Šalyje reikalaujama atlikti valstybinį aštuonių universitetinių aukštųjų mokyklų auditą, kuriuo būtų nustatyta, ar studentų stipendijoms skirtos valstybės lėšos šiais metais buvo panaudotos tinkamai.

Dėl tokio pobūdžio audito inicijavimo vakar, lapkričio 5 d., Lietuvos studentų sąjunga (LSS) kreipėsi į LR Seimo pirmininką V. Muntianą, LR Seimo pirmininko pavaduotoją G. Steponavičių bei Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininką V. Domarką.

Pagal galiojančius teisės aktus pavesti Valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą gali Seimas savo nutarimu.

“Turime pagrindo įtarti, kad šiais metais daugiau nei trys milijonai litų studentų stipendijoms skirtų lėšų buvo perskirstyta kitoms su studentų parama nesusijusioms programoms finansuoti pažeidžiant valstybės teisės aktus bei studentų interesus.

Tai primena prieš keletą metų susiklosčiusią situaciją, kuomet panašiu būdų iš studentų rėmimo programų aukštosios mokyklos savavališkai išėmė daugiau nei šešiolika milijonų litų. Tokie veiksmai laikytini aferomis, žeminančiomis aukštųjų mokyklų vardą ir pažeidžiančiomis teisėtus studentų lūkesčius”, – teigia Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Jonas Okunis.

LSS duomenimis, galimai vengiant būtino Studentų savivaldų pritarimo, šiais metais aštuonios universitetinės aukštosios mokyklos iš studentų paramai skirtos programos “Studentų rėmimas” perkėlė lėšas į žymiai platesnėms reikmėms skirtą programą “Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas”. Vienos dažniausių pastarosios programos finansavimo krypčių – aukštųjų mokyklų administracinių ir ūkinių funkcijų užtikrinimas, infrastruktūros gerinimas.

Studentų sąjungai Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktame rašte tarp galimai neskaidriai lėšas perskirsčiusių aukštųjų mokyklų minimos: Kauno technologijos universitetas, Šiaulių universitetas, Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvos kūno kultūros akademija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas.

Primename, kad LSS apie susidariusį lėšų trūkumą stipendijų poreikiui tenkinti viešai paskelbė dar vasarai baigiantis. Nors Vyriausybės vadovas G. Kirkilas studentams pažadėjo trūkstamas lėšas stipendijoms rasti, iki šiol nesiimta jokių ryžtingesnių veiksmų.

Views All Time
Views All Time
4511
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!