Priklausomai nuo to, kaip paskirstytos funkcijos tarp tinklo kompiuterių, tinklų operacines sistemas, o taip pat ir tinklus, galima padalinti į 2 klases: vieno rango ir dviejų rangų. Pastarieji dar vadinami tinklais su išskirtais serveriais.

Jei kompiuteris suteikia savo resursus kitiems tinklo vartotojams, jis turi serverio vaidmenį, o kompiuteris, kuris kreipiasi į kito kompiuterio resursus, vadinamas klientu. Dirbantis tinkle kompiuteris gali atlikti kliento ar serverio funkcijas, arba sujungti šias abi funkcijas.

Jei kokių nors serverio funkcijų vykdymas yra kompiuterio pagrindinė paskirtis (failų pateikimas bendram naudojimui, fakso bendro panaudojimo organizavimas, savo taikomųjų programų paleidimo šiame kompiuteryje galimybės suteikimas visiems tinklo vartotojams), tai toks kompiuteris vadinamas išskirtu serveriu. Priklausomai nuo to, koks serverio resursas yra išskiriamas, jis vadinamas file-serveris, fax-serveris, print-serveris, taikomųjų programų serveris ir t.t.

Aišku, kad išskirtuose serveriuose pageidautina instaliuoti OS, specialiai optimizuotas tų arba kitų serverio funkcijų vykdymui. Todėl tinkluose su išskirtais serveriais dažniausiai naudojamos tinklų operacinės sistemos, kurių sudėtyje yra keli OS variantai, skiriantys serverio dalies galimybėmis.

Išskirtą serverį nepriimtina naudoti kaip kompiuterį einamųjų uždavinių, nesurištų su jo pagrindine paskirtimi, vykdymui, nes tai gali sumažinti jo kaip serverio našumą. Todėl Novell NetWare OS serverio dalis neturi galimybės atlikti paprastas taikomąsias programas, t.y. serveris neturi kliento dalies, o darbo stotys neturi serverio komponentų. Kitose tinklų OS kliento dalies funkcionavimas išskirtame serveryje visiškai galimas dalykas.

Svarbu suprasti, jog nepaisant to, kad tinkle su išskirtu serveriu visi kompiuteriai bendru atveju gali atlikti kaip kliento, taip ir serverio vaidmenį, šis tinklas funkcionaliai nesimetriškas: aparatūros ir programų lygyje jame realizuoti du kompiuterių tipai – vieni labiau orientuoti į serverio funkcijų vykdymą ir dirba valdomi specializuotomis tinklų OS, o kiti – pagrinde atliekantys kliento funkcijas ir dirbantys valdant šiam tikslui pritaikytam OS variantui. Funkcinis nesimetriškumas, kaip taisyklė, iššaukia ir aparatinį nesimetriškumą – išskirtiems serveriams naudojami galingesni kompiuteriai su didelėmis operatyvios ir išorinės atminties apimtimis. Tokiu būdu, funkcinis nesimetriškumas tinkluose su išskirtu serveriu lydomas OS nesimetriškumu (OS specializacija) ir aparatiniu nesimetriškumu (kompiuterių specializacija).

Vieno rango tinkluose visi kompiuteriai turi lygias teises prieiti prie kito resursų. Kiekvienas vartotojas gali paskelbti kokį nors savo kompiuterio resursą paskirstytu, po ko kiti vartotojai gali jį eksploatuoti. Tokiuose tinkluose visuose kompiuteriuose instaliuojama ta pati OS, kuri pateikia visiems tinklo kompiuteriams potencialiai lygias galimybes. Vieno rango tinklai gali būti sudaryti, pvz., LANtastic, Personal Ware, Windows for Workgroup, Windows NT Workstation OS pagrindu.

Tokiuose tinkluose taip pat gali atsirasti funkcinis nesimetriškumas: vieni vartotojai nenori dalintis savo resursais su kitais, tokiu būdu jų kompiuteriai atlieka kliento vaidmenį; kitiems administratorius suteikė tik bendro resursų naudojimo organizavimo funkcijas, taigi jie yra serveriai Tuo atveju, kai lokalus vartotojas neatmeta galimybės kreiptis į kitus kompiuterius ir pats gali skirti dalį savo resursų kitiems vartotojams, OS, instaliuota jo kompiuteryje, turi turėti ir serverio, ir kliento dalis. Skirtingai nuo tinklų su išskirtais serveriais, vieno rango tinkluose nėra OS specializacijos priklausomai nuo vyraujančio funkcinio kryptingumo – kliento ar serverio. Visos variacijos realizuojamos vieno ir to paties OS konfigūracijos priemonėmis.

Vieno rango tinklai paprastesni organizavime ir eksploatavime, bet jie dažniausiai naudojami nedidelių vartotojų grupių, nereiškiančių didelių reikalavimų saugomos informacijos apimčiai, jos apsaugai nuo nesankcionuotų veiksmų ir priėjimo greičiui, apjungimui. Esant padidintiems reikalavimams šioms charakteristikoms, tinkamesni yra dviejų rangų tinklai, kur serveris geriau išsprendžia vartotojų aptarnavimo savo resursais uždavinį, kadangi jo aparatūra ir tinklo OS specialiai suprojektuotos šiam tikslui.

Views All Time
Views All Time
2789
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!