Frame Relay yra supaprastintas paketinio komutavimo tinklas. Labai panašus į X.25, kuriame duomenų paketai maršrutizuojami į skirtingus taškus, nurodytus paketo antraštėje. Didžiausias skirtumas tarp Frame Relay ir X.25 yra tas, kad X.25 garantuoja duomenų vientisumą, ir tinklo duomenų srautas valdomas vėlinimo sąskaita. Frame Relay taip pat komutuoja paketus, tačiau duomenų vientisumas visiškai negarantuojamas.

Frame Relay buferizavimas yra optimizuotas. Lyginant su X.25, turinčio saugojimo ir siuntimo mechanizmą su visiška klaidų korekcija, Frame Relay buferizavimas yra minimalus. Šis tinklas daug greitesnis, nei X.25: kadrai komutatoriuje yra nukreipiami į paskirties vietą suvėlinti tik per keletą šimtų mikrosekundžių, tuo tarpu X.25 vėlinimas siekia kelis šimtus milisekundžių.

Frame Relay naudoja sinchroninius HDLC (High-level Data Link Control) paketus, kuriuose duomenų laukas gali užimti iki 8k bitų dydžio. Prieš siunčiant duomenis apskaičiuojama CRC (cyclic redundancy check – ciklinė perteklinė suma klaidoms aptikti) suma. Ji pridedama po duomenų bloko (laukas FRC – frame check summ). Kiekvienas paketas prasideda ir baigiasi (7E16 ) vėliavėlė.

Frame Relay paketo struktūra:

vėliavėlė
2 baitų antraštė
siunčiami duomenys
FCS
vėliavėlė

Pirmieji du kiekvieno kadro baitai, einantys po vėliavėlės, naudojami paketo krypties išrinkimui. Tai paketo antraštė. Jos struktūra pavaizduota 2 paveikslėlyje. Antraštę sudaro: DLCI – Data Link Connection Identifier, tai 10 bitų numeris rodantis virtualią grandinę į kurią paketas turi būti nukreiptas; C/R – Command Response, šis bitas priklauso tinklą aptarnaujančiai programinei įrangai ir yra tik perduodamas; EA – Extended Address, bitas indikuoja antraštės įrašo pabaigą; FECN – Forward Explicit Congestion Notification , šis bitas indikuoja, kad imtuvo priimtas paketas patyrė tinkle susidariusį kamštį; BECN – Backward Explicit Congestion Notification, šis bitas siunčiant nurodo, kad paketas gali patirti duomenų kamštį (t.y. jei po išmesto paketo seka kitas, jo FECN laukui suteikiama “1” reikšmė, gavėjas informuojamas, kad prieš tai ėjęs paketas išmestas, jei tuo metu perduodami duomenys priešinga kryptimi, BECN laukui suteikiama “1” reikšmė, siuntėjas infomuojamas, kad prieš tai išsiųstas paketas buvo išmestas); DE – Discard Eligibility , šis bitas rodo paketo prioritetą, jei vartotojo pasiųstas duomenų srautas viršija jo CIR (CIR yra paaiškintas žemiau), tai viršiję minėtą limitą paketai pažymimi DE=1 (tuo atveju sutikę informacijos kamštį tokie paketai išmetami).

Frame Relay paketo antraštės struktūra

pirmas baitas:

yr. DLCI 6 bitai
C/R
EA

antras baitas:

jaun. DLCI 4 bitai
FECN
BECN
DE
EA

Viktorija Pleckaitienė

Views All Time
Views All Time
3505
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!