Springer LINK. Computer Science
Acta Informatica
http://link.springer.de/link/service/journals
/00236/index.htm

Žurnale publikuojami straipsniai apie programinės įrangos projektavimą, pristatymą ir analizavimą, informacijos struktūras, kompiuterines sistemas ir kt. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais nuo 1995 m.

Calcolo: A Quarterly on Numerical Analysis and Theory of Computation.
http://link.springer.de/link/service/journals/10092/index.htm

Italijos nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos (Italian National Research Council) žurnalas. Jis apima algebrą, apytikslių skaičių teoriją, integralines lygtis, algoritmus, matematinius aspektus ir kt. kompiuterių moksle. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais nuo 1998 m.

Combinatorica: An International Journal on Combinatorics and the Theory of Computing.
http://link.springer.de/link/service/journals
/00493/index.htm

Tarptautinis Vengrijos Matematikų draugijos žurnalas. Jį draugija leidžia kartu su leidykla “Springer-Verlag”. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais nuo 1998 m.

Computing and Visualization in Science
http://link.springer.de/link/service/journals
/00791/index.htm

Žurnale nagrinėjamos įvairių mokslo sričių (matematikos, kompiuterių mokslo, fizikos, chemijos, aplinkosaugos, biomokslų ir technikos) mokslininkų bendradarbiavimo kryptys ir problemos. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais nuo 1997 metų.

Distributed Computing
http://link.springer.de/link/service/journals
/00446/index.htm

Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais nuo 1995 metų.

Engineering with Computers
http://link.springer.de/link/service/journals
/00366/index.htm

Tarptautinis žurnalas, skirtas inžineriniam modeliavimui. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais nuo 1999m.

International Journal for Software Tools for Technology Transfer
http://link.springer.de/link/service/journals
/10009/index.htm

Tarptautinis žurnalas, nagrinėjantis visus kompiuterinių sistemųш vystymosi aspektus. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais nuo 1997 m.

International Journal on Document Analysis and Recognition
http://link.springer.de/link/service/journals
/10032/index.htm

Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais nuo 1998 m.

Microsystem Technologies
http://link.springer.de/link/service/journals
/00542/index.htm

Žurnalo tema – informacijos ir ryšio sistemų taikymas biochemijos, cheminės analizės, aplinkos apsaugos ir kt moksluose. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais nuo 1996 m.

Multimedia Systems
http://link.springer.de/link/service/journals
/00530/index.htm

Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais nuo 1996 m.

Soft Computing: A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications
http://link.springer.de/link/service/journals
/00500/index.htm

Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais nuo 1997 m.

STTT: Interantional Journal of Software Tools for Technology Transfer
http://link.springer.de/link/service/journals
/10009/index.htm

Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais nuo 1997 m.

VLDB Journal : The International Journal on Very Large Data Bases
http://link.springer.de/link/service/journals
/00778/index.htm

Žurnalą nuo 1992 m. leido “VLDB Endowment”. Toliau, nuo 1996 metų (Vol. 5) leidžia “Springer-Verlag”. Žurnale publikuojami moksliniai straipsniai apie informacinių sistemų architektūros ir naujų duomenų bazių vystymąsi. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais nuo 1996 m.

ScienceDirect

Computer Speech & Language
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/08852308

Žurnale publikuojami straipsniai apie žmonių ir/arba mašinų kalbos atpažinimo, suvokimo, našumo, kodavimo kiekybinį atvaizdavimą. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais nuo 1993 m.

Computer Vision and Image Understanding
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/10773142

Pagrindinė žurnalo tema – kompiuterinė vaizdinės informacijos analizė. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais nuo 1993 m.

Computers and Biomedical Research
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/00104809

Žurnale publikuojami straipsniai apie kompiuterių naudojimą biomedicinoje. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais nuo 1993 m.

Graphical Models and Image Processing
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/10773169

Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais nuo 1993 m. Nuo 2000 m. žurnalas leidžiamas pavadinimu “Graphical Models”.

Information and Computation
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/08905401

Žurnale nagrinėjami kompiuterių mokslo ir informacijos teorinių apskaičiavimų aspektai. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais nuo 1993 m.

International Journal of Human Computer Studies
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/10715819

Žurnale nagrinėjama sąveika tarp žmogaus ir kompiuterio, ryšiai tarp skaičiavimų ir dirbtinio intelekto, psichologijos, lingvistikos, matematikos, inžinerijos ir socialinių organizacijų. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais nuo 1994 m.

Journal of Computer and System Sciences
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/00220000

Žurnalo straipsnių temos: kompiuterių ir sistemų mokslai, jų ryšys su relevantine matematikos teorija. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais nuo 1995 m.

Journal of Parallel and Distributed Computing
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/07437315

Tarptautinis žurnalas, skirtas mokslininkams, inžinieriams, pedagogams, vadybininkams, programuotojams ir kompiuterių vartotojams. Žurnale nagrinėjami šie klausimai: nauja kompiuterių architektūra, superkompiuteriai, skaitmeniniai metodai, programų įrankiai ir aplinkos, lygiagretūs algoritmai ir prietaisai, kalbos, kompiliatoriai ir operacinės sistemos ir t.t. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais nuo 1993 m.

Journal of Symbolic Computation
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/07477171

Žurnalas skirtas matematikams ir kompiuterių kūrėjams. Jame nagrinėjami klausimai: skaičiavimo algebra, skaičiavimo geometrija (ne tiesinė), automatinis programavimas, teoremų įrodymo automatizavimas, simbolinių skaičiavimo kalbų ir sistemų prietaisų projektavimas bei jų taikymas švietime, moksle, gamyboje ir pramonėje ir t.t. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais nuo 1993 m.

Journal of Visual Communication and Image Representation
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/10473203

Žurnale nagrinėjami visi vaizdinio ryšio ir paveikslų atvaizdavimo aspektai. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais nuo 1993 m.

Journal of Visual Languages & Computing
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/1045926X

Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais nuo 1993 m.

Real-Time Imaging
http://www.sciencedirect.com/science/journal
/10772014

Recenzuojamas technikos žurnalas. Skelbia straipsnius, naujų produktų apžvalgas ir įvertinimus. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais nuo 1995 m.

Ingenta Select

Behaviour & Information Technology
http://dandini.ingentaselect.com/vl=2245085
/cl=79/nw=1/rpsv/cw/tandf/0144929x/contp1.htm

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1996 m. Publikuojamos temos: telekomunikacijos, ofiso sistemos, industrijos automatizavimas, robotai ir produktai. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Cybernetics and Systems
http://dandini.ingentaselect.com/vl=2245085
/cl=79/nw=1/rpsv/cw/tandf/01969722/contp1.htm

Žurnalas leidžiamas 8 kartus per metus. Elektroninis archyvas nuo 1996 m. Straipsnių temos apima naujausius kibernetikos pasiekimus. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

International Journal of Computer Integrated Manufacturing
http://dandini.ingentaselect.com/vl=2245085
/cl=79/nw=1/rpsv/cw/tandf/0951192x/contp1.htm

Žurnalas leidžiamas kas 2 mėnesiai. Elektroninis archyvas nuo 1996 m. Publikuojamos temos apima ir akcentuoja integruotas kompiuterių gamybos galimybes ir apribojimus bei demonstruoja, kaip gali būti išvystytos ir panaudotos naujos technologijos specifinėse gamybos sistemose. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

International Journal of Control
http://dandini.ingentaselect.com/vl=2245085
/cl=79/nw=1/rpsv/cw/tandf/00207179/contp1.htm

Žurnalas leidžiamas kas mėnesį. Elektroninis archyvas nuo 1997 m. Spausdinami straipsniai apie kontrolę, nelijines sistemas ir kt. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

International Journal of Electronics
http://dandini.ingentaselect.com/vl=2245085
/cl=79/nw=1/rpsv/cw/tandf/00207217/contp1.htm

Žurnalas leidžiamas kas mėnesį. Elektroninis archyvas nuo 2000 m. Publikuojamos temos apima: analoginių ir skaitmeninių grandinių dizainą, mikrobangų grandines ir sistemas, optoelektronines grandines, fotovoltakus ir kt. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

International Journal of Geographical Information Science
http://dandini.ingentaselect.com/vl=2245085
/cl=79/nw=1/rpsv/cw/tandf/13658816/contp1.htm

Žurnalo tiražas – 8 numeriai per metus. Elektroninis archyvas nuo 1997 m. Publikuojamos temos apima: geografinio informacijos mokslo pritaikymą gamtos ištekliuose, socialinėse sistemose, sukurtoje aplinkoje bei pasiekimus kompiuterių moksle, kartografijoje, geografijoje, inžinerijoje tiek išsivysčiusiose, tiek besivystančiose šalyse. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

International Journal of Remote Sensing
http://dandini.ingentaselect.com/vl=2245085
/cl=79/nw=1/rpsv/cw/tandf/01431161/contp1.htm

Žurnalo tiražas – 18 numerių per metus. Elektroninis archyvas nuo 1997 m. Publikuojami straipsniai apima šias temas: duomenų rinkimas, interpretacija ir pateikimas, sensoriai, įvaizdžio apdorojimas, nutolusių duomenų naudojimas ir kt. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Journal of Information Technology
http://dandini.ingentaselect.com/vl=2245085
/cl=79/nw=1/rpsv/cw/routledg/02683962/contp1.htm

Žurnalas leidžiamas kas 3 mėn. Elektroninis archyvas nuo 1997 m. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

Wiley InterScience. Computer Science
Communications in Numerical Methods in Engineering
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin
/jtoc?ID=5902

Žurnalas leidžiamas kas mėnesį. Elektroninis archyvas nuo 1996 m. Publikuojamos temos apima trumpas, referuotas publikacijas, apibūdinančias reikšmingus pasiekimus skaitmeniniuose metoduose ir technikos taikymą, sprendžiant praktines inžinerines problemas. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Concurrency: Practice and Experience
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/
jtoc?ID=5361

Žurnalas leidžiamas kas mėnesį. Elektroninis archyvas nuo 1996 m. Publikuojami straipsniai apima konkurenciją, augant skaičiavimo ir komunikacijų sistemų skaičiui. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

International Journal of Microwave and Millimeter-Wave Computer-Aided Engineering
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/
jtoc?ID=55581

Žurnalo elektroninis archyvas už 1996-1997 m. Publikuojami straipsniai apima mokslinius tyrinėjimus ir pasiekimus tokiose srityse, kaip kompiuterinis dizainas ir RF inžinerija, mikrobangos, milimetrinių bangų komponentai, elektrinės grandinės, posistemės ir antenos. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/
jtoc?ID=4673

Žurnalas leidžiamas kas 2 mėnesiai. Elektroninis archyvas nuo 1996 m. Žurnale publikuojamos temos apima skaitmeninio modeliavimo metodus ir duomenų parengimo metodus, susijusius su elektrinėmis ir elektroninėmis grandinėmis bei laukais. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Journal of Robotic Systems
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/
jtoc?ID=35876

Žurnalas leidžiamas kas mėnesį. Elektroninis archyvas nuo 1996 m. Publikuojami straipsniai apie robotų panaudojimą, jų sistemas ir kt. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Journal of the American Society for Information Science
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/
jtoc?ID=27981

Žurnalo tiražas – 14 numerių per metus. Elektroninis archyvas nuo 1986 m. Publikuojami straipsniai apima naujus mokslinius tyrinėjimus apie informacijos pernešimą, komunikacijos procesus ir kt. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Networks
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/
jtoc?ID=32046

Žurnalo tiražas – 8 numeriai per metus. Elektroninis archyvas nuo 1996 m. Publikuojami straipsniai apie duomenis ir matematinį programavimą; patikimumo, grafines ir tikimybių teorijas; programavimą. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Software: Practice and Experience
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/
jtoc?ID=1752

Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais nuo 1996. Žurnale pateikiamos diskusijos apie praktinę patirtį su nauja ir jau įdiegta programine įranga.

Kluwer Online Gateway

Automation and Remote Control
http://www.kluweronline.com/issn/0005-1179/
current

Žurnalas yra rusiško žurnalo Avtomatika i telemekhanika vertimas. Spausdinami straipsniai apie grandinines sistemas, kontrolinę įrangą, programavimo automatizaciją, kontrolę biologinėse sistemose ir medicinoje bei techninę diagnostiką. Žurnalo elektroninis archyvas nuo 2000 m. Leidžiamas 12 kartų metuose. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Cybernetics and Systems Analysis
http://www.kluweronline.com/issn/1060-0396/
current

Žurnalas yra rusiško žurnalo Kibernetica vertimas. Spausdinami straipsniai apie kompiuterius ir programinę įrangą, algoritmų teoriją ir kalbas, programavimą ir programavimo teoriją, optimizaciją, operacijų tyrinėjimą, skaitmeninį ir analoginį metodus, hibridines sistemas. Žurnalo elektroninis archyvas nuo 2000 m. Leidžiamas 6 kartus metuose. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Problems of Information Transmission
http://www.kluweronline.com/issn/0032-9460/
current

Žurnalas yra rusiško žurnalo Problemy peredachi informatsii vertimas. Spausdinami straipsniai apie statistinės informacijos teoriją, kodavimo teoriją ir technikas, triukšmo kanalus, klaidų aptikimą ir analizę, signalo aptikimą ir analizę, komunikacijos tinklų analizę ir bioniką. Žurnalo elektroninis archyvas nuo 2000 m. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Programming and Computer Software
http://www.kluweronline.com/issn/0361-7688/
current

Žrnalas yra rusiško žurnalo Programmirovanie vertimas. Spausdinami straipsniai iš visų kompiuterio mokslo krypčių: veikiančių sistemų, programinės įrangos bei dirbtinio intelekto. Žurnalo elektroninis archyvas nuo 2000 m. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Russian Microelectronics
http://www.kluweronline.com/issn/1063-7397/
current

Žurnale spausdinami straipsniai iš tokių sričių: gryninimo metodai ir medžiagos, fizikiniai komponentų kūrimo didelėse sistemose principai, technologiniai komponentų ir funkcinės integracijos principai, idealių medžiagų gamybos mažais kiekiais ir plonais sluoksniais metodai. Žurnalo elektroninis archyvas nuo 2000 m. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Views All Time
Views All Time
3152
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!