Problema

Specialistai teigia, kad lietuvių tauta greitai išnyks. Labai greitai. To priežastis – mažas gimstamumas ir jo uoli padėjėja – emigracija. Todėl jaučiu pareigą panagrinėti tokios situacijos priežastis ir paieškoti galimų išeičių.

Kokios yra mažo gimstamumo priežastys ne tik Lietuvoje, bet ir visose “išsivysčiusiose” vakarietiškose valstybėse? Ar įmanoma įvardinti vieną priežastį, dėl kurios demografinė piramidė staiga ėmė ir apsivertė – iš populiacijos plėtimosi, ji ėmė trauktis?

Mielos damos, neskubėkit užmėtyt akmenimis, kai tokia priežastimi įvardinsiu vyrų ir moterų lygių galimybių įstatymą.. skaitykit toliau. Matyt ne veltui ilgus amžius pasaulis buvo surėdytas taip, kad moterims neliko nieko kito, kaip sėdėt namuose, rūpintis jais ir.. gimdyt vaikus. Kol taip buvo, apie gimstamumo problemas nė minčių turbūt negalėjo kilti. Ir štai atėjo diena, kai viskas pasikeitė – moterys tapo karjeristėmis. Karjeristei, suprantama, yra neįdomu sėdėt namie ir augint 10 vaikų, ir tik ji pati yra laisva tvarkytis savo gyvenimą. “Paaukoji” porą gyvenimo metų tam, kad pasigimdytum vieną kitą vaiką ir viskas – daugiau sau leist nebegali, nes gi reikia realizuot save, siekti karjeros.

Be abejo tai nėra taikoma visoms šiuolaikinėms moterims. Pasitaiko ir tokių, kurios svajoja apie 10 vaikų, yra rūpestingos, mylinčios, puikios namų ugnies vaidilutės. Tačiau bėda, kad ne visada tokių puikių moterų šeimos paprasčiausiai išgali auginti tiek vaikų, kiek norėtų. O pakankamai finansiškai apsirūpinę šeimos dažniausiai susideda iš sėkmingo vyro ir jam lygiavertės moters – karjeristės, ir šeimos finansus investuoja ne į Lietuvos ateitį – vaikus, o į namą, automobilį, verslą ar kitus nieko vertus dalykus..

Jokios pašalpos šios skaudžios demografinės problemos išspręsti negali. Pašalpų dėka dabar ir taip vaikus gimdo vos ne tik asocialios šeimos, kuriom ta pašalpa yra pragyvenimo šaltinis. Šeimoms, kurios turėtų ir galėtų gimdyti daug vaikų, jokios pašalpos neturėtų rūpėti, jie ir taip turėtų būti pakankamai finansiškai apsirūpinę.

Pasiūlymas

Dabar atsiribokim nuo visų tradicijų, moralės normų, religijų ir kitų dalykų, ir pažiūrėkim į problemą šviežiomis akimis. Problema kame? Sakykim kad tame, jog sėkmingų vyrų protingos moterys yra nelinkę gimdyti tiek vaikų, kiek jų šeima galėtų išlaikyti. Iš protingų moterų neatimsi jų teisės realizuoti save, jei tik jos taip nori. Tokiai situacijai pagerinti panašu, kad reikalingos itin nestandartinės ir netikėtos priemonės. Viena iš tokių -poligamija. Kodėl gi negalima vyrui, galinčiam išlaikyt ne tik 10 vaikų, bet ir 5 žmonas, leisti pasigimdyti su kiekviena iš jų po 2 vaikus. Arba kuom gi blogai yra dvi žmonos – viena graži, kita protinga? 🙂 Su protinga įdomu bendrauti, pradėti kelią sėkmės link, o su gražia – vaikus gimdyti, daug vaikų 😉 Su sąlyga kad ta graži dar jų tiek ir nori, ir yra linkusi jais rūpintis, o vyras yra jau pakankamai užtikrintas dėl savo šeimos finansinio stabilumo, tai kame problemos?

Be abejo, remiantis puikiais lygių teisių principais pridera nepamiršti ir “daugvyrystės” įteisinimo. Demografijai gal čia naudos ir nebus tiek jau daug, bet na teisės tai suprantama kad turi būti lygios beigi negali būti jokios diskriminacijos.

Ką, mielieji, atsakytumėte į tokias mintis? Ar įžvelgiate bent kruopelę logikos?

Views All Time
Views All Time
39442
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!