Pranešimų perdavimo posistemė (MTP)

MTP sudaro trys lygmenimis vadinamos dalys:

MTP 1 lygmuo: signalizavimo duomenų jungtis (ITU-T rekomendacija Q. 702);

MTP 2 lygmuo: signalizavimo jungtis (ITU-T rekomendacija Q. 702);

Straipsniai 1 reklama

MTP 3 lygmuo: signalizavimo tinklas.

MTP 1 lygmuo apima fizinę ir elektrinę duomenų perdavimo jungties terpę, kreipties į tą jungtį priemones ir sujungimo sudarymo bei nutraukimo galimybes. Skaitmeninėse ryšio sistemose tam yra naudojami 64 kb/s kanalai.

MTP 2 lygmuo pasinaudoja 1 lygmens duomenų perdavimo jungtimi ir užtikrina patikimą bitų perdavimą. MTP 2 yra visiškai palyginamas su 2-uoju OSI sluoksniu ir su LAPB. Atlikdamas nuolatinę jungties patikrą ir naudodamas tam FISU (Fill-in Signal Units – signaliniai užpildymo vienetai), MTP 2 leidžia greičiau aptikti duomenų perdavimo linijoje atsiradusias problemas netgi ir tuomet, kai linija nėra perduodami jokie duomenys.

FISU vienete esantys FSN (Forward Sequence Number – tiesioginės sekos numeris) bei BSN (Backward Sequence Number – atgalinės sekos numeris) yra panašūs į LAPB ar HDLC atveju naudojamus N (S) ir N (R). Kontroliniams bitams (CK) tenka toks pat vaidmuo kaip ir freimo patikros sekai FCS.
LI (Length Indicator – ilgio indikatorius) nurodo tarp LI ir CK esančių oktetų skaičių, todėl šios rūšies blokas yra lygus 0. Pakartotinių perdavimų metu yra naudojami BIB ir FIB (Backward and Forward Indication Bits – atgaliniai ir tiesioginiai indikaciniai bitai).

LSSU (Link Status Signalling Units – grandies būsenos signaliniai vienetai) turi vienam arba dviem lygų LI (žr. 22 pav.); ši vertė priklauso nuo SF (Status Field – būsenos laukas) dydžio.

SF yra naudojamas norint atskirti įvairias LSSU rūšis, pavyzdžiui:

neveikia;
nesureguliuota;
procesoriaus prastova;
normali veikla.

Paties signalizavimo pranešimo perdavimui yra naudojamas MSU (Message Signal Unit – pranešimo signalo blokas). MTP 3 lygmeniui skirta informacija yra SIF (Signalling Information Field – signalizavimo informacijos lauke). Šiuo atveju LI yra lygus 2 arba daugiau.

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

[ca-sidebar id="24091"]