“Teigiamai veikia žmogų Saulės spinduliai, ir žvaigždėtas dangus suharmonizuoja nervus. Mėnulis, priešingai, ne mums. Tiesioginiai Mėnulio spinduliai žeidžia praną. Mėnulio magnetizmas stiprus, bet poilsiui jis netinka. Dažnai Mėnulis sukelia sunkumą, taip pat, kaip ir žmonės, suryjantys gyvybinę energiją. Šviečiant Mėnuliui padidėja stebuklingos jėgos reiškiniai.

(Oz.sk.4)
Senovėje žmonės mokėjo normuoti gimstamumą pagal Mėnulio fazes. Tada tai buvo laikoma savotiška juodąja magija, bet mūsų amžiuje netgi toks veiksmas būtų geresnis, nei siaubingi abortai, žalojantys moterį, o tuo pačiu ir ateinančią kartą.

(II1, 17.4.34)
Kosminiai Valdovai atėjo pas mus į Žemę iš Tolimos Žvaigždės tam, kad pažadintų žmonėse sąmoningumą ir vestų juos į Tolimas Žvaigždes. Vieta, kur Jie būna, atvira visiems pasauliams. Žemiškas ir Dangiškas, tankus ir subtilus, matomas ir nematomas, fizinis ir ugninis harmoningai derinasi, susiliedami į vieną neskaldomą visumą, prieinamą jiems visoje gausioje įvairovėje. Iš Šambalos “ištiestos Rankos ir liejasi Spinduliai” pagelbėti žmonėms. Pagalba gausiai siunčiama į Žemę, ir ją reikia priimti. Priimti ją gali tik pabudusi širdis. Valdovų pastangos ir darbai nukreipti pažadinti žmonių sąmoningumą, leisiantį priimti Didžiuosius Kosminius Įstatymus. Kai žmonių širdys pabus, jos priims gyvenimą, supras esmę ir žmogaus egzistavimo Žemėje tikslus.

(MAJ 518)

Views All Time
Views All Time
2592
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!