Sėkmingas skaitmenizuotos kalbos perdavimas viešais Frame Relay duomenų tinklais iškėlė video paslaugų perdavimo tais pačiais ryšiais atsiradimą. Skaitmeninis video nėra naujiena. Juo naudojasi daugybė ISDN vartotojų, nuomojančių linijas. Pagrindinis video informacijos apjungtos su kalba suspaudimo standartas yra pavadintas H.320. Frame Relay nėra nieko naujo. Jis egzistuoja keletą metų ir yra pakankamai paplitęs po visą pasaulį. Nauja H.320 standarte yra tai, kad naudojamas pastovus duomenų srautas maršrutizuojamas Frame Relay tinkle.

Yra dvi pagrindinės techninės priežastys, dėl kurių nukenčia skaitmeninės video informacijos kokybė. Viena – tai vėlinimas, arba tiksliau jitter. Jitter yra vėlinimo nuo vieno paketo iki kito kitimas. Tai labai atsiliepia video informacijos perdavimui, nes reikalingas pastovus duomenų srautas, nuosekliai pernešantis paveikslus. Kita problema yra paketų pametimas. Jei video paketas pametamas, tai sukelia vaizde taškų ar grupių žybtelėjimus. Prarandant daug video paketų perduodamo vaizdo kokybė krenta.
Nuomojant TDM (paskirstyto laiko multipleksavimo) aparatūrą jitter klausimas dingsta, video paketai ateina žinomais, nuspėjamais intervalais. Žinoma, tokiu atvejų dėl nekokybiškos linijos paketai gali būti tik prarandami. Tačiau viešuose Frame Relay tinkluose esančios problemos neiškyla naudojant Frame Relay sąsają skirtinėse linijose.

Jitter atsiranda viešuose paketiniuose tinkluose, kai komutatorius paketą saugo buferyje tol, kol atėję ankstesni paketai bus išsiusti gavėjams. Kitas atėjęs paketas saugomas buferyje tol, kol pirmasis išsiunčiamas. Atsirandantis vėlinimas priklauso nuo pirmojo paketo dydžio. Kadangi Frame Relay komutuoja kintamo dydžio paketus, vėlinimas tampa kintamas ir nenuspėjamas, gauname jitter. Jei jitter mažinamas naudojant buferizavimą, video vaizdų kokybė gali sumažėti.

Tačiau daugumoje viešų Frame Relay tinklų, jitter yra daugiau teorinė nei praktinė problema. Viešos paslaugos kuriamos didelio greičio kanaluose, tai reiškia, kad vėlinimas tarp mazgų yra nykstamai mažas.

Paketų pametimas yra didesnė problema. Frame Relay standartas leidžia paslaugų tiekėjui neperduoti paketus, kurie viršija vartotojo CIR limitą. Kitaip sakant, jei kontraktas sudarytas 128 kbit/s CIR, o pasiustas informacijos pūpsnis yra 192 kbit/s, paketai viršijantys 128 kbit/s CIR bus pažymėti kaip DE duomenų seka. Jei jų kelyje koks nors komutatorius bus perkrautas, jis šiuos paketus ignoruos. Kartkartėmis pametami paketai, nesukelia žymesnės video vaizdų kokybės pablogėjimo, tačiau nuolat pametami – sukelia žymius iškraipymus.

Frame Relay video vartotojams yra būdas, kaip visiškai eliminuoti paketų praradimą. Pirmiausia reikia tinkamai parinkti paketų dydį. Frame Relay leidžia siųsti didelius paketus dideliems informacijos kiekiams perduoti ir mažus – mažiems. Tai leidžia tinklo administratoriams parinkti optimalų paketų dydį, kuris optimaliai išnaudotų tinklo pralaidumą. Beje, paketų dydžio pakeitimas gali sumažinti jų praradimo pojūtį. Mažas paketas neneša daug informacijos, taigi praradus jį video vaizdai išdarkomi mažiau.

Frame Relay Video Koderiai. Perduodant video informaciją Frame Relay tinklu, pirmiausia reikia turėti video koderį.

Frame relay video koderis labai panašus į ISDN naudojamus video konferencijoms, tačiau jis gali video informacijos srautą suskaidyti į Frame Relay kadrus.

Frame Relay video koderis paprastai turi V.35 jungtį, kurią galima tiesiogiai prijungti prie frame relay komutatoriaus, maršrutizatoriaus arba FRAD (Frame Relay Access Device – Frame Relay prieigos įrenginys).

Be Frame Relay sąsajos koderis turi palaikyti ir kitas, kaip antai V.36 bei ISDN naudojamą G.703 rekomendacijoje aprašytą sąsają. Turi būti naudojamas MPEG suspaudimas, kad informaciją būtų galima perdavinėti spartomis artimomis E1 spartai.
Frame Relay video koderis turi paprastą bei universalią vartotojo sąsają, kuri palaiko ne tik video konferencijos parametrų nustatymą, bet ir frame relay adresavimą. GUI (Graphical User Interface – Grafinė Vartotojo Sąsaja) turi surinkti informacija apie kadrų panaudojimą (įeinantys/išeinantys paketai, DE statusas), bei kitų tinklų, pavz., ISDN, sujungimų ir diagnostikos informacija.

Naudinga, kai Frame Relay video kodavimo įranga yra suderinama su daugeliu standartų, palaiko plačią susijungimų įvairovę. Taigi, video kodavimo atžvilgiu, koderis turi būti suderinamas su H.320. Dėl Frame Relay vystymosi jis turi tenkinti atitinkamas rekomendacijas. Pavyzdžiu gali būti Frame Relay teikiama pristatymo vienu metu į skirtingus taškus paslauga, t.y. daugiaadresinis duomenų siuntimas.

ABL VideoExpress™ VT2C Apollo video NSTC/audio Frame Relay kodavimo įrenginys.

Naudoja nuo 112 kbit/s iki 2Mbit/s duomenų srautą.Kiti šios firmos kodavimo įrenginiai naudoja tik kito formato video signalą. Aparatūra skirta tiek videokonferencijoms, tiek video studijos ryšiui su siųstuvu ar kita studija.

Daugiaadresinis – tai vieno FRAD (frame relay access device; galinis Frame Relay įrenginys – maršrutizatorius) gebėjimas tą pačią informaciją perduoti į dagelį informacijos imtuvų esančiu skirtingose vietose. Turint frame relay video koderį galima į duomenų srautą įtraukti daugelio vartotojų adresinę informaciją, kurią reikia pasiųsti į FRAD daugiaadresiniui duomenų perdavimui.

Pardavime yra šimtai su H.320 suderinamų sistemų, kurias vartotojai gali naudoti Frame Relay tinkluose. Taip pat galima pritaikyti išorinį H.320 paketų vertiklį į Frame Relay kadrus. Tai nėra idealu, sprendimas tik pritaiko aparatūra dirbti su Frame Relay kanalu.
Idealu, kai vartotojas susikuria pasidalinamą (shared) sąsają, palaikančią Frame Relay adresavimą, kai naudojama H.320 videokonferancijos įrangą.

Daugelio taškų Frame Relay videokonferenciją galima sudaryti naudojant skirtinę liniją arba ISDN.

Frame Relay vartotojas turi turėti maršrutizatorių, kuris gali dirbti su Frame Relay sąsaja. Be to būtina, kad jis turėtų kintamą prievadų skaičių. Tai reikalinga Frame Relay tinkluose suderinant gana skirtingų dydžių kadrų vartotojus.

Idealu, kai maršrutizatorius gali susisiekti su tiltų tarp skirtingų tinklų tipų. Tuo atveju ISDN ir Frame Relay vartotojai gali užmegzti tarpusavio video konferanciją.

Views All Time
Views All Time
2957
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!