Matematika – elektroniniai žurnalai

ScienceDirect

Advances in Applied Mathematics
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/01968858

Žurnale pateikiami straipsniai taikomosios matematikos, statistikos, matematinės biologijos (mathematical biology), dinaminių sistemų, algoritmų, matematinių eksperimentų, kompiuterių mokslų tematika. Šis žurnalas naudingas matematikams, kompiuterių specialistams, fizikams, statistikos darbuotojams, biologams. Nemokamai galima susipažinti nuo 1993 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Straipsniai 1 reklama

Advances in Mathematics
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/00018708

Žurnalas skirtas grynajai matematikai. Nemokamai galima susipažinti nuo 1993 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Applied and Computational Harmonic Analysis
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/10635203

Nemokamai galima susipažinti nuo 1993 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Bulletin of Mathematical Biology
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/00928240

Bulletin of Mathematical Biology – skirtas pateikti mokslinio tiriamojo darbo skaičiavimams, eksperimentams biologijoje. Šis leidinys leidžiamas Society for Mathematical Biology. Nemokamai galima susipažinti nuo 1998 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

European Journal of Combinatorics
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/01956698

Tarptautinis grynosios matematikos žurnalas specializuotas kombinatorikai. Žurnale publikuojami moksliniai straipsniai, trumpos pastabos, mokslinės problemos. Nemokamai galima susipažinti nuo 1993 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Finite Fields and Their Applications
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/10715797

Techninis žurnalas, kuriame publikuojami straipsniai apie baigtinių kūnų teoriją ir jos pritaikymą įvairiose srityse. Baigtinių kūnų teorija yra svarbi tiesinėje ir abstrakčiojoje algebroje, skaičių teorijoje, geometrijoje, kompiuterių moksle, statistikoje, informacijos teorijoje, inžinerijoje ir kt. Žurnalas leidžiamas keturis kartus per metus ir išlaikomi labai griežti standartai. Nemokamai galima susipažinti nuo 1995 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Historia Mathematica
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/03150860

Žurnale publikuojama straipsniai apie matematikos istoriją ir jos vystymąsi įvairiose kultūrose, skirtinguose amžiaus laikotarpiuose. Nemokamai galima susipažinti nuo 1993 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Journal of Algebra
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/00218693

Žurnale pateikiami moksliniai straipsniai iš algebros mokslo krypties. Nemokamai galima susipažinti nuo 1993 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Journal of Algorithms
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/01966774

Žurnale pateikiama straipsniai apie naujus algoritmus, duomenų struktūras, palyginama nauji algoritmai su jau gerai žinomais ir kt. Tai geras informacijos šaltinis matematikams ir kompiuterių specialistams. Nemokamai galima susipažinti nuo 1993 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Journal of Approximation Theory
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/00219045

Žurnalas skirtas aproksimacijos teorijai ir jai artimiems mokslams. Nemokamai galima susipažinti nuo 1993 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Journal of Combinatorial Theory, Series A
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/00973165

Žurnale publikuojami moksliniai straipsniai apie baigtines ir diskrečias struktūras įvairiuose moksluose. Serija A skirta struktūroms, projektavimui, kombinatorikos pritaikymui matematikoje ir kompiuterių moksle. Nemokamai galima susipažinti nuo 1996 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Journal of Combinatorial Theory, Series B
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/00958956

Žurnale publikuojami moksliniai tiriamieji straipsniai apie baigtines ir diskrečias struktūras įvairiuose moksluose. Serija B skirta grafų teorijai. Nemokamai galima susipažinti nuo 1993 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Journal of Complexity
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/0885064X

Žurnale publikuojami moksliniai straipsniai, kuriuose pateikiama matematiniai rezultatai, skaičiavimų sudėtingumas, nauji algoritmai ir kt. Žurnalas gali būti naudingas biologijoje, fizikoje, ekonomikoje ir kt. Nemokamai galima susipažinti nuo 1993 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Journal of Differential Equations
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/00220396

Žurnalas skirtas diferencialinių lygčių teorijai ir jų panaudojimui. Jis gali būti naudingas ne tik matematikams, bet ir inžinieriams, fizikams bei kt. Nemokamai galima susipažinti nuo 1993 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Journal of Functional Analysis
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/00221236

Žurnale publikuojami moksliniai straipsniai apie funkcinę analizę ir jos naujoves bei kt. Nemokamai galima susipažinti nuo 1993 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Journal of Mathematical Analysis and Applications
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/0022247X

Nemokamai galima susipažinti nuo 1993 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Journal of Mathematical Psychology
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/00222496

Žurnale publikuojami straipsniai, monografijos, apžvalgos, pastabos, komentarai, knygų apžvalgos. Nemokamai galima susipažinti nuo 1993 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Journal of Multivariate Analysis
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/0047259X

Žurnalas skirtas daugiamatės analizės teorijai. Nemokamai galima susipažinti nuo 1993 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Journal of Number Theory
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/0022314X

Žurnale publikuojami skaičių teorijos ir jai artimų mokslų moksliniai straipsniai. Nemokamai galima susipažinti nuo 1993 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Journal of Symbolic Computation
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/07477171

Tarptautinis žurnalas skirtas matematikai ir kompiuterių mokslui. Nemokamai galima susipažinti nuo 1993 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Springer LINK. Mathematics

Aequationes mathematicae (AEM)
http://link.springer.de/link/service/journals
/00010/index.htm

Tarptautinis žurnalas skirtas taikomajai ir grynajai matematikai, kuriame daugiausia kalbama apie funkcines lygtis, dinamines sistemas ir kombinatoriką. Nemokamai galima susipažinti nuo 1998 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Algebra Universalis (AU)
http://link.springer.de/link/service/journals
/00012/index.htm

Žurnalas skirtas algebrai ir struktūrų teorijai. Nemokamai galima susipažinti nuo 1997 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Algorithmica
http://link.springer.de/link/service/journals
/00453/index.htm

Kompiuterijos mokslų tarptautinis žurnalas. Nemokamai galima susipažinti nuo 1996 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing
http://link.springer.de/link/service/journals
/00200/index.htm

Algebros taikymas inžinerijoje, ryšiuose ir kompiuterių moksle. Nemokamai galima susipažinti nuo 1995 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Applied Mathematics and Optimization
http://link.springer.de/link/service/journals
/00245/index.htm

Nemokamai galima susipažinti nuo 1996 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Archiv der Mathematik
http://link.springer.de/link/service/journals
/00013/index.htm

Nemokamai galima susipažinti nuo 1997 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Archive for History of Exact Sciences
http://link.springer.de/link/service/journals
/00407/index.htm

Žurnalas puoselėja istorinius matematikos mokslų tyrinėjimus. Pateikia išsamius, kompetetingus straipsnius. Nemokamai galima susipažinti nuo 1998 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Archive for Mathematical Logic
http://link.springer.de/link/service/journals
/00153/index.htm

Žurnalas skirtas logikams ir matematikams, kompiuterių specialistams ir filosofams, kurie domisi matematine logika. Nemokamai galima susipažinti nuo 1995 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Archive for Rational Mechanics and Analysis
http://link.springer.de/link/service/journals
/00205/index.htm

Žurnalas skirtas mechanikai, tačiau daug dėmesio skiriama matematikos mokslo analizei. Nemokamai galima susipažinti nuo 1996 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Calcolo
http://link.springer.de/link/service/journals
/10092/index.htm

Žurnale pateikiami straipsniai iš tiesinės algebros, aproksimacijos teorijos ir jos pritaikymo, skirtuminių ir integralinių lygčių, algoritmų, matematinių aspektų kompiuterių moksle, optimizavimo teorijos. Nemokamai galima susipažinti nuo 1998 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Calculus of Variations and Partial Differential Equations
http://link.springer.de/link/service/journals
/00526/index.htm

Nemokamai galima susipažinti nuo 1995 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Combinatorica
http://link.springer.de/link/service/journals
/00493/index.htm

Tarptautinis žurnalas ruošiamas Janos Bolyai Mathematical Society (Vengrija) ir leidžiamas Janos Bolyai Mathematical Society ir Springer-Verlag leidyklų. Šiame žurnale publikuojami moksliniai straipsniai anglų kalba kombinatorikos ir kompiuterių teorijos mokslo srityse. Nemokamai galima susipažinti nuo 1998 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Commentarii Mathematici Helvetici
http://link.springer.de/link/service/journals
/00014/index.htm

Žurnalą ruošia Swiss Mathematical Society. Straipsniai apima grynąją ir taikomąją matematiką. Nemokamai galima susipažinti nuo 1997 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Computational complexity
http://link.springer.de/link/service/journals
/00037/index.htm

Žurnalas skirtas matematikai ir kompiuterių mokslui. Nemokamai galima susipažinti nuo 1998 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Constructive Approximation
http://link.springer.de/link/service/journals
/00365/index.htm

Matematikos mokslo tarptautinis žurnalas skirtas skaičiavimams, funkcijų teorijai, funkcijų analizei ir kt. Nemokamai galima susipažinti nuo 1996 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Discrete and Computational Geometry
http://link.springer.de/link/service/journals
/00454/index.htm

Matematikos, geometrijos ir kompiuterių mokslo tarptautinis žurnalas. Nemokamai galima susipažinti nuo 1996 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Elemente der Mathematik
http://link.springer.de/link/service/journals
/00017/index.htm

Elemente der Mathematik (EL) publikuoja straipsnius iš įvairių matematikos mokslo krypčių. Pateikia naujienas ir matematikos panaudojimą bei jos pritaikymą kitose disciplinose. Žurnalas skitas mokytojams, studentams, inžinieriams, profesionalams ir kt., kuriems reikalingos žinios apie matematiką. Nemokamai galima susipažinti nuo 1997 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Geometric And Functional Analysis
http://link.springer.de/link/service/journals
/00039/index.htm

Vienas iš geriausių ir populiariausių žurnalų, kuriame yra įtraukti geometrijos ir analizės sričių straipsniai pačių geriausių specialistų ir ekspertų. Nemokamai galima susipažinti nuo 1997 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Graphs and Combinatorics
http://link.springer.de/link/service/journals
/00373/index.htm

Tarptautinis žurnalas skirtas grafų teorijai ir kombinatorikai. Publikuojami moksliniai darbai, straipsnių apžvalgos ir kt. Nemokamai galima susipažinti nuo 1998 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

International Journal of Game Theory
http://link.springer.de/link/service/journals
/00182/index.htm

Žurnale publikuojami moksliniai tiriamieji darbai, apžvalgos, žaidimų teorijos matematiniai aspektai ir kt. Nemokamai galima susipažinti nuo 1997 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Journal of Mathematical Biology
http://link.springer.de/link/service/journals
/00285/index.htm

Nemokamai galima susipažinti nuo 1996 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Journal of Nonlinear Science
http://link.springer.de/link/service/journals
/00332/index.htm

Nemokamai galima susipažinti nuo 1996 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Journal of the European Mathematical Society
http://link.springer.de/link/service/journals
/10097/index.htm

Žurnale publikuojami moksliniai straipsniai iš grynosios ir taikomosios matematikos. Nemokamai galima susipažinti nuo 1993 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Manuscripta Mathematica
http://link.springer.de/link/service/journals
/00229/index.htm

Žurnalas buvo pradėtas leisti nuo 1969 m. ir yra pripažintas vienas iš geriausių informacijos šaltinių matematikoje. Nemokamai galima susipažinti nuo 1998 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Microsystem Technologies
http://link.springer.de/link/service/journals
/00542/index.htm

Nemokamai galima susipažinti nuo 1996 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Monatshefte fьr Mathematik
http://link.springer.de/link/service/journals
/00605/index.htm

Žurnalas pradėtas leisti 1890 m. Jame publikuojami moksliniai straipsniai iš algebros, kompleksinės analizės, topologijos, dinaminių sistemų, funkcinės analizės, geometrijos, skaičių teorijos ir kt. mokslo sričių. Daugiausia straipsniai publikuojami anglų kalba, bet gali būti straipsnių prancūzų ar vokiečių kalbomis. Nemokamai galima susipažinti nuo 1996 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Nonlinear Differential Equations and Applications
http://link.springer.de/link/service/journals
/00030/index.htm

Nemokamai galima susipažinti nuo 1997 m. su žurnalų turiniais, straipsnių referatais ir straipsniais.

Numerische Mathematik
http://link.springer.de/link/service/journals
/00211/index.htm

Žurnale publikuojami labai aukštos kokybės straipsniai skaitinės analizės mokslo srityje. Nemokamai galima susipažinti nuo 1994 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Probability Theory and Related Fields
http://link.springer.de/link/service/journals
/00440/index.htm

Žurnale publikuojama tikimybių teorijos, geometrijos ir kt. matematikos mokslo sričių moksliniai straipsniai. Pagrindinė straipsnių kalba anglų, prancūzų ir vokiečių. Nemokamai galima susipažinti nuo 1996 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Research in Nondestructive Evaluation
http://link.springer.de/link/service/journals
/00164/index.htm

Žurnalas leidžiamas ketvirčiais. Nemokamai galima susipažinti nuo 1996 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Selecta Mathematica
http://link.springer.de/link/service/journals
/00029/index.htm

Selecta Mathematica žurnalas skirtas matematikams. Nemokamai galima susipažinti nuo 1996 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Zeitschrift fьr Angewandte Mathematik und Physik
http://link.springer.de/link/service/journals
/00033/index.htm

Žurnale publikuojami mechanikos, diferencialinių lygčių, taikomosios matematikos aukštos kokybės moksliniai straipsniai. Nemokamai galima susipažinti nuo 1997 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

SIAM Journals Online

SIAM Journal on Applied Mathematics
http://epubs.siam.org/sam-bin/dbq/toclist/SIAP

Nemokamai galima susipažinti nuo 1994 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

SIAM Journal on Control and Optimization
http://epubs.siam.org/sam-bin/dbq/toclist/SICON

Nemokamai galima susipažinti nuo 1994 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

SIAM Journal on Discrete Mathematics
http://epubs.siam.org/sam-bin/dbq/toclist/SIDMA

Nemokamai galima susipažinti nuo 1994 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

SIAM Journal on Mathematical Analysis
http://epubs.siam.org/sam-bin/dbq/toclist/SIMA

Nemokamai galima susipažinti nuo 1994 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications
http://epubs.siam.org/sam-bin/dbq/toclist/SIMAX

SIAM Journal on Numerical Analysis
http://epubs.siam.org/sam-bin/dbq/toclist/SINUM

Nemokamai galima susipažinti nuo 1996 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

SIAM Journal on Optimization
http://epubs.siam.org/sam-bin/dbq/toclist/SIOPT

Nemokamai galima susipažinti nuo 1996 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

SIAM Review
http://epubs.siam.org/sam-bin/dbq/toclist/SIREV

Nemokamai galima susipažinti nuo 1996 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Wiley InterScience. Mathematics and Statistics
Numerical Methods for Partial Differential Equations
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=35979

Nemokamai galima susipažinti nuo 1996 m. su žurnalų turiniais, straipsnių referatais.

ZAMM – Zeitschrift fьr Angewandte Mathematik und Mechanik
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=5007542

Nemokamai galima susipažinti nuo 1998 m. su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Acta Mathematica Universitatis Comenianae
http://www.emis.de/journals/AMUC/_amuc.html

Žurnale publikuojami straipsniai grynosios ir taikomosios matematikos tematika. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais nuo 1991 m.

COMPEL: International Journal of Computations and Mathematics in Electrical and Electr. Engineering
http://www.emeraldinsight.com/compel.htm
Matematinių skaičiavimų tarptautinis žurnalas elektros ir elektronikos inžinerijoje. Nemokamai galima susipažinti nuo 1996 m. su žurnalų turiniais.

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *