Archives for Istorija - Page 13

JAV konstitucija. Prancūzijos žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. Lietuvos, Lenkijos 1791 Gegužės 3 konstitucija

JAV konstitucija (1787) – JAV paskelbiama federacine respublika, kurioje valdžia priklauso prezidentui renkamam 4 metams, jis valdo ir karines pajėgas. Įstatymų leidyba- kongresas sudarytas iš 2 rūmų – senato ir atstovų rūmų. Kongresą sudaro rinkimų būdu renkant kandidatus nuo kiekvienos…
Plačiau >>

Kas lėmė Lenijos – Lietuvos valstybės žlugimą?

Vidinės priežastys: 1. labai silpna karaliaus valdžia ypač ryški po paskutiniojo Gediminaičio Žygimanto mirties (1572). Jau pirmas svetimšalis karalius Henrikas Valua pasirašo tam tikrus artikulus (prižadėjo nedaryti sosto paveldimu, šaukti seimą 2k. per metus ir tt) nors Valua valdė tik…
Plačiau >>

19a. Europos pasikeitimai

Įvyko svarbūs pokyčiai dėl šių priežasčių: 1. Palyginti su ankstesniais laikotarpiais labai ryški technikos pažanga, kuri duoda daug pasikeitimų žmogaus buityje, ūkyje, kultūroje. 2. Vysta pramonės perversmas, kuris neatpažįstamai pakeičia kai kurias socialines grupes, darbų rūšis, atskirų teritorijų veidą. 3.…
Plačiau >>

19a. 2 pusė. Vakarų valstybės nukariavo Afriką ir didelę Azijos dalį

Ekspansijos priežastys: 1. Europa nuo seniausiųjų laikų viešpatauja pasaulyje, kaip vedantis žemynas, žemynas gaminantis prekes, valdantis rinką ir prekybos kelius. Kiti žemynai buvo žaliavos tekėjais, pigios darbo jėgos šaltiniais, užsigulėjusių ir nuvertėjusių prekių pirkėjais. Noras pirmauti, išlaikyti savo pozicijas, didinti…
Plačiau >>

1 valstybė, 1 tauta, 1 vadas. Kurios valstybės vadovavosi šia idėja?

Italija – fašizmo tėvynė, joje pradeda kurtis pirmos fašistų grupuotės, čia iškyla pirmas Europos fašistas Benitas Musolinis. 1922 jis suorganizuoja juodmarškinių žygį į Romą, kuriame dalyvauja apie 40000žmonių. 1924 m rinkimuose fašistų partija gauna daugumą. Valdžioje fašistai bando įgyvendinti 1…
Plačiau >>

Fašizmas ir komunizmas

Komunistinės idėjos pirmiausia subrendo Rusijoje ir 1917 metais perversmo būdu komunistai paima valdžią Rusijoje todėl, kad ji buvo labiausiai nusilpusi. Čia daugiausia skriaudų, skurdo, išnaudojimo. Fašizmas gimė Italijoje bet toliausiai nuėjo Vokietijoje išsirutuliojęs iš nacionalizmo ideologijos. Panašumai: abiejų tikslas -…
Plačiau >>

2 karų palyginimas

Pirmojo karo centras – Europa, antrasis karas vyksta Šiaurės Afrikoj ir pietryčių Azijoj ir Ramiajame vandenyne. I kare okupuotos teritorijos apdėtos mokesčiais, traukiantis išvežamas turtas, II be ekonominės prievartos vykdomas ir masinis gyventojų persekiojimas, rasiniu, religiniu požiūriu, vyksta masinis žmonių…
Plačiau >>

Lietuvos valstybė ir visuomenė prieš ir po 1926 gruodžio 17

Iki 1926 Lietuvos valstybė gyveno pagal 1922 metų konstituciją. Tai demokratinė konstitucija, kurioje aiškiai išskirtos 3 valdžios, įstatymų leidyba užsiima seimas, prezidento rinkimų tvarka irgi demokratiška. 1922 priimtas žemės reformos įstatymas, jis vykdomas norint sukurti normalią žemėvaldą, sudaryti pagrindus agrarinei…
Plačiau >>