Verslo pradžia arba plėtra Airijoje

Jei svarstote apie nuosavo verslo pradžią, užsiėmimą savarankiška veikla ar savo verslo perkėlimą į Airiją, Jums teks apsvarstyti daug klausimų. Pavyzdžiui, reiks žinoti esminę informaciją apie bendrovės steigimą, registraciją, įmonės buveinę ir pavadinimą, personalo įdarbinimą bei mokesčius, įstatymus ir poįstatyminius aktus, reguliuojančius bet kokį verslą Airijoje.

Jei sprendžiate dėl verslo plėtros Airijoje, yra keletas valstybės paramos programų (State supports), kurios buvo sukurtos siekiant tokiu atveju Jums padėti ir konsultuoti. Tai gali būti finansinė parama, tačiau taip pat subsidijos, darbo vieta ir kt. Pavyzdžiui, priimant ir apmokant darbuotojus galima pasinaudoti dotacijomis (grants) ir kitomis paskatomis (incentives).

BASIS interneto svetainė (Konsultacijos verslui apie valstybės informaciją ir paslaugas, Business Advice on State Information and Services) buvo specialiai įkurta Jūsų poreikiams patenkinti. Toje svetainėje yra pateiktas vadovas „Pradedant nuosavą verslą – darbo knyga“ (Starting Your Own Business-A Workbook). Šios nuorodos padės Jums orientuotis toje svetainėje, akcentuodamos svarbią informaciją, kurią reikia žinoti.

Straipsniai 1 reklama

Verslo Airijoje pradžia

Jums reikia išmanyti verslo planavimą (business planning). Prieš galvojant įkurti verslą, svarbu susidaryti verslo planą. Čia yra pateikiama informacija, kaip parašyti verslo planą. Verslo planavimas gali apimti rinkos tyrimų atlikimą, vietos suradimą ir įvairių planų bei dotacijų moksliniams tyrimams, plėtrai ir įkūrimui ištyrimą.

Sprendimas išplėsti verslą

Prieš pradėdami plėtoti verslą, turite žvelgdami iš asmeninės perspektyvos apsvarstyti, ko siekiate ateityje, o tuomet pažvelgti iš verslo perspektyvos. Besvarstant Jums reikia peržiūrėti savo dabartinius pasiekimus, resursus ir padėtį rinkoje. Skirtumo tarp verslo planavimo ir verslo plano rašymo supratimas yra geriausias būdas išspręsti šiuos ankstyvoje stadijoje kylančius klausimus.

Finansavimas ir iniciatyvos

Jei pradedate verslą, galvojate apie plėtrą ar tiesiog svarstote apie užsiėmimą savarankiška veikla, finansavimas tikriausiai yra svarbiausias klausimas, su kuriuo Jums teks susidurti. Šis skyrius aprašo įvairias dotacijas ir paskatas, kuriomis galite pasinaudoti, imdamiesi nuosavo verslo. Čia rasite informacijos nuo ES finansavimo (EU funding) iki kapitalo ir pradinio kapitalo finansavimo (Seed Financing).

Inovatyvioms bendrovėms rizikos kapitalas (venture capital) yra vienas iš tinkamiausių jų pradinių investicijų finansavimo šaltinių. Sužinokite daugiau apie rizikos kapitalą ir šio finansavimo tipo privalumus ir trūkumus. Miesto ir grafystės verslo tarybos (City and County Enterprise Boards) buvo įkurtos siekiant vystyti vietinio verslo potencialą ir skatinti ekonominę veiklą lokaliniame lygmenyje. Yra daug informacijos apie dotacijas rinkodaros projektams (marketing grants). Taip pat yra keletas valstybės ir ES paramos bei konsultacijų šaltinių.

Įstatymų ir poįstatyminių aktų informacija

Ką reikia žinoti apie teisinius verslo steigimo aspektus? Šis skyrius detaliai aprašo įvairaus pobūdžio reikalingas licencijas ir leidimus (licences and permits). Be to, rasite informacijos apie poįstatyminius aktus, kuriais reikia vadovautis. Svarbu apsvarstyti ir duomenų apsaugos klausimus. Jei ketinate įkurti verslą internete, BASIS svetainėje galite rasti daugiau informacijos apie dalykus, į kuriuos Jums reiks atsižvelgti.

Jei plėtojate savo verslą, galbūt ketinate iš esmės pakeisti jo teisinį statusą. Jums reiktų žinoti, kad turėsite įvykdyti tam tikras įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų numatytas pareigas. Pavyzdžiui, nusprendus pertvarkyti bendrovę (pavyzdžiui, uždarąją akcinę bendrovę į akcinę bendrovę), ji privalo pranešti apie pasikeitimus Bendrovių registracijos tarnybai (Companies Registration Office). Galima sužinoti apie bendrovės struktūros pakeitimus ir gauti informacijos apie dizainų paraiškas (design filing), autoriaus teises (copyright) bei intelektinę nuosavybę (intellectual property).

Verslo steigimas ir registracija Airijoje

Sužinokite, kaip įsteigti bendrovę ir registruoti ją kaip mokesčių mokėtoją. Kai pradedate verslą, galite įsiregistruoti kaip individuali įmonė (sole trader), bendrija (partnership) arba akcinė bendrovė (limited company). Struktūra, kurią pasirenkate, priklauso nuo vykdomos veiklos, asmenų, su kuriais vykdysite verslą, ir Jūsų požiūrio į riziką. Nuo steigiamo verslo rūšies priklausys santykiai su Bendrovių registracijos tarnyba bei pranešimų ir įstatų (articles), kuriuos reiks parengti, pobūdis. Bendrovių registracijos tarnyba (angl. trumpinama CRO) pateikia informaciją apie bendrovės pavadinimo pasirinkimą. Jūs galite užsiregistruoti ir pateikti dokumentus tarnybai internetu, naudodami CORE (Bendrovių internetinės registracijos aplinką, Companies Online Registration Environment).

Darbo teisės ir darbdavio pareigos

Jei pradedate verslą ir ketinate įdarbinti personalą, turėtumėte išsiaiškinti, kokie yra Jūsų kaip darbdavio įsipareigojimai ir kokios yra darbuotojų teisės. Valstybinės darbo teisių administracijos (National Employment Rights Authority) svetainėje pateikiama informacija apie darbo teises Airijoje. Sužinokite apie Airijos Vyriausybės remiamus įdarbinimo būdus ir su jais susijusius mokesčius. Gaukite informacijos apie minimalią algą (minimum wage), atlyginimų apmokestinimą (taxation of salaries) ir socialinį draudimą (social insurance, PRSI). Jei samdote užsieniečius, turite žinoti apie leidimus dirbti (employment permits). Čia taip pat detaliai aprašoma įdarbinimo ir apmokymo parama bei paskatos darbdaviui įdarbinti personalą. Jums taip pat gali būti įdomu paskaityti apie darbuotojų mokymą pagal „FAS One Step Up“ programą bei kitas mokymo programas.

Airijoje visi darbdaviai turi saugoti darbuotojų gerovę bei laikytis sveikatos ir saugos teisės aktų. Sužinokite apie esminius sveikatos ir saugos vadybos (health and safety management), rizikos vertinimo apmokymų, tikrinimo procedūrų ir saugos dokumentų elementus.

Inovacijos

Versle nuolat reikalaujama inovacijų, kadangi daugėja technologijų, didėja informacijos prieinamumas ir globalizacija. Kad išsilaikytumėte didėjančios konkurencijos sąlygomis, svarbu žinoti tuos pasikeitimus ir nuolat pritaikyti verslą, atsižvelgiant į naujausias aplinkybes. Įmonės, siekiančios gauti paramą inovacijoms, gali pasinaudoti daugeliu veikiančių mechanizmų. Čia skaitykite apie inovacijų centrus (innovation centres) ir ES paramą. Taip pat gali būti naudingas Airijos verslo skatinimo įstaigos „Enterprise Ireland“ interneto svetainėje esantis skyrius „Išplėskite savo verslą“ („Grow Your Business“). Jums taip pat gali būti įdomu paskaityti apie Verslo platformos programą (Enterprise Platform Programme).

Moksliniams tyrimams ir plėtrai taip pat taikoma daug paramos programų, pavyzdžiui, dotacijos, finansavimas, konsultacijos ir parama. Airijos nacionalinė standartų tarnyba (The National Standards Authority of Ireland) vykdo sertifikavimo programą pagal Airijos standartus, vadinamus I.S. EN ISO 9000 standartais ir taikomus kokybės vadybos sistemoms. Čia galite plačiau paskaityti apie kokybės sistemos vadybos reguliavimą.

Susijungimai ir įsigijimai

Konkurencija Airijos ūkyje skatina inovacijas ir verslo efektyvumą. Ji taip pat leidžia vartotojams pirkti prekes ir paslaugas geriausia įmanoma kaina ir pagerina bendrą nacionalinę konkurenciją. Konkurencinę aplinką skatinti padeda tam tikri saugikliai. Būtent Konkurencijos tarnybos (Competition Authority) veikla yra skirti užtikrinti, kad būti skatinamas ir saugomas konkurencijos procesas. Čia galite sužinoti, kaip konkurencijos įstatymai daro įtaką įmonių susijungimams ir įsigijimams.

Aplinka ir patalpos

Jei galvojate plėsti savo verslą, turėtumėte išmanyti šiuo metu galiojantį statybos ir planavimo reglamentavimą (Building and Planning Regulations). Svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi tam tikros vietovės plėtros plano (Development Plan) ir kad vietovės plėtra vyktų efektyviai ir saugiai.

Kur kreiptis

Miestų ir Grafysčių verslo tarybos Airijoje (City and County Enterprise Boards throughout Ireland)

Enterprise Ireland

Enterprise House
Glasnevin
Dublin 9
IRELAND
Tel: +353 (0)1 8082000
Faksas: +353 (0)1 8082020
Interneto svetainė: http://www.enterprise-ireland.com
El. paštas: client.service@enterprise-ireland.com

Airijos prekybos rūmai

Chambers of Commerce of Ireland

17 Merrion Square
Dublin 2
Dublin
Ireland
Tel: +353 (0)1 6612888
Faksas: +353 (0)1 6682811
Interneto svetainė: http://www.chambers.ie
El. paštas: info@chambers.ie

Forfás

Wilton Park House
Wilton Place
Dublin 2
IRELAND
Tel: +353 (0)1 6073000
Fax: +353 (0)1 6073030
Interneto svetainė: http://www.forfas.ie
El. paštas: info@forfas.ie

Airijos plėtros agentūra (IDA, Irish Development Authority) yra Airijos Vyriausybės agentūra, atsakinga už rūpinimąsi naujomis užsienio investicijomis į pramonės ir paslaugų sektorius, kuriuose vyksta tarptautinė prekyba. Ji taip pat skatina esamus investuotojus plėstis ir vystyti verslą.

IDA Ireland

Wilton Park House
Wilton Place
Dublin 2
Dublin
Ireland
Tel: +353 (0)1 6034000
Fax: +353 (0)1 6034040
Interneto svetainė: http://www.ida.ie
El. paštas: idaireland@ida.ie

Smulkiųjų įmonių asociacija

Small Firms Association

Confederation House
84-86 Lower Baggot Street
Dublin 2
IRELAND
Tel: +353 (0)1 6051500
Interneto svetainė: http://www.sfa.ie
Kontaktinis asmuo: info@sfa.ie

Airijos Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių asociacija

Irish Small and Medium Enterprises Association

17 Kildare St
Dublin 2
IRELAND
Tel: +353 (0)1 6622755
Faksas: +353 (0)1 6612157|
Interneto svetainė: http://www.isme.ie
El. paštas: info@isme.ie

Parengta pagal Citizensinformation.ie informaciją

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *