Niujorke stovinti prancūzų dovanota Laisvės statula, iškelia laisvę. Žmonės dėl laisvės pasiruošę paaukoti savo gyvybę. Tačiau, nežinodami savo tikrosios prigimties, jie kovoja už laisvę vartoti narkotikus, užsiimti laisvu seksu, darytis abortus, būti gėjais ar įsivaikinti vaikus gėjų santuokoje. Pažiūrėjęs į gėjų šūkį lietuviškoje svetainėje: “Už visuotinę taiką pasaulyje!”, buvau labai nustebęs, kad jie naudoja tą patį, kaip ir TT, kuris yra įsteigęs ne vieną dešimtį organizacijų su tokia pabaiga, pvz.: Šeimų federacija už taiką ir vienybę pasaulyje ir kt. O jų vėliava, kurioje visos vaivorykštės spalvos… Nors nėra ko stebėtis, juk Hitleris savo laiku paėmė budizmo simbolį ir panaudojo savo tikslams, t.y. svastiką. Daugiau apie šį reiškinį TT žodžiais:

Nedorovingumas, blogas seksualinis elgesys ir žemo lygio tendencijos kartu su hedonizmu žlugdo šeimas. Priėjome tai, kad kai kurie žmonės mano, jog gėjai gali kurti šeimas, tik kitokias nei tradicinės šeimos ir taip pat gali turėti vaikų įsivaikindami arba per dirbtinį apvaisinimą. (288-171, 1997.11.27)

Šiandien pasaulio padėtis labai rimta. Jei nuvyktumėte į Ameriką, pamatytumėte daug gėjų. Vyrai tuokiasi su vyrais ir moterys su moterimis. Iš tiesų, kur galima rasti tokius įstatymus? Fiziologiškai jie nebuvo taip sukurti. Po vienos kartos jų kraujo linija baigsis. Viskas baigsis. Dangaus sėkmė juos išvarys ir dėl to jų širdys tikrai nedžiūgaus. Jie priims kančią kaip savaime suprantamą ir iškils dar sudėtingesnės problemos. Gyvenamojoje aplinkoje visada kartu egzistuos subjektas ir objektas. Privalote tai žinoti, gyvendami visuomenėje. (243-74, 1993.1.3)

Laisvas seksas yra bloga srovė, kurią mes turime visiškai išrauti su šaknimis iš šios planetos. Su laisvu seksu susiję elementai, tokie kaip narkotikai, smurtas, homoseksualizmas ir AIDS, veda žmoniją į pražūtį. (288-112, 1979.11.30)

Pagal JAV statistikos biurą, nuo 1970-ųjų iki 1990-ųjų metų skyrybų padaugėjo trigubai, vadinasi viena iš šešių šeimų yra išsiskyrusi ir realybė yra tokia, kad visoje šalyje 30% vaikų augina vieniši tėvai. Be to klesti keistas smukdantis reiškinys kaip gėjų santuoka. (288-197, 1997.11.28)

Palaukite ir pamatysite. Blogas laisvas seksas ir homoseksualizmas vieną dieną išnyks. Kur tai matyta, kad lesbietės, moterys tuoktųsi viena su kita? Net vabzdžiai gyvūnų pasaulyje taip nesielgia. Ar tokius žmones galima vadinti žmonėmis? Taip pat visi nedorėliai, sakantys, kad Dievo nėra, privalo išnykti. Materialistinis istorijos požiūris išnyks. (188-157, 1989.2.19)

Vyrams nusibodo moterys, o moterims – vyrai, todėl jie bastosi kasdien išalkę meilės ir nuolat vieniši. Jie visi taps homoseksualistais ar lesbietėmis ir galiausiai atsidurs šiukšlių dėžėje. Jie rūko opiumą ir puola į savęs susinaikinimą. Kas prisiims už tai atsakomybę? Gal Valstybės departamentas ar Pentagonas? Gal šalies prezidentas prisiims atsakomybę? Mes visi turime prisiimti atsakomybę. (207-111, 1990.11.1)

Amerikietės sako, kad joms nereikia senstančių tėvų. Kas yra senstantys tėvai? Argi tai ne jų pačių tėvai ar seneliai? Tokia šėtono taktika Paskutinėmis dienomis. Kodėl? Todėl, kad šėtonas žino Dievo tikslą. Kadangi Dievas stengiasi įkurti šią formulę, šėtonas stengiasi sugriauti ją. Kas puola? Šėtonas. Toliau jos sako, kad joms nereikia sutuoktinio. Argi tai iš tikrųjų nėra keista sistema? Kas ją sukūrė? Šėtonas. Toks yra šėtono tikslas. Homoseksualizmas ir lesbianizmas yra šėtono rezultatas. Toliau jos sako, kad joms nereikia vaikų. (135-115, 1985.10.4)

Tie, kurie vartojo narkotikus ir buvo homoseksualistais ar lesbietėmis labai sunkiai iš to išbrido. Tai žmogaus pragaras. Mes negalime prarasti Amerikos jaunimo, kuris pakliuvęs į spąstus taps šėtono aukomis. Kas, jei ne Susivienijimo bažnyčios nariai gali juos išgelbėti? Jei mes to nepadarysime, Amerika išnyks. (149-377, 1986.12.28)

Ar gėjų judėjimas nėra plačiai paplitęs Jungtinėse Valstijose? Yra daug homoseksualistų. Taip yra todėl, kad šie žmonės nežino Kūrimo principo. Tačiau Susivienijimo bažnyčios nariai, kurie žino Kūrimo principą, per šį mokymą suprato, kad absoliučiai turi susituokti. Dėl to gėjų judėjimas visiškai sugriuvo. Jūsų tėvas ir motina tikriausiai ėjo į šokius, užsiiminėjo laisvu seksu, kuris griauna šeimą ir visa kita. Bet jūs supratote nuopuolį, todėl nesvarbu, kiek šoktumėte, tai negali nuvesti jūsų į laisvą seksą. (118-109, 1982.5.9)

Ar jie sako, kad bus išleistas įstatymas, įteisinantis homoseksualizmą? Bus išleistas įstatymas? Jiems turėtų būti gėda pažvelgti į saulę, medžius, žolę ar net šunį. Taip elgdamiesi, kaip jie dar gali rengtis, valgyti ir gyventi kaip kiti žmonės? Žmonės, praktikuojantys homoseksualizmą prieštarauja mums ir vadina mus eretikais. (118-295, 1982.6.20)

Kokia dabar yra Amerika? Homoseksualizmas ir lesbianizmas Amerikoje kuria kultūrinę sferą, kuri neigia sutuoktinius. Ar angelas turi sutuoktinę? Labai senai vyras pasekė Ieva, kuri išdavė Dievą, bet nuo šiol jis privalo sekti Ieva, kuri padeda Dievui. Štai kodėl aš sutuokiau daug amerikiečių vyrų su japonėmis. Amerikiečiai labai klauso, ką moterys sako. Jiems moteris yra karalienė. (119-246, 1982.9.13)

Ar moteris, gyvendama viena, yra laiminga? Ar lesbietės ir homoseksualistai, atėję čia ir pasiklausę mano žodžių, vis dar norės tęsti tokį gyvenimo būdą? Ar pagalvos, kad reiktų pasitaisyti? Ar jie galėtų prieštarauti Gerbiamam Mun, sakydami, kad jis neteisus? Pasaulio jaunimas nežinojo, kad yra toks mokymas. Jei norite susitikti Dievą, privalote įgyti meilę, pasižyminčią amžinumu, unikalumu ir nekintančiomis savybėmis. Kitaip negalėsite susitikti tikros meilės Subjekto ar eiti tikros meilės keliu. (124-86, 1983.1.30)

Homoseksualistai ir lesbietės, kieno rankos jus išgelbės? Gerbiamo Mun rankos, mano rankos! Kas gali išgelbėti šiuos jaunus žmones, kurie tampa gyvais lavonais, suserga nuo narkotikų ir miršta? Aš išlaisvinsiu juos savo rankomis. Kas išlaisvins tuos, kurie skatina laisvą seksą ir lošia azartinius lošimus? Ar kas nors iš Amerikos krikščionybės tai padarys? Kas nors iš Amerikos bažnyčių pastorių? Taip pat, kas sustabdys komunistų partiją? Gerbiamas Mun. (124-329, 1983.3.1)

O kaip dėl žmonių, kurie yra homoseksualistai ir lesbietės Amerikoje? Tai šlykšti meilė. Kuo ilgiau jie tai tęs, tuo didesnis bus jų žlugimas. Tai veda į pražutį individus, šeimas, vaikus, tautas, pasaulį ir Visatą. Jei tai žlugs, žmonija išnyks. Jei žmonės taps tokie, žmonija pražus. (125-68, 1983.3.6)

Šiandien Amerikoje paplito lesbietės, homoseksualistai ir gėjai. Tai nuodėminga ir dėl to bus padarinių. Heteroseksualių vyrų ir moterų nekamuoja šios ligos. Tarp jų paplitusios ligos, kuriomis neserga normalios poros. Lytiniu keliu plintančios ligos, kylančios sulaužius meilės principus, yra jiems bausmė. Taigi, reikia centrinės meilės. Kas yra centrinė meilė? Tai tėvų meilė. Tai per amžius nepaneigiama. Ji niekada nebus atmesta. Žmonės gali tvirtinti, kad jos nereikia, bet tai lieka neginčijama. (128-15, 1983.5.29)

Šiomis dienomis homoseksualistai ir lesbietės kelia tokį triukšmą. Tie, kurie taip elgiasi, žlugs. jie neišsilaikys nei vieno amžiaus. Jie negyvens ilgai. Jei jie taip gyvens, viskas bus sunaikinta. Amerikos kultūra remiasi šėtoniškos meilės kultūros sfera, kuri viską griauna ir jai lemta žlugti. Todėl ji privalo būti pašalinta. Amerikos kultūrą supa šėtoniškos kultūros meilės sfera.

Kokia yra Susivienijimo bažnyčios kultūra? Ji – apsupta Dievo meilės kultūrinė sfera. Tai paparasta, ji absoliučiai priešinga laisvam seksui, homoseksualizmui ir narkotikams. Mes priešinamės jiems visiems. (134-14, 1985.1.1)

Vyrai ir moterys sugyvulėjo. Kitaip tariant, turėdami tokius lytinius santykius, jie tapo kaip gyvuliai. Senelis gyvena kartu su anūke, dėdė su dukterėčia. Tokioje žlugdančioje aplinkoje, kurios net neįmanoma įsivaizduoti idealios meilės sferoje, pasaulis pražus. Gyvendami tuose pačiuose namuose, tėvas ir dukra turi lytinius santykius. Taip gyvendami jie net rodosi per televiziją ir duoda inteviu. Amerikoje šie kraujomaišos santykiai sudaro daugiau nei 20%. (208-304, 1990.11.21)

Views All Time
Views All Time
1593
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!