SLP protokolas (Service Location Protocol)

Protokolo SLP (Service Location Protocol) tikslas toks pat kaip ir SAP protokolo: supažindinti kliento procesus su serverio procesais. Novell SLP įgyvendina sekančiai:

– Serverio kompiuteriuose dirba servisų agentai (Service-Agent). Tai kompiuterio procesai, kurie turi žinomus duomenis (kompiuterio adresą, porto numerį). Kai startuoja naujas serverio procesas, jis savo duomenis perduoda servisų agentui, kuris pasižymi juos specialioje lentelėje.

– Darbo stotyse dirba vartotojų agentai (User-Agents). Kai kliento procesui reikalingos serverio proceso, pav. failų serverio, paslaugos, jis informuoja apie tai vartotojų agentą. Pastarasis kreipiasi į servisų agentus, ar šie jau registravo tokį procesą. Jei taip, duomenys apie serverio procesą perduodami kliento procesui.

– Kliento procesas gauna duomenis ir nustato ryšį su serverio procesu.

Didelių tinklų atveju yra tikslinga visų servisų agentų lenteles saugoti viename serveryje. Šią užduotį atlieka katalogų agentas (Directory-Agent), dirbantis pasirinktame kompiuteryje. Tokiu atveju servisų agentai perduoda savo lentelių duomenys katalogų agentui, kuris šiuos duomenys apjungia. Tada vartotojų agentai gali kreiptis tiesiai į katalogų agentą.

Views All Time
Views All Time
1989
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!