Visi esame nors šį tą girdėję apie stebuklingą pasveikimą apsilankius šventose vietose. Dažnai kažkada įvykę ar vykstantys stebuklai iš tiesų gali būti susieti su žmonių sveikata.

Malda ramina

Mokslininkai jau įrodė, jog bet kokiai religijai priklausančio žmogaus nuoširdus kreipimasis į Visagalį sukuria tam tikrą efektą.

Pirmiausia karšta tikinčiojo malda jį patį veikia dvasiškai, psichologiškai. Jei žmogus, tvirtai tikėdamas būtent tos vietos stebuklinga galia, meldžia ko nors sau ar savo artimiesiems, jo dvasinis pakilumas mobilizuoja teigiamą organizmo energiją.

Žmonės nežino, kad nors ir tylomis šnibždamos maldos, jau nekalbant apie kolektyvinį maldininkų giedojimą bei vargonų muziką, sukelia tam tikrus garso virpesius.

Nuolat besikartojantys savo skambesiu, rimu, garso stiprumu virpesiai daro poveikį žmogui. Todėl kuo plačiau garsėja savo stebuklais vieta, kuo ji gausiau lankoma, tuo poveikis yra stipresnis. Ne vienas, girdėjęs kaip Judėjoje kalbama malda Kadiš, paliudys, jog jos metu verkia ne tik ją kalbantys, bet ir jos klausantys.

Žmonėms dažnai kyla klausimai, kodėl jie melsdamiesi jaučiasi pakylėti. Barnaulo universiteto biologijos m. dr. Pavelas Gaskovas tai paaiškino paprastai: “Dvasiniuose procesuose sklindančios vibracijos yra aukštesnio lygio, palyginti su materialiniu pasauliu, todėl jos kaip niekas kitas puikiai organizmą išvalo ir net išgydo”.

Sugeria žodžius

Žinant maldos poveikį tapo suprantamesnis ir daug abejonių žmonėms keliantis fenomenas – šventų paveikslų galia, jų poveikio jėga.

Mokslininkai įsitikinę, jog ir paveikslai veikia panašiai kaip sakomos maldos. Mat dažnas tų pačių tekstų – maldos žodžių, giesmių kartojimas prieš tą patį paveikslą sudaro realią galimybę “įrašyti” jo paviršiuje tam tikrą garsinę informaciją.

Toks paveikslas būna apsuptas tam tikro dažnio bangų auros, kuri veikia žmogų ne tik dvasiškai, bet ir fiziškai. Todėl nereikia stebėtis, kad ten, kur plūsta tūkstančiai maldininkų, kur iš daugybės lūpų sklinda tie patys maldos žodžiai, ritmai, susikaupia virpesiai ir įvyksta stebuklų – žmonės pajunta sveikatos pagerėjimą arba visiškai pasveiksta.

Suprato ir Vydūnas

Apie tai, kad maldos namuose žmogus patiria dvasinę ir fizinę stiprybę, yra rašęs ir Vydūnas. Paklaustas, ar verta lankytis bažnyčioje, jis sakė:

“Man rodos, kad tai labai naudinga. Patsai į jas einu, kuomet tik liuoso laiko turiu. Ir einu ne vien į evangelikų, bet ir į katalikų, stačiatikių, žydų ir kitas. Visur man klausyties, matyti, jausti bei suprasti verta”.

Kunigai gyvena ilgiau

Vydūnas pritarė ir savo bendraamžiui, garsiam ano meto kritikui kunigui K.Jasėnui, kalbėjusiam apie meno įtaką žmogaus psichikai, sveikatai. “Ar jūs pastebėjote, kad kunigai yra ilgaamžiai žmonės? – klausė Jasėnas.- Tai todėl, kad jie visą gyvenimą būna arti gražių paveikslų, klausosi geros muzikos. Juos užvaldo gydanti meno jėga, kuri šalina iš kūno ligas, atgaivina dvasią, pailgina amžių.”

Vydūnas pritarė kunigui K.Jasėnui, kai šis maldos namuose liepė pakeisti stacijų paveikslus, kuriuose Jėzų kankinantys budeliai vaizduojami žvėriškais veidais. Bičiuliai šį sumanymą aiškino taip: turi būti išryškinta ne žiaurumas, o Kristaus Meilė. Juk prie tų stacijų medituoja žmonės, ieškodami dvasinės atgaivos, stiprybės. Tarp jų – ir nėščios moterys. Žiaurūs paveikslai gali paveikti net jų įsčiose besivystančius kūdikius.

Stacijos buvo pieštos iš naujo. Jose budeliai buvo atitraukti į antrą planą, nutapyti ne tokie ryškūs.

Varpai žudo bakterijas

Kunigo K.Jasėno ir Vydūno mintys, jog meno, literatūros, muzikos kūriniai gali žmogų atgaivinti ar susargdinti, – tais laikais buvo laikomos eretiškomis. O šiandien jau susiformavusi medicinos mokslo šaka estetoterapija.

Greičiausiai ne vienas yra pastebėjęs, kaip sulėtėja arba ir visai sustoja žmonių žingsniai, suskambus galingiems varpams. Žmonės stovi ir susikaupę klausosi. Jų veiduose – kažkokia pakylėtos dvasios išraiška.

Varpų garsas gali užmušti bakterijas, mikrobus. Mokslininkai ištyrė vienos Maskvos cerkvės žmogaus ausiai negirdimus (siekiančius 25 kilohercus) varpų virpesius. Buvo įsitikinta, jog vidutinio spektro garsai tikrai gali gydyti infekcines ligas, stiprinti imunitetą, gerinti kapiliarų ir limfų veiklą, o žemi garsai ramina psichiką.

Virpesiai veikia visus vienodai. Ne tik maldos namų viduje, bet ir apie juos susidaro savitas, labai teigiamas mikroklimatas, galintis gydyti ne tik gripą, bet ir sunkesnes ligas.

Nuo vėžio – trys natos

Šiandien mokslininkai jau sėkmingai taiko garso relaksacijos seansus.

Apie tai spaudoje skelbė Rusijos Severcovo evoliucijos ir ekologijos instituto moksliniai daktarai Valerijus Iljičiovas, Olga Silajeva. Jie pateikė naujus faktus, kaip muzika “daro stebuklus”. Pasirodo, jog net žmogaus virškinimo traktas turi rezonansinį dažnį natai “fa”. Nata “do” gali išgydyti nuo psoriazės, o natų “si”, “sol”, “do” visuma labai naudinga onkologiniams ligoniams.

Mokslininkai sako, jog kiekvienas žmogus gali būti tikras, jog jis, pats to nežinodamas, gydėsi arba susirgo veikiamas garsų.

Views All Time
Views All Time
1614
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!