Archives for Puikybė

Bendravimas

Mažosios Lietuvos moteris – santūri, išdidi lietuvybės ir namų židinio sergėtoja

"Mažoji Lietuva davė mums daug garsių vyrų, nusipelniusių Lietuvos kultūrai. Tačiau jų nebūtų buvę, jei moteris lietuvininkė nuo pat mažų dienų nebūtų jiems skiepijusi meilės gimtajai kalbai ir seniesiems papročiams", - sako Klaipėdos etnokultūros centro etnologė Valerija Jankūnaitė. Kokia gi…
Plačiau >>
Bendravimas

Žemaitijos patriotai skatins tautos išdidumo jausmą

Pirmadienį Mažeikiuose paminėta Žemaičių tautos vienybės diena. Pagerbdami protėvius, kovojusius už Žemaitiją Durbės ir Skuodo mūšiuose, mažeikiškiai su Žemaitijos vėliavomis apvažiavo garbės ratą miesto gatvėmis. Šį renginį organizavo Žemaitijos krašto draugija. Svarbiausia – bendraminčiai Žemaitijos krašto draugija oficialiai įkurta šių…
Plačiau >>
Bendravimas

Pirmasis priešas

Kiekvienas žmogus turi priešų, bet ne kiekvienas žino, kad pagrindinis priešas gyvena žmogaus viduje.Šis priešas – IŠ mano, jog išdidumas būdingas tik talentingiems, įžymiems žmonėms, nes jie turi kuo didžiuotis. Tačiau gyvenimas rodo, kad šią ydą turi visi žmonės be…
Plačiau >>
Bendravimas

Kun. Vytenis Vaškelis. Apie pasninką, puikybę ir… auksą

Gavėnios metu pravartu trumpai susimąstyti apie krikščioniško pasninko ir gerų darbų pusiausvyrą tikinčiųjų gyvenime. Viename Bažnyčios Tėvų posakių leidinyje yra savaip šmaikštus liudijimas. Kartą jaunas brolis senolį paklausė: „Štai du vienuoliai: vienas ramiai gyvena savo celėje, pasninkaudamas po šešias dienas…
Plačiau >>