Frame Relay sąsaja sukurta duomenims perduoti ISDN ir ne ISDN bazės tinklais. Visas protokolo mechanizmas ir paslaugų kokybė orientuota į duomenų ir balso perdavimą. Taigi galima pasirinkti pastovų arba kintamą vėlinimą, kuris yra būdingas paketinio komutavimo tinklams. Vėlinimas priklauso tiek nuo tinklo grandžių komutavimo, tiek nuo tarpmagistralinio sujungimo greičio. Abu vėlinimai gali būti sumažinami naudojant tiek kadrų komutaciją, tiek didesnių greičių tarpmagistralinius sujungimus. Statiniuose (paz., Frame Relay) tinkluose, pagrindinis uždavinys – priimtą vieno vartotojo informaciją pristatyti kitam.

Pagrindinė problema atsirandanti perduodant kalbą yra ta, kad reikalingas pastovus duomenų perdavimo greitis. Tai yra, jei balso grandinė yra skaitmenizuota, reikalingas 64 kbit/s pralaidumas visai informacijai perduoti. Tačiau yra daug techninių priemonių leidžiančių sumažinti perduodamos informacijos kiekį. Suspaudimas leidžia suspausti skaitmenizuotą balsą nuo 64 kbit/s iki 32, 24, 16 arba 8 kbit/s. Daugelis paskirstyto laiko multipleksorių tai naudoja (žemutinis limitas perduodant suspaustus duomenis dar nepasiektas; ateities suspaudimo metodai nuolatos tobulinami). Žinoma didinant suspaudimo laipsnį, atkuriamos kalbos kokybė mažėja. Žmogus sugeba atpažinti bei suprasti gana daug suspaustą kalbą.

Tyrinėjant buvo pastebėta, kad tipinis pašnekesys sudarytas iš 60%-70% pauzių tenkančių kiekvienam pašnekovui. Akivaizdu, kad pauzių nereikia perdavinėti per tinklą. Tuo remiantis buvo sukurta technika detektuojanti pauzes ir perduodanti tik prasmingą pokalbio informaciją. Ši technika naudojama kalbos duomenis perduodant paketais. Intensyviai domimasi paketinio komutavimo problemomis. Kadangi paketai turi būti nuosekliai pristatyti jie yra eilės tvarka sunumeruojami. Skirtingi paketai dėl pašalinių poveikių turi skirtingą vėlavimo laiką. CCITT pasiūlė G.764 rekomendaciją, kuri aprašo kalbos segnemtavimą atskirais paketais. Tačiau ši rekomendacija neatskleidžia daugelio problemų, susijusiu su maršruto tinkle išrinkimu. Pauzių dekodavimas sumažina kanalo apkrovimą. Minėta rekomendacija detaliai aprašo, kaip ateinančiame sraute rasti pauzes ir perduoti tinklu trumpais pranešimais. Paketų sekos numeracija užtikrina nuoseklų pristatymą. Jei paketas pametamas galima pasirinkti viena iš dviejų: pakartoti paketo siuntimą arba vietoje jo įterpti pauzę. Perėjęs tinklą paketų srautas būna netolygus. Norit, kad dekoduojant kalbą ateinantis duomenų srautas būtų kuo tolygesnis imtuve naudojamas buferis. Jo sukelto vėlinimo sąskaita ateinantis duomenų srautas būna pakankamai tolygus. Rekomendacijoje G.727 yra aprašyti kalbos duomenų branduolio ir padidintos paslaugos kokybės duomenų sudarymo principai. Kalbos branduolio duomenys turi tiek informacijos, kiek pakanka vidutinės kokybės kalbai perduoti (suspaudimas iki 16 kbit/s). Didinant kokybę mažėja suspaudimo laipsnis ir didėja perduodamos informacijos kiekis. Mažesnis suspaudimo laipsnis padidina informacijos srautą 8 kbit/s. Maksimali kalbos kokybė gaunama pasiekus šeštą suspaudimo laipsnį. G.727 rekomendacija numato dalį papildomos, kalbą gerinančios, informacijos patekimą į tinklą; ši papildoma informacija ir didina kokybę. Papildomas informacijos srautas leidžia sumažinti branduolio informacijos srautą, taip sumažinamas tinklo perkrovimas.

Viktorija Pleckaitienė

Views All Time
Views All Time
1904
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!