Premjeras Algirdas Brazauskas labai pasipiktino, kad Seimo Audito komitetas paprašė jo pasiaiškinti, kodėl Vilniaus savivaldybė nesilaiko Vyriausybės nutarimų. Juk būtent pagal A.Brazausko Vyriausybės priimtą nutarimą Vilniaus miestui buvo perduota 60,8 hektarai valstybės žemės, kuri buvo skirta “Vilniaus pramogų parkui bei universaliai arenai” statyti.

Tačiau žemę už dyką gavusi “Abonento” bei Prezidento V.Adamkaus stambi rėmėja – bendrovė “Rubicon” vietoj pramogų parko šiame sklype beveik 40 hektarų žemės plote suprojektavo komercines patalpas ir 200 tūkst. kv. metrų ploto gyvenamuosius namus. Šalia “Siemens” arenos jau baigiamas statyti BMW automobilių salonas.

Kai Seimo Audito komitetas paprašė, kad prmejeras A.Brazauskas atvyktų ir pasiaiškintų, kodėl Vilniaus savivaldybė grubiai pažeidžia Vyriausybės nutarimus, ir kodėl Vyriausybė nereaguoja, premjero kantrybė trūko. Jis pareiškė, kad Seimo Audito komitetas veikdamas peržengia savo įgaliojimų ribas, todėl reikėtų Seimo statute jo įgaliojimus susiaurinti ir “imtis priemonių“, kad komiteto vadovai “laikytųsi galiojančių įstatymų”.

“Susidaro įspūdis, kad Seimo Audito komitetas ir jo pirmininkas Seimo narys Artūras Skardžius išplėstai suvokia parlamentinės kontrolės esmę”, – teigiama A.Brazausko pasirašytame rašte.

Komitetui vadovaujantis socialliberalas A.Skardžius šį laišką susiejo su Vyriausybės aparato noru užgniaužti parlamentinę kontrolę. Jis kalbėjo įtariantis, kad patarėjų parengtą raštą A.Brazauskas pasirašė jo neskaitęs.

“Ant kažko Audito komitetas užlipo. Stipriai. Ar tai bus “Ozo” arena (didžiulis “Rubicon” statomas prekybos centras, suporjektuotas ant žemės, kurioje turi būti pramogų parkas – aut.), ar tas įstatymo projektas (Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pataisos, kurias trečiadienį svarstė komitetas, ir kuriuo numatoma leisti privatizuoti įmones už savivaldybių skloas – aut.), ar kiti objektai, kurių yra apstu”, – svarstė A.Skardžius.

“Manome, kad tokia Seimo Audito komiteto veiklos praktika kenkia ne tik valstybės valdžių tarpusavio santykiams, bet ir valdžios autoritetui bei valstybės interesams”, – nurodoma rašte.

A.Brazausko pasirašytame laiške svarstoma, kad “tokia situacija tikriausiai susiklostė ir dėl nepakankamai tiksliai suformuluotų Seimo statuto 59(1) straipsnio nuostatų”. Šias nuostatas Vyriausybės vadovas prašo koreguoti susiaurinant komiteto veiklos sritį.

Laiške aštriai piktinamasi, kad Audito komitetas rašte Ministrui Pirmininkui “iškėlė Vyriausybės nutarimų teisėtumo klausimą”.

“Tačiau Vyriausybės priimtų nutarimų teisėtumo klausimą sprendžia ne Seimo komitetai, o Konstitucinis Teismas”, – tvirtinama Vyriausybės vadovo rašte.

Dokumente taip pat piktinamasi, kad statutas komitetui suteikia teisę nagrinėti, ar asignavimų valdytojai racionaliai ir efektyviai naudoja biudžeto asignavimus ir valstybės turtą, nors Konstitucija tokių galių Seimui nenumato. ”

Savivaldybė – ne kiaulidė

“Mes manome, kad tokie savivaldybės veiksmai, kai 60,8 hektarai žemės, skirti pramogų parkui įrengti, tapo tinkamais komercinėms statyboms, pažeidžia Vyriausybės nutarimą, – LL sakė A.Skardžius, – nes žemės nuomininkui suteikta galimybė 37,94 ha panaudoti komercinės paskirties statyboms, o žemė buvo skirta tik pramogų parkui bei universaliai arenai įrengti. Mes atkreipėme dėmesį, kad Vyriausybės atstovas apskrityje imtusi priemonių. Antras dalykas, kad mes atkreipėme dėmesį, kad šiame sklype 10 hektarų žemės užima valstybinės reikšmės miškai, kurie pagal Konstituciją priklauso tik valstybei. Todėl Vyriausybės paprašėme, kad į mūsų pastabas būtų atsižlegta, ir kad mus informuotų, kokių žygių imtasi problemoms išspresti”.

Tačiau Vyriausybė taip išsprendė šią problemą – minėtus 10 hektarų miško savo sprendimu tiesiog išbraukė iš valstybinės reikšmės miškų plotų Vilniaus mieste.

“Tačiau negavome jokių atsakymų dėl esminės problemos – komercinių statybų šiame sklype, – sakė A.Skardžius, – nežinau, ką dėl tokių savivaldybės veiksmų darys Vyriausybės atstovas Vilniuas apskrityje – ar jis protestuos, ar ne. Vyriausybė turi atsakyti per 15 dienų, ką jie ketina daryti dėl neteisėtų statybų – aš nežinau, kokių priemonių jie imsis. Kol kas Vyriausybė tik ėmėsi priemonių prieš Seimo pirmininką – kad mes neva peržengėme savo galiais ir kvestionuojame Vyriausybės nutarimą. Tačiau Seimas turi tokią galią, ir tai, kad premjeras pastoviai siūlo kreiptis į Konstitucinį teismą, aš nežinau, ar Seimas pasinaudos tuo pasiūlymu. Tačiau gali būti, kad Seimas kreipsis į Konstitucinį teismą, kad būtų panaikintas Vyriausybės nutarimas, ir tada kas nori, galės bylinėtis. Tiesa, ir pats Seimas gali kreiptis, ir paskui laukti eilėje tris metus, kol jo klausimą išnagrinės Konstitucinis teismas”.

A.Skardžius sakė, kad jis jokios logikos nemato žemės paskirties pakeitime. “Audito komiteto posėdyje Vilniaus apskrities vadovai aiškino, kad savivaldybė galėjo pakeisti žemės paskirtį, nes tai neva “kitos paskirties žemė”, – sakė A.Skardžius, – na ir kas, kad tai “kitos paskirties žemė”? manęs toks motyvas neįtikino, o Vyriausybės atstovas apskrityje Jurkevičius sakė, kad jam pačiam šis klausimas dar neaiškus, ir jis pats dar nėra susidaręs nuomonės, ar galima, ar ne. Tačiau kiti žmonės, pakviesti, į komiteto posėdį, – Aplinkos ministerijos sekretorius Laiconas bei Žemės tarnybos vadovas maksvytis, kuruojantys detaliųjų planų pakeitimą, vienareikšmiškai sakė, kad ministerijų įsakymai, kuriais pasirėmė savivaldybė, yra visai ne prie ko. . Klausimus dėl visų šių dalykų išsiuntė komisija A.Zuoko veiklai tirti, kurios narys aš esu”.

A.Zuokas toliau bando manipuliuoti sklypais

A.Skardžius priekaištavo Vilniaus savivaldybei, kad ji neaišku kam laiko kelis didelius žemės sklypus Vilniuje, ir negražina jų gyventojams, turėjusiems Vilniuje žemės. Dabar tokių jau yra 7 tūkst. žmonių, tačiau, pvz., vadinamasis Vismaliukų poligonas dar nuo 1998 m. yra laikomas nežinia kam. Kalbama, kad savivaldybė, dar net neturėdama nuosavybės teisės į šią žemę, jau yra sudariusi trišalę sutartį su privačiomis bendrovėmis dėl šios sklypo perdavimu. “Kaip A.Zuokas dažnai sako, kad nors Vyriausybė ir yra priėmusi nutarimą gražinti žemę, tačiau jam tai yra nesvarbu, – sakė A.Skardžius, – todėl jeigu Vyriausybė perduos minėtą sklypą kokimas nors kitam tikslui, o ne gražinti žmonėms, bus didelis skandalas. Tačiau jau septyni metai savivaldybė tikisi, kad gaus tą žemę kokiems nors komerciniams tikslams”.

“kažkodėl šis sklypas yra siejamas su Šiaurės miesteliu, – sakė A.Skardžius, – nors sąsajos laidas yra tik tas, kad abu sklypai kažkada priklausė rusų kariniam daliniui. Vismaliukų sklype esančius statinius – kaiulidę, bunkerį ir tankų garažus – šiuo metu saugo savivaldybės įmonė “Šiaurės miestelis”. Šie statiniai yra apgriuvę ir neeksploatuojami. Aišku, kad tankų savivaldybė neturi, tačiau nuo 1998 m. brangiai saugo šią teritoriją. Be to, savivaldybė kreipėsi į Vyriausybę, kad jai būtų perleistos šis žemės sklypas. Mes klausiame – kuriam tikslui, nes žemė paprastai reikalingi eksploatuoti pastatus. Kadangi pastatų savivaldybė nežada eksploatuoti, tai aišku, kad žemė turi būti gra-inta žmonėms. Todėl mes manome, kad Vyriausybė galėtų sutikti su tokia forma – gražinti žemę gyventojams, nes laisvos žemės Vilniuje nėra.

Ar AMB jaučia artėjantį galą?

„Nejaugi ateina atpildo valanda?, – klausia LL skaitytojai, – nejaugi vis tik tiesa ir gėris pagaliau laimės? Kad tik neužgniaužtų, jei gniauš, tai eisime i gatves, o jei AMB dar kenks Lietuvai, suorganizuosime apsivalymo būrius. Užtenka, pavargom nuo nomenklatūros, norime ir mes pradėti gyventi, ne egzistuoti, labai norėčiau liaudies susidorojimo su okupantų kolaborantais, kurie mūsų kraują siurbia jau 15 metų ir atvirai iš mūsų tyčiojasi

„Vakarų skirstomieji tinklai“, kurių vertė šiuo metu apie 2 milijardai litų, buvo parduoti tik vos už 0,5 milijardo litų, nes A.Brazauskas įrašė į privatizavimo programą, kad Vakarų skirstomuosius tinklus galės pirkti tik Lietuviško kapitalo įmonė, kurios metinė apyvarta – 0,5 mlrd. litų (tik dvi įmonės atitiko šį reikalavimą – „Achema“ bei „Vilniaus prekyba“). Reiškia, valstybė prarado galimybę gauti apie 1 milijardo litų tik iš šio sandorio, jei jis būtu pravestas naudingai valstybei. Ir nėra ,,linksmiau”, kai po to AMB išlenda į teleekraną ir įrodinėja, kad, pav. indėliams gražinti trūkstamų apie 1 milijardo litų nėra iš kur paimti… Na iš kur tiek įžūlumo taip mulkinti ir nekęsti savo tautiečių…?

„Pagal AMB logiką, kad niekas negali pateikti išvados, kad valstybės turtas išparceliuotas už dyką, išskyrus tik Konstitucinį teismą, – sakė kitas skaitytojas, – tačiau Konstitucinio teismo sprendimai atgaline data NEGALIOJA. Taigi, jeigu ir pripažins kad „Rubicon“ žemę gavo neteisėtai, joje jau seniai bus pastatyti prekybos centrai ir namai, kurie bus parduoti. Tada vyriausybe galės tik apgailestauti, kad kažkas neteisėtai pasisavino apie 400 mln. litų“.

Ko nori A.A.Skardžius ?

Kai kurie LL šaltiniai teigia, kad A.Skardžius dabar smarkiai kritikuoja A.Zuoką ir „Rubicon“ tik todėl, kad „Rubicon“ juodojoje buhalterijoje nėra A.Paulausko vadovaujamos partijos. Tuo labiau, kad A.Skardžius, dirbdamas Seime, nelabai aiškiai būdais įsigijo nemažai brangaus turto.

Kaip rašė spaudą, A.Skardžius tvirtina, kad būdamas Seimo nariu jokio turto neįsigijo. Taip teigdamas, jis tikriausiai suklydo. Tiesa, Skardžių sodyba Trakų rajono Gendravės kaime įsigyta 1999 metais. Sodybą ir žemę pirko žmona Snieguolė Skardžiuvienė, verslininkė. Namelis visai solidus – 220 kvadratinių metrų su 100 kvadratinių metrų pusrūsiu. O štai bakūžę Trakų mieste ponia Skardžiuvienė pirko 2000-ųjų spalio 9 dieną, artėjant Seimo rinkimams. Lūšnelė tinkama tik nugriauti, tačiau vieta, kur ji stovi, tikrai puiki, su nuostabiu Trakų pilies vaizdu. Aplink – 12 arų žemės, o Trakų mieste 1 aras žemės kainuoja taip pat brangiai kaip sostinės prestižiniuose rajonuose. Viename jų – Žvėryne – stovi Skardžių namas. Seimo narys sakė, kad jam priklauso tik ketvirtadalis.

Dievažijosi ponas Skardžius, kad nei jis, nei jo pati nebepirko nuosavybės pastaraisiais metais. Nebent 2004 metų pabaigoje žemės plotelį – 3,35 hektaro Kaišiadorių rajone Jakštonių kaime. Šią žemę kartu su Snieguole Skardžiuviene pirko 2000-2004 metų kadencijos Seimo narys socialliberalas Gintautas Šivickas bei Kauno apskrities Regioninės plėtros departamento direktorius Arūnas Karlonas, taip pat socialliberalas.

Galima daryti išvadą, jog tai puiki investicija, žvelgiant į netolimą ateitį. Vos už keliolikos kilometrų bus europinės geležinkelio vėžės, čia pat – Via Baltica magistralė, už poros dešimčių kilometrų – būsimasis europietiškas Karmėlavos oro uostas. Kitaip tariant, apie tą gamtos oazę Jakštonių kaime netoli Kauno marių gyvenimas virte virs. Strategiškai ideali vieta bet kokiems verslo sumanymams. Bendrapartietis Regioninės plėtros departamento vadovas, įsigijęs savo dalį už keliolika tūkstančių litų, tikriausiai apie tai žinojo geriausiai.

Views All Time
Views All Time
2771
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!