Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje išnagrinėtas skundas dėl nevienodo Lietuvos Respublikos piliečių traktavimo. Pareiškėjas (gimęs ir užaugęs Lietuvoje karaimas, Lietuvos Respublikos pilietis) kreipėsi dėl to, kad Studijų kokybės centre iš jo reikalauta sumokėti 70 Lt. valstybinę rinkliavą užsienyje įgyto aukštojo mokslo diplomui pripažinti Lietuvoje, kai tuo tarpu lietuviams ir lietuvių kilmės asmenims tokio mokesčio nereikia mokėti.

Tyrimo metu nustatyta, kad ir anksčiau buvo pavienių asmenų, atsidūrusių panašioje situacijoje.

Studijų kokybės vertinimo centras aiškina, kad rinkliava renkama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintais dokumentais: Užsienyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, bei aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimo ir akademinio pripažinimo nuostatais bei Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklėmis.

Švietimo ir mokslo ministerija tarnybą informavo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” 4.473 punkte įtvirtintoje nuostatoje, suteikiančioje valstybės rinkliavos lengvatą, įsivėlė klaida dėl lietuvių kilmės užsieniečio sąvokos apibrėžimo. Anot ministerijos, minėtoji lengvata turėtų būti taikoma tik užsieniečiams, kurie yra lietuvių kilmės asmenys, pateikusiems krašto lietuvių bendruomenės arba Lietuvos Respublikos valstybės institucijos ar įstaigos užsienyje, kurios užsieniečiams išduoda vizas, išduotą užsieniečio lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą.

Švietimo ir mokslo ministras nurodė, kad išnagrinėjus susidariusią situaciją ir pastebėjus įsivėlusią klaidą, kuri sukėlė Lietuvos Respublikos piliečių diskriminaciją pagal kilmę, Švietimo ir mokslo ministerija parengė minėto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo pakeitimo projektą, kuris šiuo metu derinamas su kitomis ministerijomis.

Visi Lietuvos piliečiai, nepriklausomai nuo jų tautybės, vadovaujantis Rinkliavų įstatymo nuostatomis, turi mokėti valstybės rinkliavą už pažymos išdavimą dėl užsienyje įgytos kvalifikacijos vertinimo.

Lygių galimybių kontrolierė Aušrinė Burneikienė tyrimo metu nustatė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintame dokumente ,,Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo” 4.473 punkte įtvirtinta nuostata, suteikianti valstybinės rinkliavos lengvatą išimtinai lietuvių kilmės ar teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo dokumentus turintiems asmenims, aiškiai diskriminuoja nelietuvių kilmės asmenis, turinčius Lietuvos Respublikos pilietybę, ir tuo pažeistas Lygių galimybių įstatymas.

Lygių galimybių kontrolierė nusprendė siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei patikslinti įtvirtintą nuostatą dėl valstybės rinkliavos mokėjimo Lietuvos Respublikos piliečiams, nepriklausomai nuo etninės priklausomybės.

Views All Time
Views All Time
3249
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!