Per 100 asmenų buvo sulaikyti Baltarusijos milicijos pareigūnų protesto prieš antidemokratiškus rinkimus Minske. Didžioji dalis sulaikytųjų – tikslingai milicininkų trenkamas aktyvus, proeuropietiškas jaunimas.

Antradienį kovo 21 d., areštuotų opozicijos rėmėjų gretose buvo ir Taciana Khoma – Europos studentų sąjungos (ESIB) tarybos narė, 2005 – ųjų metų pabaigoje pašalinta iš Baltarusijos universiteto dėl aktyvios tarptautinės veiklos studentų teisių gynimo srityje. Įvykių dalyvių liudijimu, suėmimai vyko tikslingai – areštuojami aktyviausi jaunimo lyderiai, Baltarusijos studentų sąjungos nariai.

Pranešama, kad oficialiai milicijai buvo įsakyta netrikdyti Spalio aikštėje vykusios taikios demonstracijos. Tačiau demonstrantų miniai pajudėjus, aktyviausi jų buvo sulaikyti. Sulaikymo metu naudotas smurtas. Pasak šaltinių, milicininkai vengė sulaikyti akcijos dalyvius įvykio vietoje – žmonės areštuoti gatvių skveruose keli šimtai metrų nuo aikštės.

“Už laisvę ir demokratiją kovojantis jaunimas visais laikais buvo didelė jėga, todėl suimami tikslingai lyderiai, turintys daug pasekėjų. Prisiminę Lietuvių kelią į nepriklausomybę remiame ir drąsiname Baltarusių jaunuomenę dar aktyviau kovoti už tas teises ir laisves, kurias riboja Baltarusijos rėžimas”, – įvykius kaimyninėje Baltarusijoje komentavo Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Jonas Okunis.

Reikšdama paramą demokratiją puoselėjančiam Baltarusijos jaunimui Lietuvos studentų sąjunga (LSS) visais reikiamais būdais teiks pagalbą ir prisidės informuojant visuomenę apie Baltarusijoje vykstančius procesus.

Studentė Taciana Khoma – viena aktyviausių ESIB narių. Mergina ne kartą lankėsi Lietuvoje, dalyvavo vasarą LSS organizuotoje tarptautinėje studentų lygybės darbo grupėje. Išbraukta iš sąrašų studentė buvo po to, kai tapo ESIB tarybos nare. Tacianos pašalinimu iš universiteto LSS domėjosi nuo 2005 m. lapkričio. Kreiptasi į Baltarusijos ambasadą Lietuvoje, tačiau vienintelis kaimyninės valstybės atstovų atsakas – nemandagus priešiškumas.

Rengiant pranešimą panaudota Europos studentų sąjungos (ESIB) ir informacinio įvykių Baltarusijoje tinklalapio http://www.charter97.org/eng/news/ informacija.

Views All Time
Views All Time
1906
Views Today
Views Today
1
0 0