Tas Beprotiškas, Beprotiškas, Beprotiškas Pasaulis (1 dalis)

Tas Beprotiškas, Beprotiškas, Beprotiškas Pasaulis (2 dalis)

Tas Beprotiškas, Beprotiškas, Beprotiškas Pasaulis (3 dalis)

Gegužės 1-osios demonstracija

Lietuvos anarchistai ir Feministinis frontas Gegužės 1-osios demonstracijoje pražygiavo atskira kolona. Jie nešė modifikuotą praeitų metų transparantą, kurio viršuje buvo pridėtas užrašas „Šiais metais“, o „kybys“ pakeltas kvadratu Taigi transparantas skelbė, kad „šiais metais BUBILIUS daug kartų didesnis KYBYS“.

Vilniuje – atskiros Socialistinio liaudies fronto, socialdemokratų ir anarchistų eitynės. Nešini raudonomis vėliavomis su užrašu „Frontas“ pirmieji pagrindine sostinės gatve pražygiavo kelios dešimtys Socialistinio liaudies fronto atstovų. Vėliau su Lietuvos valstybės, Europos Sąjungos, profesinių sąjungų, Naujosios sąjungos ir LSDP vėliavomis pražygiavo pagrindinė šventinė kolona. Tarp šių dvejų eitynių su plakatais „Bubilius kybys“ ir „Nedirbti niekada“ pražygiavo ir Vilniaus anarchistų būrelis.

Prisijungė anarchistai. Proga išsakyti savo nuomonę pasinaudojo ir Lietuvos anarchistai. „Mes, Lietuvos feministės, esame prieš patriarchatą, prieš nelygias teises darbe, moterų išnaudojimą, mažesnius atlyginimus moterims. Anarchistams vieniems sunku mitinguoti, prisijungėme prie kitų“, – sakė Vilma Pajuodienė, prisistatanti kaip Fiokla. Tarp maždaug penkiolikos moterų teisių gynėjų buvo ir vyrų. Pasak V.Pajuodienės, jie – patys aktyviausi ir labiausiai padedantys moterų teisių gynėjai. Realios naudos anarchistai iš mitingo nesitiki, tačiau norėjo tiesiog išsakyti savo nuomonę. „Kad labai tikėtum, turi būti nesiorientuojantis realybėje, tačiau viltis miršta paskutinė”, – sakė Lietuvos anarchistų atstovė. V, Kudirkos aikštėje kitiems protestuotojams įjungus garsią muziką, anarchistai į aikštę įėjo su šūkiais „Popsui – ne“.

Gėjų eitynės

„Smurtas Lietuvoje vykstant gėjų eitynėms“, – skelbė Didžiosios Britanijos visuomeninio transliuotojo BBC interneto svetainė. Čia pažymėta, kad renginį sutrikdė susirėmimai. Kai protestuotojai ėmė mėtyti į dalyvius petardas ir akmenis, policijai teko panaudoti ašarines dujas ir areštuoti keliolika žmonių.

Kaip teigiama bbc.co.uk, saugumą renginio metu užtikrino šimtai policininkų. Jie stengėsi sulaikyti daugiau nei tūkstantį protestuotojų, iškėlusių įvairius plakatus ir skandavusių įžeidimus eisenos dalyvių pusėn. Tarp pastarųjų buvo nemažai užsieniečių, diplomatų ir europarlamentarų.

Viena žinomiausių pasaulyje žiniasklaidos priemonių priminė, kad teismas buvo sustabdęs leidimą eisenai, tačiau pasipiktinus ne tik prezidentei Daliai Grybauskaitei, bet ir kelioms tarptautinėms organizacijoms bei užsienio politikams, galiausiai buvo patenkinta organizatorių apeliacija. Eitynėse dalyvavę keli šimtai žmonių, laikydami vairovykštės spalvų vėliavas, dainuodami ir šokdami žygiavo palei Neries upę.

Britų žurnalistai pažymėjo, kad Lietuvoje, kuri 2004 m. įstojo į ES ir kurioje tvirtas pozicijas turi Katalikų bažnyčia, homoseksualumas tebėra tabu. Šalis nuolat kritikuojama dėl paplitusios netolerancijos seksualinių mažumų atžvilgiu.

„Pirmosiose Lietuvos homoseksualų eitynėse – dūminės bombos ir katalikų maldos“, – rašoma tinklalapyje lezgetreal.com. Čia taip pat prisiminta, kad eitynėms buvo užkirstas kelias, bet apeliaciją nagrinėjęs teismas pripažino, jog šalis turi užtikrinti teisę į taikius susirinkimus. Tiesa, dalyviams teko žygiuoti aptvertoje teritorijoje Vilniaus centre.

„Esame čia, nes tikime teisinga visuomene. Etiketės yra skirtos drabužiams, o ne žmonėms. Šiandien esame čia, kad nuo žmonių nuimtume etiketes“, – rašinyje cituojama renginyje dalyvavusi Švedijos ES reikalų ministrė Birgitta Ohlsson.

Lesbiečių kuriama interneto svetainė pranešė, kad protestuotojai buvo apsiginklavę dūminėmis bombomis ir bandė prasiveržti pro užtvaras, bet juos policija sustabdė paleidusi ašarines dujas. Įpykę žmonės mėtė akmenis į pareigūnus, o šie išvedė du parlamentarus. Anot straipsnio autorės, eitynių priešininkai prieš renginį meldėsi.

Lietuva – lietuviams

Su šiuo šūkiu apie 500 Lietuvių tautinio centro jaunuolių žygiavo Vilniuje kovo 11-ąją, švenčiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmetį. Toks šūkis papiktino europinių vertybių ir žmogaus teisių gynėjus Lietuvoje. Jį neigiamai įvertino Lietuvos žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorius Henrikas Mickevičius, nes, jo nuomone, “(…) tai šūkis, suponuojantis, kad tie žmonės laiko Lietuvą etninių lietuvių valstybe, o visi kiti turbūt – antrarūšiai piliečiai. Jie aiškiai propaguoja etninės, o ne pilietinės valstybės principą, o tai šiuolaikiniame pasaulyje tikrai nepriimtina”. Jo keistas išvadas “Drauge” (paskelbta ir Slaptai.lt) kritiškai ir taikliai įvertino Romualdas Kriaučiūnas (“Kas blogai su “Lietuva – lietuviams”?”, 2010 m. kovo 31 d.).

Eitynės prasidėjo 17 val., tačiau dalis renginio dalyvių ėmė rinktis dar prieš valandą. Tarp žygiuojančiųjų buvo „skinais“ vadinamų skustagalvių, neonacių, kitų subkultūrų atstovų. Nemaža dalis eitynių dalyvių dėvėjo odines striukes, kareiviškus batus. Žygyje nešta dėžutė su užrašu „aukos nukentėjusiems už patriotinę veiklą“.

Nešdami trispalves jaunuoliai griausmingai skandavo „Lietuva“, „Didžiuokis ir apgink savo lietuvybę“, dainavo „Ant kalno mūrai“. Daugiausia žygyje skambėjo šūkis „Lietuva lietuviams!“.

„Gėjų paradas susijęs ne su mėgimu ar nemėgimu, o su tolerancija, pagarba ir teisėmis, kurias reikia gerbti. Mes gerbiame kiekvieną žmogų, todėl kiekviena šalis turėtų pasmerkti eitynes, kuriose skanduojama „Lietuva – lietuviams!“ – pareiškė Norvegijos ambasadorius Steinaras Gilis.

Plakatai su Saulės ženklu – istorijos paveldas

Plakatus su svastikomis, kuriuos keturi jauni klaipėdiečiai atsinešė į Vasario 16-osios eitynes, Klaipėdos apylinkės teismas įvertino ne kaip nacistinės Vokietijos simbolius, o kaip Lietuvos istorijos paveldą.

Teismas administracinio teisės pažeidimo bylą vaikinams nutraukė. Nuspręsta, kad archeologiniuose radiniuose ir paminkluose pavaizduotos senovėje Saulės ženklu laikytos svastikos nėra draudžiamos.

Šįmet Valstybės atkūrimo dieną vaikinai su skydais, ant kurių buvo priklijuotos svastikos, ketino įsilieti į klaipėdiečių šventines eitynes. Ne visiems šventės dalyviams tokios eitynės patiko. Buvo iškviesta policija. Pareigūnai surašė protokolus ir medžiagą perdavė teismui.

Skydai su svastikomis, kuriuos vaikinai demonstravo po posėdžio prie teismo rūmų, buvo atimti, dviem asmenims vėl surašyti viešosios tvarkos pažeidimo protokolai.

Kremlių remianti Rusijos jaunimo organizacija „Naši“ ragino boikotuoti lietuviškus produktus, dėl to, kad Klaipėdos apylinkės teismas pripažino svastiką Lietuvos istorijos paveldu.

Internete plinta nuotraukos, kuriose matyti, kaip ant lietuviškų pieno produktų tiesiog parduotuvių lentynose užklijuojami lipdukai su svastika. Lietuvos pienininkų asociacijos „Pieno centras“ direktorius Antanas Kavaliauskas sako jau gavęs informacijos iš partnerių Rusijoje apie klijuojamus lipdukus ir pripažįsta, kad verslui tai naudos neduoda.

Tuo tarpu Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius Jonas Sviderskis tokį elgesį vadina „vaikų žaidimais“ ir abejoja dėl jo poveikio Lietuvos prekių populiarumui Rusijoje.

O vis dėlto Lietuva – lietuviams

Šiandien, sakydami „Lietuva – lietuviams“, turime galvoje tris dalykus: 

1. Laisva Lietuva, nepriklausanti jokioms užsienio valstybėms ar viršvalstybiniams dariniams. Žinoma, reikia skirti viršvalstybinius darinius nuo tarpvalstybinių, kuriuose valstybės išsaugo savo suverenias galias.

2. Lietuviška Lietuva, kurioje lietuvių tauta sudaro valstybės pagrindą. Istorinės tautinės mažumos yra gerbiamos, išimties tvarka atskiriems užsieniečiams gali būti suteikiamas prieglobstis ar pilietybė, tačiau masinė svetimšalių invazija reikštų grėsmę vietinei visuomenei.

3.Demokratinė Lietuva, kurioje lietuvių tauta su kitais valstybės piliečiais turi aukščiausią valdžią. Svarbiausi valstybės reikalai sprendžiami tautos ir piliečių valia, o politinės institucijos – tik jų įrankiai.

Aišku, visokie kluoniai, kurių specializacija – „seksualinės mažumos“, gali šių principų nesuprasti, gali nežinoti jų kilmės anei prasmės. Dar mažiau stebina, jei kokia nors paviršutiniška žurnalistė neskiria šūkių „Lietuva – tik lietuviams“, „Lietuva – ir lietuviams“, „Lietuva – pirmiausiai lietuviams“. Tačiau gerokai stebina, kai vienam iš atgimimo vadų šį atgimimą įkvėpę tautiniai idealai šiandien – tik atraugos. Norisi Leonido Donskio žodžiais sušukti: kas gi su mumis atsitiko? Nejaugi anuomet kovota už tai, kad Lietuva atitektų zulusams? O gal už Briuselio diktatūrą? Gėjų paradus? Lietuvos išpardavimą? – klausia Lietuvių Tautinio Centro pirmininkas Marius Kundrotas.

Parduotuvės plėšti ėjo mažamečiai

Kupiškio rajone Paketurių kaime atėjusi į darbą pardavėja rado išplėštas patalpas, tačiau vagys į parduotuvę nespėjo patekti ir didelės žalos nepridarė.

Atvykę Kupiškio rajono policijos pareigūnai prie parduotuvės pastebėjo vaikiškų batų pėdsakus.

Nutarta nuvykti į netoli esančius vaikų globos namus.

Įtarimai pasitvirtino.

Čia rasti ir batai, kuriais avėjo įtariamieji.

11 ir 13 metų berniukai prisipažino ketinę išplėšti parduotuvę, mat buvo kažką joje nusižiūrėję.

Eurovizija 2010

Į Eurovizijos finalą nepatekusi lietuvių muzikos grupė “Inculto” balsavusiems pasirodė arba per keista, arba pernelyg erzinanti. “Lietuviams “InCulto” nepavyko sudrumsti vandens su savo ironiška protesto daina “East European Funk”, – konstatavo BBC.

Pasak transliuotojo, penketukas, pasirodymo metu nusiplėšęs languotas kelnes, kad parodytų penkias poras blizgančių kelnaičių,”buvo arba per daug keistas arba pernelyg erzinantis balsavusiems”.

Borato kostiumai tikriausiai būtų buvę labiau suprasti.

Susidaro įspūdis, kad Lietuva, apskritai aukštos muzikinės kultūros šalis, kažkada sukūrusi unikalią muzikinio ugdymo sistemą, šiandien nebežino kas yra daina. Daina kaip muzikinis žanras. Nebežino, kas yra melodija, kas yra aranžuotė, dainos muzikinis audinys, koks dainos žodžių vaidmuo ir apskritai kam reikia dainos.

Vietoj Seimo posėdžių – į užsienį

Krikščionis Roką Žilinską ir Liną Karalių alkoholio bei narkotikų vartojimu įtarinėjęs socialdemokratas Andrius Šedžius pats turi nemalonumų. Politikui tenka aiškintis dėl praleistų Seimo posėdžių, rašo „Lietuvos rytas“.

A.Šedžius praėjusią savaitę nepasirodė trijuose Seimo posėdžiuose.

Televizijos šokių projekte ketinančio dalyvauti parlamentaro kolegos svarstė, kad galbūt A.Šedžius Seimo posėdžius iškeitė į šokio repeticijas Kaune, kur gyvena jo šokių partnerė Beata Skaisgirytė.

Bet netrukus atsirado parlamentarų, girdėjusių, kad A.Šedžius su B.Skaisgiryte išskrido į Madridą. Esą ten pora mokysis ispaniškų šokių.

Ukmergės savivaldybė kreipėsi į prokuratūrą dėl šilumos tiekėjo

Ukmergės rajono savivaldybė kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą, prašydama ištirti, ar šilumos tiekėjo „Miesto energija“ veiksmuose nėra nusikaltimo sudėties.

Dar balandį Ukmergės valdžia vienašališkai nusprendė nutraukti sutartį su šilumos tiekėju, kuri turėjo galioti iki 2015 m. Gegužės 31 dieną Ukmergės rajono apylinkės teismas įpareigojo perduoti Ukmergės rajono savivaldybei išnuomotą turtą, tačiau bendrovė teigia, kad šis priklauso jai, o ne savivaldybei, todėl nesutinka jo atiduoti.

„Vietos valdžia bando perimti ir mums pagal sutartį 15 metų išnuomotą turtą, ir pačiai „Miesto energijai“ priklausantį turtą. Šventupės katilinė nėra nuomojamas turtas – ji yra bendrovės nuosavybė. Manau, kad mums liko vienintelis kelias – dėl visko išsiaiškinti teisinėmis priemonėmis. Bendrovė dėl įsilaužimo į katilinę ir viešosios paslaugos tiekimo sustabdymo kreipėsi į Vilniaus apskrities VPK Ukmergės rajono komisariatą“, – anksčiau pranešime spaudai teigė „Miesto energijos“ vadovas Virginijus Strioga.

Papai ir toliau demonstruojami scenoje

Apie dainavimą papais rašiau pirmoje straipsnio dalyje. Ir vėl nauja istorija.

Gegužės pabaigoje  vykusio LNK projekto ,,Žvaigždžių duetai“ finalo tiesioginės transliacijos metu netyčia apsinuoginusią Seimo narę Ingą Valinskienę guodė ir jos šokių partneris Andrius Butkus, ir televizijos darbuotojai.

Incidentas įvyko tuomet, kai pasipuošusi balta suknele ant vienos petnešėlės, žavioji I. Valinskienė atliko sukinį su buvusiu savo šokių partneriu Andriumi Butkumi. Moters žavesį pabrėžusi suknelė iškrėtė tikrą kiaulystę.

Nors I. Valinskienė pajuto, kad šokio sūkuryje nuslydo suknelė ir apnuogino jos krūtinę, tačiau moteris elgėsi taip, kaip ir priklauso scenos profesionalams – pasitaisiusi suknelę, baigė šokį.

Šiuo metu Turkijoje viešintis Andrius Butkus neslepia, jo po incidento filmavimo užkulisiuose kilo nemenkas šurmulys: ,,Po šokio, kai Ingą lydėjau į vertinimo komisijos narei skirtą vietą, ji į ausį man pašnabždėjo: ,,Ar tu matei?“. Bet aš nieko nemačiau ir nepajutau, nes negali pamatyti visų dalykų, kai šoki, – prisimena A. Butkus. – Taip, ji buvo išsigandusi, sunerimusi, o juo labiau, kad pati nežinojo, kiek ten visko pasimatė. Svarstėm: o gal nieko ten nesimatė, niekas neužfiksavo? Užkulisiuose kilo šurmulys, raminome Ingą, kad galbūt tikrai niekas to momento neužfiksavo, o jeigu ir užfiksavo – gal žurnalistai neįdės tų nuotraukų“.

Tas Beprotiškas, Beprotiškas, Beprotiškas Pasaulis (1 dalis)

Tas Beprotiškas, Beprotiškas, Beprotiškas Pasaulis (2 dalis)

Views All Time
Views All Time
6440
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!