Šri Matadži Nirmala Devi apie tai kalba taip: “Kiekvieną dieną mes matome, kaip išdygsta sėklos, pražysta gėlės, prinoksta vaisiai, bet mes nesusimąstome kokiu būdu tai vyksta. Egzistuoja jėga, kuri daro visą šį darbą ‑ tai visą aprėpianti Dieviškosios Meilės energija. Atėjo laikas pajusti šią energiją su mumyse esančiu instrumentu. Šis instrumentas yra bevertis, jeigu jis nėra sujungtas su esme. Mes negalime žinoti savo galimybių, savo grožio, bet kai tik susijungiame su savo esme, mus greitai nustebina rezultatai.

Iš pradžių mes turime suprasti, kad ši jungtis nėra mentalinė, t. y. nepasiekiama intelekto pastangomis. Per religiją ši jungtis negali būti pasiekta, nes religija taip pat yra mentalas. Tačiau žmogaus sąmonė gali pasiekti aukštesnį lygį per Sahadža jogą, kuri nėra mentalinė projekcija. Tai yra mūsų evoliucijos paskutinis žingsnis. Viskas, ką mes pasiekėme savo evoliucijos raidoje, pasireikš per centrinę nervų sistemą.”

Kundalini energija, kaip Dievo išraiška, yra tyrumo esmė. Ji yra pirmapradė, pertvarkančioji, gydančioji jėga, palaikanti optimalią žmogaus būseną. Ji ‑ tyra, maitinanti meilė. Kundalini, kaip Dieviškoji Motina, yra kiekviename iš mūsų. Mes ‑ vieninteliai jos vaikai. Ji palaiko mus 24 valandas per parą. Jai žinoma viskas: ką mes darome, sakome, galvojame ar jaučiame. Pažadinta Ji skatina mūsų dvasinį augimą.

Retas iš mūsų yra gimę su pažadinta Kundalini. Žmogaus dvasinė evoliucija negalėjo pasiekti reikiamo lygio kol buvo uždaryta septinta čakra Sahasrara. Kai ji atsivėrė, mūsų dvasinė evoliucija įžengė į naują raidos tarpsnį. Mūsų fizinis, biologinis, psichologinis ir socialiniai aspektai dabar gali pasiekti aukštesnį dvasingumo lygį.

Dvasinė realizacija įvyksta, kai Kundalini energija, pakilusi iš savo buvimo vietos kryžkaulyje, praeina centriniu kanalu stuburo smegenyse per septynis energetinius centrus (čakras) ir prasiveržia pro viršugalvį. Taip atsiranda jungtis (joga) tarp Kundalini ir dvasinio Aš. Praeidama pro smegenis, Kundalini atkreipia mūsų dėmesį į save ir, beminčio suvokimo tyloje, mes pradedame pažinti savo Dvasią.

Atma, kaip Dievo atspindys mumyse, yra amžinojo gyvenimo esmė. Tai dieviškumas mumyse, subtilioji mūsų būties šerdis. Dvasia (dvasinis Aš) yra širdyje, bet jogos metu susitinka Kundalini septintojoje čakroje. Pažinti Dvasią savyje reiškia pasiekti Absoliučią Realizaciją. Mes atėjome džiaugtis kūrimo procesu ir dabar patiriame šį džiaugsmą. Atma ‑ tyra būtis, džiaugsmas ir palaima. Ši seniausia žmonijos svajonė tampa realybe.

Šis neišsenkamas žinių šaltinis atsiveria tada, kai čakros atsidaro, atsiranda pusiausvyra tarp kanalų ir dėmesys nukreipiamas į Sahasraros čakrą. Kaip nebūtina išmanyti automobilio valdymo įtaisų konstrukcijos tam, kad jį vairuotum, taip ir subtiliosios sistemos sandara gali likti nepažinta iki galo. Tačiau mes galime sužinoti apie jos “valdymo įtaisus”, kur jie yra ir kaip su jais elgtis. Šios naujos žinios padidina mūsų galią, veiksmingumą, džiaugsmą.

Views All Time
Views All Time
3836
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!