Egzorcistas Katalikų bažnyčioje – tai vyskupas arba jo paskirtas kunigas, kuris turi specialųjį leidimą atlikti egzorcizmus. Sakramentalijos rimtumas ir egzorcizmo pobūdis reikalauja, kad egzorcizmai prie apsėstojo būti atliekami remiantis vietos vyskupo specialiu ir aiškiu leidimu.

Toks leidimas išduodamas ilgesniam laikui ir tiems kunigams, kurie pasižymi „dievobaimingumu, mokslu, sumanumu ir nepriekaištingu gyvenimu bei yra specialiai paruošti šiai užduočiai”. (Žr. Sakramentų disciplinos komisijos dokumentai). Kunigai, neturintys vyskupo leidimo, gali melstis dėl konkretaus asmens išlaisvinimo. Ši malda nėra egzorcizmas ir neturi komunikacijos formulių su piktąja dvasia. Savo tarnystėje egzorcistas vadovaujasi Romos ritualo rekomendacijomis, įgytomis žiniomis ir savo patirtimi.

Pasauliečių galingas ginklas – malda, tačiau jos neužtenka norint tiksliai nustatyti apsėdimą ir atlikti egzorcizmus. Tiktai tinkamas egzorcizmas atliktas įgaliotų dvasininkų egzorcistų leidžia nustatyti, ar konkretų asmenį veikia piktoji dvasia ir koks yra jos įtakos laipsnis. Šiuo atveju egzorcistas turėtų būti itin atsargus; reikia atskirti, ar kenčiantis asmuo nėra psichiškai nesveikas arba kartu ir nesveikas, ir apsėstas. Būtina suvokti, kad šėtonas naudojasi įvairiais būdais, kad paslėptų savo buvimą.

Pastaraisiais metais padaugėjo pasauliečių egzorcistų, pranašautojų, bioenergoterapeutų, žiniuonių, aiškiaregių ir pan., kurie imasi išlaisvinti nuo piktosios dvasios. Nuneigti šių žmonių poveikių ar priemonių nereikėtų, tačiau verta prisiminti, kad tos savybės gali būti kilusios iš piktosios dvasios. Bendravimas su tokiais žmonėmis gali būti pavojingas, nekalbant jau apie patikėjimą jiems išlaisvinimo nuo piktosios dvasios (plačiau apie tai straipsnyje „Dėmesio – netikri egzorcistai”).

Reikia pabrėžti, kad vyskupo tam įgaliotų dvasininkų atlikti egzorcizmai pasižymi gydomosiomis savybėmis. Visi kiti egzorcizmai, kuriuos atlieka pasauliečiai, taip pat neįgalioti dvasininkai, neatneša tikrojo išsilaisvinimo. Raganių, spiritualistų, žiniuonių ir plačiąja prasme suprantamų vad. pasaulietišku egzorcistų egzorcizmai paprastai baigiasi tuo, kad pablogėja kenčiančio žmogaus būsena.

Jeigu tave kankina demonai, pasikalbėk su savo nuodėmklausiu. Jis turėtų atpažinti požymius ir nukreipti tave pas tinkamus dvasininkus. Taip pat su tokia problema gali kreiptis į kleboną, kuris turėtų žinoti, kas vyskupijoje yra egzorcistas, arba tiesiogiai į vyskupystės kuriją su prašymu nurodyti kunigo egzorcisto telefoną ar adresą. Susisiekus egzorcistas gali paskirti susitikimo laiką ir vietą. Paprastai egzorcizmai yra atliekami neviešojoje vietoje, kad būti išvengta pašalinių žmonių (pvz., smalsuolių). Kunigas egzorcistas prašo apibūdinti numanomos piktosios dvasios poveikio požymius ir kartu su žmogumi stengiasi rasti blogos būklės priežastis. Jeigu kyla įtarimai dėl faktinės demoniškos įtakos, sukalbama išlaisvinimo malda bei iškilmingas egzorcizmas. Po maldos pabaigos egzorcistas gali paskirti kito susitikimo terminą. Už pagalbą neimamas joks mokestis, jokia dovanelė arba kitokie dėkingumo įrodymai.

Views All Time
Views All Time
2237
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!