Dėl Aplinkos ministerijos destruktyvios pozicijos

Dėl Aplinkos ministerijos destruktyvios pozicijos

Siūlome:

 • pripažinti, jog, KV ruošiant daugiabučio namo šilumos punkte, nėra ir nereikia KV tiekėjo. Šiame procese Šilumos ir Geriamojo vandens tiekėjai vykdo atskiras šilumos ir vandens tiekimo funkcijas ir už pateiktas paslaugas tiesiogiai atsiskaito su daugiabučio gyventojais;
 • aiškiai reglamentuoti Geriamojo vandens tiekėjo teises ir pareigas, atsiskaitant su daugiabučio gyventojais už geriamąjį vandenį, sunaudotą jų namo KV ruošimui, bei vykdant numatytą vandens skaitiklių aptarnavimo veiklą;
 • imtis iniciatyvos, kad būtų atšauktas Šilumos ūkio įstatymo 15 str.2p. pakeitimas;
 • peržiūrėti ir suderinti Vandens įstatymo nuostatas, esą, „prieštaraujančias“ TKVA būdo naudojimui;
 • pašalinti Šilumos ūkio įstatyme paliktus neapibrėžtumus dėl TKVA būdo

LR Ministrui pirmininkui ANDRIUI KUBILIUI

Kauno merui ANDRIUI KUPČINSKUI

Straipsniai 1 reklama

DĖL APLINKOS MINISTERIJOS DESTRUKTYVIOS POZICIJOS

Kauno savivaldybė, atsiliepdama į Kauno bendruomenių centrų asociacijos (toliau – KBC Asociacija) pasiūlymą (KBC Asociacijos 2009-10-28 raštas Nr.6, pridedame), 2009-11-24 suorganizavo pasitarimą – diskusiją „Tarpininkas tiekėjas ar tiesioginis karštu vandeniu apsirūpinimo būdas: kas naudingiau Vartotojui?“ (toliau – Pasitarimas)

Pasitarime be Savivaldybės institucijų bei jos valdomų įmonių ir NVO atstovų dalyvavo LR Aplinkos ministerijos Komunalinio ūkio departamento direktorius RIMGAUDAS ŠPOKAS, LR Energetikos ministerijos Energijos išteklių, elektros ir šilumos skyriaus vyriausiasis specialistas LAURYNAS GERIKAS, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos viceprezidentas ROMALDAS MORKVĖNAS.

Dėl tiesioginio (be tarpininkų) karštu vandeniu apsirūpinimo būdo,

perkant šilumą karštam vandeniui ruošti iš Šilumos tiekėjo, o geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti – iš Geriamojo vandens tiekėjo (toliau – TKVA būdas),

teisinio reglamentavimo

I. KBC Asociacijos nuomonė dėl TKVA būdo,

kai karštas vanduo (toliau-KV) ruošiamas daugiabučio šilumos punkte įrengtame šilumokaityje.

Pasitarime KBC Asociacijos nuomonę išreiškė tarybos narė ir KPBC „Dainava“ tarybos pirmininkė DAIVA VALENTAITĖ

1.1. KV ruošiant daugiabučio namo šilumos punkte, nėra ir nereikia KV tiekėjo, nes Vartotojui „pigiausia naudoti“ (Energetikos ministro 2009-03-12 raštas Nr.01EM-3-42) TKVA būdą.

Naudojant Šilumos ūkio įstatyme (toliau – Įstatymas) įteisintą TKVA būdą , dalyvauja du lygiaverčiai partneriai – Šilumos ir Geriamojo vandens tiekėjai, vykdantys atskiras šilumos ir vandens tiekimo funkcijas ir už pateiktas paslaugas tiesiogiai atsiskaitantys su daugiabučio gyventojais.

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėlių (toliai-Taisyklės):

289.3 punktas – nurodo, kad KV skaitiklius „aptarnauja Geriamojo vandens tiekėjas“

355, 356 ir 357punktai – aiškiai apibrėžia kas atlieka šilumos punkto, namo ir butų karšto vandens įrenginių priežiūrą

Todėl belieka aiškiai reglamentuoti Geriamojo vandens (toliau-GV) tiekėjo teises ir pareigas, vykdant numatytą KV skaitiklių aptarnavimo veiklą bei atsiskaitant su daugiabučio gyventojais už GV, sunaudotą jų namo KV ruošimui;

1.2 Tačiau TKVA būdo naudojimui sukurti nauji biurokratiniai trukdžiai

 • Kainų komisijos iniciatyva 2009-05-12 Seime priimtas Įstatymo (15 str.2 dalies) pakeitimas, skelbiantis, kad vartotojai, eilę metų naudoję TKVA būdą, nes KV ruošiamas jų daugiabučio šilumos punkte, dabar turi atlikti naujas „KV tiekėjo arba apsirūpinimo KV būdo“ pasirinkimo biurokratines procedūras. Tai turi daryti beveik trečdalis Lietuvos KV vartotojų, tarp jų ir virš 100 tūkstančių kauniečių
 • Kauno žmonių klaidinimas (mulkinimas) prasidėjo straipsniu „Karšto vandens kaina: sąžiningi moka už vagis“ ( „Kauno diena“ 2009-06-23). Jame Kainų komisijos Šilumos skyriaus vedėjas agituoja už KV tiekėjo pasirinkimą, esą, tada KV kainuotų „protingą“ kainą, sumažėtų „gyvatuko“ mokestis, būtų nutraukta „nenuspėjamų ir nepagrįstai didelių karšto vandens kainų pasiutpolkė“ ir t.t. Akivaizdu, kad tai nekorektiški, visuomenę klaidinantys populistiniai pažadai, skirti žmonėms sunkiai susivokiantiems įstatymų gausybėje.
 • Kol tie tūkstančiai kauniečių atliks „pasirinkimo procedūras“, „Kauno energija“ skelbiama KV tiekėju, aptarnaujančiu KV skaitiklius butuose

Tai ne KV tiekėjastai „ naujo KV mokesčio surinkėjas

Į tą KV mokestį į eina:

– Ne tik KV paruošimui sunaudotos šilumos ir GV kaina;

-Bet ir KV pardavimo mokestis, kuriame ne tik KV sąskaitų parengimo bei pateikimo kaina, .bet ir kaina už KV netektis visų daugiabučių tinkluose. Pastaroji įeina į kintamąją KV kainos dedamąją, todėl KV kaina gali keistis, tai reiškia KV kaina bus neskaidri, nes niekas jos nesukontroliuos.

-KV, ruošiamo šilumos tiekėjui priklausančiuose įrenginiuose, kaina didesnė 5%. Tai reiškia, kad ne tik šiluma, bet ir GV bei pardavimas KV kainoje pabrangsta 5%

Turėsime absurdišką situaciją, kai butuose greta stovinčius du vandens skaitiklius prižiūrės dvi atskiros organizacijos- „Kauno energija“ ir „Kauno vandenys“, kurioms mokėsime du atskirus skaitiklių aptarnavimo mokesčius. Tai reiškia , kad „Kauno energija“ turi kurti naujas struktūras ir ruoštis naujam vandens skaitiklių priežiūros verslui. Už visa tai, ką drįstame vadinti „Biurokratine puota“, turės užmokėti KV vartotojai

II. Destruktyvi Aplinkos ministerijos atstovo nuomonė

Aplinkos ministerijos atstovas RIMGAUDAS ŠPOKAS Pasitarime pareiškė:

„Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos nuomone geriamojo vandens tiekėjui draudžiama vykdyti bet kokią veiklą, nesusijusią su geriamojo vandens tiekimu, tai reglamentuoja Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas. Šilumos ūkio įstatyme ir su juo susijusiuose poįstatyminiuose aktuose yra numatyta, kas turi būti Karšto vandens tiekėju, o Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas prieštarauja, kad vandens tiekėjas vykdytų karšto vandens tiekėjo funkcijas. Dėl teisės aktų, reglamentuojančių Šilumos ūkio ir Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymų prieštaravimams pašalinti bus sudaroma darbo grupė, kaip patikino Energetikos ministerija, kuri užtikrins, kad šis klausimas būtų išspręstas. Įstatymus geriausiai išaiškina teismas. Aukščiausiojo Teismo nutartyje yra vienareikšmiai pasakyta, kad kol vartotojas pasirenka karšto vandens tiekėją, šilumos tiekėjas yra karšto vandens tiekėjas. Šilumos taisyklėmis reglamentuoti geriamojo vandens tiekimą- teisinis nelogiškumas. Taisyklės iškraipo Geriamojo vandens ir nuotekų šalinimo įstatymą. Vandens tiekėjams prižiūrėti svetimą turtą negalima. Šilumos tiekėjai atsisakė šios veiklos, kadangi ji nuostolinga ir norima primesti geriamojo vandens tiekėjams karšto vandens paslaugos kokybės priežiūrą ir atsakomybę. Prieš vartotoją turi būti atsakingas šito produkto kokybės gamintojas.“ (pagal Pasitarimo protokolą)

Pastabos

dėl Aplinkos ministerijos atstovo išreikštos nuomonės (toliau – AM nuomonė /pozicija)

AM pozicija destruktyvi, nes jos atstovas (aukšto rango AM pareigūnas):

 • Nenori suprasti/girdėti, kad, naudojant TKVA būdą, GV tiekėjas nevykdo ir nevykdys „KV tiekėjo funkcijų“ – jis tik tiekia GV (reikalingą KV ruošimui) ir už jį tiesiogiai atsiskaito su daugiabučio gyventojais;
 • Minėdamas „Aukščiausio teismo nutartį“, matomai, sąmoningai iškraipo esamą situaciją – nutyli, kad vartotojas gali pasirinkti ne tik „KV tiekėją“, bet ir TKVA būdą;
 • Minėdamas, kad „vandens tiekėjams prižiūrėti svetimą turtą negalima“, matomai, sąmoningai nepaaiškina apie kokį „turtą“ kalbama. Naudojant TKVA būdą, GV tiekėjai atsiskaito su vartotojais už sunaudotą GV (visoms reikmėms, tarp jų ir KV ruošimui) pagal butuose įrengtus skaitiklius, kurie (tiek GV tiek KV) paprastai priklauso Vartotojui arba GV tiekėjui;
 • Minėdamas, kad GV tiekėjui „norima primesti KV paslaugos kokybės priežiūrą ir atsakomybę“ iškraipo situaciją, nes, naudojant TKVA būdą, GV tiekėjas minėtų funkcijų neatlieka.

Akivaizdu, kad kategoriška ir destruktyvi AM pozicija, KV tiekimo organizavimo reglamentavimą, esą, „ginantį Vartotojų teises bei teisėtus interesus“ (KV ruošiant daugiabučio šilumos punkte) suka biurokratiniu ir Vartotojams nepriimtinu keliu.

Primename, kad KBC Asociacija 2009-02-10 rašte „Dėl Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos 2009-01-28 rašto Nr.20“ atkreipė Vyriausybės dėmesį į bendradarbiavimo stokos tarp ministerijų (Aplinkos ir Ūkio) problemą. Akivaizdu, kad minėta problema egzistuoja ir tarp Aplinkos bei Energetikos ministerijų.

PASTABA

Pridedame dviejų daugiabučių GV nuostolių jų KV sistemose ir paskirstytos šilumos KV temperatūros palaikymui duomenis (Priedai 1 ir 2). Iš jų akivaizdžiai matosi, kad KV deklaravimo tikslumui ir „gyvatuko“ mokesčio dydžiui turi įtakos ne tik „KV vagys“. Pridedami duomenys turėtų sudominti netik tuos, kurie „KV tiekėjo asmenyje mato KV vagių gaudytoją“, bet ir Kauno savivaldybės institucijas, kurios artimiausiu metu privalės apsispręsti – pritarti vandens skaitiklių priežiūros verslo kūrimui „Kauno energijoje“ ar žvelgti į ateitį ir kurti perspektyvų vandens skaitiklių priežiūros ūkį „Kauno vandenyse“

Remiantis aukščiau išdėstytais faktais p r a š o m e:

LR Vyriausybę ir Kauno Merą imtis priemonių, kad

Aplinkos ministerijos destruktyvi pozicija, netrukdytų TKVA būdo naudojimui, KV ruošiant daugiabučio šilumos punkte.

Žmonės nebūtų klaidinami (mulkinami), esą, papildomų KV sąskaitų išrašinėjimas ir naujas vandens skaitiklių priežiūros verslas šilumos tiekimo įmonėse gali būti naudingas Vartotojui.

Nebūtų reikalaujama, jog šimtai tūkstančių KV vartotojų, dešimtmečiais naudojusių TKVA būdą, vykdytų formalias jo pasirinkimo procedūras.

Tuo tikslu -BŪTINA

 • pripažinti, jog, KV ruošiant daugiabučio namo šilumos punkte, nėra ir nereikia KV tiekėjo. Šiame procese Šilumos ir Geriamojo vandens tiekėjai vykdo atskiras šilumos ir vandens tiekimo funkcijas ir už pateiktas paslaugas tiesiogiai atsiskaito su daugiabučio gyventojais;
 • aiškiai reglamentuoti Geriamojo vandens tiekėjo teises ir pareigas, atsiskaitant su daugiabučio gyventojais už geriamąjį vandenį, sunaudotą jų namo KV ruošimui, bei vykdant numatytą vandens skaitiklių aptarnavimo veiklą;
 • imtis iniciatyvos, kad būtų atšauktas Šilumos ūkio įstatymo 15 str.2p. pakeitimas;
 • peržiūrėti ir suderinti Vandens įstatymo nuostatas, esą, „prieštaraujančias“ TKVA būdo naudojimui;
 • pašalinti Šilumos ūkio įstatyme paliktus neapibrėžtumus dėl TKVA būdo

Šiame rašte išdėstytos nuostatos svarstytos ir joms pritarta KBC Asociacijos tarybos išplėstiniame 2009-12-08 posėdyje (Protokolo Nr. 11 )

Pagarbiai,

KBC Asociacijos tarybos pirmininkas Ramūnas Navickas

KBC Asociacijos tarybos pavedimu šį raštą parengė:

Pilietinės bendruomenės centro „Dainava“ tarybos pirmininkė Daiva Valentaitė

Kalniečių bendruomenės pirmininkas Vytautas Šimkus

Pridedama: 1 raštas ir 2 priedai (viso 7 lapai)

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *