Kategorija: Kaip pradėti verslą

Individuali veikla kaip viena iš paprasčiausių verslo veiklos formų

Individuali veikla – tai savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį. Kad gyventojas būtų laikomas vykdančiu individualią veiklą, jo sandoriams turi būti būdingas tam tikras tęstinumas, taip pat motyvas (siekimas gauti ekonominės naudos). Atsitiktiniai sandoriai, pvz. asmeninio būsto, transporto priemonės pardavimas ar nuoma, kuriuose nėra ,,verslininkiškumo” elementų, negali būti laikomi individualios veiklos požymiais. Atitinkamais atvejais ir ne vieną analogišką sandorį per trumpą laiką sudaręs gyventojas dažniausiai nelaikomas vykdančiu individualią veiklą (pvz. į užsienį išvykstantis gyventojas...

Franšizės žinynas (kaip kurti ar įsigyti franšizę)

Šiuolaikinis franšizavimas yra labai lankstus ir nuolat besivystantis verslo formatas. Franšizavimas apima ir tik jam būdingus, ir iš kitų verslo formų paskolintus elementus. Komercinė koncesija, filialų tinklai, platinimo tinklai, licencijavimas, patentai, kooperacija – tai tik dalis verslo formų, kurių dedamųjų galima surasti franšizavimo procese. Norėdami išvengti painiavos pažymėsime, kad franšizavimu vadiname verslo modelį apskritai. O franšizė yra konkreti verslo koncepcija, nuosavybės teise priklausanti konkrečiam ūkio subjektui. Nei verslo literatūroje, nei verslo praktikoje nėra vieno patvirtinto franšizės apibrėžimo. Žinoma, kiekvienos šalies teisės aktai teisinio...

Verslo pradžia: keliai ir klystkeliai

Ne vienas žmogus savo gyvenime padaro staigių posūkių. Po to atsisuka atgal ir šypteli: jei kas prieš kelis metus būtų pasakęs, nebūčiau patikėjęs. Jums dar neteko apie save taip prabilti? Galvojate, neteks? Nebūkite tokie tikri. Galbūt jums trūksta tik mažo patarimo, paties menkiausio palaikymo, to vieno vienintelio užkrečiančio pavyzdžio - ir rytoj niekas jūsų nebeprivers gyventi taip, kaip gyvenote vakar. Lietuva tik keliolika metų leidžia savo gyventojams pasirinkti gyvenimo spalvas ir atspalvius. Visų nuostabai šiandien jų įvairovė tiesiog stulbinanti! Ar galėjome dar vakar...

Verslas nuo nulio

Pagrindiniai šio straipsnio teiginiai – pradėti verslą įmanoma; įmanomą pradėti verslą nuo nulio; įmanoma pradėti verslą nuo nulio ir sąžiningai! Jeigu nėra ryšių, juos įmanoma užmegzti ir tai ne stebuklingas pasisekimas, o tiesiog mokėjimas, netgi, sakyčiau, amatas. Bent jau aš pasiekiau tokio supratimo apie verslą lygį, kad galiu teigti, - verslauti galima išmokyti kiekvieno. Aišku, ne kiekvienas „pasieks žvaigždes“, bet užsidirbti galima dešimt kartų daugiau, negu samdomame darbe, skiriant darbui dešimt kart mažiau laiko. Todėl iš tikrųjų skirsite pinigams mažiau laiko, negu samdomas...

Smulkus ir vidutinis verslas. Įmonių teisinės formos

SVV subjektų samprata apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (toliau – įstatymas), kurio nauja redakcija įsigaliojo nuo 2008 m. sausio 1 d. Įstatymas apibrėžia SVV subjektus, jiems taikomas valstybės paramos formas ir kitas šiam verslui svarbias nuostatas. Vadovaujantis šiuo įstatymu, SVV subjektas yra labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė, atitinkanti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, ar verslininkas, atitinkantis šio įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas. Ketindami steigti įmonę, pirmiausia nuspręskite, kokia įmonės teisinė forma (rūšis) yra tinkamiausia Jūsų...

Verslo pradžia: ar Jūs psichologiškai pasiruošę kurti nuosavą verslą?

Įmonės įkūrimas yra tik formalumas, svarbiausias klausimas, kuris turėtų jaudinti verslininką, ar jis sugebės įsitvirtinti rinkoje ir vystyti verslą. Anot Pasaulio Banko, net esant palankioms verslininkystės sąlygoms, apie 50 proc. smulkių įmonių bankrutuoja per pirmuosius veiklos metus. Dažniausia žlugimo priežastis - steigėjai nesugeba valdyti kompanijos ir psichologiškai nepasiruošę prisiimti atsakomybės. Prieš steigiant firmą, pirmiausia reikėtų suvokti, ar tam esate pasiruošę psichologiškai. Jei svarstote apie savo verslą, pirmiausia įvertinkite pagrindines savo charakterio savybes ir asmeninius pasiekimus. Nereikia galvoti, kad formalus savo verslo įsteigimas kažką...

Verslo pradžia arba plėtra Airijoje

Jei svarstote apie nuosavo verslo pradžią, užsiėmimą savarankiška veikla ar savo verslo perkėlimą į Airiją, Jums teks apsvarstyti daug klausimų. Pavyzdžiui, reiks žinoti esminę informaciją apie bendrovės steigimą, registraciją, įmonės buveinę ir pavadinimą, personalo įdarbinimą bei mokesčius, įstatymus ir poįstatyminius aktus, reguliuojančius bet kokį verslą Airijoje. Jei sprendžiate dėl verslo plėtros Airijoje, yra keletas valstybės paramos programų (State supports), kurios buvo sukurtos siekiant tokiu atveju Jums padėti ir konsultuoti. Tai gali būti finansinė parama, tačiau taip pat subsidijos, darbo vieta ir kt. Pavyzdžiui,...

Verslo liudijimas kaip viena iš paprasčiausių verslo veiklos formų

Verslo liudijimas – tai dokumentas, patvirtinantis fiksuoto pajamų mokesčio sumokėjimą verčiantis individualia veikla, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) patvirtintą individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašą. Ši supaprastinta pajamų mokesčio sumokėjimo forma taikoma tik gyventojų pajamoms, gautoms iš atskirų rūšių prekybinės, gamybinės ar paslaugų veiklos, apmokestinti. Be to, ir pati veikla pagal verslo liudijimą turi būti savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų per tęstinį laikotarpį. Verslo liudijimą turinčio gyventojo veiklos santykiai su kitais asmenimis iš...

Kaip pradėti savo verslą šiandien?

Kai pradėsite verslą, arba ieškosite patarimų kaip jį pradėti, visada atsiras “gero linkinčių” žmonių. Kurie jums paaiškins, kad pradėti negalite, nes tam reikia daug pinigų, Jūsų pasirinkta niša visai nepelninga, kad Jūsų planas turi daug skylių, kad Jūs neturit patirties, kad šiam verslui pradėti reikia bent 5 metų profesionalo patirties ir t.t. Paprastai tokie žmonės patys būna nieko neįkūrę ir nieko negali įkurti, nes jų mintys sukasi tik apie tai kodėl neįmanoma. Jie apsimeta, kad “nori Jums gero”, bet iš tikrųjų vagia mūsų...

Ar man verta pradėti savo verslą?

Jeigu galvojate apie nuosavo verslo kūrimą, tikriausiai jus vilioja tai, kad galėsite patys reguliuoti savo asmenines pajamas, planuoti savo laiką, būsite nepriklausomas, turbūt gundo ir verslininko prestižas. Tačiau ar jūsų negąsdina sunkus ir įtemptas darbas, nuolatinis stresas, didelė atsakomybė už šeimos gerovę ir rizika netekti visko, ką turite? Galite būti tikri: su įtampa, sunkiu darbu ir atsakomybe neišvengiamai susidursite. Bet ar mainais už šiuos nepatogumus gausite tai, ko siekiate? Ar jūs esate ryžtingas, ar galite būti užsispyręs, siekdamas savo tikslų? Ar jūs pasitikite...