Vasario pradžioje Egzorcistų Asociacijos kvietimu Lietuvoje lankysis kun. Benoit Domergue iš Prancūzijos, praneša Krikščionybės žiniasklaidos tarnyba. Teologijos mokslų daktaras ir demonologijos specialistas kalbės apie satanistinių subkultūrų poveikį jaunimui. Susitikimai vyks Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Anot organizatorių, labai svarbu, kad kunigai, seminaristai, pedagogai, gydytojai, psichologai ir visi žmonės žinotų, kuo gyvena jaunimas, kas ir kokią jiems daro įtaką. Kun. Benoit Domergue gvildenamos temos taip pat labai svarbios tėvams ir mokytojams, kad galėtų apsaugoti jaunąją kartą nuo labai subtiliai rezgamų piktojo pinklių.

Pasimetę tėvai

Po savo daktarinės disertacijos Romos Grigališkajame universitete tėvas Benoît Domergue, Bordo vyskupijos kunigas, ėmė gilintis į roko kultūros nukrypimus. Tyrimo tikslais jis netgi lankydavosi roko koncertų salėse. «Juodasis metalas aiškiai parodo savo giminystę su velniu. Geriausias satanizmo iniciatorius yra Marilyn Manson, kuris subūrė 5 millijonus gerbėjų visame pasaulyje, ir kuriam yra skirta 300 internetinių svetainių!» Marilyn Manson – tai didžiuliai turtai ir milžiniška įmonė, leidžianti milijonus diskų. Jo skelbiama žinia tokia pati aiški, kaip ir albumo įdėklas, ant kurio vaizduojamas Nukryžiuotasis su sulaužytu žandikauliu… «Jeigu tai neįtikina,- priduria tėvas Domergue, – tada reiktų atkreipti dėmesį į didžiulį, daugiau nei šimto kvadratinių metrų plakatą, kuris yra kabinamas scenoje koncertų metų ir kuriame vaizduojamas kabantis ant ne mažesnio kryžiaus nukryžiuotas ir tiesiogine prasme sudraskytas į gabalus vaikas

Vildamasi sustabdyti blogį ir apsaugoti jaunimą nuo okultinių ir satanistinių pavojų, Katalikų Bažnyčia ėmė vienytis. Vasario pradžioje apie šimtas kunigų egzorcistų susirinko Lijone pasitarti tuo klausimu. Egzorcistas – tai kunigas, kuris yra savo vyskupijos vyskupo įgaliotas «priimti, išklausyti, patarti, melstis, gydyti, kreipdamasis maldomis į Dievą ir išvarydamas velnią». Tai tikėjimo vyras, kuris meldžiasi suinteresuoto žmogaus prašymu: «Dažniausiai į kunigą kreipiasi pasimetę tėvai, ieškantys būdų, kaip ištraukti savo vaiką iš satanizmo. Tačiau taip pat ir daug jaunų žmonių, su kuriais aš susitinku mokyklose bei kolegijose, prieina ir išpažįsta savo okultines praktikas. Aš stengiuosi jiems atverti akis.» Paskutinėje savo knygoje «Jaunimo kultūra ir ezotertizmas” (Benediktinų leid. 2005), Benoît Domergue liudija apie šiuolaikinės kultūros antikristinį pobūdį. Jis įspėja dėl vaikams skirtų parduotuves ir knygynus užplūdusių tūkstančių žaidimų bei knygų, kurie iš satanistiškų ritualų daro prekybą. «Kai kurie populiarūs animaciniai filmai ir video žaidimai yra aiškiai nuodingi. Bet ką galima padaryti prieš taip besiplėtojančią rinką, kurioje priskaičiuojama dvidešimt milijonų video žaidimų, dažnai paliekamų vaikų rankose, kur žaidėjas pats tampa veikėju. Interaktyviuose žaidimuose tokiuose kaip Manhunt, žaidėjas savo rankomis išžudo šimtus priešų, uždusina juos plastikiniais maišais, papjauna butelių šukėmis…» Tėvams reikia būti labai atidiems. «Mes nekalbame nei apie gąsdinimą, nei apie diabolizavimą, kaip tvirtina Jacky Cordonnier, ir dar mažiau apie pavojaus numenkinimą, bet tiesiog apie sąmoningumo kėlimą…» Ir apie tamsos pasaulio apšvietimą šviesa.

Jaunimo kultūra ir ezoterika

Valstybinės instancijos, kurios į tai pradėjo kreipti dėmesį, tik konstatuoja, kokią įtaką daro informavimo priemonių vaizdiniai bei video žaidimai žmogui, o ypatingai vaikui, tačiau to neaiškina. Taip kaip kūnas prisitaiko prie aplinkos oro, taip ir dvasia prisitaiko prie supančios aplinkos. Vaikai, gyvenantys šiandieninės informacijos priemonių šėlsmo sukūryje, turi kęsti jo sukeltas pasekmes taip pat, kaip ir suaugusieji, jei ne dar didesnes. Tėvas Benoît Domergue yra jaunimo problemų specialistas: jis tyrinėja jaunimo nepasitenkinimą, tapatumo paieškas remiantis įvairiomis religijos, muzikos, video srovėmis, tokiomis kaip pavyzdžiui, satanizmas. Šiame savęs ieškojime paauglystėje daugeliui jaunų žmonių tenka įveikti skausmingus periodus: pasak Vaikų gynėjų pranešimo, pateikto 2007 metų lapkritį bei pavadinto « Paauglystė ir kančia », tai išgyvena penkiolika procentų paauglių nuo 11iki 18 metų. Be to, kai kuriems šis nepasitenkinimas baigiasi bandymu nusižudyti.

Šiandieninė kultūra yra globali, t.y. tarptautinės ekonominės rinkos bei interneto plėtros pasaulyje dėka visuose žemynuose vyrauja vienodas skonis muzikos, kinematografijos, video žaidimų srityse. Dėl savo tyrinėjimų siekdamas kuo geriau pažinti ir įsijausti į jaunimo pasaulį, tėvas Domergue eidavo į jaunimo koncertus, žaisdavo jų video žaidimus ir žiūrėdavo jų filmus.

Muzikos nebeklausoma, ji tiesiog girdima

Tyrinėdamas ezoterikos apraiškas jaunimo tarpe, tėvas Domergue savo dėmesį telkė į du muzikos žanrus : gotų ir metalo. Jis nustatė tris gotų rūšis : vampyrai (kruvini filmai (films gore) – ilgos rankovės, nes jaunimas pjaustosi odą ir veriasi auskarus, romantikai (nusivylimas- neviltis) ir satanistai (diaugialypės profanacijos (išniekinimai), bet ne gotiški. Metale mes taip pat sutinkame satanistinių grupių, susijusių su profanacijos ritualais (bažnyčių deginimu)… arba tokiais dalykais kaip « paaukojimas », ir galimos mirtys juodųjų mišių metu.

Kas slypi internete?

Internetinių blog’ų tyrinėjimas leidžia pajusti kasdienybę to jaunimo, kuris savo svetaines papildo kruvinais (gore) vaizdais, galimas daiktas ateinančiais iš satanizmo. Jaunimas vienu spustelėjimu gali atsidurti pasauliuose, kuriuose viešpatauja kraujas, mirtis ir kančia. Kinematografija patvirtina šį liguistą šiandienos polinkį, kurdama ir platindama tokius filmus kaip « SAW », kuris yra klasifikuojamas « trileriu – siaubo » ir rodomas visų kino teatrų ekranuose ir jo vaizdai yra prieinami bet kokio amžiaus vaikams.

Videožaidimų poveikis

Kita tėvo Domergue tyrinėjimų sritis yra video žaidimai. Pirmiausiai tie, kuriems nereikia tiesioginio interneto ryšio (PSP, X-BOX). Naudodamiesi technologinės pažangos priemonėmis, jie sukuria tokios kokybės vaizdą, kad virtualus pasaulis pradedamas painioti su tikrove, pavyzdžiui, automobilių lenktynės. Faktiškai tai yra smurtiniai žaidimai, tačiau jie dar yra neįvykdyti tikrovėje.

Norint žaisti žaidimus internete reikalingas kodas, kuris perkelia jaunus žmones į nerekomenduotinas svetaines. Technologinė pažanga leido išvystyti vizualinius ir lytėjimo pojūčius, pavyzdžiui, vibruojančios valdymo svirties pagalba. Tėvas Domergue suaugusius taip pat įspėja dėl pornografinių nukrypimų žaidimuose ir kviečia stebėti paauglių laisvalaikį bei kartais jį leisti drauge.

Priklausomybės nuo kompiuterių link

Tokie užsiėmimai veda į tai, kad sutrinka penki pojūčiai, nes šia prasme šitokia muzika ir šitokie žaidimai yra technologiškai ištyrinėti. Mantros (kartojami nesuprantami garsai) ir anamorfozės (hipnotizuojantys vaizdiniai) jauniems žmonėms sukelia sinesteziją (kelių pojūčių vienalaikį jutimą), transą ir simbiotinį ryšį su pateikta medžiaga. Pasitenkinimo siekimas sukuria anestezuojančią priklausomybę, vadinamą priklausomybe nuo kompiuterių (kibernetine priklausomybe), kuri sukelia sunkias psichologines pasekmes, apie kurias jaunimas turi būti įspėtas. Iš tikrųjų ne pats transas kaipo toks yra problema, bet kad jis patiriamas labai dažnai, per dažnai. Šios technologinės naujovės sukelia abejonę, neaiškią takoskyrą tarp tikrovės ir virtualios erdvės.

Taigi, svarbu, kad jaunimas turėtų priemones atskirti ir pasrinkti savo pasaulį, turėdami reikiamą informaciją, nes dažniausiai jie sako : “aš nežinojau”. Štai kodėl mums, suaugusiems svarbu būti drauge su jais, veikti kartu, būti jiems tarsi atgarsiu, atsakinėjant į jų klausimus idant jie patys galėtų analizuoti savo veiksmus bei vystyti savo protą ir valią rasti savo tapatumą realiame pasaulyje. Suaugusieji, tėvai, artimieji, specialistai turi perauklėti šiuos vilkais persirengusius avinėlius.

Parengė kun. Benoit Domergue

Views All Time
Views All Time
2422
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!