„Straipsniai.lt“ portale publikuojami visi redakcijai atsiųsti laiškai, kuriuose neanoniminiai arba visuomenėje išgarsėję anoniminiai autoriai išreiškia savo poziciją įvairiais visuomenei aktualiais klausimais. Redakcija už laiško informacijos turinį neatsako, tai yra subjektyvi autoriaus nuomonė.

Reikalaujame, kad LR Seimas skubos tvarka atšauktų Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 2 p. 2009-05-12 pakeitimą, kaip korupcinį ir žalingą vartotojų interesams.

2010-08-01

KREIPIMASIS į LR Seimo pirmininkę IRENĄ DEGUTIENĘ,
LR SEIMO NARIUS, LR Ministrą pirmininką ANDRIŲ KUBILIŲ

Dėl Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo Nr.XI-250 15 str. 2p. pakeitimo atšaukimo

Pagal Šilumos ūkio įstatymą bei Energetikos ministro 2009 m. Gruodžio 22 d. Įsakymą Nr. 1-255 visi gyventojai iki šių metų gegužės pirmos dienos turėjo pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą bei karšto vandens tiekėją. Buvo galimybė pasirinkti:

1 būdas. Karštą vandenį daugiabutis namas perka iš vandens tiekėjo (su papildomu tarpininku UAB „Vilniaus energija“) ir jam atsiskaito pagal butuose įrengtus naujo tipo skaitiklių parodymus. Tam būtų reikalinga butuose pakeisti karšto vandens skaitiklius ir atsirastų naujas mokestis už skaitiklių aptarnavimą, kadangi karšto vandens tiekėjas, kuris pasirinkus antrąjį variantą būtų tik šilumos tiekėjas, nori visiems pasirinkusiems šį būdą įrengti naujus skaitiklius, kurie esą yra tobulesni, teisingesni ir geba nuotoliniu būdu perduoti duomenis apie suvartotą karšto vandens kiekį.

a) Pasirinkusiems šį būdą padidės 1 kubinio metro karšto vandens kaina, nes tiekėjas esą dėl to patirtų papildomų išlaidų: tektų skaičiuoti geriamojo vandens suvartojimą, atsiskaityti už jo sunaudojimą, nuolat bendrauti su vartotojais ir pan.

b) Atsiras naujas atsiskaitomųjų karšto vandens prietaisų (butų karšto vandens skaitikliai) aptarnavimo mokestis – 86 lt 68 cnt (per metus).

c) Karšto vandens apskaitos prietaisai visą parą spinduliuos mikrobangas (2.4 Ghz ruože). Visa tai bus daroma prie gyvybės šaltinio VANDENS. Jūsų bute bus 4 skaitikliai skleidžiantys elektromagnetines bangas. Bendras spinduliavimo kiekis (SAR*) virtuvėje ir „WC“, sieks 4 W kilogramui kūno svorio. Iš viso bus ~210-500 mikro bangų spinduliavimo šaltinių vienam namui. Prie bendros spinduliuotės prisidės ir nuolat kišenėje ar ant stalo esantis mobilusis telefonas,  Jūsų ar kaimynų: GSM, GPS, „bluetooth“ įrengimai ir „Wi-Fi (Wireless)“ tinklai. Elektromagnetinių bangų poveikis proporcingas spinduliuotės galiai. Elektromagnetinis spinduliavimas kenkia žmogaus sveikatai. Mokslininkai nustatė, kad elektromagnetiniai laukai ypač pavojingi vaikams, kurių dar nesusiformavęs organizmas ypač jautrus tokių laukų poveikiui.
 
* Specific Absorption Rate – radijo bangų poveikis. SAR leistina norma yra 2,0 W/kg.

d) Vanduo kurį gersite bus paveiktas elektromagnetinėmis bangomis.

e) Ateityje „monopolistas“ nepraleis progos padidinti mokestį už skaitiklių aptarnavimą. Kas galėtų paneigti,  kad šis mokestis (vienam butui) 2011 metais nebus 100 lt, 2012 – 120 lt, 2014 – 150 lt.

2 būdas. Geriamasis vanduo yra perkamas iš geriamojo vandens tiekėjo, o šiluma jam pašildyti – iš šilumos tiekėjo (be papildomo tarpininko – karšto vandens tiekėjo dalyvavimo). Pasirinkusiems šį būdą gyventojams už geriamąjį vandenį tektų atsiskaityti pagal geriamojo vandens skaitiklio parodymus, kuris įrengtas daugiabučio namo įvade. O už šilumą geriamajam vandeniui pašildyti – pagal viso namo šilumos suvartojimą. Tai yra namo suvartotas geriamasis vanduo ir šiluma tam vandeniui pašildyti būtų išdalinama visiems namo gyventojams.

Jei Jūsų name gyvatuko mokestis nesiekia 50 lt, yra tikslinga rinktis antrąjį karšto vandens tiekimo būdą.

Pasirinkusiems šį būdą tam tikrais atvejais pasikeitimų būtų mažiausiai. Ir toliau būtų už karštą vandenį atsiskaitoma nustatytomis ir dabar galiojančiomis kainomis, ir dabar galiojančia tvarka.

Nepasirinkusiems karšto vandens tiekimo būdo, nuo 2010 metų gegužės 1 dienos buvo automatiškai parinktas pirmasis, todėl kai kurių mūsų laukia ne itin maloni žinia – padidėjusios sąskaitos už komunalines paslaugas.

Karšto vandens tiekimo būdą namui galima keisti ir po 2010 metų gegužės pirmos. Tam yra reikalingas tik bendras, visų namo gyventojų sutarimas. Apie namo gyventojų apsisprendimą, kuris būdas yra pasirinktas reikia raštu pranešti savo geriamojo vandens ar šilumos tiekėjui.

Žmonių apiplėšimo aritmetika

Apsirūpinimo karštu vandeniu būdai ir kainos* (su 9 proc. PVM):

* Vilniaus 205 – oji daugiabučių namų savininkų bendrija „Ozas”

a) Be karšto vandens tiekėjo:

šilumos energijos geriamojo vandens pašildymui kaina – 11,7295 Lt / m3,
(Vandens pašildymo kainos struktūra. 1m3 karšto vandens paruošti reikia 51 kWh šilumos energijos. Liepos mėn 1 kWh kaina – 0,22999 Lt, tad 1 m3 karšto vandens paruošti kainuoja 51 * 0,22999 = 11,7295 Lt)

b) Jei karšto vandens tiekėjas yra „Vilniaus energija”:

kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių ir šilumos kaina nediferencijuota pagal šilumos punktų nuosavybę (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 17,3637 Lt / m3.

„Naujasis nuotėkų tvarkymo mokestis tarpininkui” – 5,6342 Lt / m3.

Vykinto Gervaldo šeima, Liepos mėnesį sunaudojo 8 kubinius metrus karšto vandens.

8 * 5,6342 = 45,0736 Lt.

Tad dėka korumpuotų Seimo lobistų, iš mūsų šeimos buvo nusavinti – 45 lt.

Teoriškai** paskaičiuokime kiek vilniečiai sumokėjo „Nuotėkų tvarkymo – mokesčio už orą”:

Vilniaus mieste yra per 7 000 daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriose yra įsisteigusios 1147 daugiabučių namų bendrijos.

1 namas – 132 * 45,0736 – 5949,7152 lt
10 namų – 59497,152 lt
100 namų – 594971,52 lt
7000 namų – 41 milijonas 648 tūkstančiai 6 litai ir 40 centų

„Nuotėkų tvarkymo – mokesčio už orą” kaina (per metus):

1 namas – 5949,7152 x 12(mokestis už 12 mėnesių) = 71396,5824 lt
10 namų – 713965,824 lt
100 namų – 71 milijonas 396 tūkstančiai 582 litai ir 40 centų
7000 namų – 4 milijardai 997 tūkstančiai 768 litų

** 1 namas – 132 butai.

Vilniaus miesto gyventojų „vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo” mokestis per metus gali sudaryti – 1 milijardą litų.

ŽMOGAU, NEPASIDUOK MONOPOLISTAMS IR SEIMO LOBISTAMS „prastūmusiems“ ydingą Šilumos ūkio įstatymo pakeitimą.

Namo gyventojai turėtų kuo skubiau pasirašyti, kad pasirinktas 2-asis karšto vandens tiekimo būdas.

Parašus turėtų „surinkti“ namo komendantas, arba iniciatyvūs ir laisvo laiko turintys gyventojai.

Kiek kainuos naujieji skaitikliai, pasirinkus pirmąjį variantą:

Daugiabučio namo Architektų g. 55 gyventojams

Pavadinimas

Kaina Lt be PVM

Kiekis

Suma be PVM

Karšto vandens skaitiklis Wehrle Qn 1,5 m3/h, ilgis 80/110 mm

33,60

132

4435,20

Radio modulis Sontex 581, montuojamas į skaitiklį

114,00

132

15048,00

Radio modemas Sontex 636, duomenų nuskaitymui WalkBy

2900,00

1

2900,00

Delninis kompiuteris HP IPAQ 214 CLASSIC

1474,00

1

1474,00

Radio modulio montavimas, programavimas

15,00

132

1980,00

Programinė įranga Sontex 916 duomenų nuskaitymui

nemokama

1

Programinė įranga Tools 916 duomenų apdorojimui

nemokama

1

Viso:

25837,20

PVM 21 %:

5425,81

Viso su PVM:

31263,01 

Paprasta aritmetika:

Visi skaičiavimai teoriniai, paskaičiuota, kad 1 name gyvena 132 gyventojai. 

Skaitiklių įrengimas

Vilniaus mieste yra per 7 000 daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriose yra įsisteigusios 1147 daugiabučių namų bendrijos.

1 namas – 32 000 lt
10 namų – 320 000 lt
100 namų – 3 milijonai 200 tūkstančių  litų
7000 namų –  224 milijonai litų

Mokesčiai už skaitiklių priežiūrą (per  metus):

1 namas – 132 butai x 89 lt 68 cnt (mokestis už 12 mėnesių)  = 11837,76 lt
10 namų – 118377,60 lt
100 namų – 1 milijonas 183 tūkstančiai 776 litai
7000 namų – 82 milijonai 864 tūkstančiai 320 litų

Mokesčiai už skaitiklių priežiūrą (per  10 metų*)

*jeigu monopolistas nepadidins mokesčio už skaitiklių aptarnavimą):

1 namas – 118 tūkstančių 377 litai ir 60 cnt
10 namų – 1 milijonas 183 tūkstančiai 776 litai
100 namų – 11 milijonų 837 tūkstančiai 760 litų
7000 namų – 828 milijonai 643 tūkstančiai 200 litų

Ateityje „monopolistas“ nepraleis progos padidinti mokestį už skaitiklių aptarnavimą

Vilniaus miesto gyventojų „aptarnavimo“ mokestis* per dešimt metų gali sudaryti – 1 milijardą litų.

*Vilniaus mieste

1. Reikalaujame, kad LR Seimas skubos tvarka atšauktų Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 2 p. 2009-05-12 pakeitimą, kaip korupcinį ir žalingą vartotojų interesams.

2. Reikalaujame, priimti įstatymą draudžiantį naudotis tarpininkų paslaugomis energetikos; šilumos, dujų, elektros, vandens, nuotekų šalinimo, komunalinių paslaugų, kitoms monopolinėms įmonėms ir perkant arba atliekant paslaugas, darbus iš savivaldybių ar valstybės biudžeto nepriklausomai nuo įmonių nuosavybės formos. Tai duos galimybę atpiginti kainas ir sutaupyti biudžeto lėšas, bei mažinti korupciją.

3. Visuomenė turi žinoti, kas atsakingas už  korupcinį ir žalingą Lietuvos vartotojų interesams Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 2 p. 2009-05-12 pakeitimą.

Pasirašytos peticijos:

JEI NORIME PIGESNIO ŠILDYMO ir ELEKTROS UŽDRAUSKIME TARPININKUS

Priimti įstatymą draudžiantį naudotis tarpininkų paslaugomis energetikos; šilumos, dujų, elektros, vandens, nuotekų šalinimo, komunalinių paslaugų, kitoms monopolinėms įmonėms ir perkant arba atliekant paslaugas, darbus iš savivaldybių ar valstybės biudžeto nepriklausomai nuo įmonių nuosavybės formos. Tai duos galimybę atpiginti kainas ir sutaupyti biudžeto lėšas, bei mažinti korupciją.

Autorius: Tautos Ateities Forumo inciatyvinė grupė – Algimantas Matulevičius.
Adresatas: Lietuvos Respublikos Seimas, LR Vyriausybė.
Pasirašė: 1107.
JEI NORIME PIGESNIO ŠILDYMO ir ELEKTROS UŽDRAUSKIME TARPININKUS

Autorius: Justina V.. Adresatas: LRS.
Pasirašė: 46226.
Absurdiškom PSD įmokom už NIEKĄ – NE

Autorius: Marius Ulozas. Adresatas: Lietuvos Respublikos Prezidentei.
Pasirašė: 12652.
Dėl gėdingo senatvės pensijų mažinimo

Autorius: Virginija Petraitienė. Adresatas: Lietuvos Respublikos Prezidentei.
Pasirašė: 983.
Dėl gėdingo neįgaliųjų pensijų mažinimo

Autorius: Dovilė. Adresatas: Lietuva.
Pasirašė: 8001.
Lietuva – zona be GMO !

Autorius: Alina Velykienė. Adresatas: Lietuvos Respublikos vyriausybė.
Pasirašė: 38986.
Prieš pensijinio amžiaus ilginimą iki 65 metų

Autorius: Natalija. Adresatas: Lietuvos Respublikos Seimas.
Pasirašė: 532.
Dabartinei Lietuvos valdžiai NE

ŽMOGAU, NEPASIDUOK MONOPOLISTAMS IR SEIMO LOBISTAMS „prastūmusiems“ ydingą Šilumos ūkio įstatymo pakeitimą. Pasirašyk peticijas.

Views All Time
Views All Time
1324
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!