Nusipelnėme gyventi linksmiau, arba kam naudinga branginti šilumą Vilniuje

Inžinieriaus, Vilniaus Socialinės rūpybos komisijos nario Česlovo Lapinsko laiškas Straipsniai.lt redakcijai.

Vilniaus savivaldybės pastangos ginant miestiečių interesus mane žavi. Savivaldybė Kainų komisijai įrodė, kad sąnaudų (kuro ir kt.) skaičiavimas šilumos energijos gamybai kogeneracinėse elektrinėse ir jų prilyginimas katilinių gamybos sąnaudoms yra nekorektiškas, prieštarauja šilumos ūkio įstatymo 4 straipsnio nuostatoms. Vilniaus mieste daugiau kaip 90 proc. šiluminės energijos pagaminama termofikacinėse (kogeneracinėse) elektrinėse Nr. 2 ir Nr. 3.

Gaminant šilumą ir elektros energiją kogeneracinėse elektrinėse, šiluma yra kaip atliekama energija, kuri, atidirbusi turbinose ir pagaminusi elektros energiją, nukreipiama šildyti termofikacinį vandenį, kitu atveju būtų išmetama į orą arba vandens telkinius.

Straipsniai 1 reklama

Pasaulio ir Europos šalyse kuro sąnaudos šilumos ir elektros energijos gamybai paskirstomos taip: šilumos gamybai – 20-25 proc. elektros energijos, gamybai – 75-80 proc. Dabar pagal Kainų komisijos patvirtintą metodiką visos kuro sąnaudos įtrauktos į šilumos kainą. Jei Lietuvoje būtų kaip civilizuotame pasaulyje, šiuo metu šildymo kainų apskritai nereikėtų didinti. O Kainų komisija „Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros sąnaudų atskyrimo metodikos“ rengimą „atidėjo“ rudeniui, garsiai paskelbusi, kad padarys didesnes kainas visiškai nepaisydama Vilniaus savivaldybės argumentų. Paprastai sakant, sudarys galimybę „Vilniaus energijai“ ir toliau kraustyti miestiečių kišenes, pasmerkdama mokėti du ir daugiau kartų už tą patį produktą.

Aš visiškai nesmerkiu verslininkų. Norinčių praturtėti per vieną dieną ar naktį visada atsiras. Nesvarbu, kokiais metodais – „vsio zakonno“ ar banditiškais. Savo supratimą apie valstybės turtą gerai pademonstravo vienas LEO „pinokis“ televizijos diskusijoje su intelektualais. Pasakęs – nesvaik, valstybės turtas nėra tavo turtas. Labai tiesmukiškai ir tiksliai pasakyta. Valstybės turto (kaip ir kapitalo) nebūna, nes yra daug norinčių (ir gebančių) jį užgrobti ir pasidalinti. Nesmerkiu verslininkų. Atvirkščiai – užjaučiu. Juk jie viską daro iš baimės. Susispietę „rezervatuose“, izoliavęsi nuo visuomenės. Kad neišduotų, nepagautų, neatimtų. Civilizuotoje Europoje tokie verslininkai neturi ir neturės paklausos. Nes sąžiningumas yra viena iš pagrindinių sėkmingo verslo dalių. Europos šalyse daug nuveikta energetikos ūkio liberalizavimo srityje. Pas mus atvirkščiai – koncentravimo vienose rankose.

Savaime kyla klausimas, kam dirba Kainų komisija. Kokios jos kompetencijos ir atsakomybės ribos. Man visai nesvarbu – kvaili jos nariai ar korumpuoti. Bet kokiu atveju turėtų atsakyti Vyriausybė, konkretūs jos asmenys. Nėra ko slapstytis po kolektyvinių sprendimų skraiste. Na gerai, Zuokas sudarė slaptą sutartį. Betgi jis mažaraštis, tik 1998m. įsigijęs žurnalisto diplomą. Bukas, primityvus. Kaip ir „Rubikono ereliai“. Tokią nuomonę susidariau iš jų telefoninių pokalbių. Iki buvusio Kolumbijos mero Mockaus moralinių aukštumų jiems toliau nei iki Mėnulio. Tai kodėl nepasiūlius verslininkams pakeisti ir pagerinti sutarties sąlygas. Juk svarbiausia Valstybės pareiga –mažinti brangaus ir vis brangstančio kuro sąnaudas. Tai ar gali verslininkai susimokėti sau premijas ir dividendus, jei nesugeba taupyti. Gal geriau tegul eina elgetauti.

Tačiau didžiausią atsakomybę priskirčiau trečiajam žaidimo dalyviui – mums, miestiečiams, šilumos vartotojams. Juos sąlygiškai skirstau į tris grupes: nepasirašiusius jokių sutarčių, mokančius ar nemokančius; pasirašiusius sutartis; nemokančius piktybiškai ar nemokius.

 Pirmajai grupei priklausau aš – C. Lapas. Gaunu sąskaitas ir iškart sumoku. Sutarčių nepasirašiau, nes negaliu nei rinktis,nei ką nors keisti jose. Pasirašyti tokią sutartį tas pats, kaip iniciatyviai lįsti į pasiūlytą kilpą.

„Vilniaus energijos“ sąskaitose už šildymą (be karšto vandens ruošimo) buvo:
 2007 m. gruodžio mėn. – 3,1 Lt/m2,
 2008 m. sausio mėn. – 5,5 Lt/m2.

Šilumos punktas – automatizuotas, niekados neperkaitina. Eksploatuojančios organizacijos – „Naujamiesčio būsto“ Vytenio skyriaus vadovė aiškino, kad kaina nuo Naujųjų metų buvo padidinta 30 proc. (faktas – 77). Tai netiesa, nes kaina nebuvo didinta. Daug kartų prašiau, kad pakviestų mane, kaip namo gyventojų įgaliotą atstovą, kai nurašo skaitiklio rodmenis. Nepakvietė nė karto. Nekaltinu elgetiško Vytenio skyriaus, kurio darbuotojai uosto smarvę šilumos punkto rūsyje.

Šilumos tiekėjų asociacijos „trubadūras“ Stasiūnas aiškina, kad sausio mėn. vidutinė temperatūra buvo žemesnė vos ne visu laipsniu. Be to,buvo dvi šaltesnės dienos. Kaltos pralaidžios sienos, langai ir t. t. Netikiu. Kas matavo jų šilumos varžą? Visi kaimynai susidėję modernius langus. Kiti net įsirengę šiltus balkonus. Mano galiniame bute žiemą temperatūra svyravo nuo 13 iki 17 laipsnių. Neperšildė. Už ką esu be galo dėkingas.

Manau, kad galėčiau paduoti „Vilniaus energiją“ į teismą. Tegul sąskaitose nurodo, kiek priskaičiavo atskirai už nepaskirstytą, nepatiektą, cirkuliacinį ir kt. termofikacinį vandenį. Teisininkai dabar nagrinėja. Tikriausiai suras tinkamus CK straipsnius. Galėčiau prisiteisti bent už moralinę žalą, žmogiškojo orumo žeminimą.

Nes tokiu pat būdu gali atsiųsti sąskaitas iš dabar gausiai susikūrusių VšĮ (viešųjų įstaigų). Už gerą ir blogą orą, lietų, sveiką miestą, briliantinę medžių žalumą, žolę, šaligatvį, radiją ir televiziją.
 Antrajai grupei priklauso žmonės, strimgalviais lekiantys sudaryti sutarčių, vos tik apie tai paskelbia. Visko bijo. Netekti lengvatų, pensijos, paramos ar dar kokio velnio. Pripažįstantys, kad iki 2003 m. buvo geriau, kai reikėjo mokėti už visas paslaugas vienai eksploatuojančiai kontorai. Tačiau ir piršto nepajudinantys, kad padėtis keistųsi į gerąją pusę. Bijantys gerosios žinios. Tik tokie žmonės tinkami gyventi komunizme. Kaip du įžymūs kosmopolitai – K. Marksas ir F. Engelsas deklaravo „Komunistų partijos manifeste“.

Drįstu priminti to manifesto pagrindines rekomendacijas tiems, kurie užmiršo:
 – visiškai panaikinti privačią nuosavybę,
 – likviduoti šeimą, įvesti „oficialų viešą žmonų bendravimą“,
 – visus vaikus paimti visuomeniniam auklėjimui (išplėtota mintis Ženevos kongrese: kiekvienas vaikas nuo 9 metų amžiaus turi būti gamybos darbuotojas),
 – sukurti pramonės armijas, ypač žemdirbystei.
 O kas kapralas, karininkas, maršalas? Ar yra norinčių? Bus, garantuoju.
 Nuoširdi užuojauta Jums, antrosios – didžiausios grupės mokesčių mokėtojams.

 Trečiąja mokėtojų grupe belieka žavėtis. Vis vien sumoka pirmos ir antros grupės mokėtojai. Kaip už nepaskirstytą karštą vandenį.

 Sutinku su kunigu Zenonu, kad visi esame Vienis. Todėl mano suskirstymas yra sąlygiškas. Tinkamas tik vertinimui „Chu iz Chu“. Gėrį, kaip ir blogį, pirmučiausia gimdome savo galvose. Fašizmas irgi negimė vieno Hitlerio galvoje. Jis buvo tik tautos valios vykdytojas. Nuskriaustos ir pažemintos tautos.

Toks įspūdis, kad ir mūsų galvose „Fluxus“. Griovimo, mirties ir susinaikinimo nuojautos. Ėjimas susinaikinimo keliu. Visiška nežinia, kam skųstis – Prezidentui, Vyriausybei, Seimui ar partijoms. as išgirs?

Su tokiom abejonėm nulėkiau pas „mūsų partijos“ pirmininkę kaimynę Matildą. Nesvaik, – sako ji. Tvarką daro boženos, kristinos, albinai ir aš – Matilda. Buvau apstulbęs, kol neišaiškino. JE Prezidentui neparašysi, nes interneto svetainėje yra tik Boženos el. pašto adresas. Atsakymą gausi tik tuo atveju, jei išplūsi Prezidentą. Iš jėgos struktūrų. Še, kad nori. JAV prezidentui rašyti galiu. Sako, ir padėką atsiunčia už išreikštą nuomonę. Sako, galima parašyti, kad jis kvailys. Baudžia tik už tai, jei sakytum, kad nušausi prezidentą. Įžymusis sportininkas, kultūrininkas ir Atgimimo šviesulys Arvydas Juozaitis pasakojo, kokią didžiulę įtaką Atgimimo byloje padarė JAV „Vyčiai“ – senoji emigracijos banga. Mat jie laiškus JAV administracijai rašė ranka. O vieną tokį laišką skaičiuoja, lyg būtų gavę 10 laiškų.

 Labai gerbiamas akademikas Antanas Kudzys Mokytojų namuose vykusiame seminare dėl Ignalinos AE darbo pratęsimo pasakojo, kad skambino Prezidento patarėjui, siūlydamas nemokamas paslaugas dėl naujos AE priešprojektinės studijos. Patarėjas pasakė, kad tokio nepažįsta. O siūlymus gali atnešti tik Ūkio ministerijos atsakingi asmenys. Teisingai! Geriausiai – buvę partorgai. Partinės statybos baruose užgrūdinti kovotojai.

 Labai džiugu pranešti, kad daugiausiai informacijos dėl šildymo kainų galima susirinkti iš pažįstamų santechnikų ir šilumininkų. Tokių pačių „runkelių“, nuskriaustųjų ir pažemintųjų, kaip ir mes patys. Sako, užrašo tiek, kiek reikalauja. Vienam namui užrašo „vozvratkę“, t. y. cirkuliacijos sąnaudas ir gretimų namų sąskaita. Ir tai visiškai suprantama. Jei tuose namuose gyvena geresni, lygesni žmonės. Draugai ar verslo partneriai. Daug paprasčiau. Renovuotas namas – 2Lt/m2, nerenovuotas – 5Lt/m2. Beje, kai kuriuose namuose gyvatuko nėra. Pagal projektą – nedavė Viešpats tokios malonės. Regis, todėl verslo „trubadūrai“ pratina žmones prie minties, kad jie mokėtų už šilumą avansu – visą vasarą.

Žinoma, nepranokstami šioje veikloje – LRI (Laisvosios rinkos instituto) šamanai. Jie sako, kad turi būti viskas įskaičiuota, kiek tik pageidaus verslininkai. Todėl kraustyk kišenes, eilini Lapai. Kitaip pražūs verslas, pražūs Lietuva.

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *