Vilniaus senamiesčio S.Daukanto aikštę prie Prezidentūros šeštadienį užplūdo žmonės, raginę atsistatydinti į skandalą dėl patarėjų įklimpusį prezidentą Rolandą Paksą.

Atsižvelgiant į viešosios tvarkos pažeidimų grėsmę, Prezidentūros prieigose buvo sutelktos didelės policijos pajėgos. Mitinguotojus akylai stebėjo keli šimtai pareigūnų. Įeinantys į aikštę buvo filmuojami ir tikrinami, ar nesineša ginklų, aštrių daiktų, lazdų, akmenų, plytų ir kitų pavojingų daiktų. Aikštės pakraštyje buvo keli raitosios policijos pareigūnai, kurių arkliai prunkštė ir nekantriai trypčiojo.

Dešimtys skydais, šalmais, guminėmis lazdomis ir kita specialia ekipuote apsirūpinusių specialiosios paskirties policijos pareigūnų aikštėje skyrė R.Pakso atsistatydinimo reikalaujančius mitinguotuojus ir prezidento šalininkus. Nemažai pareigūnų buvo pasklidę minioje. Daukanto aikštė buvo taip perpildyta, kad mitinguotojus gausiai supę ir saugoję policijos pareigūnai nebegalėjo leisti prisijungti prie mitingo kai kurių pageidavusiųjų jame dalyvauti.

Net penki tūkstančiai piliečių, saugomų šimtų policininkų, atėjo pranešti Prezidentui Rolandui Paksui, kad dabartinėje situacijoje garbingiausia būtų atsistatydinti. Jų balso nenustelbė autobusais iš visos Lietuvos suvežti Prezidento rėmėjai, prieš kelias dienas nedavę tvirto žodžio, jog mitingas apsieis be incidentų. Viskas baigėsi daugmaž taikiai. Net Prezidentas, palikęs Prezidentūroje paties pasikviestą Seimo pirmininką Artūrą Paulauską, išėjo pasveikinti ištikimiausių rėmėjų. Spaudė jiems rankas, oponentams parodė pergalės ženklą. O Prezidento spaudos tarnyba vakar suskubo išplatinti pranešimą, kad iki šiol gauta tik viena mitingo dalyvių peticija – “Prezidente Rolandai Paksai, mes visi Jus palaikome!”

Nors nerimauta, kad mitingas Daukanto aikštėje gali virsti riaušėmis, Prezidento kritikai ir šalininkai išsiskirstė taikiai.

Pilietinė akcija Prezidentas Rolandas Paksas, praėjusio šeštadienio pavakare sutikęs į Prezidentūrą atvykusį Seimo pirmininką Artūrą Paulauską, trumpam išėjo į Simono Daukanto aikštę pasveikinti po mitingo nesiskirsčiusių savo rėmėjų

Paulausko automobilis į Prezidentūros vidinį kiemą įvažiavo ketvirtą valandą, kai Daukanto aikštėje po mitingo dar būriavosi ir dalis Pakso priešininkų, ir šalininkų. Susitikimas, apie kurį oficialiai nebuvo skelbta, truko daugiau nei tris valandas. Prezidentūros atstovai jo nekomentavo.

“Mėginau pasakyti, kad jam verta ateiti į komisijos posėdį, tačiau Prezidentas turėjo kitą nuomonę”, – sakė Paulauskas. Seimo pirmininko teigimu, per susitikimą nekalbėta apie veiksmus, kurių tektų imtis, jei komisijos išvados būtų nepalankios Paksui. Anot Paulausko, Lietuvos vadovas prisipažįsta padaręs klaidų, kitaip supratęs prezidento institucijos veiklą, kompetenciją. Paulauskas taip pat pripažino, kad Paksas tarėsi su juo dėl naujos patarėjų komandos formavimo ir įvardijo kai kuriuos kandidatus. Prezidentas esą patikino jį, jog yra pasirengęs prįimti ir Seimo pirmininkui artimus asmenis.

Prieš Pakso ir Paulausko susitikimą į neformalaus jaunimo sambūrio “Už Prezidentūrą, dirbančią Lietuvai” organizuotą ir savivaldybės sankcionuotą mitingą Daukanto aikštėje susirinko apie 5 tūkstančius žmonių. Jie reikalavo Prezidento atsistatydinimo. Į renginį taip pat įsiliejo keli šimtai Lietuvos laisvės sąjungos lyderio Vytauto Šustausko sekėjų, atvykusių paremti Pakso, nors šis dar mitingo išvakarėse prašė to nedaryti. Pastarųjų būryje buvo matyti ir proprezidentinės Liberalų demokratų partijos atstovų bei pats Šustauskas.

Prezidento rėmėjus ir priešininkus skyrė skydais, šalmais, guminėmis lazdomis, neperšaunamomis liemenėmis apsirūpinę specialiosios paskirties policijos vyrai.

Renginį pradėjęs šou verslo atstovas Algis Ramanauskas-Greitai ironiškai pareiškė tikįs, kad “nė vienas snukis nebus sudaužytas”. Apie galimus incidentus renginio išvakarėse buvo užsiminęs Šustauskas. Per mitingą didelių konfliktų išties neužfiksuota, tačiau emocingai nusiteikę jo dalyviai neišvengė apsižodžiavimų ir apsistumdymų.

Ant scenos buvo atgabentas skardinis sraigtasparnio modelis, papuoštas liberaldemokratų simbolika. Vėliau verslininko Jurijaus Borisovo bendrovę “Avia Baltika” veikiausiai simbolizavusį aparatą keli jaunuoliai apvyniojo tualetiniu popieriumi. Šis neišvengiamas Pakso priešininkų atributas buvo svaidomas ir aikštėje.

Mitinge “gerų” žodžių negailėta ne tik Paksui, bet ir premjerui Algirdui Brazauskui. Vilniaus universiteto docentas filosofas Vytautas Radžvilas teigė, kad gyvename valstybėje, kurios Prezidentą palaikęs žmogus pasirodė esąs ne ministras pirmininkas, o Komunistų partijos pirmasis sekretorius. “Šiandien atsidūrėme pavojingoje pusiaukelėje tarp demokratinės valstybės ir rusiško tipo autoritarizmo, nes dalis žmonių vengia pilietinės atsakomybės ir tik laukia tvirtos gelbėtojo rankos”, – sakė oratorius.

Oficialus mitingas truko valandą. Tačiau kai kurie jo dalyviai, nors ir paraginti skirstytis bei pavaišinti vienas kitą alumi, Daukanto aikštės nepaliko. Tų kelių šimtų žmonių, stoviniavusių dar valandą, laukė staigmena. Iš rūmų, palikęs ten savo svečią Paulauską, išėjo pats Prezidentas Paksas. Apsaugininkų iš visų pusių supamas šalies vadovas spaudė savo rėmėjams rankas, kilnojo vaikus. Prie oponentų Prezidentas nepriėjo. Grįždamas į rūmus jiems Paksas parodė pergalės ženklą.

Jau vakar Prezidento spaudos tarnyba išplatino pranešimą, kad Paksas spaudė rankas ne tik savo rėmėjams. Pasak pranešimo, Prezidentas spontaniškai išėjo į Daukanto aikštę. Prezidentūra taip pat teigia iki šiol gavusi tik vieną mitingo dalyvių peticiją. Ją susirinkusieji įteikė Prezidentui išėjus į Daukanto aikštę. Simbolinėje ant kitos plakato pusės žmonių parašais išmargintoje peticijoje esą tėra teiginys – “Prezidente Rolandai Paksai, mes visi Jus palaikome!”

Straipsniai.lt redakcija iš neoficialių šaltinių sužinojo, kad prezidentą Rolandą Paksą palaikančius plakatus nešusiems žmonėms buvo sumokėta po 50 litų.

Net 86 proc. Lietuvos žmonių mano, kad skandalai, susiję su Prezidentūra, kenkia Lietuvos įvaizdžiui pasaulyje

Absoliuti Lietuvos gyventojų dauguma – 86 proc. – mano, kad skandalai, susiję su Prezidentūra (L. Lolišvili istorija, kaltinimai galimais ryšiais su nusikaltėliais), kenkia Lietuvos įvaizdžiui pasaulyje, rodo “Omni Laiko” užsakymu rinkos analizės ir tyrimų grupės RAIT atlikta apklausa.

“Omni Laiko” užsakymu RAIT atlikta apklausa parodė, kad 39 proc. respondentų mano, jog skandalai, susiję su Prezidentūra, labai kenkia Lietuvos įvaizdžiui pasaulyje, mažiau nei pusė – 47 proc. – mano, kad skandalai, susijęs su Prezidentūra, kenkia Lietuvos įvaizdžiui pasaulyje. Ir tik 13 proc. respondentų manė, kad šie skandalai nepakenkė Lietuvos prestižui.

Jaunesni Lietuvos gyventojai šiek tiek labiau nei vyresnio amžiaus respondentai linkę manyti, kad skandalai, susiję su Prezidentūra, labai kenkia arba kenkia Lietuvos įvaizdžiui pasaulyje. 16-19 metų amžiaus grupėje taip mano 90 proc., 20-29 metų amžiaus grupėje – 89 proc. respondentų. O 70 metų ir vyresnio amžiaus grupėje taip mano 78 proc. respondentų.

Didesnė dalis – 91 proc. – respondentų su aukštuoju išsilavinimu labiau nei kitą išsimokslinimą turintys Lietuvos gyventojai linkę manyti, kad skandalai, susiję su Prezidentūra, labai kenkia arba kenkia Lietuvos įvaizdžiui pasaulyje.

Respondentai su pradiniu, pagrindiniu, bendruoju vidurinius ir aukštesniuoju išsimokslinimu mažiau linkę manyti, kad skandalai, susiję su Prezidentūra, labai kenkia arba kenkia Lietuvos įvaizdžiui pasaulyje.

Mažesnes ir vidutines pajamas (iki 1000 Lt) turintys respondentai mažiau linkę manyti, kad skandalai, susiję su Prezidentūra, labai kenkia arba kenkia Lietuvos įvaizdžiui pasaulyje, didesnes pajamas (daugiau nei 1000 Lt) turintys respondentai labiau linkę manyti, kad skandalai, susiję su Prezidentūra, labai kenkia arba kenkia Lietuvos įvaizdžiui pasaulyje.

Apklausiamiems Lietuvos gyventojams pateiktas klausimas “Ar, jūsų nuomone, skandalai, susiję su Prezidentūra (Lolišvili, kaltinimai prezidento aplinkos ryšiais su nusikaltėliais), kenkia Lietuvos įvaizdžiui pasaulyje?” su atsakymo variantais “labai kenkia”, “kenkia”, “nekenkia”, “visiškai nekenkia”.

Apklausą 2003 m. lapkričio mėn. 6- 9 d. “Omni Laiko” užsakymu atliko rinkos analizės ir tyrimų grupė RAIT.

Tiesioginio interviu būdu apklausta 1028 nuolatinių Lietuvos gyventojų, kurių amžius 16-75 metai. Apklausos rezultatų paklaida neviršija 3 proc.

Informacijos šaltiniai:
Nacionalinis Dienraštis “Lietuvos Žinios”
http://www.lzinios.lt/
OMNI.lt vartai
http://www.omni.lt
Rinkos analizės ir tyrimų grupė – RAIT
http://www.rait.lt

Views All Time
Views All Time
1912
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!