J.Varkala: “Sunaikinti būsit, ponai „europiečiai“!”

J.Varkala: "Sunaikinti būsit

Mačiau svajonėse Europą Moterį su 12 žvaigždžių. O ko čia dėtas „vaisingumo simbolis“ iš mirusių kultūrų? Ar nereikės europiečiams gėdytis Apokalipsės Moters su dvylika žvaigždžių?

Matau šiandien Europą, išmokusią gaminti ir vartoti, dažnai pametusią šeimos jaukumą, meilę iškeitusią į seksą. Šou dievaičiai, jų, naujųjų europiečių, aistrų atvaizdai – visai kaip mirštančios senosios Graikijos dievai, niekšingi ir suskilę viduje. Nors nieko nebesukuria,pasirodo kaip dievai ir apipilami pinigais daugiau nei mokslininkai, išradėjai, filantropai… Ką ten motina Teresė prieš Džeksoną… prieš žvaigždžių grimasas ir triukšmą…

Ir sako jie, senosios Europos išminčiai, – mes čia atsilikę, homofobai… Ar reikia mūsų krašte paradų su aistrų aukomis, kur, manau, kaip simbolis bus nešamas „falas“? Tai – ne nauja žmonijos istorijoje: mes randame Babelių griuvėsius…

Straipsniai 1 reklama

Žmoniškas seksualumas pirmiausia tarp asmenų, pareiškusių ištikimybe vienas kitam, tarp žmonių, kurie pasirengę puoselėti vienas kito gyvenimą, pasirengę rūpesčiu vienas kitą apglėbti…

O ką čia mums Europa siūlo? Ką paremia kaip vargšus? Negirdėjau, kad būtų skriaudžiami homoseksualūs žmonės… Gal kas pogromą sapnavo, gal ignoravo darbe,bet, regis, negirdėjau tokių pareiškimų ir bylų… Gal Irane mėgintų pažygiuoti, ar kokiuose Emiratuose – ten dar nebuvę, nebuvę labiau nei Vilniuje ar bent Ankaroje…

Homoseksualumas žmogui yra NENATŪRALUS, ką Briuselis besakytų, BET NATŪRALI ŽMOGUI YRA MEILĖ, KAD IR HOMOSEKSUALI MEILĖ, BET BŪTENT – MEILĖ…

Kinietis prieš tūkstantmečius kalbėjo: žydi slyvos, bet aš jų nematyčiau, jei nebūčiau įsimylėjęs… Taigi, kam reikalingos eisenos su „falais“? Gal manot, kad heteroseksualai turi nešti „putę“? Tai būtų kilniau – ne kas sėja, bet kas augina…

Nemanau, kad homoseksualumas – gėris, bet gerbiu tuos žmones. Bet kas sako, jog tai – gėrybė, siekiamybė, juo labiau slapčia įsėlina kaip žmoniškumo gynėjai, manau, – tai bjaurybė, norinti jaunimui primesti iškreiptą žmogaus seksualumo supratimą… Vartokit vienas kitą, hetero ar homo… jūs partneriai… Seksualus tai, reiškia, tobulas… Tai kelias į žmogiškumą nualinančias orgijas ir degradaciją – nes ir graikų romėnų civilizacija pasibaigė pirtyse su berniukais… Tokia buvo žmogėdrystės forma…

Pedofilija – tai vaikėdystė, bet, kas ją dengia – aukšti dvasininkai, teisininkai, ar šiaip duonos valgytojai, yra nusikaltimo bendrai, kaip ir tie, kas kuria pateisinimus, kad tai visai natūralu, kaip pvz: profesorius G.B.Deriaginas. Štai ką jis teigė: “Antai, pedofilija ir pederastija graikams reiškė jaunuolio intelektualiojo, dvasinio ir fizinio vystymosi bei tobulėjimo pagrindą. Jaunuolio sielos bei kūno simetrija ir harmonija buvo laikoma valstybiniu idealu. Paprasčiausiu bei natūraliausiu būdu šiam idealui pasiekti graikams buvo tapusi meilė berniukams, anot Platono, auklėtiniams. Mokytojo ir mokinio dvasinio prado bei fizinių kūnų susiliejimas buvo laikomas tobuliausiąja meilės išraiška (vadinamoji Platoniška meilė – homoseksuali, krikščionybės laikais sąvoka buvo iškraipyta, tad nūdien traktuojama kitaip).”

Tai va, puritoniška krikščionybė pagadino gerus Platoniškus Europos papročius. Manau, kad šitie ponai septyniskart kaltesni už pedofilus praktikus, nes nužudo tiesą apie žmogų. Tiesą, kurią paskelbė Kristus. Žmogaus asmuo – Dievo švetovė…

Žmogus gali pažinti tiesą, bet negali jos sukurti. Mes – ne nabašnikės Platono Graikijos vaikai, o krikščioniškos civilizacijos žmonės, ir, čia atėję ieškoti gerbūvio, turėtų palikti namie savo papročius, nuo kurių pabėgo.Visokių niekšybių padaro žmonės, bet didžiausia yra blogį pavadinti gėriu…

Net ir romėnai suprato – “Justitia sui ipsijus vindex” (tiesa atkeršija už save). Kaip? Solženycinas rašė (tik ne apie Denysovyčių Gulage) apie Ameriką: prieš 40 metų dingo elektra Niujorke, tai žmonės nešė žibintus vienas kitam, dalijosi maistu. O kai jis kalbėjo, tais laikais amerikonai, jau patobulėję, ėjo plėšti vieni kitų…

Žemės drebėjimai praėjo… Manot, ten žmonės dieviškumu pražydo? Tai ne Jakutija, kur daugelis paskutiniu kąsniu dalijos…

Tai ką gi gali mums pasiūlyti Jėzų iš Nazareto pamiršusi Europa? Laisvą rinką ir seksą be tabu. Jie patys jau seniai pamiršo Kristaus kalbą… Pamiršo Tiesą apie žmogų parašytą istoriniu Jėzumi-Dievu. Pamiršo net profesionalai, nes net darbovietes parduoda. Reikėjo krikščioniško gyvenimo, o ne mokslų apie Kristų.

Išaukštintoji moteris, išaukštintoji žmonija su 12 žvaigždžių… Ar šis simbolis dar Europai tinka? Gal vaisingumo simbolį jau rinksis… tobulėja…

Jos, Moters iš Apokalipsės, atvaizdą randame ir mūsų žemėje – moteris priglaudusi nuo nacių žyduką, žmogus, besidalijantis maistu su nepažįstamu belaisviu, moterys, išlaukusios savo berniukų iš Sibiro tolybių… Tai dieviškumu sušvitus žmonija.

Mes, čia išlaikę žmoniškumą ir apgynę KOVO VIENUOLIKTOSIOS galimybę, nors ir nukraujavę, pabėgėliais galime priminti Europai, kad ją velnias nunešė į vartojimo orgijas, į žmogiškos atsakomybės praradimą…

Supūsit, ponai, besivadinatys europiečiais, jau pūstat… Nesiūlykit mums savo gėrybių, pažymėtų „vaisingumo simboliu“. Prasigersit, prasinarkotinsit, prasiseksuosit… Mes turime SENĄ NAUJIENĄ IŠ JERUZALĖS – mes turime simbolį, stovėjusį ir stovintį kelių ir mūsų gyvenimų kryžkelėse… Jų daug pristatė, tik gal europietiška bėda, kad daugelis pamiršo, ką tai reiškia…

Tai – ne koks religinio verslo simbolis… Ir rūpintojėlis, galvą pasirėmęs mąsto, ką rinksis Lietuva, – nejau „vaisingumo simbolį“?

Krikščioniškumo nedaug beliko… Išgelbėk draugą – liko praeityje… Užmaut prezervatyvą – svarbesnis mokslas nei išmokti emocinės savivokos… Laisvas ne tas, kas laisvas nuo Maskvos, bet kas sugeba įsakyti pats sau – taip sakytų senas graikas, laisvesnis už savo krašto dievus…

Bambaliai ir kaukolinė nusiaubė labiau nei kolektyvizacija – tada atėmė turtą, o dabar – žmoniškumą, apiplėšė daugelio žmonių vaikystę… Dar liko laisvų žmonių, gal kartais kiek piktų… Bet pyktis, kaip ir skausmas, natūraliai liudija problemą, budina veiklai… Ne keikti, o veikti, kol nenuvekė mūsų ši vartotojų kultūra.

Sunaikinti būsit, ponai „europiečiai“, – tik ne siera iš dangaus, o jūsų minčių kūriniais ir rankų darbais… Nusipurtys Žemyna…

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *