Kaip žmogaus man R.Pakso gaila. Taip pat nuoširdžiai gaila jo žmonos, jo vaikų. Užjaučiu ir Žemaitijoje gyvenančius R.Pakso tėvus. Atlaikyti tokią milžinišką laviną priekaištų, kaltinimų, demaskavimų – titaniškas darbas. Reikia geležinių nervų, plieninės sveikatos, norint nepulti neviltin. Tačiau R.Pakso kaip pareigūno man nė kiek negaila. Atvirai sakant, panašių išdavysčių laukiau, kai į valdžią buvo atėjusi LDDP su Algirdu Brazausku priešakyje, kai kandidatas į prezidentus Artūras Paulauskas, diena iš dienos kritikuodamas mūsų kariuomenę ir įgavęs liumpeno bei kitataučių paramą, tapo Seimo pirmininku. Bet A.Brazauskas ir A.Paulauskas vis dėlto sugebėjo išlaviruoti tarp Maskvos, Briuselio ir Vašingtono įtakų. A.Brazauskas turi nuodėmių, jų turi ir A.Paulauskas. Net Seimo narys Aloyzas Sakalas nėra šventas žmogus.

Bet tik R.Pakso niekšybėms apibūdinti trūksta žodžių. Tikrai netikėjau, kad R.Paksas galėtų savanoriškai, sąmoningai painiotis į Rusijos spendžiamus tinklus taip giliai, taip atkakliai. Nors antivalstybinės veiklos požymių jo veikloje galima atsekti ir Kyviškių aeroklube, ir Vilniaus savivaldybėje, ir “Williams” istorijoje… Viskas, ką jis darė, pasirodo, buvo naudinga Rusijai. Todėl R.Paksas neturėtų išvengti net baudžiamosios bylos. Žinoma, jeigu mūsų prokuratūra, mūsų teisėjai dirbs iki galo ir nuoširdžiai, pasiraitoję rankoves.

Ir vis dėlto šiandien mums jau labiausiai turėtų rūpėti ne R.Pakso sąmoningos ir nesąmoningos klaidos, o tai, kas laukia Lietuvos, nurimus “paksogeito skandalui”. Kaip klostysis Lietuvos reikalai, jeigu Seimas neišdrįs pareikšti nepasitikėjimo prezidentui? Kaip į Lietuvą žvelgs Vašingtonas ir Briuselis, jeigu R.Paksas neatsistatydins? Galų gale, kaip Vakarai vertins Vilniaus laikyseną, jeigu R.Paksas atsistatydins?

Nemanau, kad R.Paksas neturi šansų iš šio skandalo išbristi sausas ir švarus. Lietuvoje ir aplink Lietuvą esama galingų jėgų, kurios suinteresuotos R.Pakso atgimimu bei prisikėlimu iš pelenų. Neskubėdamas laidoti R.Pakso kaip politiko, bent akimirkai pabandysiu įsivaizduoti, o kaip gi Kremliaus analitikai žiūri į “paksogeitą”? Kas naudinga Maskvai – R.Pakso prisikėlimas ar visiškas žlugimas?

Rusijos specialiųjų tarnybų akimis žvelgiant, R.Paksas visiškai susikompromitavo. Į viešumą prasiveržė ne viena, o dešimtys R.Pakso machinacijų. Jomis pasibaisėjo ne tik NATO aljansas, bet ir dešimtys tūkstančių Lietuvos piliečių.

Rusijos Federalinės saugumo tarnybos manymu, susimaudamas R.Paksas “pakišo” ir dešimtis jį tiesiogiai ir netiesiogiai supusių žmonių – J.Borisovą, A.Zatonskąją, R.Ačą, A.Potniną, R.Smailytę, A.Norkų, G.Bagdoną, A.Songailą, A.Katkevičių, A.Medalinską, S.Michailovą, Š.Kalmanovičių, J.Kobzoną, A.Tochtachunovą, V.Gelašvilį, A.Aksentjevą – Kikališvilį, M.Timofejevą, V.Romanovą, A.Gribojedovą, V.Laurinavičių, B.Mazuchą, S.Dubininką, M.Černojų, Š.Nusujevą, L.Bilunovą, O.Gončaruką… Visi, bent kiek padėję R.Paksui, – daugiau ar mažiau sukompromituoti. Sukompromituoti visi – tiek aukštas, tiek žemas pareigas R.Pakso artimoje ir tolimoje aplinkoje užėmę pareigūnai. Sukompromituoti tiek Lietuvos, tiek Rusijos pilietybę turintys veikėjai.

Rusijos užsienio politikos vadovų pykčiui, susikompromituodamas R.Paksas atskleidė ir dalį metodų, kuriais Maskva bandė užvalgyti Lietuvą (Lietuva tampa NATO dalimi, bet strateginiuose postuose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje susėda Maskvai palankūs žmonės).

Analitikų iš Maskvos apmaudui, R.Paksas išvaistė dešimtis milijonų JAV dolerių, kurių niekada nesugebės grąžinti. Nesugebės grąžinti nei į jį investuotų milijonų, nei atlikti vaidmens, kuris jam buvo patikėtas. Net jeigu R.Paksas ir išsilaikys prezidento krėsle, vadinamasis “bespredielas” Lietuvoje dabar jau neįmanomas. Į kiekvieną R.Pakso žingsnį Vašingtonas ir Briuselis žvelgs pro padidinamąjį stiklą. Be to, JAV specialiosios tarnybos, pasinaudodamos sumaištimi Vilniuje, pasistengs į R.Pakso aplinką, jeigu jis tik liks prezidentu, prikaišioti žmonių, artimų CŽV arba FTB. Amerika saviškių infiltruos ne tik į Prezidentūrą Daukanto aikštėje, bet ir į VSD, STT, KAM Antrąjį departamentą. Provakarietiškai nusiteikę žvalgybininkai turėtų palaipsniui išstumti arba bent jau neutralizuoti promaskvietiškai nusiteikusius.

Kokį sprendimą tokiu atveju priimtų kriminalinės struktūros vadovybė? Grubių klaidų padaręs gaujos narys būtų likviduotas. Jau vien dėl to, kad teisėsaugai neišplepėtų, ko nereikia. “Paksogeitas” – ne kriminalinė byla. Tai aukštojo pilotažo politika. Tačiau net ir politikoje tokie variantai – politinės žmogžudystės – įmanomi. Dar sykį pabrėžiu – tai tik mano spėliojimai, tai tik versijos, neparemtos jokiais įrodymais ar dokumentais. Tiesiog bandau įsivaizduoti, kaip į Vilniaus problemą šiandien žiūri Kremliaus vadovai? Tiesiog stengiuosi atspėti, koks R.Paksas šiandien naudingiausias Rusijai. Ir nieko gero nesugalvoju. Manau, kad R.Paksas Rusijai daugiau nebereikalingas. Nebereikalingas joks – nei sukompromituotas, nei tebesėdintis Daukanto aikštėje. Mūsų kaimynė šiandien intensyviai ieško, kas galėtų pakeisti R.Paksą (ar tik ne Viktor Uspaskich?). Ir meldžia Dievą, kad tik R.Paksui nešautų į galvą mintis kuo greičiau papasakoti tiesą A.Sakalo vadovaujamai komisijai.

Todėl Lietuva, tiek smerkianti, tiek ginanti prezidentą, turėtų rimtai susirūpinti R.Pakso apsauga. Prisiminkime buvusio Kauno rinktinės savanorio Juro Abromavičiaus likimą. Jūsų internetiniame laikraštyje nemažai rašyta, kas, kaip ir kodėl nužudė J.Abromavičių. Jūsų pateikiama versija, kad J.Abromavičius nebuvo Lietuvos valstybininkas, o tik stambaus kalibro provokatorius, kiršintojas ir intrigantas – įtikinama. Įtikinami ir pastebėjimai, kad J.Abromavičius galėjo vykdyti Rusijos specialiųjų tarnybų užduotis. O kai neįvykdė (Pakaunės maištas baigėsi taikiai, be kraujo praliejimo), o kai išsidavė, kam iš tikrųjų tarnauja (tuometinė SKAT vadovybė ilgainiui perprato, kodėl J.Abromavičius priima struktūrą silpninančius įsakymus), Maskva, bijodama J.Abromavičiaus išpžinties, jį likvidavo, po automobiliu pakišdama galingą bombą. O visą bėdą sumaniai suvertė Vytauto Landsbergio aplinkai – dešiniesiems. Esą jie ir Kauno savanorių maištą organizavo, ir tiltą per Bražuolę sprogdino, ir J.Abromavičiumi atsikratė… Dešinieji iki šiol negali nusiplauti jiems sumaniai primestos tokios dėmės.

Ar tik panaši akcija neplanuojama ir šiandien? Juk vienas mūsų prokuroras (Mindaugas Dūda), skubėdamas apklausti A.Zatonskajos ir A.Potnino iš Rusijos, jau buvo pakliuvęs į nedidelę avariją. Ar tai tik nėra ženklas, jog anoji pusė – Maskva – ima nervintis?

Kas gali paneigti, jog koks nors aršus antipaksistas susitikimo su prezidentu metu nepaleis lemtingojo šūvio? Kas gali paneigti, kad koks nors veikėjas iš R.Pakso aplinkos neįpils į prezidentui skirtą brendį lėtai veikiančių ir organizme neužsibūnančių nuodų?

Saugotis turėtų ir Aurelijus Katkevičius (paskutiniosios kratos metu J.Borisovas savo viloje Trakų rajone jau nebesitvardė ir ėmė šaudyti, kolioti Lietuvos pareigūnus). A.Katkevičiui patartina saugotis jau vien dėl to, kad jis žino, kaip ir kodėl į prezidentūrą buvo stumiamas lakūnas R.Paksas. Maskvai tokie “visažiniai” visada trukdė kėlė visokiausių įtarimų…

Saulius TVIRBUTAS

Views All Time
Views All Time
2015
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!