Kas yra avestos astrologija? Ką ji bendro turi su viena iš seniausiai pasaulyje žinomų Zoroastros religijų? Kodėl dabar, dvidešimtame amžiuje, atsirado noras sužinoti apie keturių tūkstančių metų senumo astrologines tradicijas? Į šį ir daugelį klausymų reikia atsakyti.

Norint pradėti kalbą apie astrologiją, reikia atstatyti istorinį teisingumą ir atiduoti duoklę avestos astrologijai. “Avesta – viena iš pirmų knygų žmonijos istorijoje, turinti žinias duotas žmogui Dievo”. Tai religija, kurioje jaudinančiuose pranašo Zoroastros himnuose, buvo apdainuojamas visagalis Dievas-Visatos Kūrėjas. Kada indo-europiečiai, palikuonys senovės arijų ( iraniečiai, indai, slavai, vokiečiai, baltai, anglo-saksai ir kt) susipažins su Avesta, ji taps jiems ŠVENTU RAŠTU tokiu, kaip Biblija-Abraomo pasekėjams. Antrame tūkstantmetyje prieš mūsų erą pranašo Zoroastros pamokslai “ištraukė” žmonijos protus iš tamsos ir bedievystės. Nors pagal laiką tai vyko labai seniai, iki šios dienos pranašo pamokslai tebėra aktualūs. Zoroastra mokė gėrio, teisingumo, meilės artimui, sąžiningumo – tai amžinos žmonijos dorybės, kurios niekada neprarado savo vertybės.

Dabartiniai mokslininkai ginčijasi, kur pranašas Zoroastra skaitė savo pamokslus. Vieni teigia, kad pirmieji jo klausytojai buvo gyventojai iš dabartinio Azerbaidžano ir Armėnijos, kiti kad dabartiniame Uzbekistane ir Tadžikistane, treti laikosi tos nuomonės, kad pranašas gimė Uralo papėdėje ir savo pamokslus skaitė pietų Rusijos žemdirbiams ir gyvulių augintojams. Taip ar kitaip, bet mes palikuonys senovės slavų, baltų ir kt. esame atšaka galingo Arijų medžio. Savo pamoksluose, kurie buvo skaitomi du tūkstančiai metų prieš Kristų, Zoroastra skelbė apie meilę Dievui ir jo dieviškiems kūriniams, ir visa tai buvo adresuojama visiems arijams, (Arijas – “kilnus” iš avestos kalbos). Pripažinti krikščionybę, reiškia eiti Šviesos keliu, atsisakant tarnauti blogiui. Apie tai kalbėjo ir pranašas Zoroastra! Šito nežinoti – vadinasi nežinoti istorijos, neigti tai – reiškia neigti tiesą. O tiesa ta, kad prieš keturis tūkstančius metų į žemę atėjo didis pranašas, paskelbęs žmonijai Dievo žodį, kuris rodo jiems kelią į Šviesą. Tai jis išpranašavo Gelbėtojo gimimą iš nekaltos mergelės, jo prisikėlimą, antrą atėjimą ir Paskutinį Teismą. Vardas žmogaus, kuriam buvo duota teisė paskelbti Dievo žodį buvo Zoroastra, tai reiškia “Žvaigždės Sūnus”. Zoroastros vardas apipintas mitais ir legendomis. Ką nors istoriškai pagrįsto apie jį sunku pasakyti, nors praktiškai visi šiuolaikiniai tyrinėtojai įsitikinę tuo, kad tokia asmenybė iš tikrųjų buvo. Europos civilizacijai Zoroastros vardas visais laikais buvo rytų išminties(ne kiniečių ) sinonimas, tai yra kosminių žinių įsikūnijimas realiame žmoguje.

Zoroastros įdėjos padarė didelę įtaką žmonijos civilizacijos formavimui. Tokios religijos, kaip judaizmas, islamas, krikščionybė labai daug paėmė iš Šventų Avestos žinių.

P. GLOBA “Avetijskaja astrologija. Kogda nastupit dien” Puslapis 3-4

Views All Time
Views All Time
2351
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!