Kas yra tikrasis Dievas ir koks jo vardas? (1, 2)
Kokį kūną jis turi? (3)
Kokios yra jo pagrindinės savybės? (4)
Ar mes turime naudoti atvaizdus ir simbolius garbindami jį? (5)
Kokiais dviem būdais mes galime sužinoti apie Dievą? (6)

1. Žmonės daug ką garbina. Bet Biblija pasako mums, kad yra tik vienas TIKRASIS Dievas. Jis sukūrė viską danguje ir žemėje. Kadangi jis davė mums gyvybę, jis yra vienintelis Asmuo, kurį mes turime garbinti (1 Korintiečiams 8:5, 6; Apreiškimas 4:11).

2. Dievas turi daug titulų, bet tik vieną vardą. Tas vardas yra JEHOVA. Daugumoje Biblijos vertimų Dievo vardas buvo pašalintas ir pakeistas titulais VIEŠPATS arba DIEVAS. Bet kai Biblija buvo parašyta, vardas Jehova joje buvo pavartotas apie 7000 kartų! (Išėjimo 3:15, NW; Psalmių 83:18, NW).

3. Jehova turi kūną, bet jis nepanašus į mūsų kūną. „Dievas yra dvasia“, — sakoma Biblijoje (Jono 4:24). Dvasia yra daug aukštesnė gyvybės forma negu mes. Joks žmogus nėra matęs Dievo. Jehova gyvena danguje, bet jis gali matyti viską (Psalmių 10:4, 5; Jono 1:18). O kas yra šventoji dvasia? Skirtingai negu Dievas, tai nėra asmuo. Tai yra Dievo veiklioji jėga (Psalmių 103:30).

4. Biblija atskleidžia mums, kokia asmenybė yra Jehova. Joje parodoma, kad jo pagrindinės savybės yra meilė, teisingumas, išmintis ir jėga (Pakartoto Įstatymo 32:4; Jobo 12:13; Izaijo 40:26; 1 Jono 4:8). Biblija mums pasako, kad jis taip pat yra gailestingas, geras, atlaidus, dosnus ir kantrus. Mes, kaip paklusnūs vaikai, turime stengtis sekti juo (Efeziečiams 5:1, 2).

5. Ar garbindami mes turime lenktis ar melstis atvaizdams, paveikslams arba simboliams? Ne! (Išėjimo 20:4, 5). Jehova sako, kad mes turime garbinti tik jį. Jis nesidalins savo šlove su jokiu kitu asmeniu ar daiktu. Atvaizdai neturi galios padėti mums (Psalmių 113B:4-8; Izaijo 42:8).

6. Kaip mes galime geriau pažinti Dievą? Vienas būdas yra stebėti dalykus, kuriuos jis sukūrė, ir giliai apmąstyti tai, ką jie mums pasako. Dievo kūriniai parodo mums, kad jis turi didžią jėgą ir išmintį. Mes matome jo meilę iš visko, ką jis padarė (Psalmių 18:2-7; Romiečiams 1:20). Kitas būdas mums sužinoti apie Dievą yra Biblijos studijavimas. Joje jis mums daug daugiau pasako, koks Dievas jis yra. Jis taip pat pasako mums apie savo tikslą ir ko jis nori, kad mes darytume (Amoso 3:7; 2 Timotiejui 3:16, 17).

Jehovos liudytojai

Copyright © 2002 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved.

Views All Time
Views All Time
2596
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!