Kovo 26 d. Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje vyko vidinio gydymo pamaldos su svečiais iš Belgijos – Annette Oppitz ir Josephu Bastinu, turinčiais didelę patirtį vidinio gydymo tarnystėje, kuri jau 14 metų tęsiasi Lietuvoje bei Latvijoje. Viena šios šalies, turinčios 120 tarnaujančiųjų vidiniam išgydymui, misionierė latvė Liza atvyko drauge su belgais liudyti ir melstis užtarimo malda.

Gausiai į vakarines pamaldas Jėzuitų bažnyčioje susirinkę tikintieji joms vadovavusio rektoriaus t. Ryčio Gurkšnio SJ per homiliją buvo paraginti įsimąstyti, į kokį Dievą kviečia tikėti Jėzus. „Jo žinia – tai galingas Dievo veikimas šių dienų pasaulyje. Turime mus mylintį, laiminantį ir globojantį Dievą”, – sakė t. R. Gurkšnys, drąsindamas tikėti, kad kiekvienas pakrikštytasis yra Jėzaus pateptas, tad gali būti Jo ir išgydytas iš savo sužeidimų.

Daug kartu Eucharistiją šventusių žmonių vėliau pasiliko minėtose vidinio gydymo pamaldose. Jas pradėjęs J. Bastinas sakė, kad Jėzus, atėjęs išgelbėti žmogaus, visų pirma nori išgydyti jį iš nuodėmės. Ir išgydymo esmė – išgydyti dvasią pirmiau negu išvaduoti iš fizinių skausmų. Misionierius aptarė ypatingą Šventosios Dvasios dovaną – pažinimo žodžio charizmą, kuria apdovanota A. Oppitz, ir pakvietė tarti Viešpačiui tris „taip”: „taip” Dievo meilei, „taip” paprastam savo žmogiškosios situacijos priėmimui, „taip” tikėjimui, kad Dievas gali nukirsti viską, kas trukdo jam atsiverti.

Būti atviriems, prašyti išgydymo malonės susirinkusius skatino kelių žmonių paliudijimai, o liudijusi A. Oppitz palinkėjo būti ypač kantriems laukiant Viešpaties veikimo, kuris niekada nebūna be tikslo, įvyksta jo norimu laiku ir skiriamas žmogaus pasitikėjimui Dievu ugdyti. Ištvermingoji ir nepaprastai pasiaukojusi garbaus amžiaus misionierė linkėjo prašyti išgijimo, nes Viešpats, būdamas geras, jį tikrai duoda, ir visa, kas ateina iš jo, skirta žmogaus džiaugsmui.

Užtarimo maldos vyko prie išstatyto Švč. Sakramento, suklupus adoracijai, giesmėmis šlovinant Viešpatį, per savo kryžiaus žaizdas atėjusį gelbėti kiekvieno žmogaus ir su meile gydyti jo asmeniškų sužeidimų.

Vidinio gydymo pamaldos su belgų misionieriais vyko ir Kauno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Šv. Antano Paduviečio ir Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčiose.

Views All Time
Views All Time
2317
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!