Afanasieva O., Karatajūtė-Talimaa V. Osteostracans of Severnaya Zemlya (Russia) // Ichthyolith Issues. Special Publication: Circum – Arctic Palaeozoic Vertebrates: Biological and Geological Significance, Buckow, Germany, 1997. – 1997. – No. 2. – P. 10.

Alminas A., Čyžius G., Karvelienė D. Lentvario miesto gruntinio vandens monitoringas [Groundwater monitoring in the Lentvaris town] // Geologijos akiračiai. – 1996. – Nr. 4. – P. 66-69 : schem., lent. – Santr. angl.

Arustienė J., Domaševičius A., Felter A., Gawin A., Hordejuk T., Kielkiewicz B., Mitręga J., Pochla J., Valiūnas J. Groundwaters as Component of the Geopotential // Geology for Environmental Protection and Territorial Planning in the Polish-Lithuanian Cross-Border Area : Atlas. – 1:500 000 / Polish Geological Institute, Geological Survey of Lithuania, Lithuanian Institute of Geology. – Warsaw : Wydawnictwo Kartograficzne Polskiej Agencji Ekologiznej SA, 1997. – P. 21-21.

Baltrūnas V. Akmens amžius Pietų Lietuvoje [Stone Age in South Lithuania] // Geologijos akiračiai. – 1997. – Nr. 1. – P. 37-39 : iliustr. – Santr. angl.

Baltrūnas V. Geology of Druskininkai environs and position of occurrence of sediments of the Snaigupėlė Interglacial // The Late Pleistocene in Eastern Europe: stratigraphy, palaeoenvironment and climate : Abstract Volume and Excursion guide of the INQUA – SEQS Symposium, September 14-19, 1997, Lithuania. – Vilnius, 1997. – P. 73 : iliustr.

Baltrūnas V. Įvadas = Introduction // Litosfera. – 1997. – Nr. 1. – P. 6-10. – (Valstybinė mokslo programa “Lietuvos žemės gelmių raida ir jų kitimo prognozė”).

Baltrūnas V. Lietuvoje gali būti aukso // Lietuvos aidas. – 1997. – Lapkr. 6. – P. 9.

Baltrūnas V. Lietuvos tarpledynmečių paleogeografinių sšlygų atkūrimo metodika [Methodics of reconstruction of paleogeographical conditions during interglacials in Lithuania] // Litosfera. – 1997. – Nr. 1. – P. 58-67. – Santr. angl. – Bibliogr.: 25 pavad. – (Valstybinė mokslo programa “Lietuvos žemės gelmių raida ir jų kitimo prognozė”).

Baltrūnas V. Lietuvos žemės gelmės ir aplinkos apsauga // Mokslas ir gyvenimas. – 1997. – Nr. 8. – P. 8-9,19 : iliustr.

Baltrūnas V. Mnogočlennost’ stroenija – specifičeskaja osobennost’ plejstocenovych moren Litvy // Litasfera. – 1996. – No. 5. – S. 58-64: iliustr. – Santr. baltar., angl. – Bibliogr.: 11 pavad.

Baltrūnas V. Pasaulinio vandenyno lygio svyravimas kvartero metu ir jo reikšmė paleoįrėžių susidarymui Lietuvoje [Fluctuations of the world ocean level during the Quaternary period and its significance to the formation of the paleo- incisions in Lithuania] // Geologija. – 1997. – Nr. 22. – P. 56-60 : iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 32 pavad.

Baltrūnas V. Tendencies and prognosis of change of geological environment and it’s resources // The Late Pleistocene in Eastern Europe: stratigraphy, palaeoenvironment and climate : Abstract Volume and Excursion guide of the INQUA – SEQS Symposium, September 14-19, 1997, Lithuania. – Vilnius, 1997. – P. 7.

Baltrūnas V., Linčius A., Satkūnas J. The top list of the geosites of Lithuania // ProGEO’97: The Second General Assembly of the European Association for the Conservation of the Geological Heritage: Scientific Conference, Tallin-Lahemaa National Park, Estonia, June 2nd-4th, 1997 : Brochure of Abstracts. – Tallin, 1997. – P. 26.

Baltrūnas V., Šinkūnas P., Karmaza B., Malinauskas Z., Kazakauskas V., Blažauskas N. Lietuvos kvartero limnoglacialinių baseinų molynų ypatybės ir jų susidarymo dėsningumai = Pecularities of Quaternary glaciolacustrine clay deposits in Lithuania and regularities of their formation // Lietuvos geologijos tarnybos 1996 metų veiklos rezultatai = Geological Survey of Lithuania. Annual Report 1996. – Vilnius : LGT, 1997. – P. 53.

Ber A., Bitinas A., Danielewska A., Doktor S., Graniczny M., Guobytė R., Krzywicki T., Satkūnas J., Šliaupa S. Geology // Geology for Environmental Protection and Territorial Planning in the Polish-Lithuanian Cross – Border Area : Atlas. – 1:500 000 / Polish Geological Institute, Geological Survey of Lithuania, Lithuanian Institute of Geology. – Warsaw : Wydawnictwo Kartograficzne Polskiej Agencji Ekologicznej SA, 1997. – P. 6-10.

Bibikova E., Claesson S., Bogdanova S., Skridlaitė G., Taran L. Isotopic ages and origin of granulitic belts in the western part of the East European Craton // Eurobridge Workshop, 12-16 June, 1997, Vilnius- Dubingiai, Lithuania : Abstracts. – Vilnius, 1997. – P. 9-10. – Bibliogr.: 4 pavad.

Bitinas A., Gaigalas A., Grigelis A., Juodkazis V., Jurgaitis A. XXX Tarptautinis geologų kongresas – drakono, vėžlio ir dramblio šalyje [The 30th International Geological Congress – in the Country of Dragon, Turtle and Elephant] // Geologijos akiračiai. – 1996. – Nr. 4. – P. 4-35 : iliustr., lent. – Rez. angl.

Bitinas A., Guobytė R., Šliaupa S., Ber A., Krzywicki T., Doktor S. “Jotvingių juosta”. Geologija = “Belt of Yotvings”. Geology // Lietuvos geologijos tarnybos 1996 metų veiklos rezultatai = Geological Survey of Lithuania. Annual Report 1996. – Vilnius : LGT, 1997. – P. 17-18.

Bitinas A., Juodkazis V., Jurgaitis A. XXX Tarptautinio geologų kongreso kultūrinė programa [Culture Programme at the 30th International Geological Congress] // Geologijos akiračiai. – 1997. – Nr. 1. – P. 68-73 : iliustr. – Santr. angl.

Blažauskas N., Kučinskaitė V., Stančikaitė M., Šinkūnas P. Ūla valley stratigraphy, South eastern Lithuania // The Late Pleistocene in Eastern Europe: stratigraphy, palaeoenvironment and climate : Abstract Volume and Excursion guide of the INQUA – SEQS Symposium, September 14-19, 1997, Lithuania. – Vilnius, 1997. – P. 8-9. – Bibliogr.: 1 pavad.

Brazauskas A., Franckevičius M., Musteikis P., Lapinskas P., Rapševičius V. Preliminary results of treating lithologic information on Minija Horizon using lithologic data base // Litosfera. – 1997. – Nr. 1. – P. 35-38. – Santr. liet. – Bibliogr.: 2 pavad. – (Valstybinė mokslo programa “Lietuvos žemės gelmių raida ir jų išteklių kitimo prognozė”).

Bubinas A., Repečka M. Biocommunities in the sea bottom sediments of the Lithuanian // The Fifth Marine Geological Conference “The Baltic”, October 6-11, 1997, Vilnius, Lithuania : Abstracts. Excursion guide. – Vilnius, 1997. – P. 19.

Chomčenko R. Vandens režimas moreninės lygumos aeracijos zonos tipiniuose pjūviuose [Water regime of typical sections of morainic plain aeration zone] // Geologija. – 1997. – Nr. 22. – P. 67-72 : iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 3 pavad.

Diliūnas J. Požeminio vandens apsaugos paskirtis ir įgyvendinimo principai [Management purpose and principles of realization of groundwater protection] // Konferencija “Požeminio vandens apsaugos valdymas: nacionalinis ir municipalinis lygmuo”, Šiauliai, Lietuva, 1997 lapkričio 11-13 d. : Pranešimai ie tezės = Conference “Ground Water Protection Management: National and Municipal Level”, Šiauliai, Lithuania, November 11-13 d., 1997: Reports. – [Šiauliai, 1997]. – P. 55-57. – Santr. angl.

Diliūnas J., Čyžius G. Hidrocheminis pažeistų organogeninių nuogulų kompleksų režimas [Hydrochemical regime of disturbed complexes of organic deposits] // Litosfera. – 1997. – Nr. 1. – P. 80-88. – Santr. angl. – Bibliogr.: 2 pavad. – (Valstybinė mokslo programa “Lietuvos žemės gelmių raida ir jų kitimo prognozė”).

Diliūnas J., Jurevičius A. Geležies formavimosi Lietuvos gėlame požeminiame vandenyje tyrimai = The concentration of iron in the main aquifers // Lietuvos geologijos tarnybos 1996 metų veiklos rezultatai = Geological Survey of Lithuania. Annual Report 1996. – Vilnius : LGT, 1997. – P. 40-41.

Diliūnas J., Jurevičius A. Geležis geriamajame vandenyje [Iron in drinking water] // Geologijos akiračiai. – 1997. – Nr. 2. – P. 17-25 : lent., schem. – Santr. angl.

Diliūnas J., Jurevičius A., Usonienė V. Gelžbakterės Lietuvos požeminiame vandenyje ir jų vaidmuo geležies ir mangano junginių formavimui [The Iron-bacteria in the Ground-Water of Lithuania and their Role in the Iron and Manganese Formation] // Ecological Effects of Microorganism Action: Materials of International Conference, October 1-4, 1997, Vilnius, Lithuania = Mikroorganizmų veiklos ekologiniai efektai: Tarptautinės konferencijos dalyvių pranešimai, 1997 m. spalio 1-4 d., Vilnius, Lietuva. – Vilnius, 1997. – P. 433-438 : iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 4 pavad.

Diliūnas J., Kaminskas M. Sšvartynų gamtinės aplinkos monitoringas – svarbi atliekų tvarkymo grandis // Kietųjų atliekų tvarkymas. 2-asis seminaras; Kaunas, 1997 gegužės 15-16 d. : Pranešimai ir tezės = Solid Waste Management. II Seminar, Kaunas, Lithuania, May 15, 1997 : Reports. – [Kaunas, 1997]. – P. 24-25.

Doktor S., Graniczny M., Kowalski Z., Mikolajczyk M., Valiūnas J. Ecogeology // Geology for Environmental Protection and Territorial Planning in the Polish – Lithuanian Cross – Border Area : Atlas. – 1:500 000 / Polish Geological Institute, Geological Survey of Lithuania, Lithuanian Institute of Geology. – Warsaw : Wydawnictwo Kartograficzne Polskiej Agencji Ekologicznej SA, 1997. – P. 22-24.

Ferronsky V., Polyakov V., Lobov A., Petrošius R. Isotope Study of the Caspia Sea: Climatic Record from Bottom Sediments // International Symposium on Isotope Techniques in the Study of Past and Current Environmental Changes in the Hydrosphere and the Atmosphere, Vienna, Austria, 14-18 April 1997 : Extended Synopses. – [Vienna, 1997]. – P. 65-66. – Bibliogr.: 2 pavad.

Gadeikis S., Repečka M. Geotechnical properties of the Baltic Sea bottom sediments // The Fifth Marine Geological Conference “The Baltic”, October 6- 11, 1997, Vilnius, Lithuania : Abstracts. Excursion guide. – Vilnius, 1997. – P. 27.

Gaigalas A., Gulbinskas S., Melešytė M. Petrographical composition of the Pleistocene tills in the Lithuanian and South-West Latvian Sea – side zone of the Baltic Sea // Geologia i geomorfologia Pobrzeža i poludniowego Baltyku, 3. – Slupsk, 1997. – P. 73-93 : iliustr. – Bibliogr.: 9 pavad.

Gaigalas A., Kazakauskas V. Sedimentation sequence of glaciolacustrine clays of Baltija Stage // The Late Pleistocene in Eastern Europe: stratigraphy, palaeoenvironment and climate : Abstract Volume and Excursion guide of the INQUA – SEQS Symposium, September 14-19, 1997, Lithuania. – Vilnius, 1997. – P. 15-16 : iliustr.

Gaigalas A., Melešytė M. Lithostratigraphy of the Upper Pleistocene tills in Lithuania // The Late Pleistocene in Eastern Europe: stratigraphy, palaeoenvironment and climate : Abstract Volume and Excursion guide of the INQUA – SEQS Symposium, September 14-19, 1997, Lithuania. – Vilnius, 1997. – P. 14.

Gaigalas A., Melešytė M., Gulbinskas S. Pleistoceno morenų petrografinė sudėtis Baltijos jūros kranto zonoje // II Lietuvos okeanologų konferencija “Lietuva – jūrų valstybė”, 1997 m. gegužės 28-30 d., Klaipėda : Pranešimų santraukos. – [Klaipėda, 1997]. – [1]p.

Gasiūnienė V-E., Kadūnas V. Lietuvos viršutiniojo permo klinties pramoninė charakteristika [Industrial characteristics of Upper Permian limestone in Lithuania] // Geologija. – 1997. – Nr. 22. – P. 50-55 : iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 5 pavad.

Gelumbauskaitė Ž. A review on the Lithuanian Baltic Sea Lowland geomorphology // The Fifth Marine Geological Conference “The Baltic”, October 6-11, 1997, Vilnius, Lithuania : Abstracts. Excursion guide. – Vilnius, 1997. – P. 105-108 : iliustr. – Bibliogr.: 8 pavad.

Gelumbauskaitė Ž. Lietuvos sekliosios zonos tarp Klaipėdos ir Šventosios dugno reljefas ir landšaftai // II Lietuvos okeanologų konferencija “Lietuva – jūrų valstybė”, 1997 m. gegužės 28-30 d., Klaipėda : Pranešimų santraukos. – [Klaipėda], 1997. – [1] p.

Gelumbauskaitė Ž., Grigelis A. Sub-Quaternary surface of the south-eastern Baltic Sea // The Fifth Marine Geological Conference “The Baltic”, October 6-11, 1997, Vilnius, Lithuania : Abstracts. Excursion guide. – Vilnius, 1997. – P. 30.

Gelumbauskaitė Ž., Kaulakys R., Radavičius S. ARC/INFO based Bathymetric map 1 : 500 000 of the Central Baltic // The Fifth Marine Geological Conference “The Baltic”, October 6-11, 1997, Vilnius, Lithuania : Abstracts. Excursion guide. – Vilnius, 1997. – P. 31.

Gregorauskienė V., Kadūnas V. Experience and goals of geochemical mapping for environmental protection in Lithuania // Journal of Geochemical Exploration. – 1997. – Vol. 60, No. 1. – P. 67-76.

Grigelis A. Baltijos jūros Lietuvos ekonominės zonos geologinio kartografavimo projektas // II Lietuvos okeanologų konferencija “Lietuva – jūrų valstybė”, 1997 m. gegužės 28-30 d., Klaipėda : Pranešimų santraukos. – [Klaipėda, 1997]. – [1] p.

Grigelis A. Dalinkevičius, Giedraitis, Kaveckis – žymūs atmintini vardai // Geologijos akiračiai. – 1997. – Nr. 2. – P. 100 : portr.

Grigelis A. Lithuanian marine geology and geophysics // Geological Mapping in Baltic States, 1996: 2nd Newsletter of Geological Surveys of Lithuania, Estonia, Latvia. – Vilnius : LGT, 1997. – P. 10-12.

Grigelis A. Lithuania’s geology towards world main road // Geologijos akiračiai. – 1996. – Nr. 4. – P. 41-42.

Grigelis A. Stratigraphic units and boundaries of Late Paleozoic and Mesozoic bedrock of the Baltic Sea // The Fifth Marine Geological Conference “The Baltic”, October 6-11, 1997, Vilnius, Lithuania : Abstracts. Excursion guide. – Vilnius, 1997. – P. 32.

Grigelis A., Klimas A. Lietuvos nacionalinio geologų komiteto 1992 – 1996 m. veiklos ataskaita [Report of the Lithuanian National Geological Comittee Activity (1992-1996)] // Geologijos akiračiai. – 1996. – Nr. 4. – P. 43-50 : iliustr., brėž.

Grigelis A., Satkūnas J. Geological mapping programme for the Lithuanian economic zone in the Baltic Sea // The Fifth Marine Geological Conference “The Baltic”, October 6-11, 1997, Vilnius, Lithuania : Abstracts. Excursion guide. – Vilnius, 1997. – P. 33.

Jankauskas T. Detali Lietuvos kambro litostratigrafinė koreliacija ir nauja Stumbrių svita [Detailed Litostratigraphic Correlation of the Cambrian in Lithuania and New Stumbrės Formation] // Geologijos akiračiai. – 1997. – Nr. 3. – P. 20- 23.

Jankauskas T. Lietuvos stratigrafija – praeitis ir ateitis [Lithuania’s Stratigraphy – Past and Future] // Geologijos akiračiai. – 1997. – Nr. 3. – P. 5-9.

Jankauskas T. Rytų Europos platformos šiaurvakarinės dalies kambro svitų koreliacija [Correlation of the Cambrian formations of north-western part of the East European Platform] // Litosfera. – 1997. – Nr. 1. – P. 23-25. – Santr. angl. – Bibliogr.: 9 pavad. – (Valstybinė mokslo programa “Lietuvos žemės gelmių raida ir jų išteklių kitimo prognozė”).

Jankauskas T., Sakalauskas V. Patobulinta Lietuvos vendo stratigrafinė schema [Adjusted stratigraphic scheme of the Vendian in Lithuania] // Geologijos akiračiai. – 1997. – Nr. 2. – P. 74-78 : iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 8 pavad.

Juodkazis V., Suveizdis P., Rastenienė V. Geothermal and mineral water resources in Lithuania // Mineral and Thermal Groundwater Resources. – London; Weinheim; New York; Tokyo; Melbourne; Madras : Chapman ; Hall, 1997. – P. 281-316 : iliustr.

Jurevičius A. Geležies formavimosi Lietuvos gėlame požeminiame vandenyje dėsningumai [Regularities of iron compound forming in the fresh ground water of Lithuania] : Daktaro disert. santr. : Fiziniai mokslai, geologija (05P) / Geologijos inst. – Vilnius, 1997. – 31 p : iliustr. – Santr. angl.

Jurevičius A., Kaminskas M. Amonio azoto degradacijos gruntiniuose vandeninguose horizontuose prognozavimo klausimu // Litosfera. – 1997. – Nr. 1. – P. 92-93. – Bibliogr.: 3 pavad. – (Valstybinė mokslo programa “Lietuvos žemės gelmių raida ir jų kitimo prognozė”).

Jurgaitis A. Leidinys “Lietuvos geologija” pažymėtas 1996 m. nacionaline premija = Book “Lietuvos geologija” (Geology of Lithuania) Marked with 1996 National Prize // Geologijos akiračiai. – 1997. – Nr. 1. – P. 4-5.

Jurgaitis A. Monografija apie Lietuvos kvarterš // Geologijos akiračiai. – 1997. – Nr. 3. – P. 72-73.

Jurgaitis A. Monografijai “Lietuvos geologija” – nacionalinė mokslo premija // Geologija. – 1997. – Nr. 22. – P. 73-74 : iliustr.

Jurgaitis A. South-eastern Lithuanian glaciofluvial outwash plain (course Vilnius-Druskininkai-Snaigupėlė) // The Late Pleistocene in Eastern Europe: stratigraphy, palaeoenvironment and climate : Abstract Volume and Excursion guide of the INQUA – SEQS Symposium, September 14-19, 1997, Lithuania. – Vilnius, 1997. – P. 72.

Jurgaitis A., Šinkūnas P. The Quaternary sedimentological investigations in the framework of the “Litosfera” program // Quaternary deposits and neotectonics in the area of Pleistocene glaciations, Belarus, May 12-16, 1997 : Abstract volume of the field symposium. – Minsk, 1997. – 18-19 : lent.

Kadūnas V. Metodičeskie voprosy sostavlenija regional’nych ėkologo-geochimičeskich kart // Meždunarodnyj simpozium po prikladnoj geochimii stran SNG, 29-31 oktjabrja, Moskva, Rossija : Tezisy dokladov. – Moskva, 1997. – S. 10- 11.

Kadūnas V. Sedimentacinių procesų įtaka viršutiniojo permo klinties klodo storiui ir mineralinei sudėčiai Šiaurės Lietuvoje [The influence of sedimentary processes on thickness and mineral composition of Upper Permian limestone bed in North Lithuania] // Geologija. – 1997. – Nr. 22. – P. 36-42 : iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 4 pavad.

Kadūnas V., Gasiūnienė V-E. Lietuvos klinčių kokybė ir naujos naudojimo sritys = The quality of limestone of Lithuania and new spheres of its use // Lietuvos geologijos tarnybos 1996 metų veiklos rezultatai = Geological Survey of Lithuania. Annual Report 1996. – Vilnius : LGT, 1997. – P. 32-35.

Kadūnas V., Katinas V., Radzevičius A., Taraškevičius R., Zinkutė R. Geochimičeskoe kartirovanie urbanizirovannych territorij Litvy // Meždunarodnyj simpozium po prikladnoj geochimii stran SNG, 29-31 oktjabrja, Moskva, Rossija : Tezisy dokladov. – Moskva, 1997. – S. 43-44.

Karatajūtė-Talimaa V. Chondrichthyan scales from Lochkovian (Lower Devonian) of Podolia (Ukraine) // Geologija. – 1997. – Nr. 22. – P. 5-17 : iliustr. – Santr. rus. – Bibliogr.: 8 pavad.

Karatajūtė-Talimaa V. Lugalepis – a new genus of Elasmobranchs from Devonian of the Western part of the Main Devonian Field // Geologija. – 1997. – Nr. 21. – P. 24-31 : iliustr. – Santr. rus. – Bibliogr.: 8 pavad.

Karatajūtė-Talimaa V. Stuburinių išorinio šarvo mikroliekanos surastos vėlyvojo kambro uolienose [Vertebrate Outside Armour Micro-Remains Found in Late Carboniferous Rocks] // Geologijos akiračiai. – 1997. – Nr. 1. – P. 48-50 : iliustr. – Santr. angl.

Karatajūtė-Talimaa V. Taxonomy of Loganiid Thelodonta // Modern Geology. – 1997. – Vol. 21, No. 1/2. – P. 1-15.

Karatajūtė-Talimaa V., Märss T. Thelodonts from the Silurian and Lower Devonian of Severnaya Zemlya Archipelago, Russian Arctic // Ichthyolith Issues. Special Publication: Palaeozoic Strata and Fossils of the Eurasian Arctic, St. Petersburg, Russia, September 23-26, 1997. – 1997. – No. 3. – P. 13-14.

Karatajūtė-Talimaa V., Matukhin R. Vertebrates of Vstrechnaya Formation (Eifelian) from Severnaya Zemlya and their embedding conditions // Ichthyolith Issues. Special Publication: Circum-Arctic Palaeozoic Vertebrates: Biological and Geological Significance, Buckow, Germany, 1997. – 1997. – No. 2. – P. 17.

Karatajūtė-Talimaa V., Novickaja L. Sodolepis – novyj predstavitel’ mongolepidid (chondrichthyes?) iz nižnego silura Mongolii // Paleontologičeskij žurnal. – 1997. – No.5. – S.96-103: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 11 pavad.

Karatajūtė-Talimaa V., Tsyganko V. New data on Thelodonts from the Lower Devonian of the Arctic regions of the Pechora Syncline and Circum Polar Urals // Ichthyolith Issues. Special Publication: Circum-Arctic Palaeozoic Vertebrate, Buckow, Germany, 1997. – 1997. – No. 2. – P. 18.

Karatajūtė-Talimaa V., Valiukevičius J., Jurieva Z., Menner V. Vertebrate assemblages and correlation of Lower Devonian deposits of different facies in the northern Timan-Pechora province // Ichthyolith Issues. Special Publication: Palaeozoic Strata and Fossils of the Eurasian Arctic, St. Peterburg, Russian, September 23-26, 1997. – 1997. – No. 3. – P. 14.

Karmaza B. Chozjajstvennaja dejatel’nost’ čeloveka – indikator dešifrirovanija četvertičnych otloženij [Human economical activity as an indicator of deciphering Quaternary deposits] // Geologija. – 1997. – Nr. 22. – P. 61-66 : iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: 5 pavad.

Katinas V. Apatinio triaso margaspalvės storymės stratigrafija Vakarų Lietuvoje gręžinių Kernai-1 ir Žvelsėnai -1 magnetinių tyrimų duomenimis [Magnetostratigraphy of the lower Triassic sediments from boreholes Kernai -1 and Žvelsėnai -1 in West Lithuania] // Litosfera. – 1997. – Nr. 1. – P. 39-45. – Santr. angl. – Bibliogr.: 9 pavad. – (Valstybinė mokslo programa “Lietuvos žemės gelmių raida ir jų kitimo prognozė”).

Katinas V. Migracija chimičeskich ėlementov v zone aėracii intensivnogo technogennogo zagrjaznenija // Meždunarodnyj simpozium po prikladnoj geochimii stran SNG, 29-31 oktjabrja, Moskva, Rossija : Tezisy dokladov. – Moskva, 1997. – S. 170-171.

Katinas V., Rimša V. Amberiferous deposits of Kuršių Marios Lagoon – formation and prospects // The Fifth marine Geological Conference “The Baltic”, October 6-11, 1997, Vilnius, Lithuania : Abstracts. Excursion guide. – Vilnius, 1997. – P. 133. – Bibliogr.: 2 pavad

Kauno buitinių atliekų sšvartyno Lapėse hidromonitoringas : Informacinis biuletenis / Yla J., Diliūnas J., Kaminskas M.; Kauno miesto savivaldybė, Aplinkos apsaugos skyrius; Geologijos institutas, Požeminio vandens skyrius. – Kaunas, 1997. – P. 3-8 : iliustr.

Kepežinskas K. Pabaltijo prekambro tektoninė sandara [Precambrian tectonic structure of the Baltic region] // Geologija. – 1997. – Nr. 21. – P. 5-11 : schem., lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 7 pavad.

Kepežinskas K. The Earth’s crust growth by the Palaeoproterozoic subduction/accretion: evidence from ARC volcanism of the western part of the East European Craton (EEC) // Eurobridge Workshop, 12-16 June, 1997, Vilnius – Dubingiai, Lithuania : Abstracts. – Vilnius, 1997. – P. 34-37 : iliustr.

Kepežinskas K. The Precambrian subduction – related rocks of the Southern Baltic region // The Fifth Marine Geological Conference “The Baltic”, October 6-11, 1997, Vilnius, Lithuania : Abstracts. Excursion guide. – Vilnius, 1997. – P. 45.

Kepežinskas K. Vakarų Lietuvos granulitų diaftorezė: jos poveikis pirminei mineralų sudėčiai ir galimos pasekmės geologinei interpretacijai [Alteration of the West Lithuanian granulites: its influence on the composition of the coexisting minerals and geological interpretations] // Litosfera. – 1997. – Nr. 1. – P. 11-14. – Santr. angl. – Bibliogr.: 7 pavad. – (Valstybinė mokslo programa “Lietuvos žemės gelmių raida ir jų išteklių kitimo prognozė”).

Kepežinskas K. Varenskoe železorudnoje mestoroždenie Litvy – kak rassloennaja čast’ translitovskogo roja daek // Meždunarodnaja konferencija “Dokembrij Severnoj Evroazii”, Sankt-Peterburg, aprel’ 1997 : Tezisy dokladov. – Sankt- Peterburg, 1997. – S. 83-87.

Kondratienė O. Svarbesnės Lietuvos kvartero stratigrafijos problemos [Some Important Issues of Quaternary Statigraphy] // Geologijos akiračiai. – 1997. – Nr. 3. – P. 17-19.

Korabliova L., Šliaupa S., Popov M. Kompleksinis Ignalinos ploto geofizinės medžiagos apdorojimas = Integrated interpretation of geophysical data of the Ignalina area // Lietuvos geologijos tarnybos 1996 metų veiklos rezultatai = Geological Survey of Lithuania. Annual Report 1996. – Vilnius : LGT, 1997. – P. 23- 25.

Korkutis V. Kambro sistema // Profesorius E. Liutkevičius ir naftos paieškos Lietuvoje. – Vilnius- Gargždai, 1997. – P. 60-64 : iliustr.

Korkutis V., Sakalauskas K., Vaitiekūnas R. Naftos paieškos Lietuvoje ir pirmųjų pramoninių telkinių atidengimas // Profesorius E. Liutkevičius ir naftos paieškos Lietuvoje. – Vilnius-Gargždai, 1997. – P. 21-31 : iliustr.

Kučinskaitė V. Late Glacial and Holocene sediments of Ula-2 outcrop // NorFA Workshop “Modelling of the specific and sensitive coastal areas of the Baltic Sea”, Hostel Tekla, Vaasa, Finland, 7-10 06 1997. – 1997. – 1 p.

Lapinskas P. Silūro ir ordoviko sistemos // Profesorius E. Liutkevičius ir naftos paieškos Lietuvoje. – Vilnius – Gargždai, 1997. – P. 45-59 : iliustr.

Laškovas J. Apatinio-vidurinio (Azerio horizontas) ordoviko litostratigrafinių padalinių medžiagos sudėtis Lietuvos struktūrinėse facijų zonose [Substance composition of litostratigraphical units of Lower-Middle (Aseri Regional Stage) Ordovician structural-facial zones in Lithuania] // Litosfera. – 1997. – Nr. 1. – P. 26-34. – Santr. angl. – Bibliogr.: 10 pavad. – (Valstybinė mokslo programa “Lietuvos žemės gelmių raida ir jų išteklių kitimo prognozė”.

Laškovas J., Paškevičius J., Saladžius V. Facial zones, stratigraphy and correlation of Arenigian and Llanvirnian deposits in the South-eastern part of the Ordovician Baltic part // Danmarks og Gronland Geologiske Undersogelse. Rapport. – 1996. – 98. – P. 57-63.

Laškovas J., Sakalauskas K., Kadūnienė E., Lapinskas P., Laškova L., Markšaitienė V., Puronas V., Vaznonis A., Vosylius G., Zdanavičiūtė O., Jacyna J. Įvairiagenetinių kaupviečių paplitimo dėsningumų nustatymas sausumoje bei Baltijos jūroje, naftos telkinių prognozavimo tobulinimas = The regularities of distribution of oil traps of various genetic types on Lithuanian onshore and the Baltic offshore. Improvement of prognosis of oil fields // Lietuvos geologijos tarnybos 1996 metų veiklos rezultatai = Geological Survey of Lithuania. Annual Report 1996. – Vilnius : LGT, 1997. – P. 35-37.

Lazauskienė J., Poprava P., Šliaupa S., Stephenson R. Baltijos sedimentacinio baseino grimzdimo paleozojaus metu modeliavimas [Palaeozoic Subsidence History of the Baltic Sedimentary Basin in Poland and Lithuania] // Geologijos akiračiai. – 1997. – Nr. 3. – P. 26-33.

Lazauskienė J., Šliaupa S., Jacyna J. Baseinų analizės ir modeliavimo programa = The programme of sedimentary basin analysis and modelling // Lietuvos geologijos tarnybos 1996 metų veiklos rezultatai = Geological Survey of Lithuania. Annual Report 1996. – Vilnius : LGT, 1997. – P. 57-58.

Linčius A. Karstinio regiono monitoringas – patikima bazė Šiaurės Lietuvos ekologinių situacijų modeliavimui // Tarptautinė konferencija “Tausojanti plėtra sisteminiu požiūriu”, rugsėjo 25-28 d., 1997, Palanga : Pranešimų tezės. – [Palanga], 1997. – P. 48-49.

Linčius A. Pasroviui Nerimi tarp Batėgalos ir Druskelės rėvos [Down the Neris River Between Batėgala and the Shoal “Druskelės Rėva”] // Geologijos akiračiai. – 1997. – Nr. 1. – P. 58-62 : iliustr. – Santr. angl.

Lis J., Pasieczna A., Taraškevičius R. Geochemical Studies // Geology for Environmental Protection and Territorial Planning in the Polish- Lithuanian Cross-Border Area : Atlas. – 1:500 000 / Polish Geological Institute, Geological Survey of Lithuania, Lithuanian Institute of Geology. – Warsaw : Wydawnictwo Kartograficzne Polskiej Agencji Ekologicznej SA, 1997. – P. 11-16.

Lis J., Pasieczna A., Taraškevičius R. Total and partial contents of some elements in soils of the borderland of Poland and Lithuania // 18th International Geochemical Exploration Symposium, Jerusalem, Israel, May 25-30, 1997 : Program, Abstracts and List of participants. – [Jerusalem], 1997. – P. 24.

Malinauskas Z., Linčius A. Pelkių (limonitinė) geležies rūda Lietuvoje // Metalų gavyba, jų sudėtis ir metalinių dirbinių gamyba: Respublikinio seminaro “Kultūros paveldas – 97” medžiaga. – Vilnius, 1997. – P. 18-29. – Bibliogr.: 33 pavad.

Marfin S., Motuza G., Šliaupa S., Kartavičius A., Marcinkevičius V., Diliūnas J., Alminas A., Mikšys R-B., Beliašov A. Varėnos geležies rūdos telkinio paieškiniai įvertinamieji darbai = Exploration of the Varėna iron ore deposit // Lietuvos geologijos tarnybos 1996 metų veiklos rezultatai = Geological Survey of Lithuania. Annual Report 1996. – Vilnius : LGT, 1997. – P. 26-27.

Matukhin R., Menner V., Abushik A., Karatajūtė-Talimaa V., Lukševičs E., Männik P., Mark-Kurik E., Märss T., Modzalevskaja T., Nestor H., Sobolev N., Stukalina G., Valiukevičius J. Dating of the Silurian and Devonian Formations on Severnaya Zemlya // Ichthyolith Issues. Special Publication: Palaeozoic Strata and Fossils of the Eurasian Arctic, St. Petersburg, Russia, September 23-29, 1997. – 1997. – No. 3. – P. 28.

Mazeika J., Petrosius R. Radiogeochemical mapping in Lithuania // 18th International Geochemical Exploration Symposium, Jerusalem, Israel, May 25-30, 1997 : Program, Abstracts and List of participants. – [Jerusalem, 1997]. – P. 28.

Mažeika J., Jasiulionis R., Gudelis A., Savickaitė I. Radionuklidai Rytų Lietuvos regiono grunte ir gruntiniame vandenyje [Radionuclides in Soil and Ground Water in the Eastern Region of Lithuania] // Geographia Juventa: IV-osios jaunųjų mokslininkų – geografų konferencijos pranešimai. – Vilnius, 1997. – P. 69-79 : iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 6 pavad.

Mažeika J., Petrošius R. Evaluation of Hydrodinamics in Natural Water Systems Applying Isotope Methods // Atmosferos fizika=Atmospheric Physics. – Vilnius, 1997. – Vol. 19, No. 1. – P. 13-21 : iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: 14 pavad.

Mažeika J., Petrošius R. Isotope Studies of Fresh and Mineral Groundwater Interaction in Lithuania // International Symposium on Isotope Techniques in the Study of Past and Current Environmental Changes in the Hydrosphere and the Atmosphere, Vienna, Austria, 14-18 April 1997 : Extended Synopses. – [Vienna, 1997]. – P. 166-167. – Bibliogr.: 1 pavad.

Mažeika J., Petrošius R., Strzelecki R., Walkovicz S., Lewandowski P. “Jotvingių juosta”. Radioekologija = “Belt of Yotvings”. Radioecology // Lietuvos geologijos tarnybos 1996 metų veiklos rezultatai = Geological Survey of Lithuania. Annual Report 1996. – Vilnius : LGT, 1997. – P. 19-20.

Mažeika J., Strzelecki R., Wolkowicz S. Radioecology // Geology for Environmental Protection and Territorial Planning in the Polish- Lithuanian Cross-Border Area : Atlas. – 1:500 000 / Polish Geological Institute, Geological Survey of Lithuania, Lithuanian Institute of Geology. – Warsaw : Wydawnictwo Kartograficzne Polskiej Agencji Ekologicznej SA, 1997. – P. 17-19.

McCann T., Šliaupa S., Poprawa P., Narkiewicz M., Matyja H., Lipie M., Lazauskienė J. The Devonian – Carboniferous tectonic evolution of selected intracratonic and passive margin basins from Central and Eastern Europe: constrains from subsidence analysis // Trans – European Suture Zone. Europrobe TESZ – Meeting, November 3-5, 1997, Potsdam. – Potsdam, 1997. – P. 85-89 : iliustr. – Bibliogr.: 12 pavad. – (Terra Nostra, 97/11).

Melešytė M. Suvažiavimas Lenkijoje [The Congress in Poland] // Geologijos akiračiai. – 1996. – Nr. 4. – P. 82. – Santr. angl.

Melešytė M., Gaigalas A., Gulbinskas S. Structure and petrographical composition of the Pleistocene till strata in the area of Nida petroliferous structure // Geologia i geomorfologia Pobrzeža i poludniowego Baltyku, 3. – Slupsk, 1997. – P. 155-164 : iliustr. – Bibliogr.: 4 pavad

Mertinienė R. Lietuvos kreidos nanoplanktono zonos [Cretaceous nannoplankton zones in Lithuania] // Geologija. – 1997. – Nr. 22. – P. 18-25 : iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 23 pavad

Mertinienė R. Microstructure of Teeth of Cretaceous Elasmobranchs // Second International Meeting “Mesozoic Fishes – Systematics and the Fossil Record”, 6-10 July 1997, Buckow near Berlin, Germany. – [1997]. – P. 28. – Bibliogr.: 1 pavad.

Mokrik R. Genetic classification of artesian basins // Litosfera. – 1997. – Nr. 1. – P. 68-72. – Santr. liet. – Bibliogr.: 6 pavad. – (Valstybinė mokslo programa “Lietuvos žemės gelmių raida ir jų kitimo prognozė”).

Mokrik R. Palaeohydrogeology: Scientific trend of hydrogeology // Litosfera. – 1997. – Nr. 1. – P. 94-95. – Bibliogr.: 8 pavad. – (Valstybinė mokslo programa “Lietuvos žemės gelmių raida ir jų kitimo prognozė”).

Mokrik R. The Palaeohydrology of the Baltic Basin. Vendian and Cambrian. – Tartu, 1997. – 138 p. – Bibliogr.: 131-138 p.

Narbutas V. Ar ir vėl ateina smegduobių periodas? // Lietuvos aidas. – 1997. – Geg. 15. – P. 9.

Narbutas V. Ekologinės žemdirbystės perspektyvos karstiniame regione // Lietuvos aidas. – 1997. – Rugp. 19. – P. 17.

Paukštys B., Narbutas V. Gypsum karst of the Baltic Republics // International Journal of Speleology. – 1996. – Vol. 25, No. 3-4. – P. 279-284 : iliustr. – Bibliogr.: 9 pavad.

Petroleum Potential and Exploration Opportunities of Lithuania : mini – atlas / Geological Survey of Lithuania, PGS Reservoir AS; Ed. Jacyna J., Lauritzen O.; Comp. Zdanavičiūtė O., Šliaupa S., Nasedkinas V. – Oslo, 1997. – [45] p.

Popov M., Šliaupa S. Deep – seated structural elements of Lithuania derived from magnetic field data // Eurobridge Workshop, 12-16 June, 1997, Vilnius-Dubingiai, Lithuania : Abstracts. – Vilnius, 1997. – P. 65-66 : iliustr. – Bibliogr.: 1 pavad.

Popov M., Šliaupa S. Transformations of gravity field by using terracing operator: implications for deep structure of Lithuania // Eurobridge Workshop, 12-16 June, 1997, Vilnius-Dubingiai, Lithuania : Abstracts. – Vilnius, 1997. – P. 67-69 : iliustr. – Bibliogr.: 2 pavad.

Poprawa P., Narkiewicz M., Šliaupa S., Stephenson R., Lazauskienė J. Caledonian accretion along the TESZ (Baltic region to SE Poland) // Trans – European Suture Zone. Europrobe TESZ – Meeting, November 3-5, 1997, Potsdam. – Potsdam, 1997. – P. 110-117 : iliustr. – Bibliogr.: 12 pavad. – (Terra Nostra, 97/11).

Poprawa P., Šliaupa S., Lazauskienė J., Stephenson R. Early Paleozoic Subsidence History of the Baltic Syneclise and Podlasie Depression // EUG- 9, 23-27 March 1997, Strasbourg (France) : Abstracts. – 1997. – P. 142. – (Abstract Supplement No.1, Terra Nova, 1997, Vol.9).

Radzevičius A. Metally v rečnych donnych otloženijach Litvy // Meždunarodnyj simpozium po prikladnoj geochimii stran SNG, 29-31 oktjabrja, Moskva, Rossija : Tezisy dokladov. – Moskva, 1997. – S. 183-184.

Radzevičius A., Zinkutė R. Elements associations in Nevėžis sediments // US – Baltic Workshop Environmental Chemistry, June 11-15, 1997, Palanga, Lithuania : Proceedings = JAV – Pabaltijo šalių seminaras Aplinkos taršos cheminiai aspektai: Pranešimų rinkinys. – Vilnius : Chemijos institutas, 1997. – P. 104.

Radzevičius R. Baltijos jūros sekliosios zonos dugno nuosėdų geocheminiai ypatumai // II Lietuvos okeanologų konferencija “Lietuva – jūrų valstybė”, 1997 m. gegužės 28-30 d., Klaipėda : Pranešimų santraukos. – [Klaipėda], 1997. – [1] p.

Radzevičius R. Dugno nuosėdų mikroelementinės sudėties formavimasis seklioje Baltijos jūros zonoje [Formation of the composition of minor elements in bottom sediments of the shallow zone of the Baltic Sea] // Geologija. – 1997. – Nr. 21. – P. 58-63 : žml., diagr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 9 pavad.

Radzevičius R. Geochemistry of sea bottom sediments in the Klaipėda -Šventoji mapping area // The Fifth Marine Geological Conference “The Baltic”, October 6-11, 1997, Vilnius, Lithuania : Abstracts. Excursion guide. – Vilnius, 1997. – P. 72.

Rastenienė V. Bendradarbiavimas su Vokietijos specialistais geoterminės energijos tyrimų srityje // Geoterminis biuletenis. – 1997. – Nr. 3. – P. 15.

Rastenienė V. Geoterminė energija – tausojančios plėtros veiksnys // Tarptautinė konferencija “Tausojanti plėtra sisteminiu požiūriu”, rugsėjo 25-28 d., 1997, Palanga : Pranešimų tezės. – [Palanga, 1997]. – P. 47-48.

Rastenienė V., Suveizdis P. Relationships between the Baltic geothermal anomaly and mantle processes // The Fifth Marine Geological Conference “The Baltic”, October 6-11, 1997, Vilnius, Lithuania : Abstracts. Excursion guide. – Vilnius, 1997. – P. 74.

Rastenienė V., Zinevičius F. Geoterminės jėgainės // Mokslas ir technika. – 1997. – Nr. 10. – P. 22-23, 26.

Repečka M. Pietrytinės Baltijos jūros dugno nuosėdos // II Lietuvos okeanologų konferencija “Lietuva – jūrų valstybė”, 1997 m. gegužės 28-30 d., Klaipėda : Pranešimų santraukos. – [Klaipėda, 1997]. – [1].

Repečka M. Quaternary sediments on the bottom surface of the SE Baltic Sea // The Fifth Marine Geological Conference “The Baltic”, October 6-11, 1997, Vilnius, Lithuania : Abstracts. Excursion guide. – Vilnius, 1997. – P. 76.

Repečka M., Bitinas A., Kalnina L. Correlation of tills from the South-Eastern Baltic Sea bottom and near shore boreholes // The Fifth Marine Geological Conference “The Baltic”, October 6-11, 1997, Vilnius, Lithuania : Abstracts. Excursion guide. – Vilnius, 1997. – P. 77.

Repečka M., Šimkevičius P., Radzevičius R. Composition of Bottom Surface Sediments in the South East Baltic Sea // Baltica. – 1997. – Vol. 10. – P. 25-37 : schem., lent. – Bibliogr.: 14 pavad.

Sakalauskas K. Naftos perspektyvų ir tektonikos įvertinimas // Profesorius E. Liutkevičius ir naftos paieškos Lietuvoje. – Vilnius-Gargždai, 1997. – P. 38-44 : iliustr.

Sakalauskas K., Zdanavičiūtė O. 30 metų Geologijos instituto Naftos geologijos skyriui [30th Anniversary of the Department of Oil Geology] // Geologijos akiračiai. – 1997. – Nr. 1. – P. 30-36 : iliustr. – Santr. angl.

Sakalauskas K., Zdanavičiūtė O., Kadūnienė E., Makarevič V., Ottas A. Baltijskaja sinekliza // Geologija i neftegazonosnost’ zapada Vostočno- Evropejskoj platformy. – Minsk : Belarusskaja navuka, 1997. – S. 509-564. – Bibl.: v konce kn.

Satkūnas J., Baltrūnas V., Linčius A., Mikulėnas V. Representative geosites of Lithuania // ProGEO: Workshop “Draft candidate list of geosites representative of Central Europe”, Poland, Krakow, October 14-17, 1997: Brochure of Abstracts and excursions. – Krakow, 1997. – P.18.

Sidaravičienė N. Nauji Amygdalella genties ostrakodai iš Lietuvos viršutinio silūro [New Ostracodes of the genus Amygdalella from the Upper Silurian of Lithuania] // Geologija. – 1997. – Nr. 21. – P. 12-23 : pieš., iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 14 pavad.

Sidaravičienė N. Ruošiamas Lietuvos stratigrafinių padalinių sšvadas [Code of Lithuanian Stratigraphic Units Being Prepared] // Geologijos akiračiai. – 1997. – Nr. 3. – P. 15-16. – Santr. angl.

Skridlaitė G., Bogdanova S., Čėčys A. Domain Texture and Local Equilibria in Lithuanian Granulites (The Basement of the East European Craton) // Mineral Equilibria and Databases: Meeting of the Mineral Equilibria Working Group of the International Mineralogical Association (IMA) in Espoo, Finland, August 19-20, 1997 : Abstracts. – Espoo, 1997. – P. 67-68. – Bibliogr.: 4 pavad.

Skridlaitė G., Bogdanova S., Motuza G. A Major Tectonic Boundary in the Basement of the East European Craton in Lithuania: Implications from Metamorphism // EUG-9, 23-27 March 1997, Strasbourg (France) : Abstracts. – 1997. – P. 132. – Bibliogr.: 2 pavad. – (Abstract Supplement No.1, Terra Nova 1997, Vol.9.).

Skridlaitė G., Motuza G. Precambrian domains in the Lithuanian part of Eurobridge // Eurobridge Workshop, 12-16 June, 1997, Vilnius-Dubingiai, Lithuania : Abstracts. – Vilnius, 1997. – P. 74-76 : iliustr. – Bibliogr.: 3 pavad.

Stephenson R., Šliaupa S., Skridlaitė G., Beekman F. Litosphere rheology along Eurobridge: what are the geodynamic implications? // Eurobridge Workshop, 12-16 June, 1997, Vilnius-Dubingiai, Lithuania : Abstracts. – Vilnius, 1997. – P. 78-79. – Bibliogr.: 9 pavad.

Suveizdis P. E. Liutkevičiaus (1903-1970) biografijos bruožai // Profesorius E. Liutkevičius ir naftos paieškos Lietuvoje. – Vilnius-Gargždai, 1997. – P. 7-13 : iliustr.

Suveizdis P. Geoterminės energijos Lietuvoje įsisavinimo veikla ir perspektyvos // Geoterminis biuletenis. – 1997. – Nr. 3. – P. 1-3.

Suveizdis P. Pabaltijo ir gretimų sričių rifėjo kvazi – kataplatforminių darinių istorinė raida [Evolution of the initial platform complexes of the Baltic region and adjacent areas at the Riphean time] // Litosfera. – 1997. – Nr. 1. – P. 15-22. – Santr. angl. – Bibliogr.: 16 pavad. – (Valstybinė mokslo programa “Lietuvos žemės gelmių raida ir jų kitimo prognozė”).

Suveizdis P. Permo sistema // Profesorius E. Liutkevičius ir naftos paieškos Lietuvoje. – Vilnius-Gargždai, 1997. – P. 32-38 : iliustr.

Suveizdis P. Prof. E.M. Liutkevičiaus darbų mokslinė vertė pasauliniame kontekste // Profesorius E. Liutkevičius ir naftos paieškos Lietuvoje. – Vilnius – Gargždai, 1997. – P. 65-67.

Suveizdis P. Sedimentacinių pertraukų ir denudacijos intensyvumo įvertinimo klausimu [Estimation of sedimentary unconformities and denudation intensity] // Geologija. – 1997. – Nr. 21. – P. 53-57 : žml. – Santr. angl. – Bibliogr.: 14 pavad.

Suveizdis P., Rastenienė V., Zui V. Geothermal field along the Eurobridge transect // Eurobridge Workshop, 12-16 June, 1997, Vilnius-Dubingiai, Lithuania : Abstracts. – Vilnius, 1997. – P. 81-82.

Suveizdis P., Rastenienė V., Zui V. Geothermal Field of the Vydmantai – 1 Borehole within the Baltic Heat Flow Anomaly // Baltica. – 1997. – Vol. 10. – P. 38-46 : schem., lent. – Bibliogr.: 6 pavad.

Šeirienė V. Late Pleistocene stratigraphy and palaeoenvironment based on diatom studies // The Late Pleistocene in Eastern Europe: stratigraphy, palaeoenvironment and climate : Abstract Volume and Excursion guide of the INQUA – SEQS Symposium, September 14-19, 1997, Lithuania. – Vilnius, 1997. – P. 60. – Bibliogr.: 2 pavad.

Šeirienė V. The peculiarities of Lithuanian interglacial diatom flora // Quaternary deposits and neotectonics in the area of Pleistocene glaciations, Belarus, May 12-16, 1997 : Abstract volume of the field Symposium. – Minsk, 1997. – P. 65- 66.

Šimkevičius P., Apanavičiūtė J. XRD analysis of heavy minerals in bottom sediments of the Baltic Sea // The Fifth Marine Geological Conference “The Baltic”, October 6-11, 1997, Vilnius, Lithuania : Abstracts. Excursion guide. – Vilnius, 1997. – P. 91.

Šinkūnas R. Išėjo Lietuvos geologų sšjungos ketvirtinio žurnalo “Geologijos akiračiai” “(GA)” š. m. trečiasis (27) numeris. Jame, kaip ir kituose numeriuose, plačios, įvairiapusės geologų veiklos panorama // Žaliasis pasaulis. – 1997. – Gruodž. 15-31. – P. 6.

Šinkūnas P., Jarockis R. Agricultural development and early urbanization in the light of environmental changes in Curonia 600-1200 A.D. – Presentation of the research project // Fornannen. – 1997. – Vol. 90. – P. 249-251.

Šliaupa A. Lietuvos prekvartero reljefas, geologinė struktūra ir neotektonika [The Pre-Quaternary relief, geological structure and neotectonics in the Lithuania] // Geologijos akiračiai. – 1997. – Nr. 2. – P. 79-84 : iliustr. – Santr. angl.

Šliaupa A. The sub-Quaternary relief of Lithuania and of adjacent territories // Litosfera. – 1997. – Nr. 1. – P. 46-57. – Santr. liet. – Bibliogr.: 25 pavad. – (Valstybinė mokslo programa “Lietuvos žemės gelmių raida ir jų kitimo prognozė”).

Šliaupa A., Šliaupa S. The Neotectonics of the Baltic Syneclise // EUG-9, 23-27 March 1997, Strasbourg (France) : Abstracts. – 1997. – P. 140. – (Abstracts Supplement No.1 Terra Nova, 1997, Vol.9).

Šliaupa S. Lietuvos geodinaminio monitoringo programa = Programme of geodynamic monitoring of Lithuania // Lietuvos geologijos tarnybos 1996 metų veiklos rezultatai = Geological Survey of Lithuania. Annual Report 1996. – Vilnius : LGT, 1997. – P. 56-57.

Šliaupa S. Major neotectonically active linear fault zones in Lithuania // Litasfera. – 1996. – No. 5. – S. 108-115: iliustr. – Santr. rus., baltar. – Bibliogr.: 5 pavad.

Šliaupa S. Šiaulių rajono tektoniniai ypatumai [Tectonics of the Šiauliai district] // Konferencija “Požeminio vandens apsaugos valdymas: nacionalinis ir municipalinis lygmuo,” Šiauliai, Lietuva, 1997 lapkričio 11-13 d. : Pranešimai ir tezės = Conference “Ground Water Protection Management: National and Municipal Level”, Šiauliai, Lithuania, November 11-13, 1997: Reports. – [Šiauliai, 1997]. – P. 26-29. – Santr. angl.

Šliaupa S. The steps of the Sub-Quaternary relief in Lithuania and the adjacent territory // Litasfera. – 1996. – No. 4. – S. 164-169.

Šliaupa S., Lazauskienė J. 1-D subsidence analysis along Lithuanian part of the Eurobridge profile (Vendian-Cretaceous) // Eurobridge Workshop, 12-16 June, 1997, Vilnius-Dubingiai, Lithuania : Abstracts. – Vilnius, 1997. – P. 85-88 : iliustr. – Bibliogr.: 2 pavad.

Šliaupa S., Poprawa P., Lazauskienė J., Stephenson R. The Palaeozoic subsidense history of the Baltic Syneclise in Poland and Lithuania // Geofizičeskij žurnal=Geophysical Journal. – Kiev, 1997. – Vol. 19, No. 1. – P. 137-139.

Talimaa V., Heintz N., Mark-Kurik E. Biogeographical connections among the Early Devonian Vertebrates from Severnaya Zemlya, Spitsbergen, Timan-Pechora Province and Taimyr // Proceedings of the Workshop “Key Problems of Geology of Barents – Kara Shelf and Adjacent Lands”, St. Petersburg, 13- 17 February 1997. – 1997. – P. 58.

Taraškevičius R. Heavy metals in topsoils of dwelling districts // US – Baltic Workshop Environmental Chemistry, June 11-15, 1997, Palanga, Lithuania : Proceedings = JAV – Pabaltijo šalių seminaras Aplinkos taršos cheminiai aspektai: Pranešimų rinkinys. – Vilnius : Chemijos institutas, 1997. – P. 110.

Taraškevičius R. Rezul’taty ėkogeochimičeskich issledovanij gorodov Vil’njus i Alitus // Meždunarodnyj simpozium po prikladnoj geochimii stran SNG, 29-31 oktjabrja, Moskva, Rossija : Tezisy dokladov. – Moskva, 1997. – S. 153- 154.

Taraškevičius R. Snow cover investigations – date about air quality // US – Baltic Workshop Environmental Chemistry, June 11-15, 1997, Palanga, Lithuania : Proceedings = JAV – Pabaltijo šalių seminaras Aplinkos taršos cheminiai aspektai: Pranešimų rinkinys. – Vilnius : Chemijos institutas, 1997. – P. 109.

Taraškevičius R., Lis J., Pasečna A. Opyt sovmestnoj geochimičeskoj s`emki (Litva i Pol’ša] // Meždunarodnyj simpozium po prikladnoj geochimii stran SNG, 29-31 oktjabrja, Moskva, Rossija : Tezisy dokladov. – Moskva, 1997. – S. 18-19.

Taraškevičius R., Lis J., Pasieczna A. “Jotvingių juosta”. Geochemija = “The Belt of Yotvings”. Geochemistry // Lietuvos geologijos tarnybos 1996 metų veiklos rezultatai = Geological Survey of Lithuania. Annual Report 1996. – Vilnius : LGT, 1997. – P. 18-19.

Taraškevičius R., Zinkutė R. Ecogeochemical investigations of urbanized areas in Lithuania // 18th International Geochemical Exploration Symposium, Jerusalem, Israel, May 25-30, 1997 : Program, Abstracts and List of participants. – [Jerusalem], 1997. – P. 43.

Tverkutė Z., Radzevičius A., Budavičius R., Kadūnas V., Katinas V., Zinkutė R. Panevėžio miesto geocheminis atlasas = Geochemical atlas of Panevėžys. – M 1:25 000; Panevėžio miesto savivaldybės ekologijos skyrius, Geologijos institutas. – Vilnius – Panevėžys, 1997. – 18[45] p. : žml. – Tekstas lygiagr. liet., angl.

Valiukevičius J. An unusually squamated acanthodian from Severnaya Zemlya // Ichthyolith Issues. Special Publication: Circum – Arctic Palaeozoic Vertebrates: Biological and Geological Significance, Buckow, Germany, 1997. – 1997. – No. 2. – P. 25.

Valiukevičius J. Lietuvos apatinio ir vidurinio devono koreliacija su tarptautiniu konodontų standartu [Lithuanian Lower and Middle Devonian Correlation to the International Conodont Standart (ICS)] // Geologijos akiračiai. – 1997. – Nr. 3. – P. 24-25.

Valiukevičius J. Reikalinga nauja stratigrafinių schemų redakcija [New Edition of Stratigraphic Schemes is Needed] // Geologijos akiračiai. – 1997. – Nr. 3. – P. 13-14.

Valiūnas J. Geologinė aplinka tausojančios plėtros aspektu // Tarptautinė konferencija “Tausojanti plėtra sisteminiu požiūriu”, rugsėjo 25-28 d., 1997, Palanga : Pranešimų tezės. – [Palanga], 1997. – P. 45-46.

Visockis A. Geoterminės energijos ekologinis efektas [The ecological effect of geothermal energy] // Geologija. – 1997. – Nr. 21. – P. 94-95. – Santr. angl. – Bibliogr.: 5 pavad.

Vosylius G. Vidurinio kambro uolienų apkvarcėjimas ir geoterminė anomalija [Silicification of Middle Cambrian rocks and geothermal anomaly] // Litosfera. – 1997. – Nr. 1. – P. 73-75. – Santr. angl. – Bibliogr.: 7 pavad. – (Valstybinė mokslo programa “Lietuvos žemės gelmių raida ir jų kitimo prognozė”).

Zdanavičiūtė O. Nauji duomenys apie naftos motininių uolienų medžiagos katagenezės laipsnį [New data on thermal maturity of organic matter in source rocks] // Litosfera. – 1997. – Nr. 1. – P. 76-79. – Santr. angl. – Bibliogr.: 7 pavad. – (Valstybinė mokslo programa “Lietuvos žemės gelmių raida ir jų kitimo prognozė”).

Zdanavičiūtė O. Telšių pakopos naftos telkiniai ir jų cheminė sudėtis [Oil fields of the Telšiai scarp and chemical composition of their oil] // Geologija. – 1997. – Nr. 21. – P. 74-79 : schem., lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 5 pavad.

Zdanavičiūtė O., Bojesen-Koefoed J. Geochemistry of Lithuanian oils and source rocks: a preliminary assessment // Journal of Petroleum Geology. – 1997. – Vol. 20, No. 4. – P. 381-402 : iliustr. – Bibliogr.: 37 pavad.

Zuzevičius A. Models in the hydromonitoring system of the karst region in Lithuania // Boundary Field Problems and Computers. Environment modelling technologies. – Riga, 1997. – P. 28-37 : iliustr. – Bibliogr.: 4 pavad.

Žalūdienė G. Žemės gelmių raida ir jos santykis su biosfera // Litosfera. – 1997. – Nr. 1. – P. 89-91. – Bibliogr.: 4 pavad. – (Valstybinė mokslo programa “Lietuvos žemės gelmių raida ir jų kitimo prognozė”).

Views All Time
Views All Time
6284
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!