Geografiškai Baltarusija yra pusiaukelėje tarp Rusijos ir Vakarų Europos, ji turi sienas su penkiomis šalimis – Lietuva, Latvija, Rusija, Ukraina, Lenkija. Baltarusijos prezidentui Aleksandrui Lukašenkai geografinė padėtis – tai loterijos bilietas, kuris kasdien jam padovanoja jei ne aukso puodą, tai bent jau puspuodį. Tačiau užsieniečiams ir krovinių vežėjams, kuriems tenka kirsti Baltarusijos teritoriją, – tai košmaras. Kasmet prezidentas duoda nurodymus muitininkams, kiek jie privalo surinkti mokesčių, baudų, konfiskuoti krovinių. Ir A.Lukašenkos nurodymai kasmet vykdomi, nors nuo 1997-ųjų tranzito per Baltarusiją vertė sumažėjo 70 procentų. Baltarusijos valstybinio muitų komiteto pirmininkas Aleksandras Špilevskis trykšta džiaugsmu raportuodamas vyriausybei, kad per pirmąjį 2003 metų pusmetį jo vadovaujamas departamentas įnešė į šalies biudžetą 430 milijonų dolerių. Tai sudaro net 42 proc. visų šalies pajamų, įskaitant traktorių gamybą ir visą kitą pramonę, žemės ūkį bei paslaugas. O per praėjusiųjų metų pirmuosius šešis mėnesius – dvigubai daugiau negu per visus 2002-uosius. Jis pareiškė: „Tai lėšos, iš kurių mokamos algos baltarusių gydytojams, mokytojams ir visiems kitiems biudžetininkams”.

Kyla ne tik pajamos iš muitinių, bet didėja ir konfiskuojamųjų krovinių apimtis. Pernai spalio 8-ąją Novopolocko teisėjas (Vitebsko sritis) davė nurodymą konfiskuoti 9 tūkst. tonų (apie 141 vagoną) rudojo cukraus, kuris buvo pagamintas Latvijoje, gabenamas į Lvovą, o sulaikytas Polocko muitinėje. Tai – maždaug 2 proc. cukraus, kiek jo per metus sunaudojama visoje Baltarusijoje.

Kodėl cukrus konfiskuotas? Muitinė paskelbė, kad dokumentai „neteisingi”, nes pasirašęs sutartį Ukrainos atstovas nebuvo įgaliotas tai padaryti. Krovinio siuntėjai ir gavėjai nebuvo pakviesti į teismą, iškart po teisėjo nuosprendžio du milijonus dolerių kainuojantis krovinys buvo peradresuotas į Slucko cukraus fabriką. 2003 metų lapkričio pradžioje Gardine rajono teismas nutarė konfiskuoti du tolimųjų reisų sunkvežimius su jų kroviniu: 10 naujų „Volkswagen” automobilių, kurių bendra vertė – 500 000 dolerių. Sunkvežimiai vyko iš Olandijos į Maskvą. Gardine muitinės viršininkas pareiškė, kad tikrieji krovinio dokumentai buvo pakeisti padirbtais ir dėl to krovinį bei automobilius reikėjo konfiskuoti. O nuo šių metų pradžios, pridūrė muitinės viršininkas, jo punktas Gardine konfiskavo dar 150 automobilių.

Kai kurie atvejai atrodo tiesiog skandalingais, bet Baltarusijos teisė duoda galimybę prikibti prie beveik kiekvieno krovinio. Sakysim, Rusijos verslininkas perka Lenkijoje prekių už 100 000 dolerių. Sumoka tą sumą ir sumoka Lenkijos valstybei 20 000 dolerių PVM. Išvežant krovinį iš Lenkijos, kaip visada išvežant prekes iš bet kurios valstybės, PVM pirkėjui grąžinamas. Baltarusiams verslininkas nurodo, kad jo krovinys kainuoja 100 000 dolerių, nes tiek jis iš tiesų kainuoja. Dokumentuose aiškiai matyti: 100 000 plius 20 000 PVM, kurie pirkėjui buvo grąžinti, t.y. į prekės kainą neįeina. Tai patvirtinantieji dokumentai buvo pateikti. Tačiau baltarusių muitininkai prekę konfiskuoja, nes „sąmoningai buvo pateikti melagingi dokumentai apie tikrąją krovinio kainą”.

Mūsų kaimynų muitininkų išradingumas beribis, tikrai „kūrybiškai” dirba. Sakysim, antspaudai, kuriuos naudoja dokumentams įmonės ir firmos. Jie būna labai įvairūs, ir viso pasaulio muitininkai šitą žino. Tačiau Baltarusijoje dėl kitokios antspaudo formos krovinys gali būti konfiskuotas. Lenkijos firma „Olinka” vežė kelių dešimčių tūkstančių dolerių vertės baldus. Muitininkai atkreipė dėmesį į tai, kad dokumentuose matyti du skirtingi antspaudai, ir pareiškė, kad vienas jų netikras. Tik nepasakė, kuris suklastotas. Teisėjas priėmė nuosprendį (be jokios ekspertizės), kad dokumentas padirbtas, falsifikato autorius neišaiškintas, ir parašė, kad firmos savininkas dalyvavo teismo posėdyje. Iš tikrųjų nedalyvavo nei savininkas, nei koks nors jo atstovas, nes jiems apie tai nebuvo pranešta. Baldus konfiskavo, pardavė, o pinigai nukeliavo į valstybės iždą.

Baltarusijoje sulaikomos ne tik prekės, bet ir automobiliai bei sunkvežimiai, kuriais prekės vežamos. Bresto muitinėje kertančiame sieną vokiečių firmos autobuse buvo rasta cigarečių. Ne kažin kas, 100 blokų. Vairuotojas prisipažino, sumokėjo baudą, cigaretes konfiskavo. Paskui konfiskavo autobusą. Jo vertė – 250 tūkst. dolerių. Baltarusijos teisė ypatinga tuo, kad teismo nuosprendžiai administracinėse bylose turi būti vykdomi iškart ir vietoje, jais abejoti negalima. Buvo retų atvejų, kai vežėjai ar savininkai apeliuodavo į aukštesnę teismo instanciją, tačiau ji paprastai palaiko savo kolegų priimtus nutarimus. Spaudoje buvo užuominų, kad joks teisėjas nedrįstų padaryti kitaip. Nes Baltarusijoje visai lengva teisėją pašalinti iš darbo. Jis pakviečiamas į kvalifikacijos tikrinimo komisiją, o ji jau žino, kokį sprendimą turi priimti.

Vokietijos ambasadorius Minske Helmutas Frick’as pareiškė, kad tokia savivalė Vokietijos piliečių ir krovinių atžvilgiu sukėlė įtampą tarp šių dviejų šalių. Rusijos ambasadorius Blochinas buvo mažiau diplomatiškas. Jis pareiškė, kad sistemingas Rusijos prekių konfiskavimas – tai sąmoninga Baltarusijos vyriausybės politika. Jos muitininkai 2000-aisiais konfiskavo rusų prekių už 15 milijonų dolerių, kitais metais – dvigubai daugiau, dar kitais – vėl dvigubai, o 2003-iaisiais ir tą sumą padvigubino.

Gal kas pastebėjote – Vilniuje, Čiurlionio gatvėje, prie Latvijos ambasados, darbo dienomis visada būriuojasi pulkelis NVS piliečių. Jie stovi eilėje Latvijos vizai gauti, kartais laukia parą ir daugiau. Daugiausia tai žmonės, nusipirkę Lietuvoje arba Vakarų Europoje naudotus automobilius. Bet kodėl jiems reikia daryti tokį didelį lanką važiuojant per Latviją, gaišti, dar už vizą mokėti? Jie man paaiškino, kad važiuoti per Baltarusiją per daug rizikinga. Pernai du kazachai važiavo į Lietuvą pirkti automobilių. Su savimi turėjo 40 000 dolerių. Pagal visas taisykles Ašmenos muitinėje tuos pinigus deklaravo. Bet muitininkai juos konfiskavo. Teisėjas priėmė nutartį – teisingai konfiskuota. Kazachai tris mėnesius daužėsi po įvairias Baltarusijos žinybas ieškodami teisybės. Viskas veltui. Tada jie Minske, prie parlamento rūmų, bandė susideginti. Milicija juos užgesino ir suėmė. Pinigų vis tiek niekas neatidavė.

Prezidento A.Lukašenkos valdžia gauna ne tik finansinę naudą iš savo pasienio tarnybos, ją panaudoja ir politiniais tikslais. Per pastaruosius metus daug žinomų tos šalies opozicijos veikėjų, išvykusių į kitas šalis ir grįžtančių į Baltarusiją, buvo sulaikyti pasienyje, visa jų vežama spauda ir kiti dokumentai konfiskuojami kaip „šmeižikiški”. Rugsėjo 30 d., pavyzdžiui, du žymūs opozicinės grupės „Respublika” veikėjai, Valerijus Fralovas ir Vladimiras Parfianovičius, abu Baltarusijos parlamento nariai, važiavo drauge, grįždami iš Lietuvos. Pasienyje Baltarusijos muitininkai sustabdė automobilį ir liepė išlipti. Iškratė juos pačius, automobilį, išlaikė dvi valandas, tačiau nieko nelegalaus nesurado. Pasiekę Minską, parlamentarai užprotestavo, nes muitininkai palietė deputatų neliečiamybę, kurią pripažįsta visas pasaulis. Muitinės departamento vadovas Špilevskis paneigė bet kokią kaltę. Jis pareiškė taip: „Mūsų pasienyje nėra tokio supratimo „neliečiami žmonės”. Kratėme ir visada kratysime kiekvieną, jeigu mums tai atrodys reikalinga”.

Yra daug šalių, neblogai uždirbančių iš tranzito, iš to, kad kitų valstybių kroviniai vežami per jas – Olandija, Danija, Lenkija. Lietuva irgi visai neblogai uždirba. Jos stengiasi sukurti sąlygas, kad per jas važiuotų kuo daugiau. Baltarusija irgi pasirašė tarptautinę sutartį TIR, pagal kurią šalys, be kitų įsipareigojimų, privalo praleisti užblombuotą krovinį be jokių trukdymų. Tačiau baltarusiai sutarties nepaiso, ypač kai vežamos plataus vartojimo prekės. Neseniai Ašmenos muitinėje iškrautas lietuviškas sunkvežimis, kuris vežė stiklinius indus iš Prancūzijos į Maskvą. Kodėl krovinys konfiskuotas?

Muitininkams „neaiškus” siuntėjas. Net jeigu tai būtų teisybė, tai neliečia Baltarusijos. Krovinys tranzitinis! Tranzitas per Baltarusiją pastaruoju metu sumažėjo iki čiurkšlelės. Bet iš ko Baltarusijos prezidentas mokės algas mokytojams, gydytojams ir kitiems, kai tas tranzitas visai sustos?

Views All Time
Views All Time
3990
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!