|

Energetika, korupcija ir milijardas į kišenę? (3 dalis)

Pagal Šilumos ūkio įstatymą bei Energetikos ministro 2009 m. Gruodžio 22 d. Įsakymą Nr. 1-255 visi gyventojai iki šių metų gegužės pirmos dienos turėjo pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą bei karšto vandens tiekėją. Buvo galimybė pasirinkti: 1 būdas. Karštą vandenį daugiabutis namas perka iš vandens tiekėjo (su papildomu tarpininku UAB „Vilniaus energija“) ir jam atsiskaito pagal butuose įrengtus naujo tipo skaitiklių parodymus. Tam būtų reikalinga butuose pakeisti karšto vandens skaitiklius ir atsirastų naujas mokestis už skaitiklių aptarnavimą, kadangi karšto vandens tiekėjas, kuris pasirinkus antrąjį variantą būtų tik šilumos tiekėjas, nori visiems pasirinkusiems šį būdą įrengti naujus skaitiklius, kurie esą yra tobulesni, teisingesni ir geba nuotoliniu būdu perduoti duomenis apie suvartotą karšto vandens kiekį.

Įžūli ir negarbinga verslo grupuotės kova dėl šilumos ūkio nuomos sutarties pratęsimo Vilniuje
|

Įžūli ir negarbinga verslo grupuotės kova dėl šilumos ūkio nuomos sutarties pratęsimo Vilniuje

Straipsniuose, atspausdintuose „Respublika” 2010 m. birželio 29 d. „Brangios dujos neišblaivo valdžios”, taip pat „Vakaro žinios” 2010 birželio 30 d. „Kūrenant biokuru šiluma Vilniuje atpigtų 15 proc.”, bandoma įtikinti vilniečius ir miesto tarybos narius, kad būtina šilumos ūkio nuomos sutartį pratęsti dar 20-iai metų. Veikianti sutartis galioja iki 2017 metų. Antraip, Prancūzijos kompanija „Dalkia” gąsdina neinvestuosianti iki 2015 metų 670 mln. litų į biokuro deginimą bei taršos mažinimą. Dienraščio „Respublika” žurnalistas V. Užusienis nurodo, kad Prancūzijos investicijoms ypač priešinasi rusiškų dujų šalininkai, garsios partijos ir judėjimai, daug Vilniaus miesto tarybos narių. Neaišku, kieno pateikta medžiaga vadovaujasi žurnalistas skleisdamas melagingą informaciją vilniečiams ir miesto tarybos nariams. Manome, kad tai Rubikono grupuotės surežisuota ir pateikta informacija. Tikslas yra pratęsti nuomos sutartį dar 20 – iai metų ir pusdykiai pasiimti visą Vilniaus šilumos ūkio (elektrinės, katilinės ir kt.) pagrindinį turtą į savo rankas. Tuo tarpu, nugyventas šilumines trasas, į kurias jie mažai investuoja, su malonumu grąžins Vilniaus miesto savivaldybei. Mes žinome ir matome, kad apie tokį scenarijų Rubikono grupuotė svajoja nuo pat pirmos šilumos ūkio nuomos sutarties pasirašymo dienos. Iki šiol mums pavykdavo stabdyti šių tikslų realizavimą. Šilumos ūkio nuomos sutarties pakeitimai labai blogina Vilniaus miesto savivaldybės (šilumos vartotojų) sąlygas.

Energetika, korupcija ir milijardas į kišenę? (2 dalis)
|

Energetika, korupcija ir milijardas į kišenę? (2 dalis)

Pagal Šilumos ūkio įstatymą bei Energetikos ministro 2009 m. Gruodžio 22 d. Įsakymą Nr. 1-255 visi gyventojai iki šių metų gegužės pirmos dienos turėjo pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą bei karšto vandens tiekėją. Buvo galimybė pasirinkti: 1 būdas. Karštą vandenį daugiabutis namas perka iš vandens tiekėjo (su papildomu tarpininku UAB „Vilniaus energija“) ir jam atsiskaito pagal butuose įrengtus naujo tipo skaitiklių parodymus. Tam būtų reikalinga butuose pakeisti karšto vandens skaitiklius ir atsirastų naujas mokestis už skaitiklių aptarnavimą, kadangi karšto vandens tiekėjas, kuris pasirinkus antrąjį variantą būtų tik šilumos tiekėjas, nori visiems pasirinkusiems šį būdą įrengti naujus skaitiklius, kurie esą yra tobulesni, teisingesni ir geba nuotoliniu būdu perduoti duomenis apie suvartotą karšto vandens kiekį.

|

Seimas atmetė Šilumos ūkio įstatymo pataisas

J. Veselka (TTF). Gerbiamieji kolegos, gerbiamoji Danute, gerbiamasis Konstantinai, jus suklaidino. Štai skaitau 2 straipsnio 4 dalį: „Nustatant mokesčius už karštą vandenį su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis negali būti priskirtas ir išdalytas sumokėti vartotojams.“ Jūs dėl to visi džiūgaujate. Šitas įstatymas dabar įteisina, kad tie, kurie nemoka, kad jie ir nemokėtų. Ir taip per metus vien tik Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje susidaro 35 mln. Lt nuostolių. Ir jūs galvojate, kad tuos 35 mln. Lt šilumos tiekėjai padengs iš savo pajamų? (Balsai salėje) Naivūs žmonės. Jiems apribotas pelnas iki 5 %, jie permes į tuos neapskaitytus nuostolius, per dvejus metus susikaups 70 mln., nueis į Kainų komisiją, štai mūsų nuostoliai. Ir tada vėl tie, kurie nemokėjo ir nemokės, o bendrą tarifą padidins ir to tarifo sąskaita padengs jiems nuostolius. Taigi įstatymas labai keistai įteisina teisę nemokėti už suvartotą vandenį ir šilumą karštam vandeniui ruošti. Jeigu surasite kurioje nors Europos šalyje, kur numatyta nemokėti, būsiu labai laimingas. Nėra, tai yra ekonominis neraštingumas. Toliau. Nuotolinis nuskaitymas. Siūlėme parengti programą, kad būtų galima visur įvesti, deja, jūs nepritarėte ir to nėra, ir neįpareigojami, todėl viskas paliekama po senovei, išskyrus įteisinimą toliau nemokėti. O perkelti tarifą, kurie sąžiningai moka ir toliau mokės padidintu tarifu… Todėl atleiskite, ponai, tai apgavystė.

|

Prezidentė vetavo Šilumos ūkio įstatymo pataisas

Prezidentė Dalia Grybauskaitė vetavo Seimo patvirtintas Šilumos ūkio įstatymo pataisas ir grąžino jas parlamentui pakartotinai svarstyti. Šalies vadovės nuomone, šios įstatymo pataisos šilumininkams leistų nevaržomai didinti paslaugų kainas. “Seimo priimtos pataisos palieka akivaizdžias spragas šilumos gamybos monopolininkams pelnytis gyventojų sąskaita, nevaržomai didinant šilumos kainą, prisidengus biokuro ir kitų atsinaujinančių šaltinių naudojimu šilumos energijai gaminti. Tokių pataisų inicijavimas ir priėmimas Seime atspindi ne daugumos Lietuvos žmonių, o siaurus šilumos verslo ir jo lobistų interesus”, – teigia D. Grybauskaitė. Prezidentės nuomone, Šilumos ūkio įstatymas kaip tik ir turėtų užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimams, įdiegti konkurenciją šilumos gamybos rinkoje, įteisinti energijos šaltinių įvairovę, kas, kartu paėmus, turėtų atpiginti gyventojams kainas už šildymą. Tuo tarpu Seimo priimtos pataisos, pasak šalies vadovės, atvertų kelią šilumos monopolį turinčiam verslui iš biokuro gaminamą šilumą pardavinėti tokiomis pat kainomis, kaip ir iš gamtinių dujų pagamintą energiją, nors iš tikrųjų biokuro pagaminta šiluma yra pigesnė nei dujų. Prezidentė D. Grybauskaitė taip pat nepateisinamu laiko faktą, jog Seimo priimtos pataisos praktiškai reikštų, kad valstybė praranda galimybę ginti gyventojų interesus, efektyviai reguliuodama monopolines šilumos kainas.

|

S. Stoma siūlo stabdyti apsirūpinimo karštu vandeniu reformą

Parlamentaras Saulius Stoma pernai priimtą Šilumos ūkio įstatymo pataisą gyventojams patiems pasirinkti karšto vandens tiekėją laiko keliančia gyventojų sumaištį bei didžiulį nepasitenkinimą ir siūlo ją atšaukti. Tokią pataisą parlamentaras jau įregistravo Seimo posėdžių sekretoriate. Pasak S. Stomos, karšto vandens vartotojai verčiami iki balandžio 1 dienos priimti kolektyvinius sprendimus, kurių jie nesupranta. Biurokratai nesugeba paaiškinti, kuo nauja tvarka bus geresnė, tačiau kainuos ji brangiau, o žmonės patirs nepatogumų dėl skaitiklių keitimo ir jų priežiūros bei rodmenų kontrolės. “Siūlau nedelsiant stabdyti dar neprasidėjusią reformą, kol ji nesukėlė liūdnų pasekmių”, – sako S. Stoma. “Dabar galiojančiame įstatyme tarsi skelbiama pasirinkimo laisvė, tačiau realiai didžioji dalis vartotojų už karštą vandenį bus priversti atsiskaitinėti ne vandens, o šilumos tiekėjams. Šalto ir karšto vandens skaitikliai priklausys skirtingiems tiekėjams. Tai neracionalu ir aptarnavimo, ir kainos požiūriu. Todėl ir savivaldybėms siūlau susilaikyti nuo lėšų švaistymo, priverstinai kuriant naują vandens skaitiklių priežiūros verslą, kai tokia veikla jau užsiima tai pačiai savivaldybei priklausanti vandens tiekimo įmonė”, – teigia S. Stoma. Jo teigimu, pernai priimtas įstatymas sudarė sąlygas veikti karšto vandens tiekimo tarpininkams tuose daugiabučiuose, kuriuose karštas vanduo ruošiamas namo šilumos punkte.

Atviras laiškas pasiutpolkės “Pasirink karšto vandens tiekėją” sumanytojams ir vykdytojams
|

Atviras laiškas pasiutpolkės “Pasirink karšto vandens tiekėją” sumanytojams ir vykdytojams

Jau greitai bus trys mėnesiai, kai daugelį Lietuvos miestų, tame tarpe ir Kauną krečia pasiutpolkė “Pasirink karšto vandens tiekėją”. Ir po serijos susirinkimų, ir po užsakomųjų straipsnių spaudoje,energetikos ministerijos bei savivaldybės tinklalapyje, ir po išleistų šimtus tūkstančių litų paaiškinimams, agitacijai, vis tiek daugumai gyventojų taip ir lieka neaišku, ką gyventojai turi pasirinkti, jeigu jokio pasirinkimo nėra, jokių papildomų techninių priemonių neįdiegta, pasirinkimo kaip nebuvo, taip jo ir nėra, o po “menamo” pasirinkimo viskas lieka taip pat kaip buvo iki šiol, tai kam tas nereikalingas žodžių žaismas? Jei panagrinėti šilumos ūkio įstatymą atidžiau, tai reikia tikėtis, kad neužilgo turėsime tokią pat pasiutpolkę ir su šilumos tiekėjo pasirinkimu, nes tokios pat nuostatos jame įrašytos ir apie šilumos tiekėjo pasirinkimą. Žiūrėkite šilumos ūkio įstatymo 3 str. 1 dalį, o pagal šio straipsnio 3 dalį mes jau šokame pasiutpolkę dėl karšto vandens. Kam ši isterija su karšto vandens pasirinkimu reikalinga bei naudinga? Kad atsakyti į šį klausimą, pabandysiu pateikti šiek tiek istorijos: 1992 metais LR Vyriausybė, atsižvelgdama į sunkią padėtį, susidariusią energetikos sistemoje, nutarimu Nr.642 d. nustatė, kad vartotojams, savo lėšomis įsirengusiems apskaitos prietaisus, bus kompensuojama dalis lėšų.

Kauniečiai reikalauja, kad LR Seimas skubos tvarka atšauktų Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 2 p. 2009-05-12 pakeitimą
|

Kauniečiai reikalauja, kad LR Seimas skubos tvarka atšauktų Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 2 p. 2009-05-12 pakeitimą

Gerai žinoma, kad įsigyti paslaugą be tarpininkų yra pigiau ir skaidriau. Tuo labiau kai nėra konkurencijos ir paslauga perkama iš tokių monopolistų, kaip centralizuotos šilumos ir geriamojo vandens (GV) tiekėjų. Karštą vandenį (KV) ruošiant daugiabučio šilumos punkte, nėra ir nereikia KV tiekėjo, nes šiluma, reikalinga KV ruošti, perkama tiesiogiai iš Šilumos tiekėjo, o GV – iš GV tiekėjo (TKVA būdas). Juo naudojasi beveik trečdalis Lietuvos KV vartotojų. TKVA būdas yra „pats pigiausias, nes nėra tarpininko“, ką pripažino ir Energetikos ministras Arvydas Sekmokas (2009-03-12 raštu Nr.01EM-3-42, pridedame). Tačiau Lietuvoje perpardavinėjimo tradicijos yra gilios ir jos skatinamos pačiame aukščiausiame lygyje – „tobulinant“ įstatymus. Tai akivaizdžiai patvirtina prieš TKVA būdą vykdoma aktyvi kova, kuriai naudojami Šilumos ūkio įstatyme palikti neapibrėžtumai, sąmoningas vartotojų klaidinimas (populistiniai pažadai: „nutraukti nepagrįstai didelių KV kainų pasiutpolkę“, KV „protingą“ kainą, mažesnį „gyvatuko“ mokestį ir t.t.) ir iki šiol neišspręstas su GV tiekėju tiesioginio atsiskaitymo klausimas. LR Seime 2009-05-12 priimtas Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 2 p. pakeitimas (Įstatymo pakeitimas) atvėrė kelius tarpininkams – fiktyviems „KV tiekėjams“ ten kur KV netiekiamas (ruošiamas daugiabučio šilumos punkte), ir sukūrė prielaidas pigiausio be tarpininkų TKVA būdo panaikinimui. Todėl šis Įstatymo pakeitimas – neabejotinai korupcinis.

Dėl Aplinkos ministerijos destruktyvios pozicijos
|

Dėl Aplinkos ministerijos destruktyvios pozicijos

Kauno savivaldybė, atsiliepdama į Kauno bendruomenių centrų asociacijos (toliau – KBC Asociacija) pasiūlymą (KBC Asociacijos 2009-10-28 raštas Nr.6, pridedame), 2009-11-24 suorganizavo pasitarimą – diskusiją „Tarpininkas tiekėjas ar tiesioginis karštu vandeniu apsirūpinimo būdas: kas naudingiau Vartotojui?“ Pasitarime be Savivaldybės institucijų bei jos valdomų įmonių ir NVO atstovų dalyvavo LR Aplinkos ministerijos Komunalinio ūkio departamento direktorius RIMGAUDAS ŠPOKAS, LR Energetikos ministerijos Energijos išteklių, elektros ir šilumos skyriaus vyriausiasis specialistas LAURYNAS GERIKAS, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos viceprezidentas ROMALDAS MORKVĖNAS. Pasitarime KBC Asociacijos nuomonę išreiškė tarybos narė ir KPBC „Dainava“ tarybos pirmininkė DAIVA VALENTAITĖ. KV ruošiant daugiabučio namo šilumos punkte, nėra ir nereikia KV tiekėjo, nes Vartotojui „pigiausia naudoti“ (Energetikos ministro 2009-03-12 raštas Nr.01EM-3-42) TKVA būdą. Naudojant Šilumos ūkio įstatyme (toliau – Įstatymas) įteisintą TKVA būdą , dalyvauja du lygiaverčiai partneriai – Šilumos ir Geriamojo vandens tiekėjai, vykdantys atskiras šilumos ir vandens tiekimo funkcijas ir už pateiktas paslaugas tiesiogiai atsiskaitantys su daugiabučio gyventojais.

Energetika, korupcija ir milijardas į kišenę?
|

Energetika, korupcija ir milijardas į kišenę?

Pagal Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio pakeitimą, gyventojai iki šių metų balandžio pirmos turi pasirinkti karšto vandens tiekimo būdą. Yra galimybė pasirinkti: 1 būdas. Karštą vandenį daugiabutis namas perka iš vandens tiekėjo (su papildomu tarpininku UAB „Vilniaus energija“) ir jam atsiskaito pagal butuose įrengtus naujo tipo skaitiklių parodymus. Tam būtų reikalinga butuose pakeisti karšto vandens skaitiklius ir atsirastų naujas mokestis už skaitiklių aptarnavimą, kadangi karšto vandens tiekėjas, kuris pasirinkus antrąjį variantą būtų tik šilumos tiekėjas, nori visiems pasirinkusiems šį būdą įrengti naujus skaitiklius, kurie esą yra tobulesni, teisingesni ir geba nuotoliniu būdu perduoti duomenis apie suvartotą karšto vandens kiekį. Pasirinkusiems šį būdą padidės 1 kubinio metro karšto vandens kaina, nes tiekėjas esą dėl to patirtų papildomų išlaidų: tektų skaičiuoti geriamojo vandens suvartojimą, atsiskaityti už jo sunaudojimą, nuolat bendrauti su vartotojais ir pan. Atsiras naujas atsiskaitomųjų karšto vandens prietaisų (butų karšto vandens skaitikliai) aptarnavimo mokestis – 86 lt 68 cnt (per metus). Karšto vandens apskaitos prietaisai visą parą spinduliuos mikrobangas (2.4 Ghz ruože). Visa tai bus daroma prie gyvybės šaltinio VANDENS. Jūsų bute bus 4 skaitikliai skleidžiantys elektromagnetines bangas. Iš viso bus ~210-500 mikro bangų spinduliavimo šaltinių vienam namui.