Prezidentas R.Paksas atsakė į LL klausimus.

Kodėl būtent dabar prasidėjo premjero Algirdo Brazausko puolimas, nors „Draugystės“ viešbutis buvo privatizuotas dar 1997 metais. Kam naudingas šis puolimas ir ko siekiama?

Esminis klausimas – kam tai yra naudinga? Matome, konservatoriai bando ieškoti, kaip ištirti A.Brazausko veiklą, ir siūlo tai padaryti per laikinąją Seimo komisiją. Aš tik noriu priminti, kad kalbama apie dvi laikinąsias komisijas – dėl „Draugystės“ reikalų ir KGB rezervisto Antano Valionio. Tačiau nė viena žiniasklaidos priemonė nemini A.Valionio reikalų, nors sąlygos komisijoms sudaryti yra vienodos. Abiem atvejais turi būti taikomas Seimo Statutas, kuris numato, kad surinkus tam tikrą Seimo narių parašų skaičių, yra sudaroma Seimo komisija. Tai matant, paaiškėja, kad lemia ne Seimo Statutas, o personalijos. Aš kalbu apie Algirdą Brazauską. Manau, šis spaudimas akivaizdžiai parodo, kad premjerui jau atėjo laikas pasitraukti iš pareigų. Jo pasitraukimo situacija jau sumodeliuota. Jis pats, matyt, dar to nesupranta. A.Brazauskas nusprendė pasiaiškinti televizijoje, o tai yra labai įdomus dalykas. Henrikas Daktaras panašiai per televiziją galėtų pabandyti įtikinti visuomenę, kad jis nekaltas. Taip pat daugelis kitų politikų ar kriminalinių nusikaltėlių šį būdą galėtų pasirinkti pasiteisinimui – jūs man užduokite klausimus, aš į juos atsakysiu per televiziją ir sugebėsiu įtikinti, kad esu teisus. Dar įdomiau, kai A.Brazauskas sako, kad ne Seimo komisijos, o teisėtvarka turi spręsti, ar buvo pažeidimų privatizuojant „Draugystę“. Juokinga, kai Valstybės turto fondas, kuris yra tiesiogiai pavaldus premjerui, pradeda tirti „Draugystės“ privatizavimo peripetijas. Išvados jau dabar aiškios, tačiau derybose dėl Europos Sąjungos paramos, „Mažeikių naftos“ privatizavimo ar kitų būsimų privatizavimų, mano nuomone, A.Brazauskas tampa jau nebereikalingas. Atėjo jo eilė pasitraukti.

Kam nebereikalingas?

Nebereikalingas tiems politikams, kurie sumodeliavo tą situaciją.

Ar nenorite jų įvardinti?

Manau, kad čia labai svarbus Seimo Pirmininko Artūro Paulausko vaidmuo.

Kitaip tariant, yra rengiamas kelias Viktorui Uspaskichui tapti premjeru?

Man sunku pasakyti, ar tiesiamas kelias V.Uspaskichui, ar kitam jų parinktam žmogui. Juk buvo kalbama, kad į šį postą būtų galima pasiūlyti ir Petrą Auštrevičių, nes V.Uspaskichas jį rėmė ir Prezidento rinkimuose. Gali būti, kad į premjero kėdę pretenduotų ir pats A.Paulauskas. Tačiau aš manau, kad, jeigu šiandien atėjo eilė pasitraukti A.Brazauskui, labai greitai ji ateis ir Valdui Adamkui.

Kodėl?

Logiška įvykių seka. Viskas prasidėjo nuo mano neteisėto nušalinimo iš Prezidento pareigų. Dar tada, kai vyko mano nušalinimo skandalas, susitikęs su premjeru A.Brazausku sakiau, kad jis bus kitas, kuris bus priverstas pasitraukti.

Tačiau jis tuo, matyt, nepatikėjo?

Man sunku pasakyti, ką jis manė, ir kokie dokumentai buvo dedami jam ant stalo vadinamojo „Prezidentinio skandalo“ metu. Vienas iš gandų yra toks, kad tuo metu A.Brazauskui buvo rodomi sociologiniai tyrimai, kurie toli gražu neatspindėjo realios padėties. Kitas gandas yra tas, kad tuomet, kai A.Brazauskas sakė, kad „grėsmės nacionaliniam saugumui“ yra cirkas, jis buvo perspėtas, kad ir jam gali būti iškelta byla. Kaip matome, tą procesą mes dabar ir turime. Tai ir yra atsakymas į Jūsų pirmąjį klausimą – kada privatizuotas viešbutis „Draugystė“? Dar 1997 metais. Nuo to laiko A.Brazauskas spėjo du kartus pabūti premjeru, tačiau problemų dėl šio privatizavimo jam nekildavo. Tai reiškia, kad ne viešbutis „Draugystė“ yra svarbiausias dalykas. Galbūt, kai kas nenori dalintis su AMB.

Tačiau V.Adamkus eina savo pareigas tik pusantrų metu, ir būtų keista, jeigu jis staiga imtų ir atsistatydintų?

Manau, kad V.Adamkus tikrai nemano, kad jam jau laikas pasitraukti iš Prezidento pareigų. Jis tikisi dirbti visą kadenciją, tačiau šiuo metu politinė situacija Lietuvoje yra tokia, kad nuo V.Adamkaus manymo nelabai kas priklauso.

Tai kodėl V.Adamkus parėmė A.Brazauską „Draugystės“ viešbučio skandale? V.Adamkus pasiūlė tirti šį reikalą teisėtvarkai, kurios atsakymas jau aiškus, nors visą laiką skelbėsi propaguojantis moralią politiką.

Dvigubi standartai Prezidento veikloje matyti visą tą laiką, kai jis eina pareigas. V.Adamkaus moto: „A.Zuoką aš myliu ir nenoriu jo atstatydinti. Kalbu apie demokratiją, tačiau KGB rezervistai A.Pocius ir A.Valionis toliau eina pareigas“. Prisiminkime skandalą, kai Druskininkuose buvo pastatyta „Statoil“ degalinė, ir buvo nukirstos kelios pušis. Nepaisant to, kad degalinės Druskininkams seniai reikėjo, ir V.Adamkus labai aštriai tuomet pasisakė prieš. Kodėl mes dabar negirdime griežtos V.Adamkaus pozicijos – arba Seimas turi elgtis pagal statutą ir sukurti komisiją, arba V.Adamkus, kaip valstybės vadovas, turi pasakyti A.Brazauskui, kad jis pasitrauktų? Ką reiškia kreipimasis į valstybės Turto fondą, kuris pavaldus Vyriausybei, tiriant premjero veiklą? Tai yra nesąmonė. Mano nuomone, V.Adamkus asmeniškai yra labai pažeidžiamas, ir dėl to jis yra priverstas taikytis su ta politine dauguma, kuri šiuo metu yra susiformavusi.

Kaip V.Adamkus yra pažeidžiamas?

Užtektų paliesti pilietybės suteikimo arba „Mažeikių naftos“ privatizavimo reikalus. Iš tikrųjų V.Adamkus yra labiausiai pažeidžiamas valstybės pareigūnas, koks tik šiandien begali būti.

Arba kad ir nuslėpti 250 tūkst. litų, kuriuos „Rubicon group“ sumokėjo V.Adamkui?

Tokių pavyzdžių mes galime rasti labai daug. Pirmosios kadencijos V.Adamkaus patarėjai prieš rinkimus rėmė jį įvairiomis sumomis, ir po rinkimų tapo patarėjais. Aš žiūriu per savo prizmę – kur čia yra viešųjų ir privačiųjų interesų derinimas? Liberaldemokratai yra išsiuntę paklausimą VSD ir pačiam V.Adamkui dėl V.Uspaskicho išsakytų minčių spaudoje, kad V.Adamkus yra suteikęs Lietuvos apdovanojimą aukšto rango KGB karininkui Jakuninui. Galų gale, pats banaliausias dalykas, kad demokratijos plėtra Lietuvoje yra nepatenkinti apie 70 proc. jos gyventojų, o mes tą demokratiją neva diegiame kitose šalyse, nors patys ja esame labai nusivylę.

Kas slypi už „Mažeikių naftos“ privatizavimo? Ar nėra taip, kad Vyriausybė yra pasirašiusi slaptų sutarčių su „Jukos“ dėl šios bendrovės valdymo? Ir kas trukdė panaikinti „Mažeikių naftos“ privatizavimo sutartį, nes pati pradžia, kai Ūkio ministras V.Babilius pasirašė šios įmonės valdymo sutartį su „Williams“, buvo neteisėta, kadangi V.Babilius neturėjo Vyriausybės įgaliojimų minėtoms sutartims pasirašyti?

Jam trukdė politinės daugumos valia. Kalbu apie konservatorius ir krikdemus, kurių noras lėmė, kad gamykla atitektų „Williams“.

Tačiau tai vyko 1998-1999 m., o 2000 metais Jūs jau buvote premjeru ir galėjote ją pakeisti? Ar nebuvo svarstoma to padaryti?

Buvo svarstomi įvairūs variantai, tarp jų ir kreiptis į teismą – panaikinti privatizavimo sutartį. Man tai padaryti pritrūko laiko. Šiuo metu pikti liežuviai kalba, kad kyšiams privatizuojant „Mažeikių naftą“ yra skirta 40 mln. litų, ir neva už tuos pinigus pirkėjas bus teisingas ir atitinkantis nacionalinio saugumo kriterijus. Jūsų laikraštyje skaičiau gerą pasakymą – jeigu gerai sumokėsi politikams, tai būsimasis „Mažeikių naftos“ pirkėjas atitiks visus keliamus kriterijus. Tačiau aš manau, kad bus taip – kadangi „Jukos“ kreditoriai yra ir Vakarų bankai, tai aukcione ši bendrovė bus parduota, ir viskas baigsis. „Mažeikių naftą“ nusipirks tas, kuris daugiausiai pasiūlys. Ne Lietuvai, bet „Jukos“.

Ar „Mažeikių naftos“ valdymo sutartyje nėra dalykų, kuo nors įpareigojančių Vyriausybę?

„Mažeikių naftos“ valdymo sutartis buvo reikalinga tik vienu atveju – kai „Williams“ įsigijo 33 proc. „Mažeikių naftos“ akcijų ir norėjo pati valdyti šią įmonę. Tačiau to negalėjo daryti pagal Akcinių bendrovių įstatymą. Todėl ir buvo pasirašyta valdymo sutartis. Tuo metu tai buvo nesąmonė – amerikiečiai turėjo tik trečdalį akcijų, kontroliavo visą bendrovę, ir Vyriausybė nesikišo į jos valdymą. Dabar, kai „Jukos“ turi 53 proc., jai valdymo sutartis nebereikalinga, ir aš manau, kad atėjo pats laikas ją naikinti.

Kokia ta sutartis buvo 1999 metais, aš gerai prisimenu, tačiau vėliau ji neva buvo pakeista Lietuvos naudai. Aš pats tos pakeistos sutarties nesu matęs.

Pagal valdymo sutartį „Williams“ neatsakė už jokią žalą, nepaisant „teisės ir teisingumo principų“?

Nė vienas plaukas nuo politikų galvos nenukrito dar 1999 m. privatizuojant „Mažeikių naftą“, nes tai buvo kolektyvinis sprendimas. O ministrai S.Kaktys ir G.Didžiokas, viceministras A.Bartulis buvo teisiami už tai, kad įkarščio valandėlę pasirašė sutartis, kurių nebuvo patvirtinusi Vyriausybė. Jie viršijo įgaliojimus, kuriuos Vyriausybė jiems buvo suteikusi. Štai už ką jie ir buvo patraukti atsakomybėn.

Taip, tačiau ar minėti ministrai netapo sąmokslo aukos – mat jiems pasirašyti sąmoningai buvo pakištos sutartys, nepatvirtintos Vyriausybės, ir jie jas pasirašė net neskaitę?

Šito nežinau.

Minėtoje byloje skaičiau, kad tuometinis Teisingumo ministras G.Balčiūnas per vieną naktį pakeitė savo nuomonę apie sutarčių su „Williams“ teisėtumą.

Iš tikrųjų dar tada, man būnant premjeru, G.Balčiūnas išdėstė man bent dešimt sutarties su „Williams“ punktų, kurie tikrai neatitiko nei Konstitucijos, nei įstatymų. Tačiau pasikalbėjęs su Seimo pirmininku V.Landsbergiu, jis man atvežė kitą dokumentą į namus – jame jau buvo parašyta, kad visos sutartys atitinka įstatymus. Pakeisti savo nuomonę jam užteko pokalbio su V.Landsbergiu.

Kitaip tariant, sutartis su „Williams“ pasirašę ministrai buvo sąmoningai pasirinkti puikiai žinant, kad už tuos darbus jiems teks sėsti į kalėjimą?

Ministras, kad ir koks jis bebūtų, neturėtų pasirašyti to, kam neturi Vyriausybės įgaliojimo, ir ko Vyriausybė nepatvirtino. Visi veiksmai buvo pridengti arba Seimo įstatymais, arba Vyriausybės nutarimais, tačiau kelios jų pasirašytos sutartys nebuvo Vyriausybės patvirtintos. Ar jie buvo sąmoningai pasirikinti, man sunku pasakyti. Gal ir aš buvau pasirinktas kaip premjeras, kuris pasirašytų tą sutartį, o paskui jam būtų galima suversti visą atsakomybę?

Ar Jūsų pasiūlymams panaikinti senaties terminus nusikaltimams prieš valstybę Seime buvo pritarta?

Yra surinkti Seimo narių parašai, pritariantys šiai iniciatyvai. Seime toks pasiūlymas buvo pateiktas ir jam pritarta. Bet kuriuo atveju, įstatymas neveikia atgaline data, todėl, jeigu ir bus priimtas, šis įstatymas negalios jau įvykusiems privatizavimams. Manau, Lietuvoje politika jau yra virtusi verslu. Daugelis politikų į Seimą yra atėję ne dėl valstybės gerovės, bet dėl kitų dalykų. Todėl man sunku patikėti, kad dabartinis Seimas pritartų liberaldemokratų iniciatyvai, kai dar liko neprivatizuotos tokios įmonės kaip „Klaipėdos nafta“, Rytų skirstomieji tinklai, Kaišiadorių hidroakumuliacinė elektrinė, „Lietuvos geležinkeliai“ ir daugelis kitų. Nereikia pamiršti ir kasmet gaunamų ES milijardų. Todėl manau, kad Seimas tai mūsų iniciatyvai tikrai nepritars. Nors, dar prieš ‚Mažeikių naftos“ privatizavimą mes siūlėme pakeisti baudžiamąjį kodeksą taip, kad atsakomybės už sunkius ekonominius nusikaltimus nebūtų galima išvengti ir po dešimties metų. Nenoriu būti blogas pranašas, tačiau bijau, kad tam pasiūlymui nebus pritarta.

Jeigu manote, kad V.Adamkus gali atsisakyti savo pareigų, kokie galimi kandidatai į šį postą?

Aš manau, kad to siekia A.Paulauskas.

Priešlaikinių Prezidento rinkimų?

Manau, jis to siekia.

Ar jis su tokia reputacija turi kokių galimybių būti išrinktas?

„Švariuose“ rinkimuose A.Paulauskas neturi galimybių būti išrinktas, tačiau man jau seniai nebe šešiolika metų, kad aš nematyčiau, jog tų rinkimų yra visokių.

Tačiau grubiai suklastoti rinkimų rezultatus vargu ar įmanoma?

Tai yra mano versija. Ar aš teisus – parodys laikas. Beje, lygiai prieš dvejus metus aš A.Brazauskui sakiau, kad jis bus kitas, priverstas pasitraukti. Dėl sutarties su „Williams“ taip pat sakiau, kad ji padarys didelę žalą Lietuvai. Taip ir atsitiko.

O kodėl Jūs manėte tada, kad A.Brazauskas bus pašalintas?

Tuomet A.Brazauskas buvo paprasčiausiai reikalingas perversmo organizatoriams įgyvendinti savo siekį. Tada buvo reikalingas, o dabar – jau nebe.

O koks V.Uspaskicho vaidmuo šioje istorijoje? Juk V.Adamkus jau dabar jam nebeslepia neapykantos?

Juk ir A.Brazauskas prieš rinkimus kalbėjo, kad su Darbo partija jam tikrai nepakeliui. O paskui staiga pakeitė savo nuomonę. Man sunku pasakyti, koks čia V.Uspaskicho vaidmuo, turint omenyje, kad Darbo partija buvo A.Paulausko atsarginis variantas, padėjęs jam išlaikyti valdžią.

Matyt, dabar kiekvieniems rinkimams bus kuriama nauja politinė jėga, padėsianti A.Paulauskui išlikti valdžioje?

Toks mechanizmas jau veikia. Spaudoje laikas nuo laiko vis parašoma, kad bus kuriama nauja partija, ateis naujas mesijas – gal jaunimo partija ar panašiai. Jiems reikia naujo fasado. Galbūt, juo taps ir Petras Auštrevičius.

Kiek girdėjau televizijos laidoje, esate pasiskolinęs 1,7 mln. litų ir vykdote investicinius projektus?

Aš esu nusipirkęs du žemės sklypus Palangos – Šventosios juostoje, šiuo metu yra atliekami detalūs projektai. Žadame statyti ten gyvenamuosius namus. Pastatysime tuos labai gerus ir labai kokybiškus namus ir būsime labai turtingi (juokiasi). Sklypai yra palei jūrą, pakrantės zonoje. Viena mano profesijų – statybininkas, šešerius metus esu dirbęs statybose. Manau, sugebėsiu pastatyti tuos namus.

Tačiau, ar pakaks paklausos tokiems brangiems pirkiniams?

Lietuva turi tik 99 kilometrus pajūrio, ir tai viskas. Vilnius gali plėstis į visas puses, o pajūris lieka vienas. Tai bus patrauklus dalykas ne šiandien, gal ne rytoj, tačiau po kelerių metų – tai tikrai.

Nepaisant to, kad Lietuvoje vasaros labai trumpos?

O kas čia blogo? Palangiškiai skundžiasi, kad šilta buvo tik du mėnesius per metus. Tačiau jie ten gyvena visus metus. Ir Nidoje gyvena. Ar nebūtų smagu pačiam važiuoti į savo namą pajūry visus metus pakvėpuoti, pasivaikščioti, pasportuoti?

Views All Time
Views All Time
2441
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!