Astrologija – tai mokslas apie žvaigždžių spindulius ir tolimųjų planetų įtaką žmogaus ir istorinių procesų formavimuisi. Tai mokslas apie žemiškų įvykių ir individualaus žmogaus charakterio bei likimo ateities numatymo galimybes. Jo pagrindą sudaro tarpusavyje sąveikaujančių dangaus kūnų tyrinėjimas horizonto atžvilgiu. Astrologija senovinis mokslas; jis žino kiekvienos rasės ir tautos išsidėstymą.

Zodiakas ir planetos yra knyga, kurios pagalba galima studijuoti žmonijos istoriją. Taip pat sėkmingai galima sužinoti tautų bei rasių tiek praeitį, tiek ir ateitį. Žinoma, jei turėsime astrologinių ženklų suvokimo raktą. Kosminis ritmas – tai ritmas, kurį sukuria Šviesuliai. Juose nubrėžtas evoliucijos praeities, dabarties ir ateities kelias.

Žmonijos istorija arba evolicija kuriama trijų faktorių pagalba: Kosminių spindulių (pastovių kosminių centrų ir jų judrių susijungimų); augančiomis, bręstančiomis ir vystančiomis tautos jėgomis ( jos tampriai siejasi su visata ir planetos gelmėmis), taip pat Sąmoningų gamtos procesų Valdovų arba Šviesos Hierarchijos pagalba.

Žmonės tūžmingai neigia visatos įtaką ir vieną iš garbingiausių ir seniausių mokslų priskirdami apsišaukėliams. Tik niekinantys pagarbos vertus dalykus šį Mokslų Mokslą pavadino Astrosofija. Neįkainuojamas ir neginčijamas Astrologines žinias nagrinėja apgailėtini neišmanėliai. Saulės šviesa gali atsispindėti visur: ant monetų ir purvinose balose, ant mokslininkų akinių ir apskretėlių sagose, taip pat ant sudaužytų šukių šiukšlyne. Koks kvailys bandys niekinti Saulės įtaką tik todėl, kad ji atsispindi ant šiukšlių?! Ir vis tik tokių smerkėjų nemažai. Nevargindami savęs rimtais tyrinėjimais jie žemina senovines žinias tik todėl, kad kažkokie neišmanėliai, nužeminantys mokslą iki galimybės užsidirbti pragyvenimui, prekiauja jomis turguje.

Kokių pasiekimų sulauktume medicinoje, jei gydytojai nors truputį susipažintų su astrologija. Kiek milijonų būtų greit ir teisingai gydoma, kiek milijonų sulauktų savo kančių palengvinimo. Kiek kraujo praliejimų būtų galima sustabdyti, kiek žmonių būtų galima išgelbėti nuo žemės drebėjimo ar potvynio pasekmių… Neįmanoma išvardyti naudos, kurios sulauktume pripažinę astrologines žinias, vietoj grubaus ir nepagrįsto jų neigimo. Kas gali paneigti, kad teisingai suprastos mus pasiekusios žinios gali pilnutinai išspręsti visas problemas? -Juk daugelis ženklų nesuprantami! Daugelis įstatymų nežinomi.

Daugybė paslapčių dar neatskleista! Kodėl Levkipo ir Demokrito atomai niekinančiai neatmetami? Kodėl atominė materijos struktūra buvo sutikta ir priimta geranoriškai? Ar ne šis geranoriškumas padėjo tiems pasiekimams, kuriuos žmonės atliko studijuodami materiją? Kodėl mokslas apie Kosminius Atomus taip piktai ir kvailai atmetamas?

Reikia daugiau tvirtybės, kad priimti Astrologijos tiesas. Žmonių nuomonė niekaip negali sutikti, kad kažkas tai vadovauja jų asmeniniam gyvenimui – ypač nevykėliai mokslininkai! Pripažinus Astrologiją neginčytinai teks pripažinti ir Aukštesniojo Proto egzistavimą, ir galbūt netgi… koks siaubas, pripažinti Aukščiausios Pradžios egzistavimą!

Suvokimą apie astrologiją naudinga turėti, bet būtina nepamiršti, kad žmogaus laisva valia yra pats stipriausias veiksnys visame kame ir gali pakeisti daugelį ženklų. Ir patys sunkiausi spėjami įvykiai gali atnešti daugiausia sėkmės. Ir visai mažytis ženkliukas gali sukurti didžius įvykius, o vienas iš svarbiausiųir pagrindinių rodinklių – gali sukurti tik vištinyką. Visos didžios dvasios turėjo sunkius horoskopus.

Astrologiją labai sudėtinga studijuoti, bet dar sudėtingesniau aiškinti, nes tam būtina turėti sukauptą psichinę energiją. Būtent į tai visiškai nekreipiama dėmesio Vakaruose. Be to, senovėje astrologas buvo dar ir chiromantas ir mokėjo skaityti iš auros. Tik toks junginys gali padėti nusakyti charakterį, atspindintį likimą.

Knyga “Biespriedielnost” pilna žinių apie Šviesulius. Reikia tik stebėtis, kokios astrologinės žinios buvo Indijoje! Jie žinojo, kaip astrologiškai pagal horoskopą atstatyti praeitus gyvenimus, ir dar daugiau, žinojo Lotoso Užbaigimo terminus. Tokie horoskopain nurodantys praeitus radžų gyvenimus, saugomi Benarese. Šambalos Valdovai patvirtina šias žinias.

Horoskopų skaitymas šiandien pasidarė sudėtingesnis. Nauji susijungimai duoda visai naujas sroves. Juk mūsų astrologija taip pat realityvi. Tikroji prasmė nepasiekiama įprastiniam astrologijos žinojimui, priešingu atveju pasaulis jau seniai būtų buvęs sugriautas. Kosminių audrų metu pastoviai pažeidžiami cheminiai srautai ir lūžta spinduliai. Nelengva įsisavinti tokius judėjimus, nepamirštant amžinų įstatymų. Astrologija, išlikdama mokslu, vis tik gali iškęsti daugybę svyravimų, kuriuos sukelia žemiškas nežinojimas. Be to, kai kurios žinios buvo užslėptos. Ir tai neturėtų sukelti nusivylimo, bet atvirkščiai, priminti stebėtojams sąlygų sudėtingumą.

Neteisingas tvirtinimas, kad astrologijos studijavimas nukreipia žmogų tik atgal. Iki šiol buvo skaitoma, kad astrologija – visų pirma, ateities mokslas. Žinoma, šiandieninė astrologija kaip mokslas dar nepasiekė viršūnių. Netgi Indijoje jau nebėra gerų astrologų.

Astrochemija yra artimiausios ateities mokslas. Juk jau studijuojamos Saulės dėmių cheminės reakcijos ir Mėnulio poveikis. Taip pat greit pradės sudijuoti arčiausių Šviesulių įtaką, o nuo čia vienas žingsnis iki oficialaus astrologijos pripažinimo; nes astrochemija yra astrologijos pagrindas.

Ezoterinė astrologija, žinoma, mažai prieinama dabartiniams astrologams, jos raktą saugo Didieji žmonijos Mokytojai, ir Jie jį duoda tik artimiausiems mokiniams, ir tai, jei jų misija to reikalauja. Slapti ezoterinės astrologijos paskaičiavimai piktų ar neatsakingų žmonių rankose įtrauktų pasaulį į griovimų sūkurį.

Astrologijos Mokslas – didis mokslas, bet laimei, iš tikrųjų žinantys astrologai yra beveik nežinomi.

AJ, Br.214, PvA, IV, 12.6.47, P1, 8.8.34, “Pisma s Gor” I, 10.10.36, 19.8.37, J.I.Rerich Pisma I (MCR), 7.1.30, N.Uranov “Ob astrologiji” pusl.80-81, 148, 199-200, Maks Gendel “Poslanije zviozd”.

Views All Time
Views All Time
4688
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!