būrelis nuvyko aplankyti tėvynainių Amerikoje. Emigrantai verkė į atlapą, apkabindami laisvės šauklius iš tolimos tėvynės. Dabar tie šaukliai dirba komunistams. Tuoj pat iš Vakarų atvyko būrys “patriotų” mums padėti: Klimaitis. Dapkutė, Bobelis, Adamkus bei daugelis kitų, mažiau žinomų. Taigi stovėdama ant laisvės slenksčio Lietuva – Tėvynė pirmiausia pasikeitė vizitais su tėvynės ilgesio iškamuotais emigrantais – vieni kitiems atsiuntė po būrelį iš tos pačios tarnybos”, – rašoma JAV išleistoje studijoje.

“Jungtinės Amerikos Valstijos yra padalytos į dešimtį ekologinių rajonų. Vieno iš jų, berods, penktojo vadovu yra Valdas Adamkus. Ekologijos rūpestis – tai ne vien gerai žinoma automobilių išmetamų dujų problema. Visų pirma – tai radiacija, kuri dažniausiai yra susijusi su karine pramone. Neabejotina, kad šaltojo karo sąlygomis Sovietų Sąjunga dėjo pastangas JAV ekologiniuose postuose turėti savus asmenis.

Amerikoje praktikuojamas konkurso principas svarbiems postams užimti yra gana parankus reikiamų asmenų prastūmimui. Žinoma, jei tam yra pasiruošiama iš anksto. O KGB ir pasižymi gerai išvystyta, toli į priekį numatančia strategija. Atviro tipo ir gana naivioje visuomenėje, kokia yra JAV, nesiskaitanti su pinigais KGB galėjo tvarkytis kaip savo virtuvėje. Akivaizdus to pavyzdys yra tai, kad daugiau kaip dešimt metų KGB agentai sėdėjo ir tebesėdi netgi JAV žvalgybos struktūrose. Tai ką jau bekalbėti apie kuklesnes kokio nors ekologijos vadovo vietas? Pametėjus gerus pinigus, pirmiausiai sukuriamas įvaizdis ir per reklamos tinklą pastoviai palaikomas. Atsiradus vakuojamai vietai, toks gerai finansuotas pretendentas ryškiai nurungia konkurentus.

Amerikoje labai didelis ekologų pasirinkimas, nes daugelyje prestižinių universitetų dešimtmečiais ruošiami ekologijos specialistai. Taigi ir konkurencija didžiulė. O Adamkus vis išlieka vienintelis ir nepakeičiamas. Prezidentai keičiasi, o Adamkus – ne. Ir vis periodiškai važinėja į Sovietų Sąjungą.

Valdas Adamkus po Sovietų Sąjungą važinėjosi nuo 1972 m. Kodėl sovietų valdžia jam tokia gera? Jis pats atsakė: važinėjosi kaip svarbus ekologijos specialistas. Sprogus Černobylio elektrinei 1986 m. valdžia neperspėjo savo gyventojų, kad bent užklijuotų langus ir vaikų į kiemą neleistų. Kritiškiausiu ekologiniu momentu, kada nei specialistų nereikia, valdžia neperspėjo savo gyventojų, o nuslėpė pavojų. Tai kas gi patikės, kad tai pačiai valdžiai taip jau rūpi ekologija, kad net prireikė specialisto iš užsienio ir būtent iš tos šalies, su kuria nusistovėję šaltojo karo santykiai? Todėl Adamkaus važinėjimo po Sovietų Sąjungą priežasčių reikia ieškoti kitur, juolab kad ekologijoje jis taip nieko ir nenuveikė ”, – rašo A.Durbė JAV.

Adamkus į Prezidentus buvo ruošiamas iš anksto

Jau 1995 metais JAV leidinyje buvo rašoma apie tai, kad Valdas Adamkus ruošiamas į Lietuvos prezidentus kaip dešinysis kandidatas, nors iš tiesų yra kairiųjų pažiūrų ir padėjo komunistams Lietuvoje laimėti referendumą. Jau tuomet, 1995 metais, JAV buvo aprašyta maskuotė, dengianti tikrąjį Adamkaus veidą.

“Susikūrė nauja situacija ir Valdas Adamkus išniro kaip “nacionalinis” kadras su vakarietišku veidu demokratijos mokytojo vaidmenyje. 1992 m. pavasario referendumas dėl prezidento institucijos buvo labai svarbus. Sunerimę komunistai į žaidimą metė ir valiutinį kadrą. Atkomandiruotas iš užjūrio Adamkus per televiziją (“Panorama”, “Krantas”), remdamas komunistus, aiškino, kad namą reikia statyti nuo pamatų ir todėl Lietuvai prezidento nereikia. Komunistams tada prezidento nereikėjo ne dėl pamatų, o dėl to, kad tuo metu jie nesitikėjo laimėti rinkimų. Štai tada daugeliui ir paaiškėjo, kas iš tiesų yra čia šmirinėjantis ir komunistų propagandos priemonių noriai reklamuojamas tas svarbus JAV valdininkas. Tai buvo KGB klaida: kadras, kuriuo užkamšomos momentinės skylės, jau nebetinka inkorporavimui svarbiame poste. Matyt, dėl kadrų stokos bei orientuojantis į žmonių nenuovokumą, vėliau bandoma jo dalyvavimą komunistų pusėje užmaskuoti.

Po referenduminės užduoties Valdas Adamkus ilgokai nesirodė Lietuvoje – kad tauta pamirštų. Maskuotės sumetimais buvo išplukdytas šalia Lozoraičio. Kalbėjo ką reikia ir kaip reikia. Šį kartą jau kitoje – dešiniųjų pusėje. Tačiau rinkimų dramoje pagrindiniai vaidmenys, atitinkamai ir dėmesys, tenka kandidatams. Todėl rūpestingoji ranka randa būdą savo globotinį ištraukti iš šešėlio į pirmą planą. Rinkimų naktis. Visa Lietuva, sulaikiusi kvapą ir įsmeigusi akis į televizorių, laukia pirmųjų rinkimų rezultatų. Ekrane – interviu su Lozoraičiu. Žurnalistas klausia, kodėl išvyko Adamkus. “Jį apskundė, jis turėjo išvykti”, – atsako Lozoraitis. “Kas apskundė?” – klausia žurnalistas. “Pavardės nenorėčiau sakyti”, – sako mandagus Lozoraitis. Tuo momentu ekraną užpildo didžiulis Bobelio veidas. Taip televizine kalba operatorius atsako, kas yra skundikas. Savo iniciatyva parodęs Bobelį toje situacijoje operatorius būtų buvęs išjotas iš darbo kitą dieną. Bobelis tuo metu jau buvo visiškai atsidengęs kaip komunistų šalininkas. Jei komunistai kenkia kažkam, tai tas kažkas, aišku, nėra komunistų pusėje. Tokiu būdu netiesiogiai pasakoma, kad Adamkus yra dešinysis, ko ir buvo siekiama maskuotės sumetimais.

Nuo šiol Adamkus – persona, atvirkščiai nei po prezidento referendumo, jau ne nutylima, o visokiais būdais ryškinama, reklamuojama: atvykęs Adamkus skaito paskaitas, leidžiama memorialinė knyga apie Kudabą – išleidimu rūpinasi Adamkus, Adamkaus premija, Adamkaus medalis (gyvam tebeesant!) ir t.t. Menkiausiom progom Adamkaus vardas vis girdisi per radiją, televiziją. Primygtinai kartojama, koks aukštas jo reitingas. Neleidžiama žmonėms jo užmiršti. Praėjęs maskuotės procedūras, matyt, yra laikomas kažkam tinkamu ir todėl ruošiamas antriniam panaudojimui”, – rašė A.Durbė 1995 metais Jungtinėse Amerikos Valtijose.

Po ilgos maskuotės – Prezidentas

Neilgus trukus, sužinojome, kam buvo ruošiamas Valdas Adamkus – 1998 metais jis buvo išrinktas Lietuvos Prezidentu. Išrinktas, kaip iki šiol manoma, neteisėtai ir grubiai pamynus Lietuvos Respublikos Konstituciją, nes pagal Konstituciją Prezidentu gali būti tik Lietuvos Respublikos pilietis, paskutinius trejus metus gyvenęs Lietuvoje. Tuo tarpu Valdas Adamkus į Lietuvą atvyko tik 1997-ųjų vėlų rudenį – likos vos daugiau negu mėnesiui iki Prezidento rinkimų. Iki tol jis gyveno ir dirbo JAV ekologu.

Matomai, kad tik dėl akių Vyriausioji rinkimų komisija buvo apskundusi Vilniaus apygardos teismui V.Adamkaus kandidatūrą, nes šiam teismui konstatavus, kad V.Adamkaus šlepetės, gyvenusios Lietuvoje, ir V.Adamkus – vienas ir tas pats, todėl V.Adamkus gali būti kandidatas į prezidentas, VRK šio sprendimo neapskundė aukštesniam teismui.

“Laisvo laikraščio” skaitytojams primename Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos pavardes, kuriems Valdas Adamkus turi būti dėkingas už garsųjį sprendimą “su šlepetėmis” – tai buvo teisėjai A.Urbonavičienė, A.Drigotas ir S.Pumputis.

Kaip rodo faktai, Valdas Adamkus buvo ruošiamas būti Lietuvos Prezidentu jau nuo 1992 metų. Būtent tada – 1992 m. rugpjūčio 4 d. – jam buvo išduotas pasas ir jis tapo Lietuvos Respublikos piliečiu. Tų pačių metų gruodžio 12 d. jam į pasą įspaudžiama registracijos žyma. Kad taip būtų padaryta, jis Lietuvoje turėjo pateikti pažymą apie jo išvykimą iš JAV. Ar tokia pažyma buvo pateikta, apie tai istorija nutyli. Kaip ten bebūtų, V.Adamkus, gyvendamas ir dirbdamas JAV, dokumentiškai susitvarkė “gyvenimą” ir Lietuvoje – nuo 1992 metų gruodžio 12 d. Lietuvoje apgyvendino savo šlepetes.

Taigi kieno scenarijus – KGB ar CŽV– prastūmė Valdą Adamkų į Lietuvos Prezidento postą, šiandien galime tik spėlioti. Tačiau atkreipus dėmesį į faktą, kad “Mažeikių nafta”, prezidentaujant Valdui Adamkui, iš pradžių buvo parduota amerikiečiams, o po – rusams, galima spėti, kad turbūt abiejų tarnybų bendras scenarijus. Nes, kaip “Laisvam laikraščiui” sakė vienas patyręs CŽV agentas, dabar niekas nežaidžia viengubų žaidimų.

Giedrė Gorienė

Views All Time
Views All Time
2901
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!