Svastika. Kryžiaus pavidalo dinamiškas Saulės, Perkūno, ugnies, jėgos, judesio ženklas. Senovės Rytuose – derlingumo, saulės ir žaibo simbolis. Geležies amžiuje svastika buvo aukščiausios valdžios simbolis. Jis randamas beveik visose senose kultūrose. Svastikos motyvai būdingi lietuvių ir latvių ornamentikai. Baltai juos dar siejo su laime, šviesa ir gėriu.

Svastika yra dviejų rūšių: su judesiu į dešinę ir į kairę. Pasitaiko su kampuotomis ir lenktomis alkūnėmis bei pusinės (pvz., tautinėje juostoje). (Informacija iš http://mkp.emokykla.lt).

“Skinhedų” tradicijos nėra lietuviškos. Angliškas žodis “Skin – head” reiškia plikai skustą galvą. Būtent skusta galva ir yra vienas skiriamųjų “skinų” ženklų. Kiti jiems būdingi skiriamieji simboliniai ženklai yra kareiviška apranga ir dažniausiai ant žasto nešiojama Lietuvos vėliava arba Gedimino stulpų piešiniais. Pasaulyje “skinhedų” simbolis yra svastika.

“Skinhedų” judėjimas paplitęs visame pasaulyje. Jis pasisako už tautos grynumą, o tai neabejotinai reiškia neapykantą kitos rasės ir tautybės žmonėms, gyvenantiems ne savo žemėje ar valstybėje.

Iš esmės tai yra nacionalistinis ar net nacistinis judėjimas, neretai galintis pasitelkti netgi smurto veiksmus kitataučių atžvilgiu.

“Kiekvienas žmogus turi būti savo “vietoj”, ir nelįsti ten, kur jam nedera. Pavyzdžiui, indai atvažiuoja, apsivagia ir išsinešdina. To neturėtų būti. Kinai taip pat… visokiausių nelegalų privažiuoja. Vilnius, visados buvo lietuvių miestas, išskyrus okupacijos metus. Mums nepatinka, jei atsiras Vilniuje rajonai etininėms grupėms: čia indusų rajonas, čia kinų, čia žydų… Argi gražu, kad lietuvis, vilnietis, į tą rajoną užėjęs, gaus į “snukį”, peilį į pašonę, nes yra baltaodis?” – kalbėjo “skinai”.

Vis tik galima teigti, kad Lietuvos “skinhedai” yra nuosaikesni nuosaikesni nei pasaulyje, jų tradicijos nesenos. Jie, kaip neformali jaunimo grupė pradėjo formuotis kartu su Sąjūdžiu ir nepriklausomybės pradžia. Nors jų istorijos ištakos siekia tuos metus, kai Lietuva buvo Tarybų Sąjungos sudėtyje. Mitinguose gimės šūkis “Lietuva lietuviams”, o taip pat “Tėvynė, Kraujas, Žemė” ir tapo pamatine “skinhedų” idėja.

“Skinhedų” pagrindinė išpažįstama idėja – tai patriotizmas: “Patriotizmas nuo senų laikų išliko, dar komunizmo laikais. Jau tada kiemuose vaikai skirstydavosi: čia rusai, čia lenkai, čia lietuviai… Ir kariaudavo tarpusavy. Anksčiau ir pankai kitokie buvo, tai ne dabar, tie su skiauterėm. Jie buvo nacionalistai. Paišydavo svastikas, Gedimino stulpus.”

Dabar “skinhedais” tampa daugiausia paaugliuko amžiaus jaunuoliai, o senieji “skinai”, išpažinę idėjas nuo judėjimo pradžios, jau “nebeskinuoja” ir paremia tik idėjinį lojalumą grupei.

Daugelis “skinų” aktyviai nereiškia savo idėjų. Jie vengia gatvėse garsiai skelbti savo nuostatas, grasinti arba mušti kitaip manančius žmones: “Aš negaliu sakyt, kad po metų, po kitų aš skusiuos galvą, nešiosiu kerzus ir vaikščiosiu po gatves, trinsiuos, kaip dabar trinuosi. Pirmieji “skinai” jau kitokie: kažkas turi gerą darbą, kažkas turi žmoną, vaikų. Jie negali priklausyti grupuotei. Bet patriotais liko,” – sakė “skinhedų” lyderis.

“Mūsų judėjimas – tai visos Lietuvos žmonių judėjimas, kuriems rūpi Lietuva. Judėjime yra visokių žmonių. Yra ir su aukštuoju, yra ir bedarbių, yra ir septynias klases baigusių,” – sakė “skinhedas”. Jis įvardijo, kad Lietuvos “skinai” nėra labai stiprūs, nes nėra vienybės tarp judėjimo dalyvių.

Kad būtum “skinu” neužtenka nupaišyti svastiką ant sienos. Anot “skinhedų” lyderio, – tai “žemas lygis”. Jis pasisako prieš tai. “Skintų” moralės kodeksą sudaro taisyklės: nedaužyti stiklų, nešiukšlinti, nepaišyti ant sienų.

“Turi būti tvarka. Tvarka yra tvarka,” – sako “skinas”.

Dabar vis mažiau yra fanatiškų “skinų”. Jie vengia atvirai varyti užsieniečius iš miesto gatvių, saugosi pareigūnų dėmesio. Lietuvoje prieš dešimtmetį policija buvo susirūpinusi plintančiu Lietuvos nacionalistų judėjimu. Ypač Klaipėdoje. “Skinai” buvo nužudę kelis turistus. Dabar judėjimas aprimęs, tačiau Hitlerio gimimo dienos proga bei mirties metinių dieną “skinai” demonstruoja nacistinę atributiką ir simboliką.

Yra daugybė “skinų” judėjimo atmainų: futbolo “skinai”, “gay skinai”, “fašiai”, “natzi skinai”, įvairių muzikos grupių ir religijų “skinai”…

(“Sociologija: mintis ir veiksmas” informacija).

Views All Time
Views All Time
8499
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!