Pirmiausia, paskaitykime žurnalo „Gairės“ 2013 02 5psl. faksimilę

Ir jiems kantrybė trūko!  Nors to žurnalo ir žurnalisto V. Paulausko niekaip nepriskirtum dešiniųjų ar nacionalistų pusei.

Pasidomėjus, išlenda mistiniai dalykėliai: ši Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pervadinimų „afera“ įvykdyta likus vos mėnesiui iki 2012 10 14 Seimo rinkimų! O „aferos“ terminas čia vietoje: viskas padaryta patyliukais, neprasitarus, juolab nepasitarus su vieša visuomene tokiu svarbiu nacionaliniu klausimu.

Tad kyla klausimas – kas užsakovas ir kas vykdytojai, kam tai labai reikia, kam tai naudinga, kaip Leninas, visų proletarų vadas sakydavo?

Ar Sausio įvykių metu mūsų broliai ir sesės stovėjo ir žuvo už „LRT“? Ne, už Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, už Lietuvos viešą vardą, už „Kalba VILNIUS“, vėliau piketavo, visaip smerkė „LTSR Kasperviziją“. Ką pasakytų dabar Loreta, Justinas Marcinkevičius, mus mokęs mitinguose drąsiai tarti LIE-TU-VA, ką sakytų žuvę miško broliai ir tremtiniai Sibiro platybėse, Lietuvos patriarchas J.Basanavičius, Maironis, 1863 m. sukilime žuvusieji? Šiandieninė kaspervizija (siaurovizija) trina sau baltas rankas – Lietuvos vardo nebėr, Lietuva LRsT!

Pernai Vasario 16-sios švenčių proga valstybės Prezidentė aktyviems Lietuvos piliečiams garbingai įteikė premijas ir pasižymėjimo medalius už Lietuvos vardo garsinimo pastangas visame pasaulyje. Tačiau „LRT“ aferos Lietuvos vardo numarinimo plačiuoju eterio masteliu fakto kaip ir nepastebėjo, bizūno neparodė… Keista pozicija!? Nepastebėjo ir Seimas, Vyriausybė! Visiems gerai… Tai ką, suokalbis visaapimantis?!

Žinome, kad artimųjų valstybių kaimynių, ypač rytinių, informacinis ideologinis karas Lietuvos atžvilgiu vyko, vyksta ir dar ilgai vyks. Tokioje nepavydėtinoje pozicijoje įvyko stebuklas: išmetėme nacionalinio eterio pasipriešinimo tame kare pagrindinį psichologinį ginklą – žodžius LIETUVA, VILNIUS… Net naujoji televizijos piktograma neturi kokio nors Lietuvos ar lietuviško požymio, ko kitos net didelės valstybės niekaip neatsisako, brangina.

Plačiau pažiūrėjus, prastai kvepia… – rafinuota išdavystė, priešininkų nenuginčijama pergalė, aišku ne dykai. Tai patvirtina ir pačių „LRT“ vadų technologija eteryje – pastoviai, nepailstamai ikyriai vos ne kas minutę smegenis grąžtu gręžia  naujojo pavadinimo reklama. Matomai tikimasi, kad Lietuva, jos piliečiai taip greičiau pamirš valstybės ir savo vardą. Ne kurie klausytojai ir žiūrovai sugeba prisiskambinti ir pranešti, kad nuo to jiems visai dienai liuosuoja vidurius, t.y. tur, tur, tur…

Nupilietinimo, nutautinimo rugiapjūtė prasidėjusi. Nupilietintą, nutautintą valstybę daug lengviau užgrobti, pavergti.

Beje, taip vykdoma technologija nuostabiai atitinka ilgamečio JAV CŽV vado A.Dallaso pokarinę doktriną kaip sunaikinti TSRS.

Ištraukos:

„…bus pradėta vykdyti grandiozinė pačios nepaklusniausios Žemėje tautos žūties tragedija, galutinis ir nesugrąžinamas tautos sąmonės užgesinimas. Pavyzdžiui, iš meno ir literatūros mes palaipsniui išguisime jo socialinę esmę; dailininkus ir rašytojus atpratinsime domėtis išraiška ir tyrinėjimu procesų, kurie vyksta tautos gelmėse. Literatūra, teatras, kinas – viskas vaizduos ir šlovins pačius žemiausius žmogiškus jausmus. Mes visokeriopai palaikysime ir padėsime taip vadinamiems dailininkams, kurie įkyriai kals į žmonių sąmonę sekso, smurto, sadizmo, išdavystės kultą – žodžiu, visokį amoralumą.

Valstybės valdyme sukursime chaosą ir sumaištį. Nepastebimai, bet aktyviai ir nuolatos sudarysime sąlygas valdininkų despotiškumo klestėjimui. Biurokratizmas ir vilkinimas bus laikomi dorybėmis. Sąžiningumas ir padorumas – išjuokiami – taps niekam nereikalingi ir virs praeities atgyvenomis. Įžūlumas, akiplėšiškumas, melas, apgaulė, girtuoklystė, narkomanija, gyvuliška baimė vienas kito ir begėdiškumas, išdavystė, nacionalizmas, priešiškumas kitoms tautoms – visų pirma priešiškumas ir neapykanta rusų tautai – visa tai mes kultivuosime vikriai ir nepastebimai, kol visa tai suvešės ir įsitvirtins.

Tik nedaugelis, visai nedaugelis įtars ar net supras, kas vyksta. Bet tuos žmones mes įstumsime į beviltišką padėtį, paversime juos pajuokos objektais, rasime būdų juos apjuodinti ir paskelbti visuomenės atmatomis. Rausime dvasines šaknis, suvulgarinsime ir naikinsime tautinės doros pagrindus. Taip mes naikinsime kartą po kartos. Pradėsime nuo vaikų ir bręstančių paauglių – skaldysime, demoralizuosime ir morališkai smukdysime jaunus žmones. Mes padarysime juos cinikais, nepraustaburniais ir kosmopolitais*.

Šaltinis: „JAV CŽV direktorius Alenas Dalesas“, 2007 m.

Knygą anglų klb. išleistą JAV, pagal 2004 m. išslaptintus CŽV archyvus, buvo galima nusipirkti „amazon“.

Tai negi toks likimas  ir mūsų laukia ?

Antra vertus, tas LRT save nacionaliniu laikydamas, darosi nebe nacionalinis, savo veklos būdu prilygsta, lygiuojasi Lietuvoje dirbantiems kitiems transliuotojams, juolab kad nuo prievartinės, tiesiog terorizuojančios reklamos nebegalima apsiginti. Tą reklamą transliuodami jie tiesiogiai tarnauja įsigalėjusių monopolijų ir oligarchijų interesams, aukščiausių vartojimo kainų palaikymui…. iš klausytojų ir žiūrovų kišenės. Vien tik tų pačių vaistų  žymiai aukštesnės kainos  Lietuvoje nei Lenkijoje apie tai liudija. Gi turėtų būti atvirkščiai – nacionalinis radijas ir televizija gintų visuomenės ir vartotojų pusę, saugotų ir gintų Lietuvos Respublikos Konstituciją, kurios 46 str. aiškiai pabrėžia: „Įstatymas draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, …“

Dėl to jau nemažai žmonių tos televizijos nebežiūri, radijo nebeklauso, nebėra prasmės. Tai ar Jie eis to radijo ir televizijos ginti (vėl – priešininkų pasiekimas)? Tai ar Mes, Lietuvos mokesčių mokėtojai, už tokius Judo darbus galime juos išskirtinai finansuoti? Žinoma, ne. Tiesiog privalome priversti Seimą mokėjimus nutraukti.

Trečia, pats trumpinys „LRT“ plačiajai visuomenei turi paslėptos klastos ir apgaulės galią. Apklausus įvairaus amžiaus ir išsilavinimo žmones, tarp jų ir Seimo bei Vyriausybės narius,  paaiškėjo, kad jie tą trumpinį ramiai aiškina – „Lietuvos radijas ir televizija“. Tačiau anaiptol taip nėra. Tai reiškia „Lietuvos Respublikos transliuotojas“, firmos tipo organizacija. Apgavystė akivaizdi: žmonės mano, kad tai valstybės radijas ir televizija, o iš tikrųjų – firmos radijas ir televizija. Na, jei tie žmonės žinotų, tai pašiurptų iš savų pačių paniekinimo, iš to, kad Lietuva nebeturi nei savo radijo, nei televizijos. To pasekoje vaizdinis ir garsinis logotipas LRT grubiausiu būdu pažeidžia draudimą naudoti klaidingą reklamą. Ta klasta ir apgaulė priešininkams duoda pranašumą ir galimą naudą politikoje. Juk firma juridiškai neatsako už valstybę! Tokiame drumstame vandenyje galima prikalbėti ir prirodyti bele ką, kaltų neatrasime, valstybė žiobčios kaip žuvis ant kranto. Ši nuodėmė dar didesnė.

Ketvirta, programos skystos, valstybiniai, regioniniai reikalai užima mažą dalį. Likusioji liūto dalis tenka bobučių plepalams, „žvaigždžių“ kniaukimui ir cypimui, visagalei reklamai. Tikram menui, mokslui ir gyvenimo reikalams nėra vietos. Ar girdime kasdien, kas vyksta Lietuvos rajonuose plačiau? Ne. O ten tikrai daug kas vyksta – ir gero, ir blogo, bet Lietuvos žmonės to nesužino, nejaučia pilnaverčio valstybės visuomenės gyvenimo pulso. Ką mes žinome apie Šilutę be potvynių, apie Dusetas be žirgų, apie Varėną be grybų? O gi nieko! Jau nebekalbant apie Skuodą, Švenčionis, Pakruojį, Kalvariją, Raseinius ir dar iki 50 kitų. Seimas, Prezidentė, Vilnius, Kaunas – dar ne visa Lietuva. Žodžiu, jei neturite ką šnekėti – trumpinkite eterio laiką,  taupykite pinigus. Taip bus sąžiningiau.

LRT 1991 V.Balkuno nuotr.

Views All Time
Views All Time
222
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!