Reikalaujame, kad LR Seimas skubos tvarka atšauktų Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 2 p. 2009-05-12 pakeitimą, kaip korupcinį ir žalingą KV vartotojų interesams. Kreipimasis parengtas, Kaune 2010-02-04 vykusio susirinkimo (dalyvavo beveik 300 kauniečių, tarp kurių didelė dalis DNSB pirmininkų)

2010-02-09 Nr.BC-18 KREIPIMASIS į LR Seimo pirmininkę IRENĄ DEGUTIENĘ, LR SEIMO NARIUS

Dėl Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo Nr.XI-250 15 str.2p. pakeitimo atšaukimo

Gerai žinoma, kad įsigyti paslaugą be tarpininkų yra pigiau ir skaidriau. Tuo labiau kai nėra konkurencijos ir paslauga perkama iš tokių monopolistų, kaip centralizuotos šilumos ir geriamojo vandens (GV) tiekėjų. Karštą vandenį (KV) ruošiant daugiabučio šilumos punkte, nėra ir nereikia KV tiekėjo, nes šiluma, reikalinga KV ruošti, perkama tiesiogiai iš Šilumos tiekėjo, o GV – iš GV tiekėjo (TKVA būdas). Juo naudojasi beveik trečdalis Lietuvos KV vartotojų.

TKVA būdas yra pats pigiausias, nes nėra tarpininko, ką pripažino ir Energetikos ministras Arvydas Sekmokas (2009-03-12 raštu Nr.01EM-3-42, pridedame). Tačiau Lietuvoje perpardavinėjimo tradicijos yra gilios ir jos skatinamos pačiame aukščiausiame lygyje – „tobulinant“ įstatymus. Tai akivaizdžiai patvirtina prieš TKVA būdą vykdoma aktyvi kova, kuriai naudojami Šilumos ūkio įstatyme palikti neapibrėžtumai, sąmoningas vartotojų klaidinimas (populistiniai pažadai: „nutraukti nepagrįstai didelių KV kainų pasiutpolkę“, KV „protingą“ kainą, mažesnį „gyvatuko“ mokestį ir t.t.) ir iki šiol neišspręstas su GV tiekėju tiesioginio atsiskaitymo klausimas.

LR Seime 2009-05-12 priimtas Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 2 p. pakeitimas (Įstatymo pakeitimas) atvėrė kelius tarpininkams – fiktyviems „KV tiekėjams“ ten kur KV netiekiamas (ruošiamas daugiabučio šilumos punkte), ir sukūrė prielaidas pigiausio be tarpininkų TKVA būdo panaikinimui. Todėl šis Įstatymo pakeitimas – neabejotinai korupcinis

Pastaba: Primename, kad į minėtą Įstatymo pakeitimą LR Specialiųjų tyrimų tarnyba (2009-05-14 raštas Nr.4-01-1494) atkreipė Seimo Antikorupcijos komisijos dėmesį ir kitu aspektu „dėl šilumos tiekėjo vykdomų veiklų apskaitos skaidrumo“.

Dėl Įstatymo pakeitimo situacija Kaune: · „Kauno energija“, beprasmiškai švaistydama lėšas, išsiuntinėjo KV vartotojams virš 100 tūkstančių laiškų. · Virš 100 tūkstančių vartotojų, kurių daugiabučio šilumos punkte ruošiamas KV, turi vykdyti formalias „pasirinkimo“ procedūras, kai nėra ko rinktis, nes KV niekas netiekia. ·

Reikalaujama „rinktis“, neišsprendus, kaip bus atsiskaitoma su „Kauno vandenimis“, pasirinkus TKVA būdą. · Kauno savivaldybė numato kurti „Kauno energijoje“, jos veiklai nebūdingas, KV skaitiklių aptarnavimo struktūras (tokio projekto įgyvendinimo kaina 30 mln.Lt), tartum KV skaitikliai skirtųsi nuo GV skaitiklių, ir jų negalėtų aptarnauti ta pati vandens tiekimo įmonė, atsiskaitanti su vartotojais už visą daugiabutyje sunaudotą GV.

Todėl Reikalaujame, kad LR Seimas skubos tvarka atšauktų Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 2 p. 2009-05-12 pakeitimą, kaip korupcinį ir žalingą KV vartotojų interesams. Kreipimasis parengtas, Kaune 2010-02-04 vykusio susirinkimo (dalyvavo beveik 300 kauniečių, tarp kurių didelė dalis DNSB pirmininkų) Dėl biurokratinių trukdymų naudotis pigiausiu be tarpininkų KV apsirūpinimo būdu (Susirinkimas), pavedimu.

Minėtame kauniečių Susirinkime dalyvavo du Seimo nariai SAULIUS STOMA bei VYDAS GEDVILAS ir Kainų komisijos, Energetikos bei Aplinkos ministerijų, Vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Kauno savivaldybės atstovai. Kreipimuisi pritarta KBC Asociacijos 2010-02-09 tarybos posėdyje.

Kauno bendruomenės asociacijos tarybos pirmininkas Ramūnas Navickas

Kreipimąsi parengė Susirinkimo organizatoriai –

Kauno pilietinės bendruomenės centro „Dainava“ atstovai:

pirmininkė Daiva Valentaitė,
Ričardas Ščerbauskas,
Romualdas Ziutelis.

Views All Time
Views All Time
1355
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!