Galimoms aukštųjų mokyklų aferoms ištirti reikalaujama valstybinio audito
|

Galimoms aukštųjų mokyklų aferoms ištirti reikalaujama valstybinio audito

Šalyje reikalaujama atlikti valstybinį aštuonių universitetinių aukštųjų mokyklų auditą, kuriuo būtų nustatyta, ar studentų stipendijoms skirtos valstybės lėšos šiais metais buvo panaudotos tinkamai. Dėl tokio pobūdžio audito inicijavimo vakar, lapkričio 5 d., Lietuvos studentų sąjunga (LSS) kreipėsi į LR Seimo pirmininką V. Muntianą, LR Seimo pirmininko pavaduotoją G. Steponavičių bei Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininką V. Domarką. Pagal galiojančius teisės aktus pavesti Valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą gali Seimas savo nutarimu. “Turime pagrindo įtarti, kad šiais metais daugiau nei trys milijonai litų studentų stipendijoms skirtų lėšų buvo perskirstyta kitoms su studentų parama nesusijusioms programoms finansuoti pažeidžiant valstybės teisės aktus bei studentų interesus. Tai primena prieš keletą metų susiklosčiusią situaciją, kuomet panašiu būdų iš studentų rėmimo programų aukštosios mokyklos savavališkai išėmė daugiau nei šešiolika milijonų litų. Tokie veiksmai laikytini aferomis, žeminančiomis aukštųjų mokyklų vardą ir pažeidžiančiomis teisėtus studentų lūkesčius”, – teigia Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Jonas Okunis. LSS duomenimis, galimai vengiant būtino Studentų savivaldų pritarimo, šiais metais aštuonios universitetinės aukštosios mokyklos iš studentų paramai skirtos programos “Studentų rėmimas” perkėlė lėšas į žymiai platesnėms reikmėms skirtą programą “Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas”. Vienos dažniausių pastarosios programos finansavimo krypčių – aukštųjų mokyklų administracinių ir ūkinių funkcijų užtikrinimas, infrastruktūros gerinimas.

Baltarusijoje protestavę jaunimo lyderiai – areštinėse
|

Baltarusijoje protestavę jaunimo lyderiai – areštinėse

Per 100 asmenų buvo sulaikyti Baltarusijos milicijos pareigūnų protesto prieš antidemokratiškus rinkimus Minske. Didžioji dalis sulaikytųjų – tikslingai milicininkų trenkamas aktyvus, proeuropietiškas jaunimas. Areštuotų opozicijos rėmėjų gretose buvo ir Taciana Khoma – Europos studentų sąjungos (ESIB) tarybos narė, 2005 – ųjų metų pabaigoje pašalinta iš Baltarusijos universiteto dėl aktyvios tarptautinės veiklos studentų teisių gynimo srityje. Įvykių dalyvių liudijimu, suėmimai vyko tikslingai – areštuojami aktyviausi jaunimo lyderiai, Baltarusijos studentų sąjungos nariai. Pranešama, kad oficialiai milicijai buvo įsakyta netrikdyti Spalio aikštėje vykusios taikios demonstracijos. Tačiau demonstrantų miniai pajudėjus, aktyviausi jų buvo sulaikyti. Sulaikymo metu naudotas smurtas. Pasak šaltinių, milicininkai vengė sulaikyti akcijos dalyvius įvykio vietoje – žmonės areštuoti gatvių skveruose keli šimtai metrų nuo aikštės. “Už laisvę ir demokratiją kovojantis jaunimas visais laikais buvo didelė jėga, todėl suimami tikslingai lyderiai, turintys daug pasekėjų. Prisiminę Lietuvių kelią į nepriklausomybę remiame ir drąsiname Baltarusių jaunuomenę dar aktyviau kovoti už tas teises ir laisves, kurias riboja Baltarusijos rėžimas”, – įvykius kaimyninėje Baltarusijoje komentavo Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Jonas Okunis.